Избори у звања

Избори у звања из 2020. године

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат мастер инж. Иван Анастасијевић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат мастер инж. Никола Крстић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат мр. Мирољуб Пешић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Електроника (кандидат др Игор Стојановић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат дипл. инж. Александар Вељановски)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Тијана Димитријевић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат мр. Оливер Војиновић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Теоријска Електротехника (кандидат дипл. инж. Дејан Јовановић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат дипл. инж. Драган Вучковић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат мр Војкан Костић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат мастер инж. Филип Филиповић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Јелена Анастасов)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Никола Данковић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Електроенергетика (кандидат др Лидија Коруновић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Сузана Стојковић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Електроника (кандидат др Дејан Мирковић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Југослав Јоковић) и Обавештење о продужењу рока за увид јавности

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Електроника (кандидат др Борисав Јовановић) и Oбaвeштење о продужењу рока за увид јавности

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат дипл. инж.  Владан Михајловић)

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат др Душан Татић) и Обавештење о продужењу рока за увид јавности

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Теоријска електротехника (предложени кандидат др Драгана Живаљевић) и Oбaвeштење о продужењу рока за увид јавностиИзвештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат дипл. инж. Игор Антоловић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Електроника (кандидат др Срђан Ђорђевић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Александра Панајотовић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат дипл. инж. Никола Давидовић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Аутоматика (кандидат мастер инжењер Владимир Митић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Мирослав Миловановић)

Извештај Комисије за избор у звање стручни сарадник (кандидат дипл. инж. Дејан Тодосијевић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Електроника (кандидат др Никола Стојановић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Зоран Станковић)

Избори у звања из 2019. године

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Аутомaтика ( кандидат мастер инж. Анђела Антић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроника ( кандидат мастер инж. Ивана Костић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат мастер инж. Јана Врачар)

Извештај Комисије за избор једног сарадника и звање сарадник у настави за ужу научну област Математика (кандидат Иван Дамјановић).

Извештај Комисије за избор три сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидати: дипл. инж. Анђелија Ђорђевић, дипл. инж. Нађа Гавриловић и дипл. инж. Теодора Ђорђевић)


Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Електроника (кандидат др Милица Јовановић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Теоријска електротехника (кандидат др Саша Илић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Телекомуникације (предложени кандидат др Јелена Николић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Електроника (кандидат др Миљана Милић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Математика (кандидат мастер инж. Стефан Станков)

Извештај Комисије за избор у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Аутоматика (кандидат  др Саша С. Николић) 

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат др Војкан Давидовић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат др Драган Живановић)

Извештај комисије за избор два сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидати дипл. инж. Јован Милојковић и дипл. инж. Лазар Јовановић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Електротехника (кандидат дипл. инж. Никола Крстић)

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат др Оливера Степановић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Електроника (кандидат др Игор Јовановић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат мр Милан Радић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Никола Данковић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Биљана Стошић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Марија Милијић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат мр Ивана Стојковић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат дипл. инж. Александар Јоцић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Мартин Јовановић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Електроника (кандидат др Горан Станчић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Александар Станимировић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат мр Миодраг Стојановић)

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат др Јелена Милојковић)

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат др Бојана Николић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат дипл. инж. Ивица Марковић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Наташа Вељковић)

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат др Јелена Ђорђевић-Козаров)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Братислав Предић)

Извештај Комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Лазар Сладојевић)

Извештај Комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Урош Илић)

Извештај Комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Милан Стојановић)

Извештај Комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Братислав Тројић)

Извештај Комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Владислав Лазић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Микролектроника и микросистеми (кандидат др Данијел Данковић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач сарадник (кандидат мастер инж. Никола Симић)

Приступна предавања

Приступно предавање кандидата др Николе Данковића под насловом „Crowdsourcing с практичним применама“ одржаће се у уторак 02. јуна 2020. године у 13:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 18.05.2020.)

Приступно предавање кандидата др Југослава Јоковића под насловом „Архитектура предајника за емитовање дигиталног тв сигнала“ одржаће се у понедељак 02. марта 2020. године у 12:00 сати у учионици 334 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 14.02.2020.)

Приступно предавање кандидата др Борисава Јовановића под насловом „Временска ограничења дигиталних синхроних интегрисаних кола“ одржаће се у среду 26. фебруара 2020. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.02.2020.)

Приступно предавање кандидата др Драгане Живаљевић под насловом „Анализа електричних кола у устаљеном сложенопериодичном режиму“ одржаће се у петак 21. фебруара 2020. године у 14:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 05.02.2020.)

Приступно предавање кандидата др Мирослава Миловановића под насловом „Oдабир оптималне методе машинског учења у зависности од проблема“одржаће се у уторак, 04. фебруара 2020. године у 13:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу
(објављено на сајту 17.01.2020.)

Приступно предавање кандидата др Срђана Ђорђевића под насловом Транскондуктансни операциони појачавачи одржаће се у понедељак 27. јануара 2020. године у 12:00 сати у Лабораторији 203 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 10.01.2020.)

Приступно предавање кандидата др Наташе Вељковић под насловом Алгоритми и комплексност решавања проблема задовољења ограничења одржаће се у петак 31. јануара 2020. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 10.01.2020.)

Приступно предавање кандидата др Драгане Крстић под насловом Специфичности преноса сигнала мобилним радио каналима одржаће се у четвртак 09. јануара 2020. године у 13:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 16.12.2019.)

Приступно предавање кандидата др Драгане Крстић под насловом Моделовање фединга у бежичним комуникационим каналима одржаће се у петак 18. октобра 2019. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 02.10.2019.)

Приступно предавање кандидата др Александра Димитријевића под насловом 3D графички API одржаће се у понедељак 17. септембра 2018. године у 10:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.09.2018.)


Приступно предавање кандидата др Милоша Богдановића под насловом Објектно-релационо мапирање: концепти и технологије одржаће се у понедељак 17. септембра 2018. године у 10:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.09.2018.)

Приступно предавање кандидата др Милоша Радмановића под насловом Генерисање Бент прекидачких функција у спектралном домену одржаће се у понедељак, 17.09.2018. године у 10:00 ч у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.09.2018.)

Приступно предавање кандидата др Петра Рајковића под називом Пројектни обрасци за развој софтвера базираног на моделима података одржаће се у понедељак, 17.09.2018. године у 10:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.09.2018.)

Приступно предавање кандидата др Јелене Јовановић под насловом Примена Inernet of Things технологија у савременим телеметријским системима одржаће се у уторак 11. септембра 2018. године у 13:30 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.09.2018.)


Приступно предавање кандидаткиње др Сање Алексић под насловом Соларна енергија одржаће се у уторак, 18.септембра 2018. године у 11:00 у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 28.08.2018.)

Приступно предавање кандидата др Станише Перића под насловом Стабилност система аутоматског управљања одржаће се у петак, 14.септембра 2018. године у 13:00 у Сали 2 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 28.08.2018.)

Приступно предавање кандидата др Милана Динчића под насловом Аквизиција мерних сигнала одржаће се у уторак 11. септембра 2018. године у 13:30 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 24.08.2018.)

Приступна вежбања

Приступно вежбање кандидата мастер. инж. Анђеле Антић под насловом
„Претпроцесирање у интелигентној анализи података“ ће се одржати у понедељак, 13. јануара 2020. године, са почетком у 10 ч, у сали 2 (први спрат) Електронског факултета у Нишу. 

Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Ивана Дамњановића под насловом „Сопствене вредности и сопствени вектори матрица“ ће се одржати у петак, 20. децембра 2019. године, у периоду од 12:00 до 12:30 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Јане Врачар под насловом „Пуноталасни исправљач наизменичног напона“ ће се одржати у четвртак, 19. децембра 2019. године, у периоду од 10:30 до 11:00 сати, у сали “Владимир Јасић”, у деканату Електронског факултета у Нишу.

Приступно вежбање кандидата мастер инж. Иване Костић под насловом „Анализа структура за реализацију реалних и комплексних преносних функција дигиталних филтара“ ће се одржати у уторак, 24. децембра 2019. године, у периоду од 11:00 до 11:30 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Анђелије Ђорђевић под насловом „Декларација, иницијализација и меморијска репрезентација низова података у програмском језику C“ ће се одржати у понедељак 16. децембра 2019. године, у периоду од 11:00 до 11:30 сати, у сали 2 (први спрат) Електронског факултета у Нишу.

Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Димитрија Коцића под насловом „Декларација и иницијализација матрица у програмском језику C“ ће се одржати у понедељак, 16. децембра 2019. године, у периоду од 11:30 до 12:00 сати, у сали 2 (први спрат) Електронског факултета у Нишу.

Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Нађе Гавриловић под насловом „Функције у програмском језику C“ ће се одржати у среду, 16. децембра 2019. године, у периоду од 12:00 до 12:30 сати, у сали 2 (први спрат) Електронског факултета у Нишу.

Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Теодоре Ђорђевић под насловом „Стрингови у програмском језику C“ ће се одржати у понедељак, 16. децембра 2019. године, у периоду од 12:30 до 13:00 сати, у сали 2 (први спрат) Електронског факултета у Нишу.
Избори у звања из 2018. године

Избори у звања из 2018. године

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Теоријска електротехника (кандидат мастер инж. Драгана Јовановић)

Извештај Комисије за избор једног кандидата у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат Александар Миленковић)

Извештај Комисије за избор у стручно звање стручни сарадник (кандидат дипл. инж. Татјана Станковић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат Милош Марјановић)

Извештај Комисије за изборе једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Електроника (кандидат Миона Андрејевић-Стошовић)

Извештај Комисије за изборе у звања за изборе у звања за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Александра Цветковић)

Извештај Комисије за избор у звање сарадник у настави за ужу научну област Математика (кандидат Стефан Станков)

Извештај Комисије за избор у стручно звање научни сарадник (кандидат др Тијана Димитријевић)

Извештај Комисије за избор у звање доцент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Милош Богдановић)

Извештај Комисије за избор у звање доцент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Александар Димитријевић)

Извештај Комисије за избор у звање доцент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Петар Рајковић)

Извештај Комисије за избор у звање доцент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Милош Радмановић)

Извештај Комисије за избор у звање доцент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат др Јелена Јовановић)

Извештај Комисије за избор у звање доцент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат др Милан Динчић)

Извештај Комисије за избор у звање доцент за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат др Сања Алексић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање доцент за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Станиша Перић)

Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Теоријска електротехника (кандидат др Ненад Цветковић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање редовни професор за ужу научну област Електроника (кандидат др Саша В. Николић)

Извештај Комисије за избор у звање сарадник у настави за ужу научну област Математика (кандидат Предраг Милошевић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент са докторатом за ужу научну област Теоријска електротехника (кандидат др Драгана Живаљевић)

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат др Угљеша Јовановић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат Дарко Пуфловић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Енергетика (кандидат др Срђан Ђорђевић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат Душан Ђорђевић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Електроника (кандидат др Стевица Цветковић)

Извештај Комисије за избор једног кандидата у звање асистент са докторатом за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Петар Рајковић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Никола Вучић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Бојан Денић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Никола Џаковић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Никола Динкић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Душан Петровић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник (кандидат дипл. инж. Александра Ђорић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Телекомуникације (кандидат мр Предраг Еферица)

Извештај Комисије за избор у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Александар Атанасковић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент са докторатом за ужу научну област Примењена физика (кандидат др Сања Алексић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Југослав Јоковић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат мр Јелена Ђорђевић-Козаров)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Електроника (кандидат мр Горан Николић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат мр Горан Миљковић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат мастер инж. Александра Стојковић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат дипл. инж. Бојан Банковић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Ауитоматика (кандидат дипл. инж. Владимир Сибиновић)

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат др Саша Илић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник (кандидат дипл. инж. Милош Косановић)

Извештај Комисије за изборе у звање сарадник у настави за ужу научну област Материјали за електронику (кандидат мастер инж. Милош Ђорђевић)

Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Математика (кандидат др Звездан Марјановић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (мастер инж. Ненад Петровић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу наиучну област Телекомуникације (кандидат (др Ненад Милошевић))

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Метрологија и мерна техника ( кандидат др Милан Симић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика ( кандидат Александра Стојнев)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама