Избори у звања

Избори у звања из 2021. године

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат доцент др Љубомир Врачар) 

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат доцент др Милић Пејовић)

Извештај Комисије за избор др Жаклине Манчић у звање научни сарадник

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање редовни професор за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Дарко Митић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Аутоматика (кандидат дипл. инж. Нина Вукић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Електроника (кандидат др Стевица Цветковић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Електроника (кандидат др Горан Николић) 

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Метрологија и мерна техника ( кандидат дипл. инж. Милица Стојановић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Аутоматика (кандидат дипл. инж. Владимир Сибиновић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат дипл. инж. Бојан Банковић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање редовни професор за ужу научну област Друштвене науке и хуманистика (кандидат др Ванче Бојков)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Математика (кандидат др Бранислав Ранђеловић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Александар Атанасковић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Телекомуникације (кандидат мр Предраг Еферица)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат др Јелена Ђорђевић Козаров)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат мр Горан Миљковић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Телекомуникације (кандидат мастер инж. Никола Вучић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат мастер инж. Александра Стојковић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Телекомуникације (кандидат дипл. инж. Ксенија Пешић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Електроника (кандидат дипл. инж. Новак Радивојевић)
Избори у звања из 2020. године

Избори у звања из 2020. године

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат мастер инж. Ненад Петровић

Извештај комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат мастер инж. Нађа Гавриловић)

Извештај комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Александра Панајотовић

Извештај комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат мастер инж. Теодора Ђорђевић)

Извештај комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат мастер инж. Анђелија Ђорђевић)

Извештај комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат мастер инж. Никола Митровић)

Извештај комисије за избор два наставника у звање доцент за ужу научну област Електроника (кандидати др Милица Јовановић и др Дејан Мирковић)

Извештај комисије за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Друштвене науке и хуманистика (кандидат др Надежда Стојковић)

Извештај комисије за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Електроника (кандидат др Марко Димитријевић)

Извештај комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Миодраг Спасић)

Извештај комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Математика (кандидат  мастер мат. Хранислав Станковић)

Извештај комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Математика (кандидат дипл. инж. Иван Дамњановић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Наталија Стојановић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Дарко Митић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат др Анета Пријић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент за ужу научну област Аутоматика (кандидат дипл. инж. Дарко Тодоровић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Миодраг Спасић)

Извештај Комисије за избор у звање виши научни сарадник (кандидат др Дејан Бркић)

Извештај комисије за избор једног наставникау звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Електроенергетика (кандидат др Александар Јањић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Валентина Нејковић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Математика (кандидат мастер мат. Владан Јованчић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат мастер инж. Иван Анастасијевић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат мастер инж. Никола Крстић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат мр. Мирољуб Пешић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Електроника (кандидат др Игор Стојановић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат дипл. инж. Александар Вељановски)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Тијана Димитријевић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат мр. Оливер Војиновић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Теоријска Електротехника (кандидат дипл. инж. Дејан Јовановић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат дипл. инж. Драган Вучковић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат мр Војкан Костић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат мастер инж. Филип Филиповић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Јелена Анастасов)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Никола Данковић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Електроенергетика (кандидат др Лидија Коруновић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Сузана Стојковић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Електроника (кандидат др Дејан Мирковић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Југослав Јоковић) и Обавештење о продужењу рока за увид јавности

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Електроника (кандидат др Борисав Јовановић) и Oбaвeштење о продужењу рока за увид јавности

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат дипл. инж.  Владан Михајловић)

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат др Душан Татић) и Обавештење о продужењу рока за увид јавности

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Теоријска електротехника (предложени кандидат др Драгана Живаљевић) и Oбaвeштење о продужењу рока за увид јавностиИзвештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат дипл. инж. Игор Антоловић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Електроника (кандидат др Срђан Ђорђевић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Александра Панајотовић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат дипл. инж. Никола Давидовић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Аутоматика (кандидат мастер инжењер Владимир Митић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Мирослав Миловановић)

Извештај Комисије за избор у звање стручни сарадник (кандидат дипл. инж. Дејан Тодосијевић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Електроника (кандидат др Никола Стојановић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Зоран Станковић)

Приступна предавања

Приступно предавање кандидата др Стевице Цветковића под насловом „Методе за побољшање контраста дигиталне слике“ одржаће се у петак 19. марта 2021. године у 12:00 сати у учионици 204 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 02.03.2021.)


Приступно предавање кандидаткиње др Драгане Крстић под насловом 
„Простирање сигнала у бежичним комуникационим системима“ 
одржаће се у петак, 18. децембра 2020. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу
(објављено на сајту 02.12.2020.)

Приступно предавање кандидаткиње др Милице Јовановић под насловом „Пројектовање дигиталних система на регистарском нивоу апстракције“ одржаће се у среду 25. новембра 2020. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 05.11.2020.)

Приступно предавање кандидата др Дејана Мирковића под насловом „Анализа кола са повратном спрегом - Модел асимптотског појачања, Повратни фактор, Блекова формула, Напонско и струјно кружно појачање“ одржаће се у среду 25. новембра 2020. године у 13:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 05.11.2020.)

Приступно предавање кандидаткиње др Александре Панајотовић под насловом „Од СИСО до масивних МИМО система“ одржаће се у уторак 17. новембра 2020. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 29.10.2020.)

Приступно предавање кандидата др Миодрага Спасића под насловом „Синтеза модел предиктивног управљања у временски дискретном домену“ одржаће се у понедељак 09. новембра 2020. године у 10:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 21.10.2020.)

Приступно предавање кандидата др Николе Данковића под насловом „Crowdsourcing с практичним применама“ одржаће се у уторак 02. јуна 2020. године у 13:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 18.05.2020.)

Приступно предавање кандидата др Југослава Јоковића под насловом „Архитектура предајника за емитовање дигиталног тв сигнала“ одржаће се у понедељак 02. марта 2020. године у 12:00 сати у учионици 334 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 14.02.2020.)
Приступно предавање кандидата др Борисава Јовановића под насловом „Временска ограничења дигиталних синхроних интегрисаних кола“ одржаће се у среду 26. фебруара 2020. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.02.2020.)

Приступно предавање кандидата др Драгане Живаљевић под насловом „Анализа електричних кола у устаљеном сложенопериодичном режиму“ одржаће се у петак 21. фебруара 2020. године у 14:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 05.02.2020.)
Приступно предавање кандидата др Мирослава Миловановића под насловом „Oдабир оптималне методе машинског учења у зависности од проблема“одржаће се у уторак, 04. фебруара 2020. године у 13:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу
(објављено на сајту 17.01.2020.)

Приступно предавање кандидата др Срђана Ђорђевића под насловом Транскондуктансни операциони појачавачи одржаће се у понедељак 27. јануара 2020. године у 12:00 сати у Лабораторији 203 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 10.01.2020.)
Приступно предавање кандидата др Наташе Вељковић под насловом Алгоритми и комплексност решавања проблема задовољења ограничења одржаће се у петак 31. јануара 2020. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 10.01.2020.)

Приступно предавање кандидата др Драгане Крстић под насловом Специфичности преноса сигнала мобилним радио каналима одржаће се у четвртак 09. јануара 2020. године у 13:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 16.12.2019.)
Приступно предавање кандидата др Драгане Крстић под насловом Моделовање фединга у бежичним комуникационим каналима одржаће се у петак 18. октобра 2019. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 02.10.2019.)

Приступно предавање кандидата др Александра Димитријевића под насловом 3D графички API одржаће се у понедељак 17. септембра 2018. године у 10:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.09.2018.)

Приступно предавање кандидата др Милоша Богдановића под насловом Објектно-релационо мапирање: концепти и технологије одржаће се у понедељак 17. септембра 2018. године у 10:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.09.2018.)

Приступно предавање кандидата др Милоша Радмановића под насловом Генерисање Бент прекидачких функција у спектралном домену одржаће се у понедељак, 17.09.2018. године у 10:00 ч у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.09.2018.)

Приступно предавање кандидата др Петра Рајковића под називом Пројектни обрасци за развој софтвера базираног на моделима података одржаће се у понедељак, 17.09.2018. године у 10:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.09.2018.)

Приступно предавање кандидата др Јелене Јовановић под насловом Примена Inernet of Things технологија у савременим телеметријским системима одржаће се у уторак 11. септембра 2018. године у 13:30 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.09.2018.)

Приступно предавање кандидаткиње др Сање Алексић под насловом Соларна енергија одржаће се у уторак, 18.септембра 2018. године у 11:00 у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 28.08.2018.)
Приступно предавање кандидата др Станише Перића под насловом Стабилност система аутоматског управљања одржаће се у петак, 14.септембра 2018. године у 13:00 у Сали 2 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 28.08.2018.)
Приступно предавање кандидата др Милана Динчића под насловом Аквизиција мерних сигнала одржаће се у уторак 11. септембра 2018. године у 13:30 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 24.08.2018.)

Приступна вежбања

Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Милице Стојановић под насловом „Sigma delta analogno дигитални конвертори“ одржаће се у уторак, 02. марта 2021. године у 13:00 сати у сали 2 Електронског факултета у Нишу. 
(објављено на сајту 18.02.2021.)


Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Нине Вукић под насловом „Примена генетских алгоритама у пројектовању регулатора“ одржаће се у петак, 26. фебруара 2021. године у 11:00 сати у сали 2 Електронског факултета у Нишу. 
(објављено на сајту 18.02.2021.)


Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Ксеније Пешић под насловом "Креирање електромагнетског модела и анализа карактеристика микроталасних антена коришћењем MATLAB ANTENNA TOOLBOX развојног окружења одржаће се у уторак, 12. јануара 2021. године у 13:00 сати у сали 1 Електронског факултета у Нишу. 
(објављено на сајту 30.12.2020.)


Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Новака Радивојевића под насловом "Инстанцирање и повезивање модула, опис бидирекционог порта и параметризација модула у језику за опис хардвера Verilog 
одржаће се у понедељак, 11. јануара 2021. године у 13:00 сати у Сали "Владимир Јасић" Електронског факултета у Нишу
(објављено на сајту 28.12.2020.)

Приступно вежбање кандидата мастер. инж. Николе Митровића под насловом „Основне конфигурације операционог појачавача “ ће се одржати у петак, 27. новембра 2020. године, са почетком у 12 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу. 

Приступно вежбање кандидата мастер. мат. Милене Алексић под насловом „Појам, дефиниција и геометријска интерпретација одређеног интеграла“ ће се одржати у четвртак, 29. октобра 2020. године, са почетком у 10 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Приступно вежбање кандидата мастер. инж. Хранислава Станковића под насловом „Појам, дефиниција и геометријска интерпретација извода функције“ ће се одржати у четвртак, 29. октобра 2020. године, са почетком у 11 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Приступно вежбање кандидата мастер. инж. Анђеле Антић под насловом
„Претпроцесирање у интелигентној анализи података“ ће се одржати у понедељак, 13. јануара 2020. године, са почетком у 10 ч, у сали 2 (први спрат) Електронског факултета у Нишу. 
Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Ивана Дамњановића под насловом „Сопствене вредности и сопствени вектори матрица“ ће се одржати у петак, 20. децембра 2019. године, у периоду од 12:00 до 12:30 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Јане Врачар под насловом „Пуноталасни исправљач наизменичног напона“ ће се одржати у четвртак, 19. децембра 2019. године, у периоду од 10:30 до 11:00 сати, у сали “Владимир Јасић”, у деканату Електронског факултета у Нишу.

Приступно вежбање кандидата мастер инж. Иване Костић под насловом „Анализа структура за реализацију реалних и комплексних преносних функција дигиталних филтара“ ће се одржати у уторак, 24. децембра 2019. године, у периоду од 11:00 до 11:30 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Анђелије Ђорђевић под насловом „Декларација, иницијализација и меморијска репрезентација низова података у програмском језику C“ ће се одржати у понедељак 16. децембра 2019. године, у периоду од 11:00 до 11:30 сати, у сали 2 (први спрат) Електронског факултета у Нишу.

Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Димитрија Коцића под насловом „Декларација и иницијализација матрица у програмском језику C“ ће се одржати у понедељак, 16. децембра 2019. године, у периоду од 11:30 до 12:00 сати, у сали 2 (први спрат) Електронског факултета у Нишу.

Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Нађе Гавриловић под насловом „Функције у програмском језику C“ ће се одржати у среду, 16. децембра 2019. године, у периоду од 12:00 до 12:30 сати, у сали 2 (први спрат) Електронског факултета у Нишу.

Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Теодоре Ђорђевић под насловом „Стрингови у програмском језику C“ ће се одржати у понедељак, 16. децембра 2019. године, у периоду од 12:30 до 13:00 сати, у сали 2 (први спрат) Електронског факултета у Нишу.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама