Избори у звања

Избори у звања из 2024. године

Извештај Комисије за реизбор др Тијане Димитријевић у научно звање научни сарадник
Извештај Комисије за избор др Александре Ђорић у научно звање научни сарадник
Извештај Комисије за избор маст. друштвених наука Ленке Бајчетић у стручно звање стручни сарадник
Извештај Комисије за избор једног једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Александар Станимировић)
Извештај Комисије за избор једног једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Електроника (кандидат др Горан Станчић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат дипл. инж. Бојан Банковић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Микроелектроника и Микросистеми (кандидат Александра Стојковић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Телекомуникације (кандидат мр Предраг Еферица)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање звање асистент за ужу научну област Аутоматика (кандидат дипл. инж. Владимир Сибиновић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање звање сарадник у настави за ужу научну област Телекомуникације (кандидат дипл. инж. Немања Перић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат мр Горан Миљковић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Александар Атанасковић
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат маст. инж. Ненад Петровић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат маст. инж. Никола Ђорђевић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидаткиња др Јелена Ђорђевић Козаров)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електротехника (кандидаткиња маст. инж. Наталија Ивковић)
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидаткиња дипл. инж. Невена Туфегџић)
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Математика (кандидаткиња математичар Анђа Денић)
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Аутоматика (кандидат маст. инж. Јелена Петровић)
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Математика (кандидат математичар Јован Рајковић)
Избори у звања из 2023. године
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат др Милош Марјановић)
Извештаj Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Александар Димитријевић)

Извештаj Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат дипл. инж. Вукадин Драшковић)

Извештаj Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидаткиња дипл. инж. Емилија Ћојбашић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Електроника (кандидат дипл. инж. Матија Шпелетић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Телекомуникације (кандидат маст. инж. Никола Вучић)

Извештаj Комисије о пријављеним кандидатимаза избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат маст. инж. Ђорђе Чикић)


Извештаj Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Братислав Предић)

Извештаj Комисије о пријављеним кандидатимаза избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидаткиња маст. инж. Анђелија Ђорђевић)

Извештаj Комисије о пријављеним кандидатимаза избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Аутоматика (кандидаткиња маст. инж. Анђела Ђорђевић)

Извештаj Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат маст. инж. Никола Митровић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидаткиња дипл. инж. Мина Николић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање истраживач – сарадник (кандидат маст. инжењер Урош Илић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Математика (кандидат маст. математичар Хранислав Станковић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Аутоматика (кандидаткиња дипл. инж. Анђела Јовановић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Теоријска електротехника (кандидаткиња дипл. инж. Исидора Јовановић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат др Данијел Данковић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Петар Рајковић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Електроника (кандидат др Миона Андрејевић Стошовић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат др Милан Динчић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Милош Радмановић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Милош Богдановић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат мастер инж. Филип Филиповић)

Извештај Комисије  о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат дипл. инж. Драган Вучковић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат мр Мирољуб Пешић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат дипл. инж. Александар Вељановски)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат мастер инж. Никола Крстић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат мр Оливер Војиновић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат мр Војкан Костић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Теоријска електротехника (кандидат др Ненад Цветковић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидаткиња др Јелена Јовановић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат мр Владан Михајловић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Математика  (кандидат др Звездан Марјановић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Микроелектроника  и микросистеми (кандидат др Сања Алексић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Станиша Перић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат Никола Давидовић)

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидаткиња др Јелена Анастасов)

Извештај Комисије за избор једног сарадника  у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Тијана Димитријевић)

Извештај Комисије за избор кандидата др Бојана Денића у звање научни сарадник

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Аутоматика (кандидат мастер инжењер Владимир Митић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Математика (кандидаткиња др Јована Џунић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Теоријска електротехника (кандидат др Дејан Јовановић)

Извештај Комисије за избор два сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидати дипл. инж. Невена Туфегџић и дипл. инж. Никола Ђорђевић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Математика (кандидат математичар Јован Рајковић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидаткиња мастер инж. Сандра Вељковић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Теоријска електротехника (кандидат дипл. инж. Наталија Ивковић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидаткиња мастер инж. Неда Станојевић)

Приступна предавања у 2023. години

 • Приступно предавање кандидата др Милоша Марјановића под насловом "Напонске референце на принципу енергетског процепа“, ће се одржати у понедељак 18. децембра 2023. године у 12:00 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу (објављено на сајту 1. 12. 2023.)
 • Приступно предавање кандидата др Дејана Јовановића под насловом „Закон очувања енергије у електродинамици. Поинтингова теорема” одржаће се у среду, 15. марта 2023. године, у 13:00 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу. (објављено на сајту 23. 2. 2023.)

Приступна предавања из 2022. године
 • Приступно предавање кандидата др Александра Миленковића под насловом "Примена UML дијаграма класа у моделовању система" биће одржано у уторак 15. новембра 2022. године у 09:00 сати у сали 1 Електронског факултета у Нишу (објављено на сајту 21.10.2022.)
 • Приступно предавање кандидата др Горана Николића под насловом "Серијски интерфејси микроконтролера за интерчиповску синхрону комуникацију" биће одржано у четвртак, 10. новембра 2022.године у 11:00 сати у сали 1 Електронског факултета у Нишу (објављено на сајту 21.10.2022.)

 • Приступно предавање кандидата др Драгане Крстић под насловом „Пренос сигнала мобилним радио каналом“ одржаће се у среду 31. августа 2022. године у 12:00 сати у сали 1 Електронског факултета у Нишу. (објављено на сајту 09.08.2022.)

Приступна вежбања у 2024. години

 • Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Немање Перића, под насловом  Теорема о одмеравању, ће се одржати у среду, 7. фебруара 2024. године, у 13:00 сати, у Сали 1,  Електронског факултета у Нишу (објављено на сајту 30. 1. 2024.)
 • Приступно вежбање кандидаткиње мастер инж. Јелене Петровић, под насловом „Бодеов критеријум стабилности са примерима“
   ће се одржати у четвртак 18. јануара 2024. године, у 12:00 сати, у Сали 1  Електронског факултета у Нишу (објављено на сајту 10.1.2024.)
 • Приступно вежбање кандидаткиње математичара Анђе Денић под насловом "Интеграција рационалних функција" ће се одржати у четвртак 18. јануара 2024. године, у 13:00 сати, у Сали 1  Електронског факултета у Нишу (објављено на сајту 10.1.2024.)


Приступна вежбања у 2023. години

 • Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Матије Шпелетића, под насловом  Морфолошке операције у дигиталној обради слике, ће се одржати у петак, 08. децембра 2023. године, у 12:00 сати, у учионици 204,  Електронског факултета у Нишу (објављено на сајту 1.12.2023.)
 • Приступно вежбање кандидата дипл. инж Вукадина Драшковића, под насловом "For петље у програмском језику C", ће се одржати у понедељак 11. децембра 2023. године, у 12:30, у сали „Владимир Јасић“, просторија 104,  Електронског факултета у Нишу (објављено на сајту 29.11.2023.)

 • Приступно вежбање кандидаткиње дипл. инж Емилије Ћојбашић под насловом "Стрингови у програмском језику C", ће се одржати у понедељак 11. децембра 2023. године, у 12:00, у сали „Владимир Јасић“, просторија 104,  Електронског факултета у Нишу. (објављено на сајту 29.11.2023.)

 • Приступно вежбање кандидаткиње дипл. инж.  Анђеле  Јовановић ,,Никвистов критеријум стабилности са примерима“  ће се одржати у понедељак, 4.септембра 2023. године,са почетком у 11:00 сати, у сали 1,  Електронског факултета у Нишу (објављено на сајту 25.8.2023)
 • Приступно вежбање кандидаткиње дипл. инж. Јелене Петровић ,,Кошијева теорема аргумента и критеријум Михајлова са примерима“  ће се одржати у понедељак, 4.септембра 2023. године,са почетком у 12:00 сати, у сали 1,  Електронског факултета у Нишу (објављено на сајту 25.8.2023)
 • Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Исидоре Јовановић под насловом  „Нортонова теорема и њена примена у електротехници“ одржаће се у уторак 29. августа 2023. године, у 11:00, у сали 1  Електронског факултета у Нишу (објављено на сајту 22.8.2023.)
 • Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Невене Туфегџић под насловом „Функције у програмском језику С” одржаће се у четвртак, 02. марта 2023. године, у 12:00 сати, у сали „Владимир Јасић”, просторија 104, Електронског факултета у Нишу. (објављено на сајту 21.02.2023.)
 • Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Николе Ђорђевића под насловом „Стрингови у програмском језику С” одржаће се у четвртак, 02. марта 2023. године, у 12:30 сати, у сали „Владимир Јасић”, просторија 104, Електронског факултета у Нишу. (објављено на сајту 21.02.2023.)
 • Приступно вежбање кандидаткиње мастер инж. Сандре Вељковић под насловом „Реализација CMOS инвертора” одржаће се у понедељак, 27. фебруара 2023. године, у 13:00 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу. (објављено на сајту 20.02.2023.)
 • Приступно вежбање кандидата дипл. математичара Јована Рајковића под насловом „Тејлорова формуле и примене” одржаће се у уторак, 28. фебруара 2023. године, у 12:00 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу. (објављено на сајту 20.02.2023.)
 • Приступно вежбање кандидаткиње дипл. инж. Наталије Ивковић под насловом „Тевененова теорема и њена примена у ектротехници” одржаће се у понедељак, 27. фебруара 2023. године, у 12:00 сати, у сали 2 Електронског факултета у Нишу. (објављено на сајту 20.02.2023.)
 • Приступно вежбање кандидаткиње мастер инж. Неде Станојевић под насловом „Симулација технолошког низа за произвидњу и електричних карактеристика МОС транзистора” одржаће се у понедељак, 27. фебруара 2023. године, у 12:30 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу. (објављено на сајту 20.02.2023.)
Приступна вежбања из 2022. године
 • Приступно вежбање кандидаткиње дипл. инж. Мине Николић под насловом „Декларација, иницијализација и меморијска репрезентација низова података у програмском језику С“ одржаће се у среду 30. новембра 2022. године у 12:00 сати у сали Владимир Јасић (просторија 104 у Деканату). (ажурирано 22.11.2022.)
 • Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Ђорђа Чикића под насловом „Декларација и иницијализација матрица у програмском језику C“ одржаће се среду 30. новембра 2022. године у 12:30 сати у сали Владимир Јасић (просторија 104 у Деканату). (ажурирано 22.11.2022.)
 • Приступно вежбање кандидата мастер инж. Милана Грујева под насловом „Стрингови у програмском језику C“одржаће се у понедељак 21. фебруара 2022. године у 13:00 сати у сали Владимир Јасић (просторија 104 у Деканату). (ажурирано 14.2.2022.)
 • Приступно вежбање кандидата мастер инж. Марије Милошевић под насловом „Функције у програмском језику C“ одржаће се у понедељак 21. фебруара 2022. године у 13:00 сати у сали Владимир Јасић (просторија 104 у Деканату). (ажурирано 14.2.2022.)
 • Приступно вежбање кандидата мастер инж. Милана Стојановића под насловом „Фотоотпорник“ одржаће се у среду 12. јануара 2022. године у 12:00 сати у сали 1 Електронског факултета у Нишу. (ажурирано 28.12.2021.)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама