Избори у звања

Избори у звања из 2022. године

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање доцент за ужу научну област Електроника (кандидан др Горан Николић)
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање  доцент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Александар Миленковић)
Извештај Комисије за избор дипл. инж. Александра Пантића у звање истраживач-сарадник
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат др Милан Симић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроника (кандидат мастер инж. Ивана Костић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат мастер инж. Јана Врачар) 
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Електроенергетика (кандидат др Милутин Петронијевић)
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Електроенергетика (кандидат др Весна Јавор)
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање  ванредни или редовни професор за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Ненад Милошевић)
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање  ванредни или редовни професор за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Златица Маринковић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање  асистент за ужу научну област Математика (кандидат мастер мат. Стефан Станков)
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање  ванредни или редовни професор за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Александар Милосављевић)
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање  ванредни или редовни професор за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Александра Јовановић)
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање  ванредни или редовни професор за ужу научну област Материјали за електронику (кандидат др Весна Пауновић)
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање  ванредни или редовни професор за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Иван Петковић)
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање  ванредни или редовни професор за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Сузана Стојковић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање  асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат Милан Радић)
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Математика (кандидат Маријан Матејић).
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат дипл.инж. Александар Јоцић)
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Теоријска електротехника (кандидат др Ана Вучковић)
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Теоријска електротехника (кандидат др Мирјана Перић)
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Марко Милојковић)
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Бобан Веселић)
Извештај Комисије  за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Мартин Јовановић)
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Марија Милијић)
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Биљана Стошић)
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат мр Ивана Ранђеловић)
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Примењена физика (кандидат др Емилија Живановић).
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат мр Миодраг Стојановић).
Извештај Комисије за избор дипл. инж. Андрије Петрушића у звање истраживач сарадник.
Извештај Комисије за избор дипл. инж. Ивана Поповића у стручно звање стручни сарадник.
Извештај Комисије за избор мастер инж. Братислава Тројића у стручно звање стручни сарадник.
Извештај Комисије за избор мастер инж. Владислава Лазића у стручно звање стручни сарадник.
Извештај Комисије за избор мастер инж. Уроша Илића у звање стручни сарадник.
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (предложени кандидат дипл. инж. Ивица Марковић).
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (предложена кандидаткиња мастер инж. Марија Милошевић)
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Електроника (кандидат др Сандра Ђошић) .
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Примењена физика (кандидат др Емилија Живановић)
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат дипл. инж. Милош Марјановић)
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат мастер инж. Милан Стојановић)
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Електроника (кандидат дипл инж. Јелена Недељковић)
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат мастер инж. Милица Стојановић)
Избори у звања из 2021. године
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Теоријска електротехника (кандидат мастер инжењер Драгана Јовановић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат дипл. инж. Александар Миленковић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Аутоматика (кандидат дипл. инж. Нина Вукић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроника (кандидат мастер инжењер Новак Радивојевић)
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат проф. др Владимир Ћирић)
Извештај Комисије за избор мастер инж. Ђорђа Лазаревића у стручно звање стручни сарадник
Извештај Комисије за избор мастер инж. Марка Живковића у стручно звање стручни сарадник
Извештај комисије о реизбору др. Драгане Крстић у звање научни сарадник
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарска техника (кандидат Александра Стојнев Илић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Телекомуникације (кандидат дипл. инж. Ксенија Пешић)
Извештај комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област математика (кандидат Иван Дамњановић)
Извештај комисије за избор у звање научни саветник кандидата Васе Радонића
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Електроника (кандидат др Игор Јовановић)
Извештај Комисије за реизбор дипл. инж. Небојше Јотовића у стручно звање стручни сарадник
Извештај Комисије за избор др. Дејана Стевановића у стручно звање виши научни сарадник
Извештај комисје за избор др. Горана Китића у стручно звање виши научни сарадник
Извештај комисије за избор дипл. инж. Александре Ђорић у стручно звање виши стручни сарадник
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат дипл. инж. Дарко Пуфловић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат дипл. инж. Марија Вељановски)
Извештај комисије за избор Бојана Денића у звање истраживач-сарадник
Извештај комисије за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Електроника (кандидат др Татјана Николић)
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање редовни професор за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат др Драган Живановић)
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање редовни професор за ужу научну област Теоријска електротехника (кандидат др Небојша Раичевић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат мастер инж. Милена Фртунић Глигоријевић)
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат доцент др Љубомир Врачар)
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат доцент др Милић Пејовић)
Извештај Комисије за избор др Жаклине Манчић у звање научни сарадник
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање редовни професор за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Дарко Митић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Аутоматика (кандидат дипл. инж. Нина Вукић)
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Електроника (кандидат др Стевица Цветковић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Електроника (кандидат др Горан Николић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Метрологија и мерна техника ( кандидат дипл. инж. Милица Стојановић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Аутоматика (кандидат дипл. инж. Владимир Сибиновић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат дипл. инж. Бојан Банковић)
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање редовни професор за ужу научну област Друштвене науке и хуманистика (кандидат др Ванче Бојков)
Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Математика (кандидат др Бранислав Ранђеловић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Александар Атанасковић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Телекомуникације (кандидат мр Предраг Еферица)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат др Јелена Ђорђевић Козаров)
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат мр Горан Миљковић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Телекомуникације (кандидат мастер инж. Никола Вучић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат мастер инж. Александра Стојковић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Телекомуникације (кандидат дипл. инж. Ксенија Пешић)
Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Електроника (кандидат дипл. инж. Новак Радивојевић)

Приступна предавања у 2022. години

 • Приступно предавање кандидата др Александра Миленковића под насловом "Примена UML дијаграма класа у моделовању система" биће одржано у уторак 15. новембра 2022. године у 09:00 сати у сали 1 Електронског факултета у Нишу (објављено на сајту 21.10.2022.)
 • Приступно предавање кандидата др Горана Николића под насловом "Серијски интерфејси микроконтролера за интерчиповску синхрону комуникацију" биће одржано у четвртак, 10. новембра 2022.године у 11:00 сати у сали 1 Електронског факултета у Нишу (објављено на сајту 21.10.2022.)

 • Приступно предавање кандидата др Драгане Крстић под насловом „Пренос сигнала мобилним радио каналом“ одржаће се у среду 31. августа 2022. године у 12:00 сати у сали 1 Електронског факултета у Нишу. (објављено на сајту 09.08.2022.)

Приступна предавања у 2021. години

 • Приступно предавање кандидата др Игора Јовановића под насловом „Примена електроенергетских претварача у обновљивим изворима енергије“ одлаже се за петак 15. октобар 2021. године у 10:00 сати и биће одржано у сали 1 Електронског факултета у Нишу. (ажурирано 28.09.2021.)
 • Приступно предавање кандидата др Стевице Цветковића под насловом „Методе за побољшање контраста дигиталне слике“ одржаће се у петак 19. марта 2021. године у 12:00 сати у учионици 204 Електронског факултета у Нишу. (објављено на сајту 02.03.2021.)

Приступна вежбања у 2022. години

 • Приступно вежбање кандидаткиње дипл. инж. Мине Николић под насловом „Декларација, иницијализација и меморијска репрезентација низова података у програмском језику С“ одржаће се у среду 30. новембра 2022. године у 12:00 сати у сали Владимир Јасић (просторија 104 у Деканату). (ажурирано 22.11.2022.)
 • Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Ђорђа Чикића под насловом „Декларација и иницијализација матрица у програмском језику C“ одржаће се среду 30. новембра 2022. године у 12:30 сати у сали Владимир Јасић (просторија 104 у Деканату). (ажурирано 22.11.2022.)
 • Приступно вежбање кандидата мастер инж. Милана Грујева под насловом „Стрингови у програмском језику C“одржаће се у понедељак 21. фебруара 2022. године у 13:00 сати у сали Владимир Јасић (просторија 104 у Деканату). (ажурирано 14.2.2022.)
 • Приступно вежбање кандидата мастер инж. Марије Милошевић под насловом „Функције у програмском језику C“ одржаће се у понедељак 21. фебруара 2022. године у 13:00 сати у сали Владимир Јасић (просторија 104 у Деканату). (ажурирано 14.2.2022.)
 • Приступно вежбање кандидата мастер инж. Милана Стојановића под насловом „Фотоотпорник“ одржаће се у среду 12. јануара 2022. године у 12:00 сати у сали 1 Електронског факултета у Нишу. (ажурирано 28.12.2021.)

Приступна вежбања у 2021. години

 • Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Јелене Недељковић под насловом „Упознавање са развојним окружењем “Keil uVision”одржаће се у уторак, 11. јануара 2022. године, у 12:00, у сали 1 Електронског факултета у Нишу . (објављено на сајту 27.12.2021.)
 • Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Милице Стојановић под насловом „Sigma delta analogno дигитални конвертори“ одржаће се у уторак, 02. марта 2021. године у 13:00 сати у сали 2 Електронског факултета у Нишу. (објављено на сајту 18.02.2021.)
 • Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Нине Вукић под насловом „Примена генетских алгоритама у пројектовању регулатора“ одржаће се у петак, 26. фебруара 2021. године у 11:00 сати у сали 2 Електронског факултета у Нишу. (објављено на сајту 18.02.2021.)
 • Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Ксеније Пешић под насловом "Креирање електромагнетског модела и анализа карактеристика микроталасних антена коришћењем MATLAB ANTENNA TOOLBOX развојног окружења одржаће се у уторак, 12. јануара 2021. године у 13:00 сати у сали 1 Електронског факултета у Нишу. (објављено на сајту 30.12.2020.)
 • Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Новака Радивојевића под насловом "Инстанцирање и повезивање модула, опис бидирекционог порта и параметризација модула у језику за опис хардвера Verilog одржаће се у понедељак, 11. јануара 2021. године у 13:00 сати у Сали "Владимир Јасић" Електронског факултета у Нишу. (објављено на сајту 28.12.2020.)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама