Избори у звања

Избори у звања из 2020. године

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Наталија Стојановић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Дарко Митић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат др Анета Пријић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент за ужу научну област Аутоматика (кандидат дипл. инж. Дарко Тодоровић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Миодраг Спасић)

Извештај Комисије за избор у звање виши научни сарадник (кандидат др Дејан Бркић)

Извештај комисије за избор једног наставникау звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Електроенергетика (кандидат др Александар Јањић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Валентина Нејковић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Математика (кандидат мастер мат. Владан Јованчић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат мастер инж. Иван Анастасијевић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат мастер инж. Никола Крстић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат мр. Мирољуб Пешић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Електроника (кандидат др Игор Стојановић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат дипл. инж. Александар Вељановски)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Тијана Димитријевић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат мр. Оливер Војиновић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Теоријска Електротехника (кандидат дипл. инж. Дејан Јовановић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат дипл. инж. Драган Вучковић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат мр Војкан Костић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат мастер инж. Филип Филиповић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Јелена Анастасов)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Никола Данковић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Електроенергетика (кандидат др Лидија Коруновић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Сузана Стојковић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Електроника (кандидат др Дејан Мирковић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Југослав Јоковић) и Обавештење о продужењу рока за увид јавности

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Електроника (кандидат др Борисав Јовановић) и Oбaвeштење о продужењу рока за увид јавности

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат дипл. инж.  Владан Михајловић)

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат др Душан Татић) и Обавештење о продужењу рока за увид јавности

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Теоријска електротехника (предложени кандидат др Драгана Живаљевић) и Oбaвeштење о продужењу рока за увид јавностиИзвештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат дипл. инж. Игор Антоловић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Електроника (кандидат др Срђан Ђорђевић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Александра Панајотовић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат дипл. инж. Никола Давидовић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Аутоматика (кандидат мастер инжењер Владимир Митић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Мирослав Миловановић)

Извештај Комисије за избор у звање стручни сарадник (кандидат дипл. инж. Дејан Тодосијевић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Електроника (кандидат др Никола Стојановић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Зоран Станковић)

Избори у звања из 2019. године

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Аутомaтика ( кандидат мастер инж. Анђела Антић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроника ( кандидат мастер инж. Ивана Костић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат мастер инж. Јана Врачар)

Извештај Комисије за избор једног сарадника и звање сарадник у настави за ужу научну област Математика (кандидат Иван Дамјановић).

Извештај Комисије за избор три сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидати: дипл. инж. Анђелија Ђорђевић, дипл. инж. Нађа Гавриловић и дипл. инж. Теодора Ђорђевић)


Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Електроника (кандидат др Милица Јовановић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Теоријска електротехника (кандидат др Саша Илић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Телекомуникације (предложени кандидат др Јелена Николић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Електроника (кандидат др Миљана Милић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Математика (кандидат мастер инж. Стефан Станков)

Извештај Комисије за избор у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Аутоматика (кандидат  др Саша С. Николић) 

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат др Војкан Давидовић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат др Драган Живановић)

Извештај комисије за избор два сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидати дипл. инж. Јован Милојковић и дипл. инж. Лазар Јовановић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Електротехника (кандидат дипл. инж. Никола Крстић)

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат др Оливера Степановић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Електроника (кандидат др Игор Јовановић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат мр Милан Радић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Никола Данковић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Биљана Стошић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Марија Милијић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат мр Ивана Стојковић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат дипл. инж. Александар Јоцић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Мартин Јовановић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Електроника (кандидат др Горан Станчић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Александар Станимировић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат мр Миодраг Стојановић)

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат др Јелена Милојковић)

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат др Бојана Николић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат дипл. инж. Ивица Марковић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Наташа Вељковић)

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат др Јелена Ђорђевић-Козаров)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Братислав Предић)

Извештај Комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Лазар Сладојевић)

Извештај Комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Урош Илић)

Извештај Комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Милан Стојановић)

Извештај Комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Братислав Тројић)

Извештај Комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Владислав Лазић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Микролектроника и микросистеми (кандидат др Данијел Данковић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач сарадник (кандидат мастер инж. Никола Симић)

Приступна предавања

Приступно предавање кандидата др Николе Данковића под насловом „Crowdsourcing с практичним применама“ одржаће се у уторак 02. јуна 2020. године у 13:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 18.05.2020.)

Приступно предавање кандидата др Југослава Јоковића под насловом „Архитектура предајника за емитовање дигиталног тв сигнала“ одржаће се у понедељак 02. марта 2020. године у 12:00 сати у учионици 334 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 14.02.2020.)

Приступно предавање кандидата др Борисава Јовановића под насловом „Временска ограничења дигиталних синхроних интегрисаних кола“ одржаће се у среду 26. фебруара 2020. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.02.2020.)

Приступно предавање кандидата др Драгане Живаљевић под насловом „Анализа електричних кола у устаљеном сложенопериодичном режиму“ одржаће се у петак 21. фебруара 2020. године у 14:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 05.02.2020.)

Приступно предавање кандидата др Мирослава Миловановића под насловом „Oдабир оптималне методе машинског учења у зависности од проблема“одржаће се у уторак, 04. фебруара 2020. године у 13:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу
(објављено на сајту 17.01.2020.)

Приступно предавање кандидата др Срђана Ђорђевића под насловом Транскондуктансни операциони појачавачи одржаће се у понедељак 27. јануара 2020. године у 12:00 сати у Лабораторији 203 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 10.01.2020.)

Приступно предавање кандидата др Наташе Вељковић под насловом Алгоритми и комплексност решавања проблема задовољења ограничења одржаће се у петак 31. јануара 2020. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 10.01.2020.)

Приступно предавање кандидата др Драгане Крстић под насловом Специфичности преноса сигнала мобилним радио каналима одржаће се у четвртак 09. јануара 2020. године у 13:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 16.12.2019.)

Приступно предавање кандидата др Драгане Крстић под насловом Моделовање фединга у бежичним комуникационим каналима одржаће се у петак 18. октобра 2019. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 02.10.2019.)

Приступно предавање кандидата др Александра Димитријевића под насловом 3D графички API одржаће се у понедељак 17. септембра 2018. године у 10:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.09.2018.)


Приступно предавање кандидата др Милоша Богдановића под насловом Објектно-релационо мапирање: концепти и технологије одржаће се у понедељак 17. септембра 2018. године у 10:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.09.2018.)

Приступно предавање кандидата др Милоша Радмановића под насловом Генерисање Бент прекидачких функција у спектралном домену одржаће се у понедељак, 17.09.2018. године у 10:00 ч у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.09.2018.)

Приступно предавање кандидата др Петра Рајковића под називом Пројектни обрасци за развој софтвера базираног на моделима података одржаће се у понедељак, 17.09.2018. године у 10:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.09.2018.)

Приступно предавање кандидата др Јелене Јовановић под насловом Примена Inernet of Things технологија у савременим телеметријским системима одржаће се у уторак 11. септембра 2018. године у 13:30 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.09.2018.)


Приступно предавање кандидаткиње др Сање Алексић под насловом Соларна енергија одржаће се у уторак, 18.септембра 2018. године у 11:00 у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 28.08.2018.)

Приступно предавање кандидата др Станише Перића под насловом Стабилност система аутоматског управљања одржаће се у петак, 14.септембра 2018. године у 13:00 у Сали 2 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 28.08.2018.)

Приступно предавање кандидата др Милана Динчића под насловом Аквизиција мерних сигнала одржаће се у уторак 11. септембра 2018. године у 13:30 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 24.08.2018.)

Приступна вежбања

Приступно вежбање кандидата мастер. инж. Анђеле Антић под насловом
„Претпроцесирање у интелигентној анализи података“ ће се одржати у понедељак, 13. јануара 2020. године, са почетком у 10 ч, у сали 2 (први спрат) Електронског факултета у Нишу. 

Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Ивана Дамњановића под насловом „Сопствене вредности и сопствени вектори матрица“ ће се одржати у петак, 20. децембра 2019. године, у периоду од 12:00 до 12:30 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Јане Врачар под насловом „Пуноталасни исправљач наизменичног напона“ ће се одржати у четвртак, 19. децембра 2019. године, у периоду од 10:30 до 11:00 сати, у сали “Владимир Јасић”, у деканату Електронског факултета у Нишу.

Приступно вежбање кандидата мастер инж. Иване Костић под насловом „Анализа структура за реализацију реалних и комплексних преносних функција дигиталних филтара“ ће се одржати у уторак, 24. децембра 2019. године, у периоду од 11:00 до 11:30 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Анђелије Ђорђевић под насловом „Декларација, иницијализација и меморијска репрезентација низова података у програмском језику C“ ће се одржати у понедељак 16. децембра 2019. године, у периоду од 11:00 до 11:30 сати, у сали 2 (први спрат) Електронског факултета у Нишу.

Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Димитрија Коцића под насловом „Декларација и иницијализација матрица у програмском језику C“ ће се одржати у понедељак, 16. децембра 2019. године, у периоду од 11:30 до 12:00 сати, у сали 2 (први спрат) Електронског факултета у Нишу.

Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Нађе Гавриловић под насловом „Функције у програмском језику C“ ће се одржати у среду, 16. децембра 2019. године, у периоду од 12:00 до 12:30 сати, у сали 2 (први спрат) Електронског факултета у Нишу.

Приступно вежбање кандидата дипл. инж. Теодоре Ђорђевић под насловом „Стрингови у програмском језику C“ ће се одржати у понедељак, 16. децембра 2019. године, у периоду од 12:30 до 13:00 сати, у сали 2 (први спрат) Електронског факултета у Нишу.
Избори у звања из 2018. године

Избори у звања из 2018. године

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Теоријска електротехника (кандидат мастер инж. Драгана Јовановић)

Извештај Комисије за избор једног кандидата у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат Александар Миленковић)

Извештај Комисије за избор у стручно звање стручни сарадник (кандидат дипл. инж. Татјана Станковић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат Милош Марјановић)

Извештај Комисије за изборе једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Електроника (кандидат Миона Андрејевић-Стошовић)

Извештај Комисије за изборе у звања за изборе у звања за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Александра Цветковић)

Извештај Комисије за избор у звање сарадник у настави за ужу научну област Математика (кандидат Стефан Станков)

Извештај Комисије за избор у стручно звање научни сарадник (кандидат др Тијана Димитријевић)

Извештај Комисије за избор у звање доцент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Милош Богдановић)

Извештај Комисије за избор у звање доцент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Александар Димитријевић)

Извештај Комисије за избор у звање доцент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Петар Рајковић)

Извештај Комисије за избор у звање доцент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Милош Радмановић)

Извештај Комисије за избор у звање доцент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат др Јелена Јовановић)

Извештај Комисије за избор у звање доцент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат др Милан Динчић)

Извештај Комисије за избор у звање доцент за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат др Сања Алексић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање доцент за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Станиша Перић)

Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Теоријска електротехника (кандидат др Ненад Цветковић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање редовни професор за ужу научну област Електроника (кандидат др Саша В. Николић)

Извештај Комисије за избор у звање сарадник у настави за ужу научну област Математика (кандидат Предраг Милошевић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент са докторатом за ужу научну област Теоријска електротехника (кандидат др Драгана Живаљевић)

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат др Угљеша Јовановић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат Дарко Пуфловић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Енергетика (кандидат др Срђан Ђорђевић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат Душан Ђорђевић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Електроника (кандидат др Стевица Цветковић)

Извештај Комисије за избор једног кандидата у звање асистент са докторатом за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Петар Рајковић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Никола Вучић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Бојан Денић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Никола Џаковић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Никола Динкић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Душан Петровић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник (кандидат дипл. инж. Александра Ђорић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Телекомуникације (кандидат мр Предраг Еферица)

Извештај Комисије за избор у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Александар Атанасковић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент са докторатом за ужу научну област Примењена физика (кандидат др Сања Алексић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Југослав Јоковић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат мр Јелена Ђорђевић-Козаров)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Електроника (кандидат мр Горан Николић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат мр Горан Миљковић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат мастер инж. Александра Стојковић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат дипл. инж. Бојан Банковић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Ауитоматика (кандидат дипл. инж. Владимир Сибиновић)

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат др Саша Илић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник (кандидат дипл. инж. Милош Косановић)

Извештај Комисије за изборе у звање сарадник у настави за ужу научну област Материјали за електронику (кандидат мастер инж. Милош Ђорђевић)

Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Математика (кандидат др Звездан Марјановић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (мастер инж. Ненад Петровић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу наиучну област Телекомуникације (кандидат (др Ненад Милошевић))

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Метрологија и мерна техника ( кандидат др Милан Симић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика ( кандидат Александра Стојнев)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама