Избори у звања из 2019. године

Извештај Комисије за избор два сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Рачунарство (кандидати дипл. инж. Јован Милојковић и дипл. инж. Лазар Јовановић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Електротехника (кандидат дипл. инж. Никола Крстић)

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат др Оливера Степановић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Електроника (кандидат др Игор Јовановић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат мр Милан Радић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Никола Данковић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Биљана Стошић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Марија Милијић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат мр Ивана Стојковић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат дипл. инж. Александар Јоцић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Мартин Јовановић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Електроника (кандидат др Горан Станчић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Александар Станимировић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат мр Миодраг Стојановић)

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат др Јелена Милојковић)

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат др Бојана Николић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат дипл. инж. Ивица Марковић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Наташа Вељковић)

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат др Јелена Ђорђевић-Козаров)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Братислав Предић)

Извештај Комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Лазар Сладојевић)

Извештај Комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Урош Илић)

Извештај Комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Милан Стојановић)

Извештај Комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Братислав Тројић)

Извештај Комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Владислав Лазић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Микролектроника и микросистеми (кандидат др Данијел Данковић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач сарадник (кандидат мастер инж. Никола Симић)

Приступна предавања

Приступно предавање кандидата др Драгане Крстић под насловом Моделовање фединга у бежичним комуникационим каналима одржаће се у петак 18. октобра 2019. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 02.10.2019.)

Приступно предавање кандидата др Александра Димитријевића под насловом 3D графички API одржаће се у понедељак 17. септембра 2018. године у 10:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.09.2018.)


Приступно предавање кандидата др Милоша Богдановића под насловом Објектно-релационо мапирање: концепти и технологије одржаће се у понедељак 17. септембра 2018. године у 10:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.09.2018.)

Приступно предавање кандидата др Милоша Радмановића под насловом Генерисање Бент прекидачких функција у спектралном домену одржаће се у понедељак, 17.09.2018. године у 10:00 ч у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.09.2018.)

Приступно предавање кандидата др Петра Рајковића под називом Пројектни обрасци за развој софтвера базираног на моделима података одржаће се у понедељак, 17.09.2018. године у 10:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.09.2018.)

Приступно предавање кандидата др Јелене Јовановић под насловом Примена Inernet of Things технологија у савременим телеметријским системима одржаће се у уторак 11. септембра 2018. године у 13:30 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 11.09.2018.)


Приступно предавање кандидаткиње др Сање Алексић под насловом Соларна енергија одржаће се у уторак, 18.септембра 2018. године у 11:00 у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 28.08.2018.)

Приступно предавање кандидата др Станише Перића под насловом Стабилност система аутоматског управљања одржаће се у петак, 14.септембра 2018. године у 13:00 у Сали 2 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 28.08.2018.)

Приступно предавање кандидата др Милана Динчића под насловом Аквизиција мерних сигнала одржаће се у уторак 11. септембра 2018. године у 13:30 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.
(објављено на сајту 24.08.2018.)
Избори у звања из 2018. године

Избори у звања из 2018. године

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Теоријска електротехника (кандидат мастер инж. Драгана Јовановић)

Извештај Комисије за избор једног кандидата у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат Александар Миленковић)

Извештај Комисије за избор у стручно звање стручни сарадник (кандидат дипл. инж. Татјана Станковић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат Милош Марјановић)

Извештај Комисије за изборе једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Електроника (кандидат Миона Андрејевић-Стошовић)

Извештај Комисије за изборе у звања за изборе у звања за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Александра Цветковић)

Извештај Комисије за избор у звање сарадник у настави за ужу научну област Математика (кандидат Стефан Станков)

Извештај Комисије за избор у стручно звање научни сарадник (кандидат др Тијана Димитријевић)

Извештај Комисије за избор у звање доцент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Милош Богдановић)

Извештај Комисије за избор у звање доцент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Александар Димитријевић)

Извештај Комисије за избор у звање доцент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Петар Рајковић)

Извештај Комисије за избор у звање доцент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Милош Радмановић)

Извештај Комисије за избор у звање доцент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат др Јелена Јовановић)

Извештај Комисије за избор у звање доцент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат др Милан Динчић)

Извештај Комисије за избор у звање доцент за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат др Сања Алексић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање доцент за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Станиша Перић)

Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Теоријска електротехника (кандидат др Ненад Цветковић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање редовни професор за ужу научну област Електроника (кандидат др Саша В. Николић)

Извештај Комисије за избор у звање сарадник у настави за ужу научну област Математика (кандидат Предраг Милошевић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент са докторатом за ужу научну област Теоријска електротехника (кандидат др Драгана Живаљевић)

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат др Угљеша Јовановић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат Дарко Пуфловић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Енергетика (кандидат др Срђан Ђорђевић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат Душан Ђорђевић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Електроника (кандидат др Стевица Цветковић)

Извештај Комисије за избор једног кандидата у звање асистент са докторатом за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Петар Рајковић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Никола Вучић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Бојан Денић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Никола Џаковић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Никола Динкић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Душан Петровић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник (кандидат дипл. инж. Александра Ђорић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Телекомуникације (кандидат мр Предраг Еферица)

Извештај Комисије за избор у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Александар Атанасковић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент са докторатом за ужу научну област Примењена физика (кандидат др Сања Алексић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Југослав Јоковић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат мр Јелена Ђорђевић-Козаров)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Електроника (кандидат мр Горан Николић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат мр Горан Миљковић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми (кандидат мастер инж. Александра Стојковић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат дипл. инж. Бојан Банковић)

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Ауитоматика (кандидат дипл. инж. Владимир Сибиновић)

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат др Саша Илић)

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник (кандидат дипл. инж. Милош Косановић)

Извештај Комисије за изборе у звање сарадник у настави за ужу научну област Материјали за електронику (кандидат мастер инж. Милош Ђорђевић)

Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Математика (кандидат др Звездан Марјановић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (мастер инж. Ненад Петровић)

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу наиучну област Телекомуникације (кандидат (др Ненад Милошевић))

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Метрологија и мерна техника ( кандидат др Милан Симић)

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика ( кандидат Александра Стојнев)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама

© Електронски факултет у Нишу. Универзитет у Нишу. Сва права задржана.