Телекомуникације

Увод

Катедра за телекомуникације формирана је 1969. године, одмах по оснивању Електронског факултета у Нишу. За оснивање и развој Катедре веома су заслужни професори са Eлектротехничког факултета у Београду Георгије Лукатела, Илија Стојановић, Хуснија Куртовић, Александар Маринчић, Душан Драјић и Гроздан Петровић, као и бројне генерације локалног наставног кадра почев од професора Илије Хаџи-Нешића.

На Катедри за телекомуникације тренутно ради 14 наставника (9 редовних професора, 4 ванредна професора, 1 доцент), 8 сарадника (7 асистенaта који имају титулу доктора наука, 1 асистент са титулом магистра техничких наука) и 1 лаборант.

Дужи низ година, чланови Катедре остварују запажене резултате у оквиру домаћих и међународних пројеката (FP7, COST, билатерни пројекти, WUS, TEMPUS, NORBAS, ERASMUS MUNDUS, ERASMUS+, итд.). Чланови Катедре су објавили преко 2 500 научних радова, од чега је велики број радова објављен у врхунским међународним часописима са SCI (Science Citation Index) листе.

Поред тога, чланови Катедре дају значајан допринос као рецензенти, чланови уређивачких одбора еминентних међународних часописа и у оквиру струковних удружења. Научни часопис Microwave Review, уређује се од стране чланова Катедре. Чланови Катедре за телекомуникације организују међународне конференције TELSIKS и ICEST и учествују у одборима бројних других конференција. Неколико чланова катедре обавља важне функције у оквиру највећег светског инжењерског удружења IEEE.

Иновирање и побољшање наставе је у сталном фокусу Катедре за телекомуникације. Због брзих технолошких промена и све веће потребе за новим профилима инжењера у области савремених технологија, у акредитацији из 2019. године уведен је нови модул под називом Комуникације и информационе технологије. У оквиру овог модула студенти стичу знања из области комуникационо-информационих мрежа, система и технологија, техника преноса, обраде и заштите информација, технологија базираних на звуку, системског инжењерства и радио-комуникација, а уз то се студентима омогућава да овладају одговарајућим софтверским алатима, релевантним програмским језицима и вештинама програмирања.

У циљу ужег стручног профилисања студената у оквиру модула Комуникације и информационе технологије, почевши од друге године, оформљени су подмодули: Комуникације и обрада информација и Системско инжењерство и радио-комуникације.

На катедри за телекомуникације формирана је лабораторија “Machine-to-Machine Communications” у сарадњи са NiCAT кластером (Нишки кластер напредних технологија), а у оквиру ERASMUS+ пројекта Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs / BENEFIT. Детаљније се о томе можете информисати овде.

Пројекат у оквиру ERASMUS+ програма (Key action 2-Capacity building project in the field of Higher education) под називом Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs, BENEFIT намењен је унапређењу профила инжењера Телекомуникација у складу са потребама привреде и тржишта рада, а са циљем да се допринесе напретку технологије, економије и друштва у целини. У окиру пројекта се модернизују и иновирају постојећи програми на модулу Телекомуникације, не само кроз садржаје предмета, већ и увођењем нових наставних метода и креирањем нових лабораторија у сарадњи са индустијским партнерима. Студенти ће стицати знања и компетенције који традиционалне Телекомуникације померају ка Информационо-комуникационим технологијама. У оквиру пројекта се, поред унапређења наставних програма, остварује боља сарадња са фирмама у циљу реализације стручних пракси и повећања могућности запослења, а информације о томе, као и наставни материјали, обједињени су на wеб платформи која је развијена у оквиру пројекта.

Више информација о Erasmus+ пројекту BENEFIT се могу наћи на https://www.project-benefit.eu

Осим тога, настава на основним академским студијама се одвија и по акредитацији из 2013. године, за оне студенте који су студије започели закључно са школском 2019/2020. годином. По овој акредитацији, на основним академским студијама постоји модул Телекомуникације са два подмодула: Телекомуникације и обрада сигнала и Радиокомуникациони инжењеринг и технологије.

Наставни програм једногодишњих Мастер студија је у потпуности иновиран тако да прати савремене технолошке трендове. Катедра организује наставу у оквиру Мастер студијског програма Комуникације и информационе технологије, са два модула: Комуникације и обрада информација и Системско инжењерство и радио-комуникације.

Такође, организоване су и докторске академске студије у одговарајућим областима у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство, и годинама се истраживачки рад доктораната крунише кроз запажени број одбрањених докторских теза и објављених публикација.

Захваљујући доброј опремљености лабораторија и сталним контактима и сарадњи са више светских универзитета, студентима је омогућено да се укључе у научноистраживачки рад. Већи број студентских радова урађених у оквиру Катедре је представљен на међународној студентској конференцији IEEESTEC, међу којима има и награђених радова.

Додатне информације се могу пронаћи на сајту Катедре за телекомуникације: http://kit.elfak.ni.ac.rs

Учествовање у реализацији наставе

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Телекомуникације је одговорна за реализацију наставе на модулу Телекомуникације по акредитацији из 2013. године и модулу Комуникације и информационе технологије по акредитацији из 2019. године.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Телекомуникације је одговорна за реализацију наставе на студијском програму Комуникације и информационе технологије.

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Телекомуникације је одговорна за реализацију наставе на изборном подручју Комуникације и информационе технологије.
 

Лабораторије

Лабораторија за aнтене и простирање
  • Назив: Лабораторија за aнтене и простирање
  • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Л400
  • Контакт особа: Др Зоран Станковић
  • Укупан број запослених и сарадника: 6
  • Телефон: +381 18 529 302
  • Вебсајт:
  • и-мејл: zoran.stankovic@elfak.ni.ac.rs

Актуелни наставници и сарадници

Вера Марковић
редовни професор
Др Вера Марковић
Горан Т. Ђорђевић
редовни професор
Др Горан Т. Ђорђевић
Јелена Николић
ванредни професор
Др Јелена Николић
Јелена Анастасов
асистент са докторатом
Др Јелена Анастасов
Зоран Перић
редовни професор
Др Зоран Перић
Дејан Милић
редовни професор
Др Дејан Милић
Зоран Станковић
ванредни професор
Др Зоран Станковић
Тијана Димитријевић
асистент са докторатом
Др Тијана Димитријевић
Оливера Пронић-Ранчић
редовни професор
Др Оливера Пронић-Ранчић
Дејан Ћирић
редовни професор
Др Дејан Ћирић
Александра Панајотовић
асистент са докторатом
Др Александра Панајотовић
Александар Атанасковић
асистент са докторатом
Др Александар Атанасковић
Небојша Дончов
редовни професор
Др Небојша Дончов
Александра Јовановић
ванредни професор
Др Александра Јовановић
Марија Милијић
асистент са докторатом
Др Марија Милијић
Данијела Миловић
редовни професор
Др Данијела Миловић
Златица Маринковић
ванредни професор
Др Златица Маринковић
Биљана Стошић
асистент са докторатом
Др Биљана Стошић

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама