Телекомуникације

Катедра за телекомуникације има дугу традицију

Од формирања катедре 1969. године, заслугом професора са Eлектротехничког факултета у Београду (Георгије Лукатела, Илија Стојановић, Хуснија Куртовић, Александар Маринчић, Душан Драјић, Гроздан Петровић...), бројне генерације наставног кадра оставиле су неизбрисив траг у развоју Факултета, у његовој образовној и научно-истраживачкој делатности...

Чланови Катедре су у самом врху научне заједнице у Србији

На Катедри за телекомуникације тренутно ради 24 наставника и сарадника, са великим искуством у настави на Електронском факултету, али и у другим установама као гостујући предавачи. Чланови Катедре за телекомуникације се издвајају својим резултатима научних истраживања реализованих у оквиру домаћих и међународних пројеката (FP7, COST, билатерни пројекти, WUS, TEMPUS, NORBAS, ERASMUS MUNDUS, ERASMUS+, итд.). Са великим бројем референци у међународним часописима са SCI (Science Citation Index) листе, чланови Катедре дају значајан допринос рејтингу Факултета, као аутори бројних научно-истраживачких резултата, али и као рецензенти и чланови уређивачких одбора часописа, као организатори и чланови програмских одбора међународних конференција, као чланови и носиоци функција у стручним удружењима, укључујући и највеће светско удружење инжењера - IEEE...

Учествовање у реализацији наставе

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Телекомуникације је одговорна за реализацију наставе на модулу Телекомуникације по акредитацији из 2013. године и модулу Комуникације и информационе технологије по акредитацији из 2019. године.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Телекомуникације је одговорна за реализацију наставе на студијском програму Комуникације и информационе технологије.

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Телекомуникације је одговорна за реализацију наставе на изборном подручју Комуникације и информационе технологије.
 

Лабораторије

Лабораторија за aнтене и простирање
  • Назив: Лабораторија за aнтене и простирање
  • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Л400
  • Контакт особа: Др Зоран Станковић
  • Укупан број запослених и сарадника: 6
  • Телефон: +381 18 529 302
  • Вебсајт:
  • и-мејл: zoran.stankovic@elfak.ni.ac.rs

Актуелни наставници и сарадници

Вера Марковић
редовни професор
Др Вера Марковић
Горан Т. Ђорђевић
редовни професор
Др Горан Т. Ђорђевић
Јелена Николић
ванредни професор
Др Јелена Николић
Јелена Анастасов
асистент са докторатом
Др Јелена Анастасов
Зоран Перић
редовни професор
Др Зоран Перић
Дејан Милић
редовни професор
Др Дејан Милић
Зоран Станковић
ванредни професор
Др Зоран Станковић
Тијана Димитријевић
асистент са докторатом
Др Тијана Димитријевић
Оливера Пронић-Ранчић
редовни професор
Др Оливера Пронић-Ранчић
Дејан Ћирић
редовни професор
Др Дејан Ћирић
Александра Панајотовић
асистент са докторатом
Др Александра Панајотовић
Александар Атанасковић
асистент са докторатом
Др Александар Атанасковић
Небојша Дончов
редовни професор
Др Небојша Дончов
Александра Јовановић
ванредни професор
Др Александра Јовановић
Марија Милијић
асистент са докторатом
Др Марија Милијић
Данијела Миловић
редовни професор
Др Данијела Миловић
Златица Маринковић
ванредни професор
Др Златица Маринковић
Биљана Стошић
асистент са докторатом
Др Биљана Стошић

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама