Упис

Упис на Докторске академске студије школске 2022/2023. године

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ

Електронски факултет у Нишу уписује у прву годину докторских академских студија школске 2022/2023. године 89 студената за стицање научног назива доктора наука - електротехника и рачунарство и то 15 студената који се финансирају из буџета Републике Србије (према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину докторских академских студија школске 2022/2023. године (“Службени гласник РС”, број 62/2022) и 74 самофинансирајућих студената сагласно одлуци Сената Универзитета  у Нишу број 8/16-01-001/22-011 од 28.02.2022. године.

Докторске академске студије организују се у оквиру студијског програма
Електротехника и рачунарство по областима:
 • Електроенергетика,
 • Електроника,
 • Метрологија и мерна техника,
 • Нанотехнологије и микросистеми,
 • Примењена математика,
 • Примењена физика,
 • Рачунарство и информатика,
 • Телекомуникације,
 • Теоријска електротехника и
 • Управљање системима.

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:
 1. Завршене oсновне и мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно на Електронском или сродним факултетима који реализују акредитоване студијске програме и општу просечну оцену од најмање 8,00 на основним академским и мастер академским студијама;
 2. Завршене одговарајуће основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме по правилима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, број 76/05), а које се, сагласно закону вреднују са најмање 300 ЕСПБ и општом просечном оценом од најмање 8,00;
 3. Страни држављанин може да се упише на докторске академске студије под истим условима као и држављанин Републике Србије, односно под условима прописаним законом, актима Универзитета и актима Електронског факултета у Нишу.
Докторске академске студије могу уписати и кандидати који имају општу просечну оцену у току академских студија испод 8,00, уколико испуњавају услове предвиђене Правилником о докторским академским студијама Електронског факултета у Нишу.

Редослед кандидата утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним академским и мастер академским студијама, односно основним студијама и осталих критеријума утврђених Правилником о докторским академским студијама Електронског факултета у Нишу (“Гласник Универзитета у Нишу”, број 1/19) и Правилником о докторским академским студијама Електронског факултета у Нишу.

Пријављивање кандидата је од 09.11. до 18.11.2022. године.

Висина годишње школарине за самофинансирајућe студентe држављане Републике Србије износи 89.000,00 динара, а за студенте странe држављанe 3.000 евра.

Преузмите конкурс као пдф документ 

За све додатне информације заинтересовани кандидати се могу обратити Служби за студентска питања на телефоне:
+381 (18) 529-615
+381 (18) 529-623
+381 (18) 588-414
или на е-mail: upis@elfak.ni.ac.rs
Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс
Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс:
 • фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија,
 • фотокопије додатка дипломи или уверење о положеним испитима на претходним нивоима академских студија,
 • очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте (лична карта без чипа)
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 5.000,00 динара уплаћених на рачун Електронског факултета број 840-1721666-89, модел 97 позив на број 14-3874-2022

Одлука о висини накнада за пријаву и упис

Додатне информације

Уколико имате додатна питања, можете нам се обратити путем телефона или и-мејла:

тел: +381 (18) 529-623, +381 (18) 529-615, +381 (18) 588-414

кол центар: 0183404400

и-мејл: upis@elfak.ni.ac.rs

Takoђе, пратите нас и на друштвеним мрежама:

Важни датуми и сатница дешавања у другом уписном року школске 2022/2023. године

Од 09. до 18. новембра

Пријављивање кандидата обавиће се на шалтеру Службе за студентска питања од 8:30 до 14:30 часова.

Понедељак 21. новембар

Јединствена ранг листа кандидата биће објављена до 12 часова.

Приговори на ранг листу кандидата достављају се у писаној форми Службе за студентска питања или се шаљу мејлом од тренутка објављивања јединствене ранг листе до среде 23.11.2022. године до 9 часова.

Среда, 23. новембар

Коначна ранг листа кандидата биће истакнута до 15 часова.

24. и 25. новембра

Упис кандидата по коначној ранг листи обављаће се у времену од 8:30 до 14:30 часова на шалтеру Службе за студентска питања.

Напомена: Сва потребна обавештења у вези уписа биће истакнута на огласној табли и на интернет страници факултета најкасније до уторка, 22.11.2022. године.

Ранг листе за први уписни рок школске 2022/2023. године

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама