Јавне набавке

Година 2017.

Јавне набавке из 2017. године

План јавних набавки

План јавних набавки за 2017. годину

(објављено на сајту 03.02.2017. у 14:00 ч)

Измена плана јавних набавки за 2017. годину

(објављено на сајту 11.10.2017. у 10:00 ч)

 

001/2017 - Набавка добара - електричне енергије

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 06.02.2017. у 14:00 ч) 

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 15.03.2017. у 14.00 ч) 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 12.04.2017. у 11.48ч)

 

002/2017 - Набавка добара - услуге ресторана 

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 20.02.2017. у 12:00 ч)

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

(објављено на сајту 30.03.2017. у 11.10 ч)

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

(објављено на сајту 06.06.2017. у 14.20ч)

 

003/2017 - Набавка добара - услуге штампања 

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 23.02.2017. у 14.23ч) 

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Одлука о додели уговора - партија 3

(објављено на сајту 09.03.2017. у 08.50 ч)

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

(објављено на сајту 06.04.2017. у 11.50 ч)

 

004/2017 - Канцеларијски материјал

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 3.02.2017. у 10:44 ч)

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

(објављено на сајту 16.03.2017. у 08.50 ч) 

Обавештење о закљученом уговору-партија 1-канцеларијски материјал

Обавештење о закљученом уговору-партија 2-тонери

(објављено на сајту 06.04.2017. у 12.30 ч)

 

005/2017 - Грађевински, грађевинско занатски и

инсталатерски радови на адаптацији просторија и санацији

кровова и тераса

 

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 12.04.2017. у 10:40 ч)

Питања и одговори

(објављено на сајту 03.05.2017. у 11:34 ч)

Одлука о додели уговора

објављено на сајту 17.05.2017. у 12.42 ч) 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 01.06.2017. у 10.45ч)

 

006/2017 - Материјал за одржавање хигијене

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 30.03.2017. у 12.44 ч)

Питање и одговор

(објављено на сајту 31.03.2017. у 15:00 ч)

Измена документације

Обавештење о продужењу рока

Питања и одговори

(објављено на сајту 05.04.2017. у 13:20 ч) 

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 21.04.2017. у 14.32ч)

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 23.05.2017. у 09.50ч)

 

007/2017 - Набавка добара - намирнице и напици

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 30.03.2017. у 13.10 ч)

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 10.5.2017. у 10.50ч)

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 23.05.2017. у 09.50ч)

 

008/2017 - Административна опрема

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 03.05.2017. у 10.47 ч)

Допуна конкурсне документације

(објављено на сајту 15.05.2017. u 10.17 ч)

Допуна конкурсне документације бр. 2

Обавештење о продужењу рока

(објављено на сајту 31.05.2017. u 10.30 ч)

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Одлука о додели уговора - партија 3

Одлука о додели уговора - партија 4

Одлука о додели уговора - партија 5

Одлука о додели уговора - партија 6

(објављено на сајту 16.06.2017. у 15.15 ч)

Обавештење о закљученом уговору-партија 1 Уградна опрема

Обавештење о закљученом уговору-партија 2 Рачунарска опрема

Обавештење о закљученом уговору-партија 3 Мрежна опрема

Обавештење о закљученом уговору-партија 4 Штампачи

Обавештење о закљученом уговору-партија 5 Електронска опрема

Обавештење о закљученом уговору-партија 6 Фотографска опрема

(објављено на сајту 07.07.2017. године у 11:06ч)

 

009/2017 - Намештај по мери 

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 04.07.2017. у 13.40 ч)

Питања и одговори - 1

(објављено на сајту 14.07.2017. у 13.20 ч)

Питања и одговори - 2

(објављено на сајту 24.07.2017. у 10.40 ч)

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 11.08.2017. у 12.40 ч)

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 30.08.2017. у 10.45ч)

 

010/2017 - Материјали за текуће поправке и одржавање зграда и објеката

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 23.06.2017. у 14.10 ч)

Питања и одговори

(објављено на сајту 20.07.2017. у 10.30 ч)

Обавештење о продужењу рока

(објављено на сајту 20.07.2017. у 14.00ч) 

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Одлука о додели уговора - партија 3

Одлука о додели уговора - партија 4

(објављено на сајту 03.08.2017. у 10.50 ч)

Обавештење о закљученом уговору-партија 1

Обавештење о закљученом уговору-партија 2

Обавештење о закљученом уговору-партија 3

Обавештење о закљученом уговору-партија 4

(објављено на сајту 21.08.2017. године у 12:00 ч)

 

011/2017 - Рекламни материјал

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 15.08.2017. у 10.45 ч)

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 20.09.2017. у 12.00 ч) 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 03.10.2017. у 9.33 ч)

 

012/17- Oсигурање студената 

Позив  за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 15.08.2017. у 11.32 ч)

Измена конкурсне документације

(објављено на сајту 07.08.2017. у 10:10 ч) 

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 31.08.2017. у 14.25 ч) 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 25.09.2017. године у 14:40 ч)

013/17 - Адаптација хола М1 на Електронском факултету у Нишу

Позив за јавну набавку

(објављено на сајту 26.10.2017. у 13.24 ч)

Конкурсна документација

(објављено на сајту 26.10.2017. у 13.29 ч)

Измена конкурсне документације

(објављено на сајту 15.11.2017. у 08:05 ч)

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 27.11.2017. у 14.55 ч) 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 12.12.2017. у 15.00 ч)

 

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама