Модул Електроника

Основне академске студије - Акредитација 2019

Модул ЕЛЕКТРОНИКА сачињен је на основу дугогодишњег искуства наставника и сарадника на Катедри за електронику и очекиваног економског и друштвеног развоја Србије у наредном периоду. Студијски програм овог модула обезбеђују студентима могућност усвајање знања из различитих области електронике. Велики број изборних предмета омогућава да сваки студент нијансира свој стручни профил према личним потребама и афинитетима. Настава се изводи у девет савремених лабораторија, а методолошки је постављена тако да студенти уче кроз практично решавање постављених задатака. Током студија, код студената се развијају способности за самосталан рад, као и спремност за учешће у различитим тимовима сложенијих мултидисциплинарних пројеката. Према садржају програма овај модул препознатљив је на многим светским универзитетима, због чега ће студенти који заврше овај модул моћи лако да наставе своје образовање на неком од њих. Дипломирани студенти са модула Електроника потребни су свим индустријским гранама и то као водећи инжењери у развоју и производњи уређаја широке потрошње, и као инжењери који се баве одржавањем у свим осталим гранама. Поред тога, њихове услуге неопходне су у видео и ТВ продукцији, здравству, војсци, трговини, научноистраживачким центрима, и свуда где се производња базира на примени савремених електронских уређаја.

У оквиру модула Електроника од петог семестра постоје два подмодула:
• Електронска кола и ембедед системи (EКEС)
• Мултимедијалне технологије (EМТ)
Image
Image
ЕЛЕКТРОНСКА КОЛА И ЕМБЕДЕД СИСТЕМИ
Овај подмодул има за циљ да оспособи студенте за развој, пројектовање, моделирање, конструкцију, примену, тестирање и дијагностику електронских кола и система, као и посебну област која се односи на рачунаре уграђене у сложеније системе који имају директну интеракцију са физичким светом. Ови уређаји се примењују у индустрији, медицини, професионалној електроници, транспорту, комуникацијама, енергетској електроници, електроници широке потрошње, војној индустрији, итд. Студенти овог подмодула су компетентни да пројектују, производе и одржавају хардвер, пројектују хардвер и софтвер за емебедед системе засноване на савременим микоропроцесорима и осталим ресурсима (меморија, улазно/излазни интерфејси, итд.) до система на чипу. Студент на подмодулу Електронска кола и ембедед системи овалдаће следећим теоријским и практичним знањима:
• Пројектовање аналогних и дигиталних интегрисаних кола (Menthor graphics)
• Пројектовање штампаних кола (Altium)
• Рачунарске/микропроцесорске архитектуре (од микроконтролера до мултипроцесорских система на чипу)
• Програмирање ембедед система (асемблер, С, Јава)
• Пројектовање дигиталног хардвера (VHDL, FPGA)
• Пренос података и умрежавање (од SPI до TCP/IP и бежичних протокола)
• Технике прикупљанја и конверзије физичких величина (сензори/претварачи, A/D и D/A конвертори)
• Развој виртуелних мерних инструмената (Labview)
• Тестирање, дијагностика и верификација кола и система
• Електромедицина
• Аутоелектроника
• Програмирање индустријских контролера
• Извори за напајање и обновљиви извори енергије
• Симулација и оптимизација електронских кола и система
• Изучавање језика за опис хардвера HDL (VHDL, VHDL-AMS)
• Рад у Linux оперативном систему
• Пројектовање хардвера и софтвера система који раде у реалном времену
• Аудио/видео уређаји
• Мобилни уређаји
• Знања из области безбедносних система
• Пројектовање за животну средину
• Примена вештачке интелигенције у инжењерству

Планови о великим инвестицијама у овој области науке и технологије, могућност за стручно усавршавање кроз програм мастер студија, као и могућност посете домаћим и иностраним партнерима ради реализације пројеката и праксе, одлични су разлози за избор овог подмодула.
МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Програм подмодула Мултимедијалне технологије представља комбинацију инжењерских и уметничких садржаја. Припрема студенте за рад у креативним индустријама креирања видео игара, 3Д моделирања, визуелизација, анимације, виртуелне реалности. Студенти се образују из области Веб технологија, графичког дизајна  и фотографије. Уче се технике рада са камером, монтажа и израда специјалних видео ефеката за телевизију и филм. Такође, проучава се акустика као и технике аудио продукције у музици и филму. Студенти стичу базична знања из дигиталне обраде сигнала, ТВ система и других мултимедијалних система. На крају, ту је и широко применљиво знање из области рачунарских мрежа.  Електронски факултет и Катедра за Електронику су међу првима у Србији увели овакав студијски програм још 2004. године. Са дугогодишњим искуством, као и на основу блиских веза са креативном индустријом, подмодул Мултимедијалне технологије, осим основа електронике и програмирања, образују студенте за области
• Фотографија
• Графички дизајн
• Студијска аудиотехника
• Аудио продукција
• Камера и монтажа
• Видео продукција
• 3Д моделовање и анимација
• Виртуелна реалност
Интернет и веб технологије
• Рачунарске игре
• Мултимедијални системи
• ТВ системи
• Дигитална обрада слике
• Дигитална обрада сигнала
• Рачунарске мреже


Студенти већ током студија почињу да креирају свој професионални портфолио, који успешно могу да понуде домаћим и страним компанијама.

 

Више информација о модулу Електроника може се наћи на web адреси Катедре за електронику:

elektronika.elfak.ni.ac.rs

Предмети на модулу Електроника

Прва година ОАС на Електронском факултету у Нишу је заједничка за све модуле. Листу свих предмета из прве године по семестрима (први и други семестар) имате на страни о Основним академским студијама.

Настава по модулима почиње од друге године студија, тј. од трећег семестра. 

Листе свих предмета на оба подмодула, као и кратак опис сваког од предмета, можете наћи у наставку.

Предмети на подмодулу Електронска кола и ембедед системи (ЕКЕС)

2. година

III семестар

IV семестар

Изборни блок 4А (бира се најмање 6 ЕСПБ)

3. година

V семестар

Изборни блок 5А (бира се најмање 5 ЕСПБ)
Изборни блок 5Б (бира се најмање 5 ЕСПБ)

VI семестар

Изборни блок 6А (бира се најмање 5 ЕСПБ)
Изборни блок 6Б (бира се најмање 5 ЕСПБ)

4. година

VII семестар

Изборни блок 7А (бира се најмање 3 ЕСПБ)
Изборни блок 7Б (бира се најмање 5 ЕСПБ)
Изборни блок 7Ц (бира се најмање 10 ЕСПБ)

VIII семестар

Изборни блок 8А (бира се најмање 5 ЕСПБ)
Изборни блок 8Б (бира се најмање 5 ЕСПБ)

Предмети на подмодулу Мултимедијалне технологије (EМТ)

2. година

III семестар

IV семестар

Изборни блок 4А (бира се најмање 6 ЕСПБ)

3. година

V семестар

Изборни блок 5Б (бира се најмање 5 ЕСПБ)

VI семестар

4. година

VII семестар

Изборни блок 7А (бира се најмање 3 ЕСПБ)
Изборни блок 7Д (бира се најмање 15 ЕСПБ)

VIII семестар

Изборни блок 8Ц (бира се најмање 20 ЕСПБ)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама