Јавне набавке

Година 2022.

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину
(постављено на сајту 31.12.2021. године у 8:40 ч)

Одлукa о усвајању плана јавних набавки за 2022. годину
(постављено на сајту 31.12.2021. године у  8:50 ч)

План јавних набавки изузетих од примене Закона о јавним набавкама за 2022. годину
(објављено на сајту 12.01.2022. у 12:00 ч)

001/2022 - Опрема за науку - Мрежни анализатор са електронским сетом за калибрацију

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 14.2.2022. године у 12:00 ч)
Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 15.3.2022. године у 14:00 ч)

003/2022 - Услуге агенције при резервацији карата и смештаја

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 11.03.2022. у 8:30 ч)
Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 27.04.2022. у 10:50 ч)

005/2022 - Административни материјал

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 14.06.2022. у 8:30 ч)
Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 11.07.2022. у 08:50 ч)

007/2022 - Административна опрема

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 28.07.2022. у 09:30 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 19.09.2022. године у 12:00 ч)

009/2022 - Услуге ресторана

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 02.08.2022. у 10:15 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 02.09.2022. у 09:13 ч)

011/2022 - Материјал за одржавање зграде

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 27.09.2022. у 08:40 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 01.11.2022. године у 11:40 ч)


 

013/2022 - Канцеларијски намештај

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 04.11.2022. у 08:30 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 24.11.2022. године у 10:40 ч)

002/2022 - Набавка електричне енергије

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 18.02.2022. у 08:45 ч)
Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 28.03.2022. у 10:00 ч)

004/2022 - Добровољни пензијски доприноси

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 17.06.2022. у 14:05 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 13.07.2022. у 14:06 ч)

006/2022 - Намирнице и напици

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 14.06.2022. у 08:45 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 13.7.2022. године у 11:10 ч)

008/2022 - Услуге штампања

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 27.07.2022. у 09:30 ч)
Oбавештење о додели уговора 
(објављено на сајту 2.9.2022. у 11:45ч)

010/2022 - Рекламни материјал

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 19.08.2022. у 13:00 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 19.09.2022. године у 12:00 ч)
 

012/2022 - Лабораторијска опрема

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 26.10.2022. у 08:40 ч)

Позив за јавну набавку - пречишћен текст
Обавештење о изменама и додатним информацијама
(објављено на сајту 01.11.2022. у 08:40 ч)
Обавештење о додели уговора
(објаљено на сајту 25.11.2022. у 11.00ч)

014/2022 - Мерни и контролни инструменти

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 11.11.2022. у 14:30 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 15.12.2022. године у 13:40 ч)

ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ БЕЗ ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА


 

Н 001/2022 - Консултантске услуге у области оснаживањa истраживачког и иновационог потенцијала Електронског Факултета у Нишу у области електронске инструментације за окружења зрачења, односно дозиметрије зрачења и радијационо отпорне електронике

Позив за достављање понуде
Образац понуде
Изјава за физичко лице
Изјава за правно лице
(објављено на сајту 09.06.2022. у 15:00 ч)
Обавештење о изабраној понуди
(објављено на сајту 22.06.2022. у 10:41 ч)
Обавештење о закљученом уговору
(објављено на сајту 22.06.2022. у 10:41 ч)

Н 003/2022 - Материјал за одржавање хигијене

Позив за достављање понуде
Образац понуде
Спецификација материјала
(објављено на сајту 27.06.2022. у 10:00 ч)
Обавештење о изабраној понуди
(објављено на сајту 11.07.2022. у 08:45 ч)
Обавештење о закљученом уговору
(објављено на сајту 12.07.2022. у 11:43 ч)

Н 002/2022 - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА 2022/23. ГОДИНУ

Позив за достављање понуде
Образац понуде
(објављено на сајту 13.06.2022. у 12:30 ч)
Oбавештење о изабраној понуди
(објављено на сајту 23.06.2022. у 12:26 ч)
Обавештење о закљученом уговору
(објављено на сајту 28.06.2022. у 10:41 ч)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама