Електроенергетика

Докторске академске студије

Докторске академске студије на изборном подручју Електроенергетика по акредитацији из 2019. године

Настава се изводи у прве две године студија, док је трећа година предвиђена искључиво за израду докторске дисертације.

У првој години студија студент бира три предмета са прве године свог изборног подручја (Електроенергетика).

У другој години студент бира три предмета из групе свих изборних предмета на другој години докторских академских студија, невезано за то ком изборном подручју предмет припада.

1. година

Блок изборних предмета (избор 3 од 8)
Обавезан предмет

3. година

Обавезни предмети

2. година

Блок изборних предмета (избор 3 од 82)
Предмети са изборног подручја Електроенергетика
Групе предмета са других изборних подручја
Обавезан предмет

Доктор наука - електротехника и рачунарство

звање које се стиче по завршетку студија
0
ЕСПБ
0
трајање студија (год.)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама