Опште образовни предмети

Увод

Катедра за општеобразовне предмете у свом дугогодишњем раду организовала је наставу из више предмета хуманистичког садржаја, страних језика, физичког васпитања и општенародне одбране. У раду Катедре учествовало је седам сталних и  више хонорарних наставника. На Катедри је организована настава из филозофије, социологије, политичког и привредног система СФРЈ, енглеског, руског, француског и немачког језика. Посебно су запажени резултати студената Електронског факултета на такмичењима Електријаде из разних спортских дисциплина.

Додатне информације

Предметни наставници су аутори и коаутори више публикација и уџбеника који покривају области њихове компетенције и намењени су студентима Електронског факултета.

Учествовање у реализацији наставе

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Опште образовне предмете учествује у реализацији наставе на Основним академским студијама.

Актуелни наставници и сарадници

Надежда Стојковић
редовни професор
Др Надежда Стојковић
Ванче Бојков
редовни професор
Др Ванче Бојков

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама