Катедра за општеобразовне предмете и вештине

Увод

У данашње време технологија и електроника усмеравају целокупни друштвени развој, због чега друштво треба да посвети посебну пажњу образо- вању техничке интелигенције. Како каже француски интелектуалац Роберт Жермине, појава савршених рачунских алата ставила је застарелу рачунарску компетенцију у други план и наметнула потпуно нове потребе: „сада морате да знате како да комуницирате са машином, да протумачите резултате, да разумете физички смисао, да разумете њен квалитет и могућности”.

Тржишту рада све су потребнији стручњаци са основним, кључним компетен- цијама и вештинама будућности. А управо је то задатак Катедрe за општеобразовне предмете и вештине – да припреми студенте за запошљавање и активну улогу на послу и у друштву у новом економском и организационом окружењу.

Катедра за општеобразовне предмете и вештине има дугу традицију. У свом дуго- годишњем раду организовала је наставу из више предмета хуманистичког садржаја.

При Катедри за општеобразовне предмете и вештине сада се организује настава из следећих предмета: Енглески језик 1, Енглески језик 2, Пословне комуникације, Инжењерско образовање и одрживи развој, Социјални и правни аспекти информа- тике, Инжењерска етика, Енглески језик I и Енглески језик II.

Предметни наставници су аутори и коаутори више публикација и уџбеника који покривају области њихових компетенција и намењени су студентима Електронског факултета.

Додатне информације

Предметни наставници су аутори и коаутори више публикација и уџбеника који покривају области њихове компетенције и намењени су студентима Електронског факултета.

Учествовање у реализацији наставе

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Опште образовне предмете учествује у реализацији наставе на Основним академским студијама.

Актуелни наставници и сарадници

Надежда Стојковић
редовни професор
Др Надежда Стојковић
Ванче Бојков
редовни професор
Др Ванче Бојков

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама