Увод

Наставне активности и курсеви који се изводе на Катедри за мерења Електронског факултета у Нишу пружају теоријска и практична знања неопходна за реализацију, тестирање, практичну примену и одржавање савремене инструментације за мерење електричних и неелектричних величина. Поред тога, квалитетна настава у складу са савременим трендовима развоја науке и технологије, као и практична лабораторијска едукација студената на основним и докторским студијама, пружају и знања из области пројектовања и реализације комплетних мерно-информационих система, базираних на примени брзих рачунара и савремених комуникационих технологија. Као резултат, дипломирани инжењери и доктори наука са одговарајућим образовањем из области мерења имају добре могућности при избору будуће области рада и занимања, као и даљег стручног усавршавања.  
Oд свог оснивања Катедра за мерења се бави научном метрологијом и развојем метода мерења у више области: мерење времена и фреквенције, мерење позиције и угаоне брзине, истраживање у области телеметрије, мерење неелектричних величина, индустријска мерења и системи, област процесирања и преноса мерних сигнала.
Из овог континуираног научног и практичног рада произашли су многи оригинални мерни системи и уређаји, имплементирани у више фабрика у земљи и иностранству.

Додатне информације

Катедра за мерења је у зимском семестру школске 2018/19. реализовала пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у оквиру програма “Развој високог образовања”. Најважнији резултати овог пројекта представљени су овде.

Чланови Катедра за мерења су у школској 2019/20. години реализовали пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у оквиру програмске активности “Развој високог образовања”. Назив овог пројекта је: Иновирање садржаја два предмета са КАТедре за МЕрења, и увођење новог предмета на основним академским студијама на модулу Рачунарство и Информатика (КАТМЕРИ). Најважнији резултати овог пројекта представљени су овде.

Додатне информације о катедри могу се наћи на сајту: Мерења

Учествовање у реализацији наставе

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Мерења учествује у реализацији наставе на Основним академским студијама.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Мерења учествује у реализацији наставе на Мастер академским студијама.

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Мерења је одговорна за реализацију наставе на изборном подручју Метрологија и мерна техника.
 
Image

Лабораторије

Лабораторија за електрична мерења
 • Назив: Лабораторија за електрична мерења
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш, 64
 • Контакт особа: Доц. др Милан Симић
 • Укупан број запослених и сарадника: 6
 • Телефон: 018/529- 211
 • Вебсајт:
 • и-мејл: milan.simic@elfak.ni.ac.rs

Шеф катедре

Шеф катедре за Мерења изабран за период од 01.10.2020. до 30.09.2023. је Проф. др Драган Живановић.

Лаборанти

Ивица Јованчић
Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
дипл. инж. Ивица Јованчић

Бивши чланови катедре

 • др Богосав Ковачевић, редовни професор, 1963–1989.
 • др Радослав Радовић, редовни професор, 1975–1992.
 • др Видојко Раденковић, редовни професор, 1969–2007.
 • др Божидар Димитријевић, редовни професор, 1970–2010.
 • др Миодраг Арсић, редовни професор, 1970–2015.
 • др Владета Миленковић, асистент, 1994-2020.
 • мр Горан Ђорђевић, асистент, 1992–1999.
 • мр Маја Велимировић, асистент, 1995–2000.
 • дипл. инж. Зоран Петрушић, асистент приправник, 1981–1989.
 • дипл. инж. Владан Ђурић, асистент приправник, 2000–2003.
 • дипл. инж. Мирјана Вучковић, асистент приправник, 2000–2002.
 • дипл. инж. Тања Димитријевић, сарадник у настави, 1997–1999.
 • дипл. инж. Милица Ранчић, асистент приправник, 2003–2004.
 • Драгиша Радовановић, лаборант, 1969–1994.
 • Мирослав Потић, лаборант, 1995–2005

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама