Катедра за мерења

Увод

Наставне активности и курсеви који се изводе на Катедри за мерења Електронског факултета у Нишу пружају теоријска и практична знања неопходна за реализацију, тестирање, практичну примену и одржавање савремене инструментације за мерење електричних и неелектричних величина. Поред тога, квалитетна настава у складу са савременим трендовима развоја науке и технологије, као и практична лабораторијска едукација студената на основним и докторским студијама, пружају и знања из области пројектовања и реализације комплетних мерно-информационих система, базираних на примени брзих рачунара и савремених комуникационих технологија. Као резултат, дипломирани инжењери и доктори наука са одговарајућим образовањем из области мерења имају добре могућности при избору будуће области рада и занимања, као и даљег стручног усавршавања.  
Oд свог оснивања Катедра за мерења се бави научном метрологијом и развојем метода мерења у више области: мерење времена и фреквенције, мерење позиције и угаоне брзине, истраживање у области телеметрије, мерење неелектричних величина, индустријска мерења и системи, област процесирања и преноса мерних сигнала.
Из овог континуираног научног и практичног рада произашли су многи оригинални мерни системи и уређаји, имплементирани у више фабрика у земљи и иностранству.

Додатне информације

Катедра за мерења је у зимском семестру школске 2018/19. реализовала пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у оквиру програма “Развој високог образовања”. Најважнији резултати овог пројекта представљени су овде.

Чланови Катедра за мерења су у школској 2019/20. години реализовали пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у оквиру програмске активности “Развој високог образовања”. Назив овог пројекта је: Иновирање садржаја два предмета са КАТедре за МЕрења, и увођење новог предмета на основним академским студијама на модулу Рачунарство и Информатика (КАТМЕРИ). Најважнији резултати овог пројекта представљени су овде.

Додатне информације о катедри могу се наћи на сајту: Мерења

Учествовање у реализацији наставе

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Мерења учествује у реализацији наставе на Основним академским студијама.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Мерења учествује у реализацији наставе на Мастер академским студијама.

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Мерења је одговорна за реализацију наставе на изборном подручју Метрологија и мерна техника.
 
Image

Лабораторије

Лабораторија за електрична мерења
 • Назив: Лабораторија за електрична мерења
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш, 64
 • Контакт особа: Доц. др Милан Симић
 • Укупан број запослених и сарадника: 6
 • Телефон: 018/529- 211
 • Вебсајт:
 • и-мејл: milan.simic@elfak.ni.ac.rs

Шеф катедре

Шеф катедре за Мерења изабран за период од 01.10.2020. до 30.09.2023. је Проф. др Драган Живановић.

Наставници и сарадници

Драган Денић
редовни професор
Др Драган Денић
Милан Динчић
ванредни професор
Др Милан Динчић
Јелена Ђорђевић Козаров
асистент са докторатом
Др Јелена Ђорђевић Козаров

Лаборанти

Ивица Јованчић
Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
дипл. инж. Ивица Јованчић

Бивши чланови катедре

 • др Богосав Ковачевић, редовни професор, 1963–1989.
 • др Радослав Радовић, редовни професор, 1975–1992.
 • др Видојко Раденковић, редовни професор, 1969–2007.
 • др Божидар Димитријевић, редовни професор, 1970–2010.
 • др Миодраг Арсић, редовни професор, 1970–2015.
 • др Владета Миленковић, асистент, 1994-2020.
 • мр Горан Ђорђевић, асистент, 1992–1999.
 • мр Маја Велимировић, асистент, 1995–2000.
 • дипл. инж. Зоран Петрушић, асистент приправник, 1981–1989.
 • дипл. инж. Владан Ђурић, асистент приправник, 2000–2003.
 • дипл. инж. Мирјана Вучковић, асистент приправник, 2000–2002.
 • дипл. инж. Тања Димитријевић, сарадник у настави, 1997–1999.
 • дипл. инж. Милица Ранчић, асистент приправник, 2003–2004.
 • Драгиша Радовановић, лаборант, 1969–1994.
 • Мирослав Потић, лаборант, 1995–2005

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама