Рачунарство и информатика

Мастер академске студије

Мастер академске студије по акредитацији из 2019. године

Студијски програм мастер академских студија под називом Рачунарство и информатика који се изводи на Електронском факултету у Нишу има 4 модула и то:
Image
Студије карактерише стицање ужих научно-стручних и стручно-апликативних знања у оквиру наведених модула.

Настава на овом студијском програму траје два семестра (годину дана) током којих студент стиче најмање 60 ЕСПБ.

На овај студијски програм се могу уписати само кандидати који су на основним студијама стекли најмање 240 ЕСПБ бодова и то на Електронском или неком другом сродном факултету.

Настава на студијском програму реализује се на следећи начин:
  • За сваки модул у првом семестру постоји изборна листа А за модул са најмање осам предмета од којих студент бира три, док два предмета студент бира из заједничког изборног блока А за све модуле.
  • За сваки модул у другом семестру постоји изборна листа Б за модул са најмање четири предмета од којих студент бира један, док још један предмет студент бира из заједничког изборног блока Б за све модуле.
  • Организује се студијско-истраживачки рад, који студент реализује у оба семестра у сарадњи са наставницима са студијског програма, и при томе се упознаје са најновијим стручним и технолошким сазнањима, као и са елементима научно-истраживачког и стручног тимског рада, и
  • Мастер рад, који студент ради у другом, завршном семестру.

Током студија студент мора да положи најмање седам предмета, од којих је 5 предмета у првом семестру и 2 у другом. Оваква структура обезбеђује да студент изабере најмање 4 предмета који су специфични за модул који је изабрао. Садржај предмета је такав да надограђује стечена знања из области Рачунарства и информатике и углавном је реч о предметима који садрже напредне теме.

У првом семестру студенти имају и Студијско-истраживачки рад који их уводи у научна истраживања кроз семинарске радове и пројекте.

У другом семестру, обавезна стручна пракса, која носи 3 ЕСПБ, омогућује студентима утврђивање стечених знања у реалном радном окружењу, припремајући их за предстојеће радне обавезе и мастер рад.

Кроз изборне курсеве, стручну праксу, као и Мастер рад - студијско-истраживачки рад, студент се припрема за израду мастер рада који носи 15 ЕСПБ.

Настава се изводи кроз предавања, вежбе и студијски истраживачки рад. Предавања су намењена за преношење теоријских основа, док се на вежбама разрађују примери који илуструју предавану материју. У оквиру студијског истраживачког рада обављају се лабораторијски рад, консултације, раде се семинарски радови и пројекти. За извођење наставе користе се рачунари и пројектори, а по потреби настава се изводи и у рачунарским салама. Као подршка настави користи се Moodle платформа за све курсеве.

Рад студената током наставног процеса прати се и вреднује према правилима која су усвојена на Електронском факултету у Нишу са чиме су студенти унапред упознати.

Мастер инжењер електротехнике и рачунарства

звање које се стиче по завршетку студија
0
ЕСПБ
0
трајање студија (год.)

1. семестар

Блок изборних предмета за модул СИ (бира се најмање 12 ЕСПБ)
Блок изборних предмета за модул БРС (бира се најмање 12 ЕСПБ)
Блок изборних предмета за модул ИСТ (бира се најмање 12 ЕСПБ)
Блок изборних предмета за модул ИП (бира се најмање 12 ЕСПБ)
Блок изборних предмета за све модуле (бира се најмање 8 ЕСПБ)
Обавезан предмет

2. семестар

Блок изборних предмета за модул СИ (бира се најмање 4 ЕСПБ)
Блок изборних предмета за модул БРС (бира се најмање 4 ЕСПБ)
Блок изборних предмета за модул ИСТ (бира се најмање 4 ЕСПБ)
Блок изборних предмета за модул ИП (бира се најмање 4 ЕСПБ)
Блок изборних предмета за све модуле (бира се најмање 4 ЕСПБ)
Обавезни предмети
Овде можете да погледате како су изгледале мастер академске студије на студијском програму Рачунарство и информатика по претходној акредитацији студијских програма: Акредитација из 2013 године.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама