Модул Електронске компоненте и микросистеми

Основне академске студије - Акредитација 2013

Програм модула Електронске компоненете и микросистеми има за циљ да студенти стекну знања и развију вештине тако да могу да реализују, самостално или у тиму, сложене пројекте из области микроелектронике. Акценат се ставља на практичну примену знања у области пројектовања и имплементације микроелектронских компонената и микросистема. Стичу се знања из аналогне и дигиталне микроелектронике, примене полупроводничких компонената, микроконтролера и система са уграђеним софтвером, сензора, као и пројектовања штампаних плоча. Такође се проучавају и области моделирања и карактеризације микроелектронских компонената, примењене физике, као и нових материјала и технологија. Пуно пажње поклања се пројектовању система заснованим на обновљивим изворима енергије. Студенти се упознају и са наноелектроником, нанотехнологијама, као и напредним решењима у области микросистема и програмабилних система на чипу.

Лабораторије у којима се изводи настава су опремљене савременим мерним уређајима. По програмским садржајима модул ЕКМ је у потпуности компатибилан са сличним смеровима на водећим европским универзитетима, што омогућава учешће у студентским разменама. Мултидисциплинарна знања којима инжењери овог модула овладавају омогућавају им пројектовање и реализацију микроелектронских система за примену у свим областима индустрије, што пут до радног места чини лакшим.

Додатне информације се могу наћи на Интернет презентацији Катедре за микроелектронику.

 
Image
Image
 
СТРУЧНОСТ
Подручје рада за које се оспособљавају студенти на основним академским студијама модула Електроенергетика обухвата:
  • пројектовање, одржавање и испитивање електричних инсталација свих нивоа сложености (инсталације у зградама и индустријским погонима)
  • планирање, пројектовање, реализација и експлоатација преносних и дистрибутивних мрежа, расклопних постројења, градских трансформаторских станица, дистрибутивних надземних и кабловских мрежа, дистрибуираних извора енергије
  • пројектовање електромоторних погона и постројења, аутоматско управљање електромоторних погона, електричних машина, енергетских полупроводничких претварача (исправљачи, фреквенцијски регулатори, чопери)
  • планирање и оптимално коришћење енергетских ресурса, развој енергетски ефикасних решења
Инжењери електроенергетике имају широке могућности избора поља свог рада. Тренд и перспектива развоја ове области у свету и код нас гарантују овим инжењерима запослење, као и избор области рада према склоностима и жељама. Пратећи светске трендове наши инжењери су способни за тимски, али и самостални рад у земљи и иностранству.

Предмети на модулу Електронске компоненете и микросистеми.

Прва година ОАС на Електронском факултету у Нишу је заједничка за све модуле. Листу свих предмета из прве године по семестрима (први и други семестар) имате на страни о Основним академским студијама.
 
Настава по модулима почиње од друге године студија, тј. од трећег семестра.
Листу свих предмета на модулу Електронске компоненете и микросистеми, као и кратак опис сваког од предмета можете наћи у наставку:

2. година

III семестар

IV семестар

Изборни предмети - блок 1

3. година

V семестар

Изборни предмети - блок 2

VI семестар

Изборни предмети - блок 3

4. година

VII семестар

Изборни предмети - блок 4
Изборни предмети - блок 5

VIII семестар

Изборни предмети - блок 6

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама