Јавне набавке

Година 2016.

Јавне набавке из 2016. године

001/2016 - Набавка добара - електричне енергије

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 05.02.2016. у 14:30 ч) 

Ранг листа прихватљивих понуда

(објављено на сајту 14.03.2016. у 14:30 ч) 

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 14.03.2016. у 14:30 ч)

 

002/2016 - Услуге ресторана

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 08.03.2016. у 11:35 ч) 

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

(објављено на сајту 11.04.2016. у 14:30 ч) 

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

(објављено на сајту 05.05.2016. у 14:30 ч)

 

003/2016 - Набавка добара - канцеларијски материјал

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 09.03.2016. у 13:25 ч) 

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

(објављено на сајту 16.03.2016. у 13:35 ч) 

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

(објављено на сајту 28.03.2016. у 14:30 ч) 

Одлука о закључењу уговора - партија 1

Одлука о закључењу уговора - партија 2

(објављено на сајту 06.04.2016. у 13:30 ч)

 

004/2016 - Набавка добара - намирнице и напици

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 09.03.2016. у 13:25 ч)

 

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 18.04.2016. у 14:20 ч) 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 05.05.2016. у 15:00 ч)

 

005/2016 - Набавка добара - канцеларијски намештај по мери

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 14.04.2016. у 14:40 ч) 

Питање и одговор - 1

(објављено на сајту 26.04.2016. у 11:00 ч) 

Питање и одговор - 2

(објављено на сајту 06.05.2016. у 14:00 ч) 

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за достављање понуде

(објављено на сајту 11.05.2016. у 10:10 ч) 

Oдлука о додели уговора

(објављено на сајту 02.06.2016. у 14:20 ч) 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 29.06.2016. у 09:00 ч)

 

006/2016 - Набавка средстава за одржавање хигијене

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 06.04.2016. у 13:00 ч) 

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 21.04.2016. у 13:00 ч) 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 05.05.2016. у 15:00 ч)

 

007/2016 - Административна опрема 

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 19.04.2016. у 12:00 ч)

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Одлука о додели уговора - партија 3

Одлука о додели уговора - партија 4

Одлука о додели уговора - партија 5

Одлука о додели уговора - партија 6

(објављено на сајту 08.06.2016. у 10:30 ч) 

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

Обавештење о закљученом уговору - партија 4

Обавештење о закљученом уговору - партија 5

Обавештење о закљученом уговору - партија 6

(објављено на сајту 29.06.2016. у 10:30 ч)

 

008/2016 - Материјал за текуће поправке и одржавање

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 21.04.2016. у 11:30 ч)

Позив за јавну набавку - измена

Конкурсна документација - измена

(објављено на сајту 27.04.2016. у 14:20 ч) 

Измена конкурсне документације 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

(објављено на сајту 20.05.2016. у 14:20 ч)

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Одлука о додели уговора - партија 3

Одлука о додели уговора - партија 4

(објављено на сајту 13.06.2016. у 13:05 ч) 

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

Обавештење о закљученом уговору - партија 4

(објављено на сајту 28.06.2016. у 14:30 ч)

 

009/2016 - Рекламни материјал

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 16.08.2016. у 10:00 ч) 

Измене у конкурсној документацији

(објављено на сајту 16.08.2016. у 11:00 ч) 

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 19.09.2016. у 11:30 ч) 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 10.10.2016. у 11:00 ч)

 

010/2016 - Услуге осигурања студената

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 23.08.2016. у 14:00 ч) 

Позив за јавну набавку - измена

Конкурсна документација - измена

(објављено на сајту 29.08.2016. у 11:20 ч) 

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 16.09.2016. у 14:00 ч) 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 10.10.2016. у 10:00 ч)

 

011/2016 - Грађевински и грађевинско занатаски радови

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 14.09.2016. у 15:00 ч) 

Позив за јавну набавку - измена

Конкурсна документација - измена

(објављено на сајту 16.09.2016. у 10:25 ч) 

Конкурсна документација- измена 2

(објављено на сајту 16.09.2016. у 13:20 ч) 

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 25.10.2016. у 9.29 ч) 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 14.11.2016. у 10.41 ч)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама