Јавне набавке

Година 2014.

Јавне набавке из 2014. године.

 

001/2014 - Средства за хигијену

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 16.01.2014. у 14:00 ч)

Измена

Структура цене - измена

(објављено на сајту 20.01.2014. у 12:00 ч)

Обавештење о закљученом уговору

 

 

002/2014 - Канцеларијски материјал

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 28.01.2014. у 11:00 ч)

Измена

(објављено на сајту 30.01.2014. у 14:00 ч)

Питања и одговори

(објављено на сајту 03.02.2014. у 8:00 ч)

Обавештење о закљученом уговору - Канцеларијски материјал

Обавештење о закљученом уговору - Тонери за ласерске штампаче003/2014 - Набавка радова

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 07.02.2014. у 11:00 ч)

Продужење рока

(објављено на сајту 12.02.2014. у 11:00 ч)

Обавештење о закљученом уговору - Столарски радови

Обавештење о закљученом уговору - Радови на водоводу и канализацији

Обавештење о закљученом уговору - Електричне инсталације

Обавештење о закљученом уговору - Централно грејање

 

 

004/2014 - Авио карте

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 13.02.2014. у 14:30 ч)

Измена

(објављено на сајту 14.02.2014. у 15:00 ч)

Обавештење о обустави

(објављено на сајту 07.04.2014. у 11:00 ч)

 

 

005/2014 - Набавка добара - намернице и напици

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 07.02.2014. у 14:00 ч)

Обавештење о закљученом уговору

 

006/2014 - Услуге ресторана

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 13.02.2014. у 14:30 ч)

Обавештење о закљученом уговору

 

007/2014 - Административна опрема

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 28.02.2014. у 14:00 ч)

Партија I - Уградна опрема

Партија II - Рачунарска опрема

Партија III - Штампачи

Партија IV - Мрежна опрема

Партија V - Електронска опрема

(објављено на сајту 29.04.2014. у 12:00 ч)

 

 

 

008/2014 - Рекламни материјал

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 13.03.2014. у 12:00 ч)

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 30.04.2014. у 13:00 ч)

 

 

 009/2014 - Набавка услуга

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 13.03.2014. у 09:00 ч)

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 07.05.2014. у 09:30 ч)

 

 010/2014 - Одржавање лифтова

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 21.03.2014. у 14:30 ч)

Додатне информације

Одговори на питања

(објављено на сајту 26.03.2014. у 08:30 ч)

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 30.04.2014. у 11:30 ч)

 

 

 

 

011/2014 - Ремонт лифтова

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 03.09.2014. у 10:30 ч)

Измена

Питања и одговори

(објављено на сајту 16.09.2014. у 10:00 ч)

Питања и одговори

(објављено на сајту 18.09.2014. у 15:00 ч)

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 06.10.2014. у 13:00 ч)

 

012/2014 - Штампа

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 03.09.2014. у 12:00 ч)

Питања и одговори

(објављено на сајту 05.09.2014. у 10:00 ч)

Одлука о додели уговора за партију 1

Одлука о додели уговора за партију 2

Одлука о додели уговора за партију 3

(објављено на сајту 03.10.2014. у 10:00 ч)

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

(објављено на сајту 13.10.2014. у 15:00 ч)


013/2014 - Осигурање студената

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 11.09.2014. у 15:00 ч)

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 03.10.2014. у 10:30 ч)

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 13.10.2014. у 13:00 ч)

 

 

014/2014 - Капитално одржавање објеката

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 24.09.2014. у 14:00 ч)

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 4

(објављено на сајту 22.10.2014. у 13:30 ч)

 

015/2014 - Набавка путничког аутомобила

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 20.11.2014. у 14:00 ч)

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 10.12.2014. у 15:00 ч)


017/2014 - Набавка електричне енергије

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 30.12.2014. у 11:00 ч)

Захтев за измену

Одговор на захтев за измену

Измена

(објављено на сајту 21.01.2015. у 14:00 ч)

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 16.03.2015. у 09:00 ч)

 

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама