Јавне набавке

Година 2021.

001/2021 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 22.2.2021. године)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 13.04.2021. у 11:10 ч)

003/2021 - АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 14.06.2021. године у 12.00 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 15.07.2021. у 11:30 ч)

005/2021 - Намирнице и напици за потребе деканата

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 15.06.2021. године у 11:00 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 26.07.2021. у 11:20 ч)

007/2021 - Услуге штампања

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 03.08.2021. године у 12:34 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 31.08.2021. у 09:10 ч)

009/2021 - Материјал за одржавање зграде

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 06.09.2021. године у 08:30 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 04.10.2021. у 14:30 ч)

011/2021 - Намештај

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 20.10.2021. године у 08:07 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 17.11.2021. године у 11:12ч)

002/2021 -УСЛУГЕ АГЕНЦИЈЕ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЈИ КАРАТА И СМЕШТАЈА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 01.03.2021. у 08.46 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 13.04.2021. у 11:30 ч)

004/2021 -ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ДОПРИНОС

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 09.06.2021. у 14.00 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 14.07.2021. у 08:30 ч)

006/2021 - Услуге ресторана

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 04.08.2021. у 09.13 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 01.09.2021. у 14:30 ч)

010/2021 - Лабораторијска опрема

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 04.10.2021. године у 08:50 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 22.10.2021. године у 08:22 ч)

012/2021 - Мерни и контролни инструменти

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 30.12.2021. године у 08:25 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 16.12.2021. године у 09:00 ч)

ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ БЕЗ ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Н 001/2021 - Консултантске услуге у области развоја и комерцијализације иновативних високо-технолошких производа базираних на аудио технологијама и вештачкој интелигенцији

Позив за достављање понуде
Образац понуде
Изјава за физичко лице
Изјава за правно лице
(објављено на сајту 26.01.2021. у 15.00 ч)

Oбавештење о изабраној понуди
(објављено на сајту 03.02.2021. у 10.40 ч)

Обавештење о закљученом уговору
(објављено на сајту 18.02.2021. у 09.40 ч)

Н 003/2021 - Aудио подаци мотора једносмерне струје прикупљени у индустријском окружењу

Позив за достављање понуде
Образац понуде
(објављено на сајту 8.9.2021 у 10.40ч)

Oбавештење о изабраној понуди
(објављено на сајту 17.09.2021. у 11.05 ч)

Обавештење о закљученом уговору
(објављено на сајту 28.09.2021. у 12.30 ч)

Н 002/2021 - Материјали за одржавање хигијене

Позив за достављање понуде
Образац понуде
Спецификација материјала
(објављено на сајту 15.06.2021. у 11.00 ч)
Обавештење о изабраној понуди
(објављено на сајту 28.6.2021. у 13.26ч)

Обавештење о закљученом уговору
(објављено на сајту 14.07.2021. у 08.30 ч)

Н 004/2021 - Примена развијених дубоких неуронских мрежа и алгоритама за квантизацију и компресију параметара мрежа на edge уређајима

Позив за достављање понуде
Образац понуде
(објављено на сајту 16.12.2021 у 09.00ч)
Обавештење о изабраној понуди
(објављено на сајту 28.12.2021. у 9:28ч)
Обавештење о закљученом уговору
(објављено на сајту 26.1.2022. у 14:30ч)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама