Јавне набавке

Година 2021.

Архива јавних набавки

Архива јавних набавки по годинама:

001/2021 - Набавка електричне енергије

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 22.2.2021. године)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 13.04.2021. у 11:10 ч)

002/2021 -Услуге агенције при резервацији карата и смештаја у земљи и иностранству

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 01.03.2021. у 08.46 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 13.04.2021. у 11:30 ч)

Поступци јавних набавки без примена Закона о јавним набавкама

Н 001/2021 - Консултантске услуге у области развоја и комерцијализације иновативних високо-технолошких производа базираних на аудио технологијама и вештачкој интелигенцији

Позив за јавну набавку
Образац понуде
Изјава за физичко лице
Изјава за правно лице
(објављено на сајту 26.01.2021. у 15.00 ч)

Oбавештење о изабраној понуди
(објављено на сајту 03.02.2021. у 10.40 ч)

Обавештење о закљученом уговору
(објављено на сајту 18.02.2021. у 09.40 ч)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама