Издања

Издања Електронског факултета

Издања

Издавачка делатност Електронског факултета представља значајну подршку наставним и научним активностима на факултету. Она је индикатор развоја кадрова и научних области, па је зато један од обавезних елемената самовредновања и акредитације институције и студијских програма. Из тих разлога тежи се да се оствари што већи степен покривености наставног садржаја одговарајућом литературом у издању Факултета.

Издавачка делатност Факултета обавља се у оквиру Издавачке јединице.

Факултет издаје уџбенике, помоћне уџбенике, монографије, зборнике радова и друге научне и стручне публикације према годишњем издавачком плану. Издавачким планом се утврђују приоритети у издавању публикација. Факултет издаје и информаторе и друге билтене, као и публикације за своје потребе и потребе студената.

Део издавачког опуса Електронског факултета може се погледати на сајту, подељен у три основне категорије:

Основни уџбеници

Image

Помоћни уџбеници

Image

Монографије

Image
Листа свих аутора, са линковима који воде на књиге које је аутор објавио, такође се може погледати на сајту: листа аутора

Издања се могу погледати и груписана према областима:

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама