Јавне набавке

Архива јавних набавки

Архива јавних набавки по годинама:

001/2024 - Набавка електричне енергије

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту  13. 2. 2024. године у 9 ч)

002/2024 - Електрични материјал

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 21. 2. 2024. у 10.00 ч)

ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ БЕЗ ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА


 

Број Н001/2024 - Материјал за одржавање хигијене

Позив за достављање понуде
Образац понуде
Образац цене

(објављено на сајту 8. 2. 2024. у 13 ч.)

Обавештење о закљученом уговору
(објављено на сајту 26.2.2024. у 13 ч.)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама