Јавне набавке

Година 2021.

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину
(постављено на сајту 31.12.2021. године у 8:40 ч)

Одлукa о усвајању плана јавних набавки за 2022. годину
(постављено на сајту 31.12.2021. године у  8:50 ч)

План јавних набавки изузетих од примене Закона о јавним набавкама за 2022. годину
(објављено на сајту 12.01.2022. у 12:00 ч)

Архива јавних набавки

Архива јавних набавки по годинама:

001/2022 - Опрема за науку - Мрежни анализатор са електронским сетом за калибрацију

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 14.2.2022. године)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 15.3.2022. године)

003/2022 - Услуге агенције при резервацији карата и смештаја

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 11.3.2022. у 8.36ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 27.4.2022. у 10.50 ч)

002/2022 - Набавка електричне енергије

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 18.02.2022. у 08.46 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 28.3.2022. у 10.01 ч)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама