Јавне набавке

Година 2019.

План јавних набавки за 2020. годину

Одлука и план јавних набавки за 2020. годину
(објављено на сајту 14.01.2020. у 12:52 ч)

Архива јавних набавки

Архива јавних набавки по годинама:

001/2020 - Услуге агенције при резервацији карата и смештаја

Позив за јавну набавку
Конкурсна документација
(објављено на сајту 27.01.2020. у 12:15 ч)

Одлука о додели уговора
(објављено на сајту 03.03.2020. у 13:30 ч)

Обавештење о закљученом уговору
(објављено на сајту 18.03.2020. у 14.40 ч)

003/2020 - Опрема за науку

Позив за јавну набавку
Конкурсна документација
(објављено на сајту 10.03.2020. у 10:20 ч)

Одлука о додели уговора
(објављено на сајту 31.03.2020. у 14:30 ч)

002/2020 - Набавка добара - Електрична енергија

Позив за јавну набавку
Конкурсна документација
(објављено на сајту 05.02.2020. у 09:05 ч)

Одлука о додели уговора
(објављено на сајту 09.03.2020. у 10:50 ч)

Обавештење о закљученом уговору
(објављено на сајту 07.04.2020. у 13.00 ч)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама