Јавне набавке

Архива јавних набавки

Архива јавних набавки по годинама:

001/2024 - Набавка електричне енергије

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту  13. 2. 2024. године у 9 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 8. 4. 2024. године у 13 ч.)

003/2024 - Услуге ресторана

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту  9. 5. 2024. године у 9 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 31. 5. 2024. године у 8.30 ч.)

005/2024 - Рекламни материјал

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 12. 3. 2024. у 9 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 29. 4. 2024. године у 14:30 ч.)

007/2024 - Административна опрема

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 22. 4. 2024. у 9 ч.)

Обавештење о додели уговора (за партије 1, 2, 4 и 5)
(објављено на сајту 10. 6. 2024. године у 14.30 ч.)

Обавештење о додели уговора (за партију 3)
(објављено на сајту 12. 6. 2024. године у 12 ч.)

002/2024 - Електрични материјал

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 21. 2. 2024. у 10 ч.)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 25. 3. 2024. године у 15 ч.)

004/2024 - Набавка дрона за реализацију НАТО пројекта

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 23. 2. 2024. у 14 ч)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 1. 4. 2024. године у 13 ч.)

006/2024 - Услуге агенције при резервацији карата и смештаја

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 3. 4. 2024. у 15 ч.)

Обавештење о додели уговора
(објављено на сајту 14. 6. 2024. године у 12 ч.)

ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ БЕЗ ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА


 

Број Н001/2024 - Материјал за одржавање хигијене

Позив за достављање понуде
Образац понуде
Образац цене

(објављено на сајту 8. 2. 2024. у 13 ч.)

Обавештење о закљученом уговору
(објављено на сајту 26.2.2024. у 13 ч.)

Н 002/2024 - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА 2024/25. ГОДИНУ

Образац понуде
(објављено на сајту 17. 6. 2024. у 14 ч.)
 

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама