Аутоматика

Увод

Електронски факултет у Нишу, од самог оснивања, у оквиру своје матичне делатности изводи студије из области управљања системима, у почетку кроз усмерење Рачунарство и аутоматика, а потом кроз одсек Аутоматика и енергетика, као одговор потребама индустријских система у окружењу, од којих је најзначајнији Електронска индустрија у Нишу. Статутом из 1985. године основана је самостална Катедра за аутоматику. Развоју Катедре значајно су допринели наставници и сарадници Електронског факултета, али и сарадници са других факултета, првенствено са Електротехничког факултета у Београду: проф. др Мирољуб Димић, проф. др Миодраг Ракић, проф. др Милић Стојић, проф. др Вељко Поткоњак и проф. др Трајко Петровић.

Паралелно са развојем научног потенцијала Катедре за аутоматику, развијале су се и лабораторије неопходне за квалитетан истраживачки рад. Вредна опрема добављена је донацијама кроз TEMPUS и WUS пројекте, као и од Фраунхофер института IPK из Берлина. Посебна пажња посвећена је студентима и њиховој едукацији. Професионалан однос према наставним активностима, актуелне теме, методологија рада и интерактиван рад са студентима, деведесетих година популаризовали су смер Управљање системима.

У контексту актуелног наставног плана Катедра за аутоматику матична је следећим студијским програмима: Управљање системима на мастер академским студијама, модулу Управљање системима на програму Електротехника и рачунарство докторских студија, као и смеру Индустријска аутоматика у оквиру Електротехнике и информационих технологија на основним струковним студијама. На академском студијском програму Управљање системима, настава се изводи кроз два модула: Аутоматско управљање и Рачунарско управљање системима и мерна техника, при чему се студенти оспособљавају за креирање, пројектовање и реализацију савремених система за управљање, као и за примену рачунарске и мерне технике у управљању сложеним технолошким процесима.

Непосредни циљеви Катедре за аутоматику усклађени су са очекиваним развојем привредног окружења и европским интеграционим процесима. Брз технолошки напредак у сродним дисципилинама, пре свега у рачунарству у најширем смислу, захтева актуелизацију наставних програма. Такође, отвара се низ нових области у којима истраживања интердисциплинарног карактера постају неминовност. На основу ова два правца деловања постављени су и општи циљеви: институционално повезивање са сродним факулетима у иностранству у циљу заједничког учествовања на пројектима које финансира ЕУ, континуирано унапређење наставних програма у склопу реформе високог образовања у Србији уз развој сопствених технолошких основа наставног процеса, ангажовање на пројектима Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, формирање нових лабораторија и центара на факултету.
 

Додатне информације

Предмети на основним академским студијама

 • Моделирање и симулација динамичких система
 • Аутоматско управљање
 • Управљање процесима
 • Системи аутоматског управљања
 • Програмабилни логички контролери
 • Мехатроника
 • Увод у роботику
 • Увод у аутоматику
 • Аутоматика
 • Линеарни системи аутоматског управљања
 • Дигитални системи аутоматског управљања
 • Оптимално управљање
 • Савремено управљање индустријским процесима
 • Софтвер за симулацију динамичких система
 • Динамика механизама и машина
 • Пројектовање система аутоматског управљања
 • Нелинеарни системи аутоматског управљања
 • Серво системи Увод у роботику
 • СКАДА системи
 • Управљачки системи у ауто-индустрији

Предмети на мастер академским студијама

 • Интелигентни транспортни системи
 • Рачунарски управљачки системи
 • Методе интелигентног управљања
 • Управљање сложеним системима
 • Предиктивно управљање
 • Флексибилни производни системи
 • Моделирање и симулација у ауто индустрији
 • Интелигентне машине
 • Методе дигиталног управљања и естимације
 • Робустно управљање
 • Хидраулични и пнеуматски системи управљања
 • Методе дигиталног управљања и естимације
 • Системи аутоматског управљања у возилима

Предмети на докторским студијама

 • Теорија система
 • Идентификација система
 • Моделирање динамичких система
 • Рачунарско управљање системима
 • Роботика и аутоматизација
 • Интелигентно управљање
 • Технике дигиталног управљања
 • Оптимално управљање
 • Системи променљиве структуре
 • Дистрибуирано рачунарско управљање
 • Управљање манипулаторима
 • Предиктивно управљање
 • Симулација индустријских система
 • Математички модели у индустрији

Лабораторије

Лабораторија за роботику и аутоматизацију
 • Назив: Лабораторија за роботику и аутоматизацију
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш
 • Контакт особа: Проф. др Горан С. Ђорђевић
 • Укупан број запослених и сарадника: 4 (1 професор и 3 сарадника)
 • Телефон: +381 18 529 613
 • Вебсајт: robot.elfak.ni.ac.rs
 • Емаил: info@robot.elfak.ni.ac.rs

Актуелни наставници и сарадници

Дарко Митић
ванредни професор
Др Дарко Митић

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама

© Електронски факултет у Нишу. Универзитет у Нишу. Сва права задржана.