Катедра за аутоматику

Увод

Електронски факултет у Нишу, од самог оснивања, у оквиру своје матичне делатности изводи студије из области управљања системима, у почетку кроз усмерење Рачунарство и аутоматика, а потом кроз одсек Аутоматика и енергетика, као одговор потребама индустријских система у окружењу, од којих је најзначајнији Електронска индустрија у Нишу. Статутом из 1985. године основана је самостална Катедра за аутоматику. Развоју Катедре значајно су допринели наставници и сарадници Електронског факултета, али и сарадници са других факултета, првенствено са Електротехничког факултета у Београду: проф. др Мирољуб Димић, проф. др Миодраг Ракић, проф. др Милић Стојић, проф. др Вељко Поткоњак и проф. др Трајко Петровић.

Паралелно са развојем научног потенцијала Катедре за аутоматику, развијале су се и лабораторије неопходне за квалитетан истраживачки рад. Вредна опрема добављена је донацијама кроз TEMPUS и WUS пројекте, као и од Фраунхофер института IPK из Берлина. Посебна пажња посвећена је студентима и њиховој едукацији. Професионалан однос према наставним активностима, актуелне теме, методологија рада и интерактиван рад са студентима, деведесетих година популаризовали су смер Управљање системима.

У контексту актуелног наставног плана Катедра за аутоматику матична је следећим студијским програмима: Управљање системима на мастер академским студијама, модулу Управљање системима на програму Електротехника и рачунарство докторских студија, као и смеру Индустријска аутоматика у оквиру Електротехнике и информационих технологија на основним струковним студијама. На академском студијском програму Управљање системима, настава се изводи кроз два модула: Аутоматско управљање и Рачунарско управљање системима и мерна техника, при чему се студенти оспособљавају за креирање, пројектовање и реализацију савремених система за управљање, као и за примену рачунарске и мерне технике у управљању сложеним технолошким процесима.

Непосредни циљеви Катедре за аутоматику усклађени су са очекиваним развојем привредног окружења и европским интеграционим процесима. Брз технолошки напредак у сродним дисципилинама, пре свега у рачунарству у најширем смислу, захтева актуелизацију наставних програма. Такође, отвара се низ нових области у којима истраживања интердисциплинарног карактера постају неминовност. На основу ова два правца деловања постављени су и општи циљеви: институционално повезивање са сродним факулетима у иностранству у циљу заједничког учествовања на пројектима које финансира ЕУ, континуирано унапређење наставних програма у склопу реформе високог образовања у Србији уз развој сопствених технолошких основа наставног процеса, ангажовање на пројектима Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, формирање нових лабораторија и центара на факултету.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Аутоматику је одговорна за реализацију наставе на модулу Управљање системима на Основним академским студијама.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Аутоматику је одговорна за реализацију наставе на студијском програму Управљање системима на Мастер академским студијама.

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Аутоматику је одговорна за реализацију наставе на изборном подручју Управљање системима на Докторским академским студијама.
 

Додатне информације

Учествовање у реализацији наставе

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Аутоматику је одговорна за реализацију наставе на модулу Управљање системима.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Аутоматику је одговорна за реализацију наставе на студијском програму Управљање системима.

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Аутоматику је одговорна за реализацију наставе на изборном подручју Управљање системима.
 
Image
Image

Лабораторије

Лабораторија за роботику и аутоматизацију
 • Назив: Лабораторија за роботику и аутоматизацију
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш
 • Контакт особа:дипл инж. Владимир Сибиновић, шеф лабораторије
 • Укупан број запослених и сарадника: 2
 • просторија Л-14
 • Телефон: +381 18 529 613
 • Вебсајт: robot.elfak.ni.ac.rs
 • Емаил: info@robot.elfak.ni.ac.rs

Шеф катедре

Шеф катедре за Аутоматику изабран за период од 28.09.2021. до 27.09.2024. је Проф. др Дарко Митић.

Наставници и сарадници

Дарко Митић
редовни професор
Др Дарко Митић
Станиша Перић
ванредни професор
Др Станиша Перић
Бобан Веселић
редовни професор
Др Бобан Веселић
Анђела Јовановић
сарадник у настави
дипл. инж. Анђела Јовановић

Бивши чланови катедре

 • др Душан Митровић, редовни професор, учесник Матичне комисије за формирање Електронског факултета у Нишу и шеф Одсека за електронику
 • др Миодраг Ракић, редовни професор
 • др Јован Петрић, редовни професор
 • др Петар Мадић, редовни професор
 • др Мирољуб Димић, ванредни професор
 • др Чедомир Милосављевић, редовни професор
 • др Братислав Данковић, редовни професор
 • др Милица Наумовић, редовни професор
 • др Горан С. Ђорђевић, редовни професор
 • др Милић Стојић, редовни професор
 • др Вељко Поткоњак, редовни професор
 • др Трајко Петровић, редовни професор
 • др Бранислав Боровац, редовни професор
 • др Властимир Николић, редовни професор
 • др Предраг Вуковић, асистент
 • др Драган Костић, асистент
 • др Горан Голо, асистент
 • мр Милан Рашић, асистент
 • дипл. инж. Милош Петковић, асистент
 • дипл.инж. Дејан Митић, сам. стр. тех. сарад. аутоматика

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама