Јавне набавке

Година 2019.

План јавних набавки за 2019. годину

Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2019. годину
(објављено на сајту 24.01.2019. у 10:50 ч)
План јавних набавки за 2019. годину
(објављено на сајту 24.01.2019. у 10:50 ч)
Измена плана јавних набавки за 2019. годину
(објављено на сајту 25.06.2019. у 14.30 ч)

001/2019 - Набавка електричне енергије

Позив за јавну набавку
Конкурсна документација
(објављено на сајту 01.02.2019. у 11:45 ч)
Питања и одговори
(објављено на сајту 04.02.2019. у 11:00 ч)
Одлука о додели уговора
(објављено на сајту 06.03.2019. у 13.30 ч)
Обавештење о закљученом уговору
(објављено на сајту 02.04.2019. у 12.30 ч)

002/2019 - Набавка добара - Услуге ресторана

Набавка је обликована у две партије и то:
  1. прославе и кетеринг
  2. услуге за појединачне госте
Позив за јавну набавку
Конкурсна документација
(објављено на сајту 21.02.2019. у 14:30 ч)
Одлука о додели уговора
(објављено на сајту 01.04.2019. у 12.10 ч)
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
(објављено на сајту 15.04.2019. у 13.50 ч)

003/2019 - Набавка добара - Канцеларијски материјал

Набавка је обликована у две партије и то:
  1. канцеларијски материјал
  2. тонери за ласерске штампаче
Позив за јавну набавку
Конкурсна документација
(објављено на сајту 01.04.2019. у 10:00 ч)
Измена конкурсне документације
(објављено на сајту 02.04.2019. у 10:40 ч)
Друга измена конкурсне документације
(објављено на сајту 05.04.2019. у 12:20 ч)
Питања и одговори
(објављено на сајту 02.04.2019. у 14:00 ч)
Одлука о додели уговора, партија 1
(објављено на сајту 16.04.2019. у 13:30 ч)
Одлука о додели уговора, партија 2
(објављено на сајту 16.04.2019. у 14:00 ч)
Обавештење о закљученом уговору, партија 1
(објављено на сајту 24.04.2019. у 10:16 ч)
Обавештење о закљученом уговору, партија 2
(објављено на сајту 24.04.2019. у 10:45 ч)

004/2019 - Материјал за одржавање хигијене

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 07.05.2019. у 10:45 ч)
Конкурсна документација
(објављено на сајту 07.05.2019. у 10:55 ч)
Одлука о додели уговора
(објављено на сајту 28.05.2019. у 13:30 ч)
Обавештење о закљученом уговору
(објављено на сајту 12.06.2019. у 10.00 ч)

005/2019 - Намирнице и напици за потребе Електронског факултета у Нишу

Позив за јавну набавку
(објављено на сајту 07.05.2019. у 11:00 ч)
Конкурсна документација
(објављено на сајту 07.05.2019. у 11:05 ч)
Одлука о додели уговора
(објављено на сајту 12.06.2019. у 13:15 ч)
Обавештење о закљученом уговору
(објављено на сајту 27.06.2019. у 14.15 ч)

007/2019 - Медицинска и лабораторијска опрема

008/2019 - Уплата добровољног пензијског доприноса

Позив за јавну набавку
Конкурсна документација
(објављено на сајту 08.07.2019. у 10:45 ч)
Одлука о додели уговора
(објављено на сајту 19.07.2019. у 14.00 ч)
Обавештење о закљученом уговору
(објављено на сајту 26.07.2019. у 10.45 ч)

011/2019 - Рекламни материјал

Позив за јавну набавку
Конкурсна документација
(објављено на сајту 07.08.2019. у 10:50 ч)
Одлука о додели уговора
(објављено на сајту 11.09.2019. у 11.00 ч)
Обавештење о закљученом уговору
(објављено на сајту 10.01.2019. у 10.15 ч)

012/2019 - Намештај по мери

Позив за јавну набавку
Конкурсна документација
(објављено на сајту 23.08.2019. у 13:00 ч)
Одлука о додели уговора
(објављено на сајту 25.09.2019. у 14.25 ч)
Обавештење о закљученом уговору
(објављено на сајту 14.10.2019. у 14:15 ч)

013/2019 - Услуге агенције

Позив за јавну набавку
Конкурсна документација
(објављено на сајту 24.09.2019. у 13:00 ч)
Одлука о додели уговора
(објављено на сајту 08.10.2019. у 12:45 ч)
Обавештење о закљученом уговору
(објављено на сајту 16.10.2019. у 12:50 ч)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама