Image
Image
Наставници и сарадници Електронског факултета укључени су у реализацију комерцијалних пројеката које финансирају државне институције (Војска Републике Србије, Хидрометеоролошки завод Србије и др.), локалне власти, домаће и међународне компаније (нпр. АББ из Швајцарске).

С обзиром да је ова врста научноистраживачке делатности веома значајна, планирано је да оваквих пројеката буде више кроз додатно ангажовање са постојећим партнерима, као и кроз реализацију пројеката са новим партнерима, како на националном тако и на међународном нивоу.

Део средстава добијених реализацијом пројеката користи се за побољшање услова рада Факултета, као и даљи развој Факултета.

Научно-истраживачки и стручни рад на Електронском факултету се планира и оцењује на годишњем нивоу са аспекта квалитета и квантитета. Праћење извршења планираних активности врши се подношењем извештаја Министарству науке и технолошког развоја, Наставно-научном већу, односно институцијама које се баве њиховим финансирањем.

У научноистраживачки рад укључени су наставници и сарадници Електронског факултета, као и студенти докторских и мастер студија. Укључивањем у одређене пројекте студенти стичу практична знања и искуства, што представља важну карику у њиховом процесу образовања.

Домаћи пројекти

Пројекти финансирани од стране Фонда за науку Републике Србије
Пројекти финансирани од стране Фонда за иновациону делтаност Републике Србије
Пројекти финансирани од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Пројекти финансирани од стране Министарства културе и информисања Републике Србије

Међународни пројекти

COST акције
Билатерални пројекти

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама