Модул Комуникације и информационе технологије

Основне академске студије - Акредитација 2019

Увод

Живимо у свету електронских комуникација - без њих сви паметни уређаји које свакодневно користимо били би тек само калкулатори или обични терминали за игрице...

Савремени свет и свакодневни живот не могу се замислити без модерних електронских комуникација преко интернета или система мобилне телефоније, оптичких система, сателитских и радио-дифузних система, рачунарских мрежа, бежичних сензорских мрежа, радара и других система.

Мобилни телефони, таблети и лаптопови, паметни сатови и други уређаји одавно су саставни део нашег начина живота, у којем комуницирамо с неким ко шаље текстуалну или видео поруку, поставља слику или видео на друштвену мрежу или одржава виртуелни састанак, а надзор и управљање наших домова и аутомобила преко тзв. смарт уређаја више није далека будућност.

Све већа потребa за профилима инжењера комуникационих и информационих технологија, као и нови приступ високошколском образовању у складу са европским стандардима који следи трендове развоја и примене нових технологија, јесу основ за наставни програм модула Комуникације и информационе технологије, у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство акредитованог 2019. године.

Студије на овом модулу обезбеђују теоријска и практична знања из области информационо комуникационих технологија, система и мрежа. Акценат је на техникама преноса, обраде и заштите информација (говор, звук, слика, видео...), као и на инжењерингу система оптичких и радио-комуникација, а поред тога студентима је дата могућност да овладају потребним софтверским алатима, програмским језицима и неопходним вештинама програмирања. Резултат је да студенти током студија стичу довољно компетенција за укључивање у послове савременог инжењера који подразумева стално праћење брзог технолошког развоја и трендова у области комуникација и информационих технологија.

Проширење знања у областима које су основа савременог света

 • Мобилне, сателитске, оптичке и мултимедијалне комуникације;
 • Бежичне комуникационе технологије за 5G системе;
 • Интернет и приступ сервисима преко рачунара, телефона и других паметних уређаја; • Савремени комуникациони и информациони системи засновани на Интернету ствари (Internet of Things - IoT) и развој паметних комуникационих система и паметних градова;
 • Микроталасна техника и примена микроталаса у комуникационим системима, индустрији, науци и медицини;
 • Рачунарске мреже и пословни информациони системи;
 • Примена вештачке интелигенције и машинског учења у обради сигнала (говора и слике) и пројектовању и анализи рада комуникационих и информационих система;
 • Пројектовање и практична реализација уређаја и склопова који се користе у системима за електронске комуникације;
 • Софверски алати и развој апликација за примену у комуникационо-информационим системима.

Савремене наставне методе

 • Учење по савременим програмима који су компатибилни са студијским програмима универзитета Европске Уније;
 • Усвајање најновијих практичних инжењерских знања и вештина по светским стандардима у области електронских комуникација и информационих технологија;
 • Практичан рад са најсавременијом опремом у високотехнолошки опремљеним лабораторијама;
 • Креативно, инспиративно и високопрофесионално окружење за едукативни рад;
 • Приступ најновијим књигама и часописима ради допунског проширивања знања према жељама и афинитетима студената у области информационих и комуникационих технологија;
 • Прилика за искуство у научно-истраживачком раду и учешће на научним и стручним конференцијама.

Иновирање и побољшање наставе

Иновирање и побољшање наставе је у сталном фокусу.

Брз развој технологија и стално повећање потребе за новим профилима инжењера у области савремених комуникационих система, дефинисали су циљеве наставног програма основних студија на модулу Комуникације и информационе технологије (акредитован 2019. године) – да будући инжењери овладају знањима из области комуникационих и информационих технологија, система и мрежа. Акценат је на техникама преноса, обраде и заштите информација (говор, звук, слика, видео...), као и на инжењерингу система оптичких и радио-комуникација, а поред тога студентима је дата могућност да овладају потребним софтверским алатима, програмским језицима и неопходним вештинама програмирања.

Лабораторија “Machine-to-Machine Communications”, формирана је 2020. године у сарадњи са NiCAT кластером (Нишки кластер напредних технологија), а у оквиру ERASMUS+ пројекта BENEFIT / Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs. Детаљније се о томе можете информисати овде: Лабораторија “Machine-to-Machine Communications” на Електронском факултету

Пројекат у оквиру ERASMUS+ програма (Key action 2-Capacity building project in the field of Higher education) под називом Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs, BENEFIT намењен је унапређењу профила инжењера Телекомуникација у складу са потребама привреде и тржишта рада, а са циљем да се допринесе напретку технологије, економије и друштва у целини. У оквиру пројекта се модернизују и иновирају постојећи програми на модулу Телекомуникације, не само кроз садржаје предмета, већ и увођењем нових наставних метода и креирањем нових лабораторија у сарадњи са индустијским партнерима. Студенти ће стицати знања и компетенције који традиционалне Телекомуникације померају ка информационо-комуникационим технологијама. Поред унапређења наставних програма, остварује се боља сарадња са фирмама у циљу реализације стручних пракси и повећања могућности запослења, а информације о томе, као и наставни материјали, обједињени су на wеб платформи која је развијена у оквиру пројекта.

Више информација о Erasmus+ пројекту BENEFIT се могу наћи на https://www.project-benefit.eu

Могућност даљег усавршавања и напредовања студената

Наставни програм Мастер студија Комуникације и информационе технологије прати трендове развоја технологија и у исто време и потребе тржишта рада, тако да је, у својој флексибилности избора предмета, у потпуности оријентисан ка студенатима који се спремају за посао у струци или су већ запослени и желе додатно усавршавање.

У оквиру овог Мастер студијског програма, настава је организована на два модула:
 • Комуникације и обрада информација и
 • Системско инжењерство и радио-комуникације.

Докторске академске студије реализоване су у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство.  Резултат истраживачког рада доктораната под менторством наставника са Катедре представља запажени број одбрањених докторских теза и објављених публикација. Захваљујући сарадњи и контактима са истраживачким групама бројних светских универзитета али и лабораторијама опремљеним за верификацију научних резултата, омогућени су услови за квалитетан научноистраживачки рад и укључивање у пројекте младих сарадника.

Додатне информације се могу пронаћи на сајту Катедре за телекомуникације: http://kit.elfak.ni.ac.rs

Могућности за посао у струци

 • домаће и стране компаније за развој, производњу и тестирање уређаја за комуникационе и информационе опреме,
 • предузећа за пројектовање, инсталацију и одржавање комуникационих мрежа и система,
 • иновативне компаније у оквиру научно-технолошких паркова / фирме за развој софтвера намењених тржишту комуникационо-информационих технологија,
 • оператoри мобилних, кабловских и интернет сервиса,
 • велика јавна предузећа (нпр. Телеком Србија, Електропривреда Србије, Путеви Србије),
 • образовне институције (нпр. стручне школе, факултети)
 • научно-истраживачки институти (нпр. ИРИТЕЛ, ИМТЕЛ, Mатематички институт САНУ, РТ-РК, Институт Михајло Пупин),
 • Регулаторна тела и агенције (нпр. РАТЕЛ - Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге) и сертифициране компаније за проверу квалитета производа намењених комуникационо-информационом сектору,
Image
Image

Предмети на модулу Комуникације и информационе технологије

Прва година ОАС на Електронском факултету у Нишу је заједничка за све модуле. Листу свих предмета из прве године по семестрима (први и други семестар) имате на страни о Основним академским студијама.

Настава по модулима почиње од друге године студија, тј. од трећег семестра. 

У циљу ужестручног профилисања студената у оквиру модула Комуникације и информационе технологије оформљени су следећи подмодули:

Комуникације и обрада информација који студентима нуди богата теоријска и практична знања о савременим информационо-комуникационим технологијама и системима примењеним у области мобилних, сателитских и оптичких комуникација, као и М2М и IoT. Студенти се оспособљавају да решавају конкретне инжењерске проблеме из савремених комуникационих технологија укључујући сензорске и оптичке мреже, машинско учење у обради информација, кодовање и компресију, заштиту информација, технологије базиране на звуку, програмирање комуникационих платформи и софтверско-хардверски интерфејс.

Системско инжењерство и радио-комуникације који нуди потребна знања везана за системско инжењерство савремених комуникационо-информационих система. Посебна пажња посвећена је усвајању теоријских и практичних знања која се односе на микроталасну технику, мобилне мреже, сателитске, радиодифузне, кабловске, оптичке и аудио и видео системе, примену антена у системима бежичних комуникација примену елемената вештачке интелигенције у комуникационим системима, Интернет ствари и паметне комуникационе системе као и на рачунарске мреже и IP (Internet Protocol) комуникационе архитектуре за приступ Интернет сервисима. Студенти се оспособљавају за развој, успостављање, анализу рада и одржавање наведених мрежа, система и услуга коришћењем савремених информационо-комуникационих технологија.

Листу свих предмета на оба подмодула, као и кратак опис сваког од предмета можете наћи у наставку.

Предмети на подмодулу Комуникације и обрада информација

2. година

III семестар

Изборни блок КИТ 1 (бира се најмање 6 ЕСПБ)

IV семестар

Изборни блок КИТ 2 (бира се најмање 6 ЕСПБ)
Изборни блок КИТ 3 (бира се најмање 6 ЕСПБ)

3. година

V семестар

Изборни блок КИК 1 (бира се најмање 5 ЕСПБ)
Изборни блок КИК 2 (бира се најмање 5 ЕСПБ)

VI семестар

Изборни блок КИК 3 (бира се најмање 6 ЕСПБ)
Изборни блок КИК 4 (бира се најмање 6 ЕСПБ)

4. година

VII семестар

Изборни блок КИК 5 (бира се најмање 3 ЕСПБ)
Изборни блок КИК 6 (бира се најмање 5 ЕСПБ)
Изборни блок КИК 7 (бира се најмање 5 ЕСПБ)
Изборни блок КИК 8 ((бира се најмање 5 ЕСПБ)

VIII семестар

Изборни блок КИК 9 (бира се најмање 5 ЕСПБ)
Изборни блок КИК 10 (бира се најмање 6 ЕСПБ)

Предмети на подмодулу Системско инжењерство и радио-комуникације

2. година

III семестар

Изборни блок КИТ 1 (бира се најмање 6 ЕСПБ)

IV семестар

Изборни блок КИТ 2 (бира се најмање 6 ЕСПБ)
Изборни блок КИТ 3 (бира се најмање 6 ЕСПБ)

3. година

V семестар

Изборни блок КСИ 1 (бира се најмање 10 ЕСПБ)

VI семестар

Изборни блок КСИ 2 (бира се најмање 10 ЕСПБ)

4. година

VII семестар

Изборни блок КСИ 3 (бира се најмање 3 ЕСПБ)
Изборни блок КСИ 4 (бира се најмање 10 ЕСПБ)

VIII семестар

Изборни блок КСИ 5 (бира се најмање 10 ЕСПБ)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама