Модул Комуникације и информационе технологије

Основне академске студије - Акредитација 2019

Савремени свет и модерне електронске комуникације се не могу замислити без Интернета и комуникационо-информационих система попут мобилних система четврте и пете генерације, оптичких система за брз и поуздан пренос информација, сателитских и радио-дифузних система, рачунарских мрежа, бежичних сензорских мрежа, радара и других бежичних комуникaционих система.

Све већа потребa за новим профилима инжењера комуникациних и информационих технологија, као и нови приступ високошколском образовању који задовољава високе европске стандарде и следи светске трендове наметнули су увођење новог модула под називом Комуникације и информационе технологије у студијски програм Електротехника и рачунарство.
Наставни програм модула Комуникације и информационе технологије обезбеђује теоријска и практична знања из области комуникационо-информационих мрежа, система и технологија, најсавременијих техника преноса, обраде и заштите информација, технологија базираних на звуку, системског инжењерства и радио-комуникација.

Такође се студентима омогућава да овладају одговарајућим софтверским алатима, релевантним програмским језицима и вештинама програмирања и примене их у наведеним областима. Студенти овог модула ће стећи довољно компетенција за праћење брзог технолошког развоја и трендова у области комуникација и информационих технологија.
Image
Image
АКО СТЕ:
 • Вредни, упорни, способни и креативни
И АКО ВАС ИНТЕРЕСУЈУ:
 • Мобилне, сателитске, оптичке и мултимедијалне комуникације;
 • Бежичне комуникационе технологије за 5G системе;
 • Интернет и приступ његовим сервисима преко рачунара, телефона и других паметних уређаја;
 • Савремени комуникациони и информациони системи засновани на Интернету ствари (Internet of Things - IoT) и развој паметних комуникационих система и паметних градова;
 • Микроталасна техника и њена примена у телекомуникационим системима, индустрији, науци и медицини;
 • Рачунарске мреже и пословни информациони системи;
 • Примена вештачке интелигенције и машинског учења у обради сигнала (говора и слике) и пројектовању и анализи рада комуникационо-информационих система;
 • Пројектовање и практична реализација уређаја који се користе за електронске комуникације;
 • Софверски алати и развој апликација за примену у комуникационо-информационим системима.

НУДИМО ВАМ:
 • Учење по најсавременијим програмима који су компатибилни са студијским програмима универзитета Европске Уније;
 • Усвајање најновијих практичних инжењерских знања и вештина по светским стандардима у области електронских комуникација и информационих технологија;
 • Практичан рад са најсавременијом опремом у високотехнолошки опремљеним лабораторијама;
 • Креативно, инспиративно и високопрофесионално окружење за едукативни рад;
 • Приступ најновијим књигама и часописима ради допунског проширивања знања према жељама и афинитетима студената у области информационих и комуникационих технологија;
 • Прилику да стекнете искуство у научно-истраживачком раду и учествујете на научним и стручним конференцијама.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Захваљујући знањима и вештинама које студенти стичу студирањем на модулу Комуникације и информационе технологије, овај модул нуди широк спектар могућности запошњавања. Послодавци који запошљавају инжењере који заврше овај модул су:
 • домаће и стране компаније за развој и производњу комуникационо-информационе опреме,
 • домаћа и страна предузећа за пројектовање, инсталацију и одржавање комуникационо-информационих мрежа и система,
 • мала и средња предузећа за развој софтвера намењених тржишту комуникационо-информационих технологија,
 • оператoри мобилних, кабловских и интернет сервиса,
 • велика јавна предузећа (нпр. Телеком Србија, Електропривреда Србије, Путеви Србије),
 • акционарска друштва за проверу квалитета производа намењених комуникационо-информационом сектору,
 • образовне институције (нпр. стручне школе, факултети)
 • научно-истраживачки институти (нпр. ИРИТЕЛ, ИМТЕЛ, Mатематички институт САНУ, РТ-РК, Институт Михајло Пупин),
 • иновативне компаније у оквиру научно-технолошких паркова,
 • републичке агенције (нпр. РАТЕЛ - Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге).

Предмети на модулу Комуникације и информационе технологије

Прва година ОАС на Електронском факултету у Нишу је заједничка за све модуле. Листу свих предмета из прве године по семестрима (први и други семестар) имате на страни о Основним академским студијама.

Настава по модулима почиње од друге године студија, тј. од трећег семестра. 

У циљу ужестручног профилисања студената у оквиру модула Комуникације и информационе технологије оформљени су следећи подмодули:

Комуникације и обрада информација који студентима нуди богата теоријска и практична знања о савременим информационо-комуникационим технологијама и системима примењеним у области мобилних, сателитских и оптичких комуникација, као и М2М и IoT. Студенти се оспособљавају да решавају конкретне инжењерске проблеме из савремених комуникационих технологија укључујући сензорске и оптичке мреже, машинско учење у обради информација, кодовање и компресију, заштиту информација, технологије базиране на звуку, програмирање комуникационих платформи и софтверско-хардверски интерфејс.

Системско инжењерство и радио-комуникације који нуди потребна знања везана за системско инжењерство савремених комуникационо-информационих система. Посебна пажња посвећена је усвајању теоријских и практичних знања која се односе на микроталасну технику, мобилне мреже, сателитске, радиодифузне, кабловске, оптичке и аудио и видео системе, примену антена у системима бежичних комуникација примену елемената вештачке интелигенције у комуникационим системима, Интернет ствари и паметне комуникационе системе као и на рачунарске мреже и IP (Internet Protocol) комуникационе архитектуре за приступ Интернет сервисима. Студенти се оспособљавају за развој, успостављање, анализу рада и одржавање наведених мрежа, система и услуга коришћењем савремених информационо-комуникационих технологија.

Листу свих предмета на оба подмодула, као и кратак опис сваког од предмета можете наћи у наставку.

Предмети на подмодулу Комуникације и обрада информација

2. година

III семестар

Изборни блок КИТ 1 (бира се најмање 6 ЕСПБ)

IV семестар

Изборни блок КИТ 2 (бира се најмање 6 ЕСПБ)
Изборни блок КИТ 3 (бира се најмање 6 ЕСПБ)

3. година

V семестар

Изборни блок КИК 1 (бира се најмање 5 ЕСПБ)
Изборни блок КИК 2 (бира се најмање 5 ЕСПБ)

VI семестар

Изборни блок КИК 3 (бира се најмање 6 ЕСПБ)
Изборни блок КИК 4 (бира се најмање 6 ЕСПБ)

4. година

VII семестар

Изборни блок КИК 5 (бира се најмање 3 ЕСПБ)
Изборни блок КИК 6 (бира се најмање 5 ЕСПБ)
Изборни блок КИК 7 (бира се најмање 5 ЕСПБ)
Изборни блок КИК 8 ((бира се најмање 5 ЕСПБ)

VIII семестар

Изборни блок КИК 9 (бира се најмање 5 ЕСПБ)
Изборни блок КИК 10 (бира се најмање 6 ЕСПБ)

Предмети на подмодулу Системско инжењерство и радио-комуникације

2. година

III семестар

Изборни блок КИТ 1 (бира се најмање 6 ЕСПБ)

IV семестар

Изборни блок КИТ 2 (бира се најмање 6 ЕСПБ)
Изборни блок КИТ 3 (бира се најмање 6 ЕСПБ)

3. година

V семестар

Изборни блок КСИ 1 (бира се најмање 10 ЕСПБ)

VI семестар

Изборни блок КСИ 2 (бира се најмање 10 ЕСПБ)

4. година

VII семестар

Изборни блок КСИ 3 (бира се најмање 3 ЕСПБ)
Изборни блок КСИ 4 (бира се најмање 10 ЕСПБ)

VIII семестар

Изборни блок КСИ 5 (бира се најмање 10 ЕСПБ)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама