Обезбеђење квалитета

Обезбеђење квалитета

Стратегијом обезбеђења квалитета, која је усвојена на седници Наставно-научног већа (бр. 07/10-006/07 од 27.12.2007. године), односно седници Савета (бр. 02/02-003/08-006 од 17.03.2008. године), Електронски факултет утврђује обезбеђење квалитета као један од основних елемената реформе високошколског образовања у Србији и његовог интегрисања у јединствени европски образовни простор

Стратегија обезбеђења квалитета утврђује опредељење Факултета да непрекидно и систематски ради на унапређењу квалитета својих програма, уз јасно дефинисање мера за обезбеђење квалитета и одређивање субјеката обезбеђења квалитета, њихових права и обавеза у том поступку. 

Стратегијом се одређују области обезбеђења квалитета, поштујући повезаност образовне, научноистраживачке и стручне делатности.

Последња стратегија обезбеђења квалитета усвојена је на седници Савета Факултета одржаној 24.05.2022. године.

Документа од значаја:

Архива докумената:

Извештаји о самовредновању

Извештај о самовредновању за период од 2019. до 2022:

Доступни извештаји:

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама