Обезбеђење квалитета

Обезбеђење квалитета

Стратегијом обезбеђења квалитета, која је усвојена на седници Наставно-научног већа (бр. 07/10-006/07 од 27.12.2007. године), односно седници Савета (бр. 02/02-003/08-006 од 17.03.2008. године), Електронски факултет утврђује обезбеђење квалитета као један од основних елемената реформе високошколског образовања у Србији и његовог интегрисања у јединствени европски образовни простор.

 

Овај документ садржи све елементе предвиђене овим стандардом и доступан је јавности на сајту Факултета.

 

Стратегија обезбеђења квалитета утврђује опредељење Факултета да непрекидно и систематски ради на унапређењу квалитета својих програма, уз јасно дефинисање мера за обезбеђење квалитета и одређивање субјеката обезбеђења квалитета, њихових права и обавеза у том поступку.

 

Стратегијом се одређују области обезбеђења квалитета, поштујући повезаност образовне, научноистраживачке и стручне делатности.

 

Документа од значаја:

Извештај о самовредновању

Извештај о самовредновању садржи следећа документа:

 

Доступни извештаји:

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама