Модул електроенергетика

Основне академске студије - Акредитација 2019

Електроенергетика је област електротехнике у оквиру које се изучавају производња, пренос, дистрибуција и коришћење електричне енергије.

Неопходна знања из области производње, преноса и дистрибуције електричне енергије омогућавају праћење актуелних трендова везаних за оптимално коришћење енергетских ресурса, планирање и експлоатацију мрежа и постројења, развој енергетских “паметних” мрежа, димензионисање опреме, квалитет електричне енергије, обновљиве изворе енергије, тржиште електричне енергије, итд.

Из области електричних машина изучавају се основни принципи и карактеристике од интереса за конкретне примене у електромоторним погонима, електричним возилима и вучи. Знања из области енергетске електронике омогућавају проширење инжењерских вештина у практичној примени модерних регулисаних погона. Коришћење рачунарских програма у фази пројектовања, али и тестирања погона је један од актуелних светских трендова у електроенергетици.

Уз одабрана знања из области аутоматике, енергетске електронике, електричних мерења и рачунарства, будући инжењери биће способни да се укључе у пројектовање, изградњу и одржавање најсавременије индустријске опреме.

Висок академски ниво знања омогућава наставак образовања кроз мастер и докторске студије на нашем Факултету, али и на иностраним универзитетима, равноправно са студентима било ког факултета у свету.
Image
Image
СТРУЧНОСТ

Подручје рада за које се оспособљавају студенти на основним академским студијама модула Електроенергетика обухвата:
 • пројектовање, одржавање и испитивање електричних инсталација свих нивоа сложености (инсталације у зградама и индустријским погонима);
 • планирање, пројектовање, реализација и експлоатација преносних и дистрибутивних мрежа, расклопних постројења, дистрибутивних трансформаторских станица, надземних и кабловских мрежа, дистрибуираних извора енергије;
 • пројектовање електромоторних погона и постројења;
 • аутоматско управљање електромоторним погонима и електричним машинама;
 • планирање и оптимално коришћење енергетских ресурса.
Инжењери електроенергетике имају широке могућности избора поља свог рада. Тренд и перспектива развоја ове области у свету и код нас гарантују инжењерима електроенергетике запослење, као и избор области рада према склоностима и жељама. Пратећи светске трендове наши дипломирани инжењери су способни за тимски, али и самостални рад у земљи и иностранству. 

ШТА ВАМ ПРУЖА МОДУЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА?

 • практична, инжењерска знања и вештине
 • широке могућности запошљавања у земљи и свету
 • могућност за самостални рад у струци
 • практичне вежбе у модерним лабораторијама
 • стручне посете електроенергетским објектима
 • савремени наставни програм и актуелна светска знања
 • мултидисциплинарност
МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

 • индустрија: инжењери одржавања, надзор, контрола и управљање производним процесима, систем инжењери, железница
 • пројектантске фирме: пројектанти електроенергетских постројења, електромоторних погона, електричних инсталација, дистрибуираних извора енергије
 • електропривреда: електродистрибуције, хидро и термоелектране, диспечерски центри
 • просвета: техничке и стручне школе, више школе и факултети
 • јавна предузећа
 • инспекцијске службе
 • самостални бизнис
 • развојни институти и предузећа која се баве напредним технологијама


Дипломирани инжењери електроенергетике запослени су у Србији: Zumtobel Group, Johnson Electric, Електромрежа Србије, Електродистрибуције Ниш, Лесковац, Врање, Крушевац, Пирот, Бор, Железница, РТБ Бор, Железара Смедерево, НИС, Телеком Србија, Универзитет у Нишу, Air Serbia, средње школе, пројектантски бирои, Електротехнички институт “Никола Тесла”, Енергопројект, Schneider Electric Serbia, Mikro Kontrol, МУП, Градске управе, Philip Morris Operations a.d. Ниш, Knauf Insulation, Хидроелектране: Ђердап I и II, Пирот; РТБ Бор, Телеком Србија, Telenor, Jura, Leoni, Fiat аutomobili Srbija, Tigar Tyres, Coopertire & Rubber Company Serbia итд.

Инжењери електроенергетике нашли су своје место и у иностранству у компанијама из области енергетике, у индустрији, на универзитетима, у истраживачким институтима: Danfoss, UTC Aerospace Systems, Schneider Electric, Siemens, Alstom, University of Edinburgh, ABB, IMMS, Northeastern University, Turbomach, ZKC (BiH), ...

Предмети на модулу Електроенергетика.

Прва година ОАС на Електронском факултету у Нишу је заједничка за све модуле. Листу свих предмета из прве године по семестрима (први и други семестар) имате на страни о Основним академским студијама.
 
Настава по модулима почиње од друге године студија, тј. од трећег семестра.
Листу свих предмета на модулу Електроенергетика, као и кратак опис сваког од предмета можете наћи у наставку:

2. година

III семестар

Изборни предмети - блок 1 (бира се најмање 6 ЕСПБ)

IV семестар

Изборни предмети - блок 2 (бира се најмање 6 ЕСПБ)

3. година

V семестар

Изборни предмети - блок 3 (бира се најмање 5 ЕСПБ)
Изборни предмети - блок 4 (бира се најмање 6 ЕСПБ)

VI семестар

Изборни предмети - блок 5 (бира се најмање 6 ЕСПБ)

4. година

VII семестар

Изборни предмети - блок 6 (бира се најмање 10 ЕСПБ)
Изборни предмети - блок 7 (бира се најмање 3 ЕСПБ)

VIII семестар

Изборни предмети - блок 8 (бира се најмање 10 ЕСПБ)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама