Дипломски и Мастер радови

Јавне презентације дипломских радова

 • Студент основних академских студија Петар Јовановићброј индекса 15155, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Анализа WebRTC стандарда за комуникацију у реалном времену уз демонстрацију при развоју React web апликације у уторак, 07.12.2021. године у 13,00 сати у сали 1 на Електронском факултету у Нишу
 • Студенткиња основних академских студија Милица Мартиновић, број индекса 15714, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Имплементација система за индустријску аутоматизацију применом OPC UA стандарда и InfluxDB базе временских серија, у уторак, 07.12.2021. године, у 14:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Петар Васиљевић, број индекса 15954, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Примена Augular Framework-a и ASP.NET Web API-a за развој Web апликације за резервацију апартмана, у петак, 03.12.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Алекса Тричковић, број индекса 16430, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација система за производњу безалкохолних пића заснован на SCADA системима“, у четвртак, 25.11.2021. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у лабораторији 24.
 • Студенткиња основних академских студија Кристина Мицић, број индекса 15716, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Развој подршке за вишенивовске повезане задатке у оквиру Мудл платформе“, у среду, 24.11.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у лабораторији 332.
 • Студенткиња основних академских студија Милица Вацић, број индекса 16017, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Web апликација за управљање поступком креирања програма трчања код рекреативаца“, у среду, 24.11.2021. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Јована Костић, број индекса 16147, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Рад са графовима знања коришћењем природног језика“, у среду, 24.11.2021. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Маријана Цветковић, број индекса 16969, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „KairosDB база података“, у четвртак, 25.11.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Александар Митровић, број индекса 16747, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Android Bluetooth Low Energy апликација за бележење контаката", у среду, 24.011.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Урош Миливојевић, број индекса 16705, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена генетских алгоритама на пробабилистичку теорију тестова", у среду, 24.011.2021. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 104.
 • Студент основних академских студија Немања Милановић, број индекса 15726, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Реализција управљања лифтом у паметним зградама", у среду, 24.011.2021. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у лабораторији 24.
 • Студент основних академских студија Александар Ранђеловић, број индекса 14884, јавно ће бранити завршни рад под насловом „Развој Web апликације за подршку процеса пријаве и одбране дипломских радова“, у уторак, 23.11.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Никола Митић, број индекса 15252, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена OCR-а у раду писарнице“, у уторак, 23.11.2021. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Катарина Филиповић, број индекса 16961, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „CosmosDB база података“, у уторак, 23.11.2021. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Ема Илијић, број индекса 16101, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Имплементација индустријског Internet of Things система применом InfluxDB базе података и Node.js технологије“, у уторак, 23.11.2021. године, у 09:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
Јавне презентације дипломских радова - архива
 • Студенткиња основних академских студија Тамара Марјановић, број индекса 16685, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Стринг мечинг алгоритми и њихова примена у Биоинжењерству“, у петак, 19.11.2021. године, у 09,30 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Данијел Димитријевић, број индекса 16539, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „UVM окружење за функционалну верификацију UART модула са WISHBONE интерфејсом“, у петак, 19.11.2021. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Ђорђе Николић, број индекса 16252, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Groover - Мултиплатформска десктоп апликација за интерну комуникацију музичких група“, у петак, 19.11.2021. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Братислав Здравковић, број индекса 16589, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Обновљиви извори енергије“ у среду, 17.11.2021. године у 12,00 сати у сали 1 на Електронском факултету у Нишу
 • Студенткиња основних академских студија Миљана Ранђеловић, број индекса 16842, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Систем за давање препорука заснован на граф базама података“, у петак, 12.11.2021. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Вукан Спасић, број индекса 15873, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Прорачун угиба проводника надземних водова“, у понедељак, 15.11.2021. године, у 12:30 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Андрија Малбаша, број индекса 16675, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Интероперабилност система за подршку учењу Moodle и Teams, у петак, 12.11.2021. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Андреја Цветковић, број индекса 14620, јавно ће бранити завршни рад под насловом Штапне хватаљке са раним стартовањем, у петак, 12.11.2021. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.

 • Студент основних академских студија Вукан Спасић, број индекса 15873, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Прорачун угиба проводника надземних водова, у понедељак, 15.11.2021. године, у 12:30 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.

 • Студент основних академских студија Жељкo Станојевић, број индекса 16358, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Развој Android апликације за проналажење дневних послова коришћењем Java програмског језика“ у среду, 10.11.2021. године у 12,00 сати у сали 2 на Електронском факултету у Нишу
 • Студент основних академских студија Владетa Манић, број индекса 16171, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Микросервисна архитектура у moleculer-у“ у среду, 10.11.2021. године у 11,00 сати у сали 2 на Електронском факултету у Нишу
 • Студент основних академских студија Никола Вукотић, број индекса 16032, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „GPU имплементација SVM алгоритма“ у среду, 10.11.2021. године у 14,00 сати у сали 2 на Електронском факултету у Нишу
 • Студент основних академских студија Јаков Бартон, број индекса 16004, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Компресија података коришћењем LZ4_НС библиотеке“ у среду, 10.11.2021. године у 15,00 сати у сали 1 на Електронском факултету у Нишу
 • Студенткиња основних академских студија Тамара Јоцић, број индекса 16646, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Стартегија развоја вештачке интелигенције и примена неуронских мрежа у инжењерству“, у среду 10.11.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у лабораторији 24.
 • Студент основних академских студија Вељко Ивановић, број индекса 16596, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање управљања алармних система у стамбеним објектима“, у среду 10.11.2021. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у лабораторији 24.
 • Студент основних академских студија Жељко Станојевић, број индекса 16358, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Развој Android апликације за проналажење дневних послова коришћењем Java програмског језика“, у среду 10.11.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Никола Вукотић, број индекса 16032, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „GPU имплементација SVM алгоритма“, у среду 10.11.2021. године, у 14,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Александар Рутић, број индекса 13777, јавно ће бранити завршни рад под насловом „Реализација електронске браве“, у среду 10.11.2021. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Владета Манић, број индекса 16171, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Микросервисна архитектура у moleculer.js-у“, у среду 10.11.2021. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Младен Зарић, број индекса 16094, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Пројектовање и имплементација система заснованог на контејнерима за безбедно складиштење корисничких фајлова, у понедељак, 08.11.2021. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Душан Ристић, број индекса 15349, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Коришћење Unity Game Engine окружења и алата за машинско учење MLAgents, у уторак, 09.11.2021. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали1.
 • Студент основних академских студија Живојин Милутиновић, број индекса 16735, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Управљање логовима у дистрибуираном окружењу коришћењем ELK платформе, у уторак, 09.11.2021. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали1.
 • Студент основних академских студија Миљан Стојановић, број индекса 15409, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Развој Trucker апликације за организацију превоза робе“, у понедељак, 08.11.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Марија Станковић, број индекса 15884, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање проширења за Google Meet за примену гејмификације у настави на даљину“, у петак, 05.11.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Светлана Манчић , број индекса 15699, јавно ће бранити завршни рад под насловом „Заштита рачунарских мрежа pfSense системом за детекцију напада" у четвртак , 04.11.2021. године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент основних академских студија Саша Макуловић, број индекса 14726, јавно ће бранити завршни рад под насловом Реализација апликације за динамичко препознавање промена позиције на шаховској табли, у среду, 03.11.2021. године, у сали 1
 • Студент основних академских студија Владимир Ивановић, број индекса 15123, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Инсталације за пуњење електричних аутомобила, у понедељак, 01.11.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студенткиња основних академских студија Горана Радовановић, број индекса 16831, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Пројектовање и имплементација система за издавање дигиталних сертификата за потписивање имејлова, у петак, 29.10.2021. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Немања Стојменовић, број индекса 16379, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Систем за контролу броја људи  у просторији и прописане дистанце“, у петак, 29.10.2021. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Христина Ранђеловић, број индекса 15344, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Перцептивни ефекти просторне димензије формирања звучне слике, у петак, 29.10.2021. године, у 14:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Немања Пешић, број индекса 14460, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Аутоматизација система за доставу хране, у петак, 29.10.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у лабораторији 24.
 • Студент основних академских студија Лазар Ђорђевић, број индекса 16559, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена Neo4J базе за анализу тикета јавних репозиторијума, у петак, 29.10.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Милан Станковић, број индекса 16893, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Архитектура апликација заснована на наносервисима“, у четвртак, 28.10.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Александар Стаменковић, број индекса 16874, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Hazelcast платформа“, у четвртак, 28.10.2021. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Данијел Глишовић, број индекса 15600, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Приступ подацима коришћењем GraphQL језика“, у четвртак, 28.10.2021. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Маја Костић, број индекса 16130/16, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Интеграција фотонапонских технологија и система при пројектовању паметних кућа“, у четвртак, 28.10.2021. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Стефан Соколовић, број индекса 16866, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Препознавање сигнала одбојкашког судије“, у четвртак, 28.10.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Катарина Панчић, број индекса 16802, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Безбедност индустријских SCADA система“, у четвртак, 28.10.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у лаб. 24.
 • Студенткиња основних академских студија Милица Илић, број индекса 16609, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена система за аутоматизацију паметне баште помоћу програмабилног логичког контролера“, у четвртак, 28.10.2021. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Катарина Крстић, број индекса 16152, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Разумевање табеларних података помоћу непотпуно дефинисаног доменског знања“, у среду, 27.10.2021. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Петра Стокић, број индекса 15925, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Анализа процеса развоја веб апликације у програмском језику Елм, у среду, 27.10.2021. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Душан Димитров, број индекса 16541, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Апликација за управљање канцеларијским ресурсима у условима ограничења изазваних епидемијом Covid-19 вируса, у среду, 27.10.2021. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Милан Стојановић, број индекса 16922, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Предикција кретања криптовалута на основу историјских података, у среду, 27.10.2021. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Радиша Рајковић, број индекса 15838, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Мерење електричне енергије у кућним инсталацијама“, у понедељак 25.10.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студент основних академских студија Ђорђе Цветковић, број индекса 16441, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Прикупљање и обрада безбедносних информација веб сервера“, у четвртак, 21.10.2021. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Драгана Ристић, број индекса 15852, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена технологија Ангулар и ЈаваСпринг за израду система који води рачуна о активности запослених“, у петак, 22.10.2021. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Исидора Љотић, број индекса 15190, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање паметне куће“, у петакк, 22.10.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Александар Ранђеловић, број индекса 16839, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Детекција и препознавање регистарских таблица“, у петак, 22.10.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у учионици 231.
 • Студенткиња основних академских студија Микица Раденковић, број индекса 16827, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Коришћење оптоелектронских компонената у едукативне сврхе“, у петак, 22.10.2021. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Бојана Свиленковић, број индекса 16856, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена географских информационих система код паметних градова“, у петак, 22.10.2021. године, у 14:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Младен Јевтовић, број индекса 16622, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена виртуелног софтверског окружења за верификацију PLC управљачког програма“ у четвртак, 21.10.2021. године у 12,00 сати у сали 2 на Електронском факултету у Нишу
 • Студент основних академских студија Стефан Манасијевић, број индекса 15200, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација система за производњу електричних трансформатора“ у четвртак, 21.10.2021. године у 12,00 сати у лабораторији 24 на Електронском факултету у Нишу
 • Студент основних академских студија Алекса Стојановић, број индекса 16918, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена програмабилно логичког контролера у аутоматизацији перионице за моторна возила“ у четвртак, 21.10.2021. године у 10,00 сати у сали 1 на Електронском факултету у Нишу
 • Студент основних академских студија Ненад Божидаревић, број индекса 16485, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутомaтизација хладњаче применом програмабилног логичког контролера“ у четвртак, 21.10.2021. године у 12,00 сати у лабораторији 24 на Електронском факултету у Нишу
 • Студент основних академских студија Владимир Милутиновић, број индекса 16734, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Заштита соларних електрана од атмосферских пражњења“, у четвртак, 21.10.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студент основних академских студија Лука Живковић, број индекса 15493, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Извор параметара фотонапонског система“, у четвртак, 21.10.2021. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студент основних академских студија Андрија Додић, број индекса 16061, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Економски критеријум за избор компензације реактивне енергије“, у четвртак, 21.10.2021. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студент основних академских студија Алекса Ђорђевић, број индекса 16067, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Развој мобилне туристичке апликације коришћењем технологија проширене реалности“, у четвртак, 21.10.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Николa Поповић, број индекса 15826, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Мобилна апликација за комуникацију ad-hoc групе корисника“ у среду, 20.10.2021 у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу,  у сали 221
 • Студент основних академских студија Милан Радосављевић, број индекса 16835, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Практична примена Qt оквира у софтверском инжењерству, у среду, 20.10.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Жарко Ковачевић, број индекса 15682, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Развој апликације за паметне градове коришћењем MVC пројектног обрасца, у среду, 20.10.2021. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Никола Попoвић, број индекса 15826, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Мобилна апликација за комуникацију ad-hoc групе корисника, у среду, 20.10.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у учионици 221.
 • Студент основних академских студија Алекса Тодоровић, број индекса 15936, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена програмабилног логичког контролера у реализацији аутоматског процеса производње LED модула“, у уторак, 19.10.2021. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у лабораторији 24.    
 • Студент основних академских студија Марко Боцић, број индекса 16490, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Регулација броја обртаја електро мотора коришћењем програмабилног логичког контролера“, у уторак, 19.10.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у лабораторији 24.
 • Студент основних академских студија Димитрије Радосављевић, број индекса 158346, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Full-text претрага означених докумената“, у среду, 20.10.2021. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сала 2.
 • Студенткиња основних академских студија Милица Денић, број индекса 16532, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Заштита од атмосферских пренапона у електричним инсталацијама“, у среду, 20.10.2021. године, у 09,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студент основних академских студија Јован Пешић, број индекса 15301, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Анализа и имплементација Single Sign On методе аутентификационе шеме“, у уторак, 19.10.2021. године, у 14:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Немања Ђорђевић, број индекса 16564, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Утицај брзине комуникације на освежавање анимација на OLED SSD1306 дисплеја“, у уторак, 19.10.2021. године, у 14:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Јелена Ристић, број индекса 16847, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање дигиталних NOCH филтара“, у уторак, 19.10.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Петар Ђорђевић, број индекса 16567, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Проширење окружења за развој пословних апликација у облаку сервисима вештачке интелигенције на примеру "Salesforce" платформе, у петак, 15.10.2021. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у учионици 221.
 • Студент основних академских студија Стефан Стојановић, број индекса 16929, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Реализација апликације за дигиталну обраду серије нормализованих скенираних докумената“, у уторак, 19.10.2021. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Немања Ђорђевић, број индекса 16564, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Утицај брзине комуникације на освежавање анимација на OLED SSD1306 дисплејима“, у уторак, 19.10.2021. године, у 14:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Виктор Николић, број индекса 16778, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање и управљање лифтом применом SCADA система“, у четвртак, 14.10.2021. године, у 14:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Милан Тасић, број индекса 16416, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Употреба физичке рачунарске платформе Arduino са осмобитним AVR Atmel микроконтролером на примеру флаширања течних супстанци у индустрији“, у четвртак, 14.10.2021. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Теодора Стефановић, број индекса 16915, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Апликација за вођење финансија спортског клуба“, у четвтрак, 14.10.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Милош Станковић, број индекса 16354, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Развој iOS апликација применом SWIFT програмског језика“, у петак, 15.10.2021. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Ђорђе Чикић, број индекса 16973, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Детекција и препознавање саобраћајних знакова коришћењем техника дубоког учења“, у среду, 13.10.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Катарина Стојковић, број индекса 16937, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Развој концепта паметне куће у XXI веку“, у среду, 13.10.2021. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Ђорђе Николић, број индекса 16782, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Прорачун струја кратког споја у мрежама са дистрибуираним изворима“, у петак, 08.10.2021. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студент основних академских студија Ђурађ Гвозденовић, број индекса 15603, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Имплементација Шанонове игре коришћењем REDISGRAPH базе података“, у четвртак, 07.10.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Јелена Јакимов, број индекса 16106, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Алгоритми за линеарну регресију са регуларизацијом“, у петак, 08.10.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Дарјан Другариновић, број индекса 16063/16, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Проширење HTML и CSS Web сајтова ауторизацијом корисника и огласном таблом“, у среду, 06.10.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Давид Боснић, број индекса 16489/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „TIG платформа за надгледање временских серија података“, у четвртак, 07.10.2021. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Драгана Митровић, број индекса 16749/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација процеса пречишћавања воде помоћу CitectSCADA система“, у четвртак, 30.09.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Лазар Шипић, број индекса 16976/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Конструкција и примена ултразвучног сензора за мерење даљине“, у четвртак, 30.09.2021. године, у 10:45 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Љубица Кривокапић, број индекса 16659/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Конструкција и примена капацитивног сензора за мерење влажности земљишта“, у четвртак, 30.09.2021. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Јован Риоровић, број индекса 14489/12, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена програмабилно логичког контролера за елиминацију закошења ослонца порталног крана“, у четвртак, 30.09.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Л-42.
 • Студент основних академских студија Бојана Михајловић, број индекса 16754, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Геотермални енергетски систем“ у понедељак, 27.09.2021.године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Лазар Симић, број индекса 16860, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Прорачун скин ефекта код проводника правоугаоног попречног пресека“ у среду, 29.09.2021.године у 14,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Ленa Петровић, број индекса 16818, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Мобилна Android апликација за надгледање здравственог стања, навика и активности корисника“ у уторак, 28.09.2021.године у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Теодорa Денић, број индекса 16534, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Прорачун оптималних токова активних снага“ у уторак , 28.09.2021.године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Јањa Маринковић, број индекса 16680, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Скин ефекат у масивним проводницима“ у среду , 29.09.2021.године у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Немања Томић, број индекса 16951, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Развојно окружење за примене операционих појачивача реализовано у Altium-у “ у понедељак, 27.09.2021.године у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Јована Станковић , број индекса 16887, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Прорачун токова снага у дистрибутивним мрежама“ у уторак , 28.09.2021.године у 10,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у М1-2
 • Студент основних академских студија Наталија Тонић, број индекса 14965, јавно ће бранити завршни рад под насловом „Прикупљање и обрада података о Гит репозиторијумима“ у понедељак, 27.09.2021.године у 10,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студенткиња основних академских студија Вања Стошић, број индекса 16938, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање уређаја за мерење нивоа глукозе у крви“, у понедељак, 24.09.2021. године, у 13,15 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Александар Вучковић, број индекса 16513, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Системи за тестирање RGB матричних плоча у петак, 24.09.2021. године у 12,30 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Kaтаринa Божиновић, број индекса 16487, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Практична реализација аритметичко логичке јединице у четвртак, 23.09.2021.године у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Теодора Ранђеловић, број индекса 16843, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Развој клијентских веб апликација применом ангулар оквира у уторак, 21.09.2021.године у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Јанa Котник, број индекса 16654, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Нанотехнологије и фотонапонске компоненте у среду, 22.09.2021.године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студенткиња основних академских студија Николета Џунић, број индекса 16974, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање и реализација система за праћење квалитета воде“ у четвртак, 23.09.2021. године у 10,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Јеленa Илић, број индекса 16608, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена програмабилног логичког контролера у систему за реализацију управљања животног простора“ у понедељак, 20.09.2021.године у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Стефан Николић, број индекса 14436, јавно ће бранити завршни рад под насловом „Примена програмског пакета Factory у реализацији управљања процесом сортирања обојених предмета“ у петак, 17.09.2021.године у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у лабораторији 24
 • Студент основних академских студија Тијана Јовановић, број индекса 16128, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена програмабилног логичког контролера у реализацији процеса аутоматског паковања лекова“ у петак, 17.09.2021.године у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у лабораторији 24
 • Студент основних академских студија Милицa Илић, број индекса 15613, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација система за добијање полупроизвода у фабрици гум“ у петак, 17.09.2021. године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у лабораторији 24
 • Студенткиња основних академских студија Нина Тричковић, број индекса 16956/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација система за прављење протеинског сладоледа“, у петак, 10.09.2021. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Дуња Тодоровић, број индекса 16949/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Синтеза звука и модерни аудио“, у среду, 15.09.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Дајане Ранђеловић, број индекса 15842/15, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Имплементација 3D рачунарске игре у Unity окружењу“, у понедељак, 13.09.2021. године, у 11,30 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Милан Тодоровић, број индекса 14958/13, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Имплементација система за управљање документима на примеру дипломских радова, у понедељак, 06.09.2021. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Јелена Недељковић, број индекса 16772/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Сигурносни IoT системи“, у понедељак, 06.09.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Милан Пејковић, број индекса 16806/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Предикација кварова у одржавању машина и механизама у индустрији применом програмабилног логичког контролера, у петак, 27.08.2021. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Павле Алексов, број индекса 16466/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Мониторинг Cloud апликације коришћењем Prometheus алата“, у петак, 27.08.2021. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Маша Нешић, број индекса 16774/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Микросервисни систем за праћење саобраћаја заснован на интернету ствари и анализи великих токова података“, у петак, 16.07.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Петар Трифуновић, број индекса 16955/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Претраживање слика по боји и текстури“, у петак, 16.07.2021. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Л-24.
 • Студенткиња основних академских студија Анђела Стоиљковић, број индекса 16916/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација система за праћење и контролу производа“, у петак, 16.07.2021. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Л-24.
 • Студенткиња основних академских студија Исидора Стевановић, број индекса 16904/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација система за управљање паметном кућом“, у петак, 16.07.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Л-24.
 • Студенткиња основних академских студија Сандра Стаменковић, број индекса 16881/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација система за одржавање и процену безбедности паметног аутомобила“, у петак, 16.07.2021. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Л-24.
 • Студенткиња основних академских студија Невена Чолић, број индекса 15533/15, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Развој IoT апликације паметне куће заснован на ThingSpeak платформи, у четвртак, 15.07.2021. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Александра Ристић, број индекса 16313, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Веб платформа за вођење различитих виртуалних тркачких лига и трка“ у петак16.07.2021.године у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Алекса Виријевић, број индекса 16028, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Анализа транзијентне стабилности при једнофазном кратком споју“ у петак16.07.2021.године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Немања Миладиновић, број индекса 14748, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Претрага текстова песама коришћењем APACHE SOLR система“ у четвртак15.07.2021.године у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Душан Дедовић, број индекса 16045, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутомтизација AHAP машине применом UNITRONICS контролера “ у среду, 14.07.2021.године у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Ненад Димитријевић, број индекса 16052, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Испитивање електричне инсталације стамбеног објекта  у среду, 14.07.2021.године у 10,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студент основних академских студија Александар Станковић, број индекса 15881, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Имплементација веб конференцијског сервиса “, у четвртак,08.07.2021.године у 11,30 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Христина Јовановић, број индекса 16130/16, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Прекострујна заштита дистрибутивних водова“, у понедељак, 05.07.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студент основних академских студија Никола Станковић, број индекса 15889/15, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Струјни трансформатори у релејној заштити, у понедељак, 05.07.2021. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студент основних академских студија Стефан Милић, број индекса 15736/15, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Аутоматизација хидроелектране применом SCADA система, у петак, 02.07.2021. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Андреј Ракић, број индекса 16308/16, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Блокчеин у Веб 3 технологије“, у петак, 02.07.2021. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Илија Милосављевић, број индекса 16210/16, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Симулација рачунарских ресурса у Python-у“, у петак, 18.06.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Ненад Јовановић, број индекса 16125/16, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена програмабилног лгичког контролера OMRON у реализацији процеса за производњу ротора за моторе мале снаге“, у петак, 18.06.2021. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Катарина Станисављевић, број индекса 16346/16, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена SCADA система у управљању лифтом“, у петак, 18.06.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Нина Станисављевић, број индекса 16345/16, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Употреба SCADA система у управљању транспортном траком“, у петак, 18.06.2021. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.

Дипломски радови

 • Данило Марковић, 16687, „Вајбер бот за помоћ у налажењу паркинга за инвалиде“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Вања Таталовић, 15933, Имплементација едукативног портала применом модерних CMS система“, ментор проф. др Саша В. Николић
 • Александар Јовановић, 16625, „Пројектовање управљања система за мешање боја у хемијској индустрији“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Душан Марковић, 16181, „Тактилни екран за приказивање Брајеве азбуке, за слепе и слабовиде“, ментор доц. др Станиша Перић
 • Александар Митровић, 16747, „Android Bluetooth Low Energy апликација за бележење контаката“, ментор проф. др Братислав Предић
 • Милош Вељановски, 16502, „Реализација апликације за организацију и складиштење мултимедијалних података са Android уређаја“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Марко Петовић 14100 „Моделовање претварача за инверзију напона помоћу модела за усредњавање“, ментор проф. др Драган Манчић.
 • Михајлo Вељковић, 16022, „Оркестрација виртуелних машина коришћења Kubernetes-а“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Бојан Марковић 15710 „Виртуелна 3Д реконструкција вештачког језера као ресурса за водоснабдевање“, ментор доц. др Стевица Цветковић
 • Алекса Тричковић 16430 „Аутоматизација система за производњу безалкохолних пића заснован на SCADA системима“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Марија Станисављевић 16883 Оптимизација коришћења LCD1602 дисплеја kоришћењем PCF8574 кола“,  ментор проф. др Весна Пауновић

 • Предраг Цакић 16966 „Примена Elasticsearch платформе у IoT системима“, ментор доц. др Александар Станимировић

Одобрене теме дипломских радова
 • Марко Коцић 16657 „Реализација безбедоносних протокола за SECFIT Web апликацију“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Милица Мартиновић, 15714, „Имплементација система за индустријску аутоматизацију применом “OPC UA” стандарда и “InPka DB” серијске базе података“, ментор проф. др Иван Петковић
 • Марија Младеновић, 16241, „Размена података о учењу између Moodle JMS–а и Google Drive Sheets-а“, ментор проф. др Иван Милентијевић
 • Живојин Јовић, 16131, „Пројектовање и анализа погонског система електричног возила“, ментор проф. др Милутин Петронијевић
 • Јулија Панчић 16270 „Концептуално моделовање у развоју веб апликација“, ментор проф. др Милорад Тошић
 • Жељко Станојевић, 16358, „Развој Android апликације за проналажење дневних послова коришћењем Java програмског језика“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Братислав Здравковић, 16589, „Обновљиви извори енергије“, ментор проф. др Драган Пантић
 • Ђорђе Павловић, 16797, „Геометријска генерализација дубоког учења на нееуклидским доменима коришћењем теорије група“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Владимир Ивановић, 15123, „Инсталације за пуњење електричних аутомобила“, ментор проф. др Александар Јањић
 • Данило Ивковић, 15622, „Реализација сигнал генератора“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Николa Вукотић, 16032, „GPU имплементација SVM алгоритма“,  ментор проф. др Сузана Стојковић
 • Тамара Јоцић, 16664, „Стартегија развоја вештачке интелигенције и примена неуронских мрежа у инжењерству“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Ема Илијић, 16101, „Имплементација индустријског Internet of Things система применом InfluxDB базе података и node.js технологије“, ментор проф. др Иван Петковић
 • Маријa Станковић, 16350, „Развој IoT апликације заснован на Maniflux платформи отвореног кода“,ментор проф. др Драган Стојановић
 • Немања Стојменовић, 16379, „Систем за контролу броја људи у просторији и прописане дистанце“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Никола Томић, 16425, „Пројектовења аутномног фотонапонског система снаге 10kW“, ментор проф. др Драган Пантић
 • Жарко Јовановић, 14694, „Пасивне оптичке мреже у приступном домену“, ментор проф. др Дејан Милић
 • Маја Костић, 16148, „Интеграција фотонапонских технологија и система при пројектовању паметних кућа“. Mентор доц. др Сање Алексић
 • Сања Миленковић, 16697, „Arango DB“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Исидора Љотић, 15190, Пројектовање паметне куће“, ментор проф. др Драган Пантић
 • Драгана Ристић, 15852, Употреба технологија Ангулар и ЈаваСпринг за израду система који води рачуна о активности запослених“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Андрија Малбаша, 16675, Moodle-Microsoft Teams интеграција употребом Office 365 Teams Theme“, проф. др Ивана Милентијевић
 • Александар Јовановић, 15644, „Имплементација друштвене мреже коришћењем Neo4j базе података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Лука Живковић, 15493, „Избор параметара фотонапоског система“, ментор проф. др Александар Јањић
 • Немања Милановић, 15726, „Реализација управљања лифтом у паметним зградама“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Јован Пешић, 15301, „Анализа и имплементација Single Sign On методе аутентификационе шеме“, ментор проф. др Иван Петковић
 • Марко Николић, 17528, „Аутономни соларни системи“, ментор проф. др Александар Јањић
 • Дејан Младеновић, 16238, „Платформа за бригу о љубимцима – „Safe Pet““, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Вукашин Стојановић, 14933, „Прорачун радних карактеристика асинхроног мотора при условима несиметричног напајања“, ментор проф. др Зоран Стајић
 • Владета Манић, 16171, „Микросервисна архитектура у Moleculer.js-у“, проф. др Дејан Ранчић
 • Христина Ранђеловић, 15344, „Перцептивни ефекти просторне димензије звучне слике“, ментор проф. др Дејан Ћирић
 • Александар Стаменковић, 16874, „Hazelcast платформа“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Александар Рутић 13777 „Реализација електронске браве“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Вељко Ивановић 16596 „Пројектовање управљања алармних система у стамбеним објектима“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Данијел Димитријевић, 16539, „”UVM” окружење за функционалну верификацију “UART” модула са “WISHBONE” интерфејсом“, ментор проф. др Горан Љ. Ђорђевић
 • Јелена Ристић, 16847, „Пројектовање дигиталних Notch филтара“, ментор проф. др Горан Станчић
 • Марко Боцић 16490 „Регулација броја обртаја електро мотора коришћењем програмабилног логичког контролера“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Никола Златков, 16593, „Имплементација графа тродимензионалне сцене као део алата за развој видео-игара“, ментор доц. др Александар Димитријевић
 • Павле Видановић, 16026, „Web платформа за повезивање тренера, нутрициониста, спортских лекара и клијената“, ментор проф. др Валентина Нејковић
 • Милан Стојановић, 16922, „Предикција временских серија података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Урош Миливојевић, 16705, „Примена генетских алгоритама на пробабилистичку теорију тестова“, ментор проф. др Иван Милентијевић
 • Андрија Милосављевић, 16723, „Софтверска подршка креирања рецепата и одређивања дијагноза приликом прегледа пацијената“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Наталија Милошевић, 16729, „Веб апликација за онлајн приступ резултатима медицинских анализа и прегледа“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Стефан Манасијевић, 15200, „Аутоматизација система за производњу електричних трансформатора“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Ђорђе Николић, 16252, „Groover - Мултиплатформска десктоп апликација за интерну комуникацију музичких група“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Урош Стевановић, 16372, „Аутоматизација пиварског постројења применом TIA портала“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Андреја Цветковић, 14620, „Штапне хватаљке са раним стартовањем“, ментор проф. др Александар Јањић.
 • Петар Миљковић, 14388, „Реализација система за генерисање анаглиф 3Д видео преноса у реалном времену“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Петар Ђорђевић, 16567, „Проширење окружења за развој пословних апликација у облаку сервисима вештачке интелигенције на примеру Salesforce платформе“, ментор проф. др Милорад Тошић
 • Ана Миленковић, 16699, „Мобилна апликација заснована на проширеној реалности за туристички обилазак знаменитости кроз игру“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Миљана Ранђеловић, 16842, „Систем за давање препорука заснован на граф базама података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Младен Зарић, 16094, „Пројектовање и имплементација система заснованог на контејнерима за безбедно складиштење корисничких фајлова“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Владимир Милутиновић, 16734, Заштита соларних електрана од атмосферских пражњења, проф. др Александар Јањић
 • Немања Ђорђевић, 16564, Утицај брзине комуникације на освежавање анимација на OLED SSD1306 дисплеју , проф. др Весна Пауновић
 • Јован Риоровић, 14489, „Систем за елиминацију закошења ослонца порталног крана“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Димитријe Милошевић, 16727, Израда текстура у програму Substance painter, проф. др Саша В. Николић
 • Даркo Остојић, 15793, Платформа за менаџмент билтена, проф. др Валентина Нејковић
 • Николa Митић, 15252, Примена OCR-a у раду писарнице, проф. др Леонид Стоименов
 • Данијел Демчић, 15546, Софтверска подршка одређивању медицинских дијагноза, проф. др Драган Јанковић
 • Светлана Манчић, 15699, „Заштита рачунарских мрежа pfSense системом за детекцију напада“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Петар Младеновић, 15263, „Моторизована платформа за праћење предефинисане путање“, ментор проф. др Станиша Перић
 • Димитрије Јанковић, 16109, „Реализација процеса за аутоматско складиштење робе помоћу PLC Omron контролера“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Милица Денић, 16532, „Заштита од атмосферских пренапона у електричним инсталацијама“, ментор проф. др Александар Јањић
 • Вања Стошић 16938 „Пројектовање уређаја за мерење нивоа глукозе у крви“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Милица Илић 16609 „Примена система за аутоматизацију паметне баште помоћу програмабилног логичког контролера“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Бојана Свиленковић 16856 „Примена географских информационих система код паметних градова“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Стефан Соколовић 16866 „Препознавање сигнала одбојкашког судије“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Вукан Спасић 15741 „Прорачун угиба проводника надземних водова“, ментор проф. др Драган Тасић
 • Дражен Милојевић 15741 „Високонапонски генератори за лабораторијска тестирања“, ментор проф. др Весна Јавор
 • Дарко Манић 14730 „Entify Framework објектно-релациони мапер“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Алекса Тодоровић, 15936, „Примена програмабилног логичког контролера Омрон у реализацији аутоматског процеса производње LED модула“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Алекса Стојановић, 16918, „Примена програмабилно логичког контролера у аутоматизацији перионице за моторна возила“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Анђела Стаменковић, 16875, „Реализација веб платформе за лекове“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Душан Ристић, 15349, „Управљање авионом помоћу машинског учења у Unity Game Engine-у“, ментор проф. др Леонид Стоименов
 • Немања Томић, 16951, „Развојно окружење за примене операционих појачавача реализовано у Altium-у“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Микица Раденковић, 16827, „Коришћење оптоелектронских компонената у едукативне сврхе“, ментор доц. др Емилија Живановић
 • Бојана Михајловић, 16754, „Геотермални енергетски системи“, ментор проф. др Драган Пантића
 • Димитрије Петровић, 16815, „Доказивање теорема“, ментор проф. др Леонид Стоименов
 • Андрија Додић, 16061, „Економски критеријуми за избор компензације реактивне енергије“, ментор проф. др Лидија Коруновић
 • Милан Радосављевић 16835 „Практична примена Qt оквира у софтверском инжењерству“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Младен Јевтовић, 16622, „Примена виртуелног софтверског окружења за верификацију ПЛЦ управљачког програма“, ментор проф. др Милутин Петронијевић
 • Петар Стокић, 15925, „Анализа процеса развоја веб апликације у програмском језику Елм“, ментор проф. др Иван Петковић
 • Јован Ристић, 14132, „Развој Android апликације за фитнес коришћењем Google Fit API-а“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Александар Вучковић, 16513, „Систем за тестирање РГБ матричних плоча“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Катарина Божиновић, 16487, „Практична реализација аритметичко логичке јединице“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Тамарa Марјановић, 16685, Стринг мечинг алгоритми и њихова примена у биоинжењерству, проф. др Драган Јанковић
 • Јелена Ђикић, 16548, Apache Spark платформа, доц. др Александар Станимировић
 • Маријанa Цветковић, 16969, KairosDB база података, доц. др Александар Станимировић
 • Теодора Стефановић, 16969, Апликација за вођење финансија спортског клуба, проф. др Валентина Нејковић
 • Дијана Прокић, 16826, Примена платформи е-учења:примери из праксе, проф. др Валентина Нејковић
 • Катаринa Делетић, 16046, Креирање онтологија применом Python-a, проф. др Валентина Нејковић
 • Милицa Грбушић, 16040, Десктоп апликација за аутоматско генерисање тренинга трчања, проф. др Валентина Нејковић
 • Милице Вацић, 16017, Web апликација за програме трчања и исхране, проф. др Валентина Нејковић
 • Дејана Ранђеловића, 15843, Апликација за вођење евиденције студентских радова једног ментора проф. др Валентина Нејковић
 • Љубица Кривокапић 16659 „Конструкција и примена капацитивног сензора за мерење влажности земљишта“, ментор проф. др Љубомир Врачар

 • Катарина Филиповић 16961 „Cosmos DB база података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Горана Радовановић 16831 „Пројектовање и имплементација система за издавање дигиталних сертификата“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Лазар Шипић 16976 „Конструкција и примена ултразвучног сензора за мерење даљине“, ментор проф. др Љубомир Врачар
 • Ђорђе Чикић 16973 „Детекција и препознавање саобраћајних знакова коришћењем техника дубоког учења“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Александар Петровић 16813 „Пројектовање и имплементација софтверских замки за детекцију злонамерних активности на мрежи“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Николa Поповић 15826 „Мобилна апликација за комуникацију ад хок групе корисника“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Александр Ранђеловић 16839 „Детекција и препознавање регистарских таблица“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Стефан Стојановић 16929 „Реализација апликације за дигиталну обраду серије нормализованих скенираних докумената“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Виктор Николић 16778 „Пројектовање управљања лифтом применом SCADA система“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Анa Сентов, 16858 „Реализација бројача коришћењем Arduino развојног окружења“, ментор доц. др Емилија Живановић
 • Јања Маринковић 16680 „Скин ефекат у масивним проводницима“, ментор проф. др Драган Тасић
 • Лазар Симић 16860 „Прорачун скин ефекта код проводника правоугаоног попречног пресека“, ментор проф. др Драган Тасић
 • Милан Станковић, 16893, „Архитектура апликација заснована на наносервисима“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Давид Боснић, 16489, „ТИГ платформа за надгледање временских серија података", ментор доц. др Александар Станимировић
 • Ђорђе Цветковић, 16441, „ЕЛК систем за мониторинг мрежног саобраћаја и фајл система веб сервера“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Јован Крстић, 16151, „Испитивање утицаја бежичне мреже на координацију аутономних робота“, ментор проф. др Милорад Тошић
 • Милош Панић, 16799, „Микросервисна апликација архитектуре вођене догађајима за куповину улазница и емитовање онлине садржаја“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Драгана Митровић, 16749, „Аутоматизација процеса пречишћавања воде помоћу CitectSCADA система“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Катарина Панчић, 16802, „Безбедност индустријских SCADA система“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Ненад Божидаревић, 16485, "Аутоматизација хладњаче применом програмабилног логичког контролера", ментор проф. др Саша С. Николић
 • Димитријеа Цветковић 15056 „Примена „Citect SCADA“ софтвера у управљању постројењем за дробљење каменог материјала и гранулисање по фракцијама“, проф. др Зоран Јовановић
 • Катарина Стојковић 16937„Развој концепта паметне куће у XXI веку“, проф. др Саша С. Николић
 • Николета Џунић 16974 „Пројектовање и реализација система за праћење квалитета воде“, проф. др Љубомир Врачар
 • Димитрије Радосављевић 16834 „Full-text претрага означених докумената“, доц. др Александар Станимировић
 • Теодорa Денић, 16534, Прорачун оптималних токова активних снага, проф. др Драган Тасић
 • Лазар Ђорђевић 16559 „Примена Neo4J базе за анализу тикета јавних репозиторијума“, проф. др Братислав Предић
 • Лазар Живковић 15011 „Развој мобилних апликација у Cross-platform технологијама“, проф. др Драган Стојановић
 • Милица Илић 15613 „Аутоматизација система за добијање полупроизвода у фабрици гума“, проф. др Саша В. Николић
 • Ивана Грујић 16527 „Виртуелна безбедност индустријских контролних система“, проф. др Саша С. Николић
 • Нина Тричковић 16956 „Аутоматизација система за израду протеинског сладоледа“, проф. др Саша С. Николић
 • Дуња Тодоровић 16949 „Синтеза звука и модерни аудио“, проф. др Горан Станчић
 • Теодора Ранђеловић 16843 „Развој клијентских веб апликација применом ангулар оквира“, проф. др Саша В. Николић
 • Ђорђе Николић 16782 „Прорачун струја кратког споја у мрежама са дистрибуираним изворима“, проф. др Александар Јањић.
 • Јелена Недељковић, 16772, Сигурносни “IoT” системи, проф. др Бранислав Петровић
 • Ненад Марковић, 14369, Систем за управљање и надзор резерватом природе у циљу унапређења заштите флоре и фауне, проф. др Зоран Јовановић
 • Марија Станковић, 15884, Gamification и Google Meet, проф. др Иван Милентијевић
 • Јована Станковић, 16887, Прорачун токова снага у дистрибутивним мрежама, проф. др Александар Јањић.
 • Милош Станојевић, 15891, Доменски претраживач, проф. др Сузана Стојковић
 • Душан Димитров, 16541, Cassandra база података, доц. др Александар Станимировић 
 • Јелена Јакимов, 16106, Алгоритми за линеарну регресију, проф. др Сузана Стојковић
 • Петар Васиљевић, 15954, Примена Augular framework-a и ASP.NET Web API-a за развој Web апликације за резервацију апартмана, проф. др Дејан Ранчић
 • Милан Тасић, 16416, Употреба физичке рачунарске платформе Arduino са осмобитним AVR Atmel микроконтролером на примеру флаширања течних супстанци у индустрији, проф. др Саша С. Николић
 • Катарина Крстић, 16152, Разумевање табеларних података помоћу непотпуно дефинисаног доменског знања, проф. др Милорад Тошић
 • Јаков Бартон, 16004, Компресија података коришћењем LZ4_HC библиотеке, доц. др Милош Радмановић
 • Никола Јовановић , 15153, Развој апликација виртуелне реалности за Oculus Quest платформу, доц. др Александар Димитријевић
 • Милош Станковић, 16354, Развој iOS апликација применом SWIFT програмског језика, проф. др Драган Јанковић
 • Јована Костић, 16147, Рад са графовима знања коришћењем природног језика, проф. др Милорад Тошић
 • Наталија Тонић, 14965, Прикупљање и анализа података о Git репозиторијумима, доц. др Александар Станимировић
 • Ненад Димитријевић, 16052, Испитивање електричних инсталација стамбеног објекта, проф. др Александар Јањић
 • Јелена Илић, 16608, Примена програмабилног логичког контролера у систему за реализацију управљања животног простора, проф. др Саша С. Николић
 • Немања Пешић, 14460, Аутоматизација система за доставу хране, проф. др Саша С. Николић
 • Александар Ранђеловић, 14884, Развој Веб апликације за подршку процеса пријаве и одбране дипломских радова, проф. др Леонид Стоименов
 • Живојин Милутиновић, 16735, Управљање логовима у дистрибуираном окружењу коришћењем ELK платформе, проф. др Александар Станимировић
 • Катарина Михајловић, 15720, Full-text претрага текста коришћењем Lucene.NET библиотека, проф. др Александар Станимировић
 • Маша Нешић, 16774, Микросервисни ситем за праћење саобраћаја заснован на интернету ствари и анализи великих токова података, проф. др Драган Стојановић
 • Лука Петровић, 14850, Реализација апликације за пренос сегмента дисплеја у реалном времену, проф. др Владан Вучковић
 • Јованa Ђурковић, 15592, Реализација прототипа друштвене мреже са XOR шифрирањем фотографија и видео материјала у бази, проф. др Владaн Вучковић
 • Душан Николић, 14820, Развој ембедед софтвера коришћењем QEMU емулатора, проф. др Татјана Николић
 • Анђела Стоиљковић, 16916, Аутоматизација система за праћење и контролу производа, проф. др Саша С. Николић
 • Милан Пејковић, 16806, Предикција кварова у одржавању машина и механизама у индустрији применом програмабилног логичког контролера, проф. др Саша С. Николић
 • Ненад Јовановић, 16125, Примена програмабилног логичког контролера OMRON у реализацији процеса за производњу ротора за моторе мале снаге, проф. др Саша С. Николић
 • Катарина Станисављевић, 16345, Примена SCADA система у управљању лифтом, проф. др Саша С. Николић
 • Нина Станисављевић, 16346, Употреба SCADA система у управљању транспортном траком, проф. др Саша С. Николић
 • Петар Јовановић, 15155, Анализа WebRTC стандарда за комуникацију у реалном времену уз демонстрацију при развоју React апликације, проф. др Иван Петковић
 • Александар Бенцун, 14254, Имплементација система за вођење пацијената применом ДДД методологије, проф. др Иван Петковић
 • Петар Трифуновић, 16955, Претраживање слика по боји и текстури, проф. др Сузана Стојковић
 • Жарко Ковачевић,15682, Развој апликације за паметне градове коришћењем MVC пројектног обрасца, проф. др Дејан Ранчић
 • Невена Чолић, 15533, Развој IoT апликације паметне куће заснован на ThingSpeak платформи, проф. др Драган Стојановић
 • Лена Петровић, 16818, Мобилна Android апликација за надгледање здравственог стања, навика и активности корисника, проф. др Драган Стојановић
 • Радиша Рајковић, 15838, Мерење електричне енергије у кућним инсталацијама, проф. др Александар Јањић
 • Илија Милосављевић, 16210, Симулација рачунарских ресурса у Python-у, Проф. др Иван Милентијевић
 • Исидора Стевановић, 16904, Аутоматизација система за управљање паметном кућом, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Сандра Стаменковић, 16881, Аутоматизација система за одржавање и процену безбедности паметног аутомобила, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Александра Ристић, 16313, Web платформа за вођење различитих виртуелних тркачких лига и трка, проф. др Владан Вучковић
 • Кристина Мицић, 15716, Прилагођавање платформе Мудл за учење помоћу вишенивовских задатака, проф. др Иван Милентијевић
 • Дарјан Другариновић, 16063, Проширење HTML и CSS Web сајтова ауторизацијом корисника и огласном таблом, проф. др Валентина Нејковић
 • Саша Макуловић, 14726, Реализација апликације за динамичко препознавање промена позиције на шаховској табли, проф. др Владан Вучковић
 • Јована Петровић, 15819, Примена CitectSCADA–е у реализацији аутомата за студенте, проф. др Саша С. Николић

Јавне презентације мастер радова

 • Студент мастер академских студија Александар Рајић, број индекса 735, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Архитектура система за давање препорука заснована на микросервисима" у четвртак, 09.12.2021. године у 11,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент основних академских студија Катарина Михајловић, број индекса 15720, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Full-text претрага текста коришћењем Lucene.NET библиотеке у четвртак, 09.12.2021. године у 10,00 сати у сали 1 на Електронском факултету у Нишу
 • Студент мастер академских студија Маријана Перовић, број индекса 1183, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Испитивање усаглашености уређаја и система са ЕМС стандардима за зрачеће емисије " у уторак, 07.12.2021. године у 10,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Владанa Стојиљковић, број индекса 1135, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Анализа сликовних података на multi-GPU архитектурама коришћењем NVIDIA CUDA технологија" у среду, 17.11.2021. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2
 • Студент мастер академских студија Стефан Маринковић, број индекса 1146, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Аутоматизација система за пречишћавање воде заснована на програмабилном логичком контролеру" у среду, 17.11.2021. године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у лабораторији 24
 • Студент мастер академских студија Тинa Раденковић, број индекса 1128, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Складиштење и анализа временских серија података" у уторак, 02.11.2021. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2
Јавне презентације мастер радова - архива
 • Студент мастер академских студија Милан Петровић, број индекса 859, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Основне карактеристике програма PV syst" у среду, 27.10.2021. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2
 • Студент мастер академских студија Предраг Николић, број индекса 653, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Аутоматска екстракција мреже путева са сателитских снимака" у понедељак, 25.10.2021.године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Милан Грујев, број индекса 1137, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Имплементација алата за произвољну геометријску трансформацију слике " у понедељак, 25.10.2021.године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2
 • Студент мастер академских студија Павле Терзић, број индекса 1013, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Креирање универзалне верификационе за UART протокол коришћењем UVM методологије" у петак, 22.10.2021. године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2
 • Студент мастер академских студија Милан Спасић, број индекса 1012, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Креирање верификационог окружења за SPLIT TRANSACTION OPEN CORE PROTOCOL-a коришћењем UVM методологије" у петак, 22.10.2021. године у 11,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Милица Стојановић, број индекса 1124, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Мерење проводности метала применом вртложних струја" у петак, 22.10.2021. године у 11,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2
 • Студент мастер академских студија Предраг Шубаревић, број индекса 1101, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Управљање машином за печење баланс масе ротора применом фреквентног регулатора" у петак, 22.10.2021. године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у лабораторији 24
 • Студент мастер академских студија Анђелa Јовановић, број индекса 1185, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Реализација ласерског сигурносног система употребом Arduino Uno развојног окружења" у петак, 22.10.2021. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Стефан Живић, број индекса 698, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Имплементација решења за високу доступност код PostgreSQL базе података" у уторак, 19.10.2021. године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2
 • Студент мастер академских студија Димитрије Јовић, број индекса 928, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Утицај мера сличности међу ентитетима на квалитет кластеризације" у понедељак, 18.10.2021. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Петар Николић , број индекса 1023, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Систем за мерење интензитета електричне струје помоћу микроконтролера и CSA-1V Холовог сензора “ у петак, 15.10.2021. године у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у лабораторији 24
 • Студент мастер академских студија Данилo Страхиновић, број индекса 812, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Развој апликације за оптимизацију положаја покретних соларних панела “ у петак, 15.10.2021. године у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2
 • Студент мастер академских студија Стефан Аћимовић, број индекса 1047, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Софтверски модули за подршку реализације персонализованог аутомата за издавање лекова“ у среду, 13.10.2021. године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2
 • Студент мастер академских студија Наталија Антић, број индекса 1068, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Испитивање усаглашености светлосне опреме са ЕМС стандардима за проводне емисије“ у петак, 08.10.2021. године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент мастер академских студија Стефана Зоговић, број индекса 1184, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена RFID технологије“ у петак, 08.10.2021. године у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2
 • Студент мастер академских студија Николa Миловановић, број индекса 1150, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Анализа осетљивости филтара реализованих allpass декомпозицијом“ у среду, 06.10.2021. године у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2
 • Студенткиња мастер академских студија Наталија Митић, број индекса 1046, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Приступи припреме података запамћених у облику докумената за алате пословне интелигенције“, у петак, 01.10.2021. године, у 10,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Алексa Новчић, број индекса 971, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Бојење црно-белих слика коришћењем ГАН мрежа“ у среду, 29.09.2021. године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент мастер академских студија Николa Лугић, број индекса 796, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Графичко окружење за процедурално генерисање 3Д модела коришћењем Л-система и процедуралних шумова“ у среду, 29.09.2021. године у 10,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент мастер академских студија Анђелa Раковић, број индекса 834, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Анализа отиска малвера у мрежној комуникацији“ у четвртак, 30.09.2021. године у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент мастер академских студија Арсенијe Арсенијевић, број индекса 793, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Компресија података без губитака коришћењем рекурентних неуронских мрежа и енкодера ентропије“ у четвртак, 30.09.2021. године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент мастер академских студија Лазар Станковић, број индекса 662, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Аутоматско уклањање замагљења у сликама спољних сцена“ у среду, 22.09.2021. године у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент мастер академских студија Милан Јањић, број индекса 1098, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Координација изолације у електроенергетском систему“ у уторак, 21.09.2021. године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Алекса Турудић, број индекса 1119, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Нови услови за прикључење малих електрана“ у среду, 22.09.2021. године у 10,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студент мастер академских студија Јована Михајловић, број индекса 1145, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Утицај обновљивих извора енергије на дистрибутивну мрежу“ у среду, 22.09.2021. године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студент мастер академских студија Никола Видосављевић, број индекса 998, јавно ће бранити мастер рад под насловом Контрола реактивне снаге у дистрибутивној мрежи  у среду, 15.09.2021. године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студенткиња мастер академских студија Маша Раденковић, број индекса 1264/20, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена проширене стварности и дубоког учења у области фитнес апликације“, у уторак, 31.08.2021. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња мастер академских студија Дуња Стевановић, број индекса 707/17, јавно ће бранити мастер рад под насловом „ML.Net проширива библиотека за машинско учење“, у понедељак, 30.08.2021. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Александар Николић, број индекса 663/17, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Реализација IoT система коришћењем Raspberry Pi платформе и MQTT протокола“, у петак, 27.08.2021. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Андрија Богдановић, број индекса 9635/19, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „CAD процена исплативости инвестирања у изградњу соларних фотонапонских система“, у петак, 16.07.2021. године, у 10,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент мастер академских студија Маријa Милошевић, број индекса 1045, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Пројектовање и имплементација система за детекцију напада на рачунарске мреже заснованог на вештачкој интелигенцији “ у четвртак, 15.07.2021. године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент мастер академских студија Душан Јовановић, број индекса 1043, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Обрада и анализа великих здравствених података на Big Data системимa “ у петак, 16.07.2021.годинеу 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Анђела Павловић, број индекса 1025, јавно ће бранити мастер рад под насловом Примена програмабилног логичког контролера у процесу таласног лемљења  у среду, 14.07.2021.године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Мирко Радуловић, број индекса 962/19, јавно ће бранити мастери рад под насловом Пројектовање заштите ветроелектрана од атмосферских пренапона, у петак, 02.07.2021. године, у 14:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Стефан Јанаћковић број индекса 986, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Систем за мерење интензитета електричне струје помоћу микроконтролера и CSA-1V Холовог сензора“, у петак, 18.06.2021. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Даша Манић број индекса 879, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Комбинована архитектура дубоке неуронске мреже за генерисање описа слика“, у четвртак, 17.06.2021. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Немања Живковић, број индекса 762, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Имплементација веб апликације за трансфер стила коришћењем конволуционих неуронских мрежа“, у четвртак, 10.06.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.

Мастер радови

 • Маријa Антић, 990, Примена машинског учења у класификацији музике, проф. др Марко Милојковић
 • Урош Вукић, 1086, Анализа метода за компресију дубоких неуронских мрежа, проф. др Братислав Предић
 • Никола Благојевић, 1138, Предиктивни модел за рану идентификацију студената са проблемима у студирању, проф. др Иван Милентијевић.
 • Предраг Марковић, 1217, „Заштита електроенергетских постројења од атмосферских пренапона“, ментор проф. др Весна Јавор
 • Данилo Петровић, 987, Трансформаторске станице 10/04 KV у SMART GRID-у, проф. др Александар Јањић
 • Ђорђe Радосављевић, 867, Уклапање онтологија на основу груписања у графовима, проф. др Милорад Тошић
 • Александар Рајић, 735, Архитектура система за давање препорука заснована на микросервисима, доц. др Александар Станимировић
 • Владана Стоиљковић, 1135, NVIDIA библиотеке за дубоко учење и њихова примена за детекцију пожара, проф. др Наталија Стојановић
 • Стефан Маринковић, 1146, Аутоматизација система за пречишћавање воде заснована на програмабилном логичком контролеру, доц. др Никола Данковић
 • Лазар Милић, 1154, Карактеризација и поузданост доступност ПВ модула, доц. др Сања Алексић.
 • Сузанa Шушa, 750, Пројектовање DAS система, проф. др Златицa Маринковић.
 • Маркo Ристић, 755, Управљање инструмент таблом помоћу CAN комуникације, проф. др Саша С. Николић
 • Марија Стојановић, 1034, Аутоматизација развоја онтологија креирањем скупа питања применом Python библиотека, проф. др Валентина Нејковић.
 • Александрa Ранђеловић, 624, Електроенергетски претварачи у системима беспрекидног напајања, проф. др Драган Манчић
 • Миленa Стојановић, 943, HVAC системи у оквиру паметне куће базирани на програмабилним логичким контролера, проф. др Саша Николић
 • Анђела Јовановић, 1077, Пројектовање телекомуникационих инсталација за дојаву пожара, проф. др Златица Маринковић.
Одобрене теме мастер радова
 • Анастасије Ђокић, 1182, Примена метода коначних елемената за прорачун електростатичких поља, проф. др Весна Јавор.
 • Бранимир Радовановић, 1186, Систем за сепарацију крви пројектован помоћу Ардуина и електромеханичких склопова, проф. др Данијел Данковић
 • Предраг Марковић, 1217, Заштита електроенергетског постројења од атмосферских пренапона, проф. др Весна Јавор
 • Маријa Марковић, 1129, Управљање процесом складиштења робе применом Allen Bradly контролера, проф. др Саша С. Николић.
 • Тина Раденковић, 1128, „Анализа временских серија података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Минa Крстић, 1245, Анализа структура граничних слојева апсорбера у соларним ћелијама, доц. др Сања Алексић
 • Стефан Живић, 698, Висока доступност код Postgre SQL базе података, доц. др Александар Станимировић
 • Срђан Милановић, 1130, Примена програмабилног логичког контролера у системима са алтернативним изворима енергије, проф. др Зоран Јовановић
 • Енa Јовановић, 1199, Пројектовање рада библиотеке базиране на програмабилним логичким контролерима, проф. др Саша С. Николић
 • Наталијa Антић, 1068, Испитивање усаглашености светлосне опреме са ЕМС стандардима за проводне емисије, проф. др Весна Јавор
 • Бранислав Костић, 1221, Алгоритми за максимално искоришћење снаге соларних панела, проф. др Милутин Петронијевић
 • Новак Радивојевић, 1244, Примена вештачких неуронских мрежа у предвиђању потрошње електричне енергије, проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Предраг Николић, 653, Аутоматска екстракција мреже путева са сателитских снимака, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Тамарa Костић, 1200, Пројектовање управљања мулти-функцијским аутоматом применом програмабилног логичког контролера, проф. др Саша С. Николић.
 • Милан Спасић, 1012, Креирање верификационог окружења за split transaction Open Core протокол коришћењем UVM методологије, проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Павлe Терзић, 1013, Креирање универзалне верификационе за UART протокол коришћењем UVM методологије, проф. др Миона Андрејевић Стошовић.
 • Даницa Ђорђевић, 1121, Тестирање микросервисне архитектуре коришћењем алата инжењерства хаоса, проф. др Милош Богдановић.
 • Дејан Ивић, 1144, Ресурси биомасе и енергије ветра у Републици Србији, доц. др Сања Алексић
 • Маријана Перовић, 1183, Испитивање усаглашености уређаја и система са ЕМC стандардима зрачеће емисије, проф. др Весна Јавор
 • Миња Игњатовић, 1000, Интероперабилност Oauth и OpenId Connect стандарди, проф. др Леонид Стоименов
 • Арсенијe Арсенијевић, 793, Компресија података без губитака коришћењем рекурентних неуронских мрежа и енкодера ентропије, проф. др Братислав Предић
 • Милан Грујев, 1137, Имплементација алата за произвољну трансформацију слике, проф. др Александар Милосављевић
 • Стефан Лазаревић, 931, Креирање верификационог окружења за WishBone2UART brige базирано на UVM методологији, проф. др Данијел Данковић.
 • Лазар Станковић, 662, Аутоматско уклањање замагљења у сликама спољних сцена, проф. др Горан Станчић
 • Алексa Новчић, 971, Бојење црно-белих слика коришћењем ГАН мрежа, проф. др Александар Милосављевић
 • Данилo Страхиновић, 812, Развој апликације за оптимизацију положаја покретних соларних панела, проф. др Весна Пауновић
 • Стефана Зоговић, 1184, Примена RFID технологије, проф. др Данијел Данковић
 • Никола Лукић, 1024, Аналитичке методе за анализу поузданости, проф. др Лидија Коруновић
 • Бобан Костић, 838, Прорачун струје кратког споја у присуству дистрибуиране производње, проф. др Александар Јањић
 • Дамјан Јовић, 616, Естимација стања електроенергетских мрежа, проф. др Драган Тасић
 • Милица Радосављевић, 1016, Одређивање расположивог преносног капацитета, проф. др Александар Јањић.
 • Анђела Јовановић, 1185, Реализација ласерског сигурносног система употребом Arduino Uno развојног окружења, проф. др Весна Пауновић.
 • Никола Миловановић, 1150 „Анализа осетљивости филтара реализованих allpass декомпозицијом“, ментор проф. др Горан Станчић
 • Далибор Алексић, 888, VictoriaMetrics као решење за надгледање IoT система“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Богдана Ћирића 938 „Infrared и Bluetooth даљинско управљање паметним роботом-аутомобилом“, доц. др Јелена Јовановић
 • Данило Вељовић 1120 „Платформа за Интернет ствари базирана на архитектури микросервиса“, доц. др Александар Станимировић
 • Маша Раденковић , 1264, Примена проширене стварности и дубоког учења у области фитнес апликација, проф. др Валентина Нејковић.
 • Нина Димитријевић, 1122, Статистичка анализа пробојног напона гасних одводника произвођача CITELдоц. др Емилија Живановић.
 • Алексa Турудић, 1119, Нови услови за прикључење малих електрана, проф. др Александар Јањић
 • Јованa Михајловић, 1145, Утицај обновљивих извора енергије на дистрибутивну мрежу, проф. др Александар Јањић
 • Тодор Мајсторовић, 1088, Аутоматска сегментација и машинско препознавање скенираних текстуалних докумената, проф. др Владан Вучковић.
 • Петар Николић, 1023, Бесконтактно одлагање радиоактивног и токсичног материјала помоћу SIEMENS SIMATIC S7-1200 PLC контролера, проф. др Саша С. Николић
 • Николa Арсић, 615, Развој PSoC компоненте за I2C комуникацију коришћењем Верилог језика, проф. др Анета Пријић.
 • Милицa Стојановић, 1124, Мерење проводности метала применом вртложних струја, проф. др Драган Живановић
 • Димитријe Јовић, 928, Утицај мера сличности међу ентитетима на квалитет кластеризације, проф. др Сузана Стојковић
 • Наталија Митић, 1046, Припрема докумената у NoSQL базама за пословну интелигенцију, проф. др Леонид Стоименов
 • Никола Видосављевић, 998, Контрола реактивне снаге у дистрибутивној мрежи, проф. др Александар Јањић
 • Анђела Раковић, 834, Анализа отисака малвера у мрежној комуникацији, проф. др Братислава Предића
 • Душан Јовановић, 1043, Обрада и анализа великих здравствених података на Big Data системима, проф. др Драган Стојановић
 • Маркo Облак, 978, Поређење карактеристика програмских језика Јава и Котлин и примена у имплементацији Андроид апликације, проф. др Дејан Ранчић
 • Дејан Синђелић, 873, Пројектовање и имплементација дистрибуираног CMS система за подршку настави са балансирањем оптерећења, проф. др Владимир Ћирић
 • Маријa Милошевић, 1045, Пројектовање и имплементација система за детекцију напада на рачунарске мреже заснован на вештачкој интелигенцији, проф. др Владимир Ћирић
 • Анђелa Павловић, 1025, Примена програмабилног логичког контролера у процесу таласног лемљења, проф. др Саша С. Николић.
 • Даша Манић, 879, Аутоматско генерисање описа слика користећи архитектуре дубоког учења, проф. др Братислав Предић
 • Јован Коцић, 997, Пројектовање кружне patch антене у С опсегу коришћењем WIPL-D окружења и неуронског модела, проф. др Зоран Станковић
 • Димитрије Митић, 822, Реализација апликације за даљинску контролу система за детекцију покрета, проф. др Владан Вучковић
 • Стефан Јанаћковић, 986, Систем за мерење интензитета електричне струје помоћу микроконтролера и CSA-1V Холовог сензора, доц. др Јелена Јовановић
 • Немања Живковић, 762, Имплементација веб апликације за трансфер стила коришћењем конволуционих неуронских мрежа, проф. др Александар Милосављевић

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама