Дипломски и Мастер радови

Јавне презентације дипломских радова

 • Студенткиња основних академских студија Емилија Вујовић, број индекса 17043, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Морфинг, дигитални ефекат и његова примена у дигиталној обради слике у функцији продукције кратког играног филма“,  07.06.2023. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Лазар Николић, број индекса 15282, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Реализација апликације за удаљено снимање и стеганографско кодирање фотографија“, 07.06.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Димитрије Савић, број индекса 16851, јавно ће бранити дипломски рад  рад под насловом Реализација система за грејање стамбених објеката регулацијом температуре“, 01.06.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Војислав Димитријевић, број индекса 16049, јавно ће бранити дипломски рад рад под насловом „Процена квалитета вина на основу рецензија коришћењем машинског учења“, 26.05.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Павле Маринковић, број индекса 16178, јавно ће бранити дипломски рад  рад под насловом Имплементација технике индиректног осветљења у реалном времену применом праћења група зрака“, 23.05.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Миља Пејчић, број индекса 17329, јавно ће бранити дипломски рад  рад под насловом Cosmos DB Дистрибуирана и мултимодел база података“, 23.05.2023. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Петар Јовановић, број индекса 17162, јавно ће бранити дипломски рад  рад под насловом Анализа утицаја електричних возила на животну средину“, 16.05.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Стефан Торлаковић, број индекса 14552, јавно ће бранити завршни  рад под насловом Анализа временских серија података коришћењем Timescale базе података“, 10.05.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Анђела Алексић, број индекса 16993, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Примена алгоритама машинског учења у системима аутономне вожње“, 28.04.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Никола Игњатовић, број индекса 14309, јавно ће бранити завршни  рад под насловом Динамичко креирање веб портала здравствених установа“, 28.04.2023. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Петар Брајковић, број индекса 16494, јавно ће бранити дипломски  рад под насловом Web апликација за управљање планинарским домовима развијена у Ionic-у“, 28.04.2023. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Никола Видановић, број индекса 16507, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „IoT Internet of Things и систем за мониторинг и контролу параметара воде у светском океану у уторак, 25.04.2023. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Наталија Пешић, број индекса 16458, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Имплементација апликације за прављење и чување тестова за пријемне испите применом blockchain технологије“ у уторак, 25.04.2023. године, у 14,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Урош Стевановић, број индекса 16372, јавно ће бранити дипломски  рад под насловом Аутоматизација система за производњу пива базирана на TIA порталу“, 28.04.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Урош Милић, број индекса 16712, јавно ће бранити дипломски  рад под насловом „Виртуални асистент заснован на коришћењу великих језичких модела“, 21.04.2023. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Милица Ђорђевић, број индекса 17092, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање FPGA za k-NN класификацију“,  20.04.2023. године у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1. 
 • Студенткиња основних академских студија Анђела Николић, број индекса 17306, јавно ће бранити дипломски  рад под насловом Моделовање и композиција 3Д сцене за потребе виртуелних окружења“, 19.04.2023. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Петар Петровић, број индекса 16820, јавно ће бранити дипломски  рад под насловом „Евалуација и имплентација система за управљање дигиталним правима“, 13.04.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Немања Мишић, број индекса 16761, јавно ће бранити дипломски  рад под насловом CockroachDB база података“, 13.04.2023. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Стефан Ракић, број индекса 14125, јавно ће бранити завршни  рад под насловом Генератори за примену у ветроелектранама“, 12.04.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165.
 • Студенткиња основних академских студија Миљана Јовић, број индекса 16641, јавно ће бранити дипломски  рад под насловом Имплементација Веб портала за дигитализацију културних добара“, 10.04.2023. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Јана Милетић, број индекса 17243, јавно ће бранити дипломски  рад под насловом Терморегулациони уређај за испитивање засићења феритног језгра“, 31.03.2023. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Марко Илић, број индекса 17132, јавно ће бранити дипломски  рад под насловом „Пројектовање система за разврставање робе базирано на индустријским контролерима“, 24.03.2023. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Стефан Глигоријевић, број индекса 16037, јавно ће бранити дипломски  рад под насловом „Примена програмибилног логичког контролера за детекцију гаса у опасним срединама“, 24.03.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Ненад Краговић, број индекса 14711, јавно ће бранити завршни  рад под насловом „Мобилна апликација за анкетирање – Progressive Web апликација коришћењем React и NET технологија“, 15.03.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Јован Димитријевић, број индекса 16540, јавно ће бранити диломски рад под насловом „Обучавање и упредна анализа YOLO детектора објеката на сопственом скупу података“, 10.03.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Немања Недељковић, број индекса 17302, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Реализација уређаја за тестирање рефлексне реакције руке“, у среду, 08.03.2023. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Александра Динчић, број индекса 14277, јавно ће бранити завршни рад под насловом „Манипулација и визуелизација бинарних дијаграма одлучивања коришћењем Pyeda библиотеке“, у петак, 10.03.2023. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Жељко Милорадовић, број индекса 17254, јавно ће бранити диломски рад под насловом „SCADA у облаку“, 08.03.2023. године, у 14:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Тихомир Живић, број индекса 15007, јавно ће бранити завршни рад под насловом Redis Stack, у петак, 03.03.2023. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Лазар Мојсиловић, број индекса 15266, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Процедурално генерисање терена коришћењем окружења за развој игара, у петак, 03.03.2023. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Тијана Станковић, број индекса 16896, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Алгоритам за енкрипцију заснован на рекурентним Appell–овим хипергеометријским функцијама две променљиве, у понедељак, 06.03.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165 (нова ламела).
 • Студент основних академских студија Душан Гидић, број индекса 14303, јавно ће бранити завршни рад под насловом Оптички систем за позиционирање у равни базиран на Ардуину за платформу Unity, у петак, 24.02.2023. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Игор Стојановић, број индекса 15403, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена машинског учења у модерним e-commerce системима“, у понедељак, 20.02.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Жикица Петковић, број индекса 15307, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Имплементација аукцијске веб продавнице“, у понедељак, 13.02.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Стефан Минић, број индекса 16739, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање Constant Current драјвера за RGB LED светла“, у петак, 10.02.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Никола Стојиљковић, број индекса 16933, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Аутоматизација производње алкохолних напитака заснована на Citect SCADA-и, у петак, 27.01.2023. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165 (нова ламела).
Архива 2022.
 • Студент основних академских студија Марко Петровић, број индекса 14100, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Моделовање buck-boost претварача применом методе усредњавања“, у понедељак, 26.12.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Анђела Костић, број индекса 17180, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација тестирања уграђеног софтвера“, у четвртак, 29.12.2022. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Неда Миладиновић, број индекса 17229, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „AMBA APB комуникациони протокол у системима на чипу“, у четвртак, 29.12.2022. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Ивана Миливојевић, број индекса 16704, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Праћење регуларности полагања тестова применом техника рачунарског вида“, у петак, 23.12.2022. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Матеа Милосављевић, број индекса 14774, јавно ће бранити завршни рад под насловом „Базе података за складиштење и обраду временских серија“, у среду, 21.12.2022. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Никола Божин, број индекса 16486, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Генерисање пута у 2D гриду, у среду, 21.12.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Никола Златков, број индекса 16593, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Имплементација графа тродимензионалне сцене“, у среду, 21.12.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Милан Стојковић, број индекса 16406, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Ажурирање индустријског софтвера коришћењем Канари стратегије“, у среду, 14.12.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Радиша Марковић, број индекса 16187, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Реализација блога као једностраничне веб апликације помоћу React и NodeJS технологија“, у уторак, 13.12.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Стеван Цветковић, број индекса 19031, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Анализа несиметричних трофазних режима применом рачунарског програма, у среду, 07.12.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Милош Динић, број индекса 16058, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Веб апликација за нутриционисте заснована на NodeJS и React-у, у петак, 02.12.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Марко Скрлатовић, број индекса 16329, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Поузданост дистрибутивних постројења, у среда, 30.11.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Анита Голубовић, број индекса 16519, јавно ће бранити диломски рад под насловом „INFLUXDB – база података за временске серије“, 30.11.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Александар Ивковић, број индекса 16099, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Преглед алгоритама за праћење тачке максималне снаге PV модула, у четвртак, 24.11.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Страхиња Стаменковић, број индекса 17413, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Проширивање лица виртуелним објектима, у среду, 23.11.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Урош Митић, број индекса 16746, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Веб апликација за генерисање персонализоване електронске књиге заснована на технологијама React и .Net Core“, у среду, 23.11.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Сања Јанковић, број индекса 16617, јавно ће бранити дипломски рад под  насловом „Декодирање NEC протокола за комуникацију коришћењем оптичких влакана, 23.11.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Петра Милосављевић, број индекса 16725, јавно ће бранити диломски рад под насловом Сегментација објеката на медицинским сликама“, 21.11.2022. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Милош Богдановић, број индекса 15520, јавно ће бранити диломски рад под насловом Мерење отпорности уземљења, 22.11.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Милош Јовановић, број индекса 17158, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Пројектовање и имплементација система за безбедносну анализу електронске поште, у четвртак, 10.11.2022. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165 (нова ламела).
 • Студент основних академских студија Лазар Кадић, број индекса 17171, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „HarperDB база података“, у четвртак, 10.11.2022. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Мила Петковић, број индекса 16812, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Подршка за рад са просторним подацима у elasticsearch бази података, у четвртак, 10.11.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Даница Живић, број индекса 17108, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Визуелизација и контрола рада аеродрома применом SCADA система“, у четвртак, 10.11.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Никола Анђелковић, број индекса 16470, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Анализа и поређење RTL и HLS  модела за FPGA технологију“, у четвртак, 10.11.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Лука Младеновић, број индекса 16766, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Софтверска подршка за удаљену комуникацију у медицинским установама“, у четвртак, 10.11.2022. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Лазар Игњатовић, број индекса 17124, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Пројектовање и имплементација система за безбедносну анализу мрежног саобраћаја индустријских система, у уторак, 08.11.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Андрија Јовановић, број индекса 16627, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Примена програмабилно логичко контролера у управљању системом за регулацију нивоа воде у вештачким акумулацијама, у среду, 09.11.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165 (нова ламела).
 • Студенткиња основних академских студија Сена Савић, број индекса 17396, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Избор и моделовање базе података за реконструкцију дигиталног злочина“, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Данијел Мирић, број индекса 16224, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Неуронске мреже и могућност њихове примене у области инжењерства, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Александар Ицић, број индекса 17137, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Пројектовање верификационе компоненте за „High-Speed Transmit“ серијски интерфејс модула „Pixel Transmitter, 02.11.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Никола Ђорђевић, број индекса 17096, јавно ће бранити диломски рад под насловом Web апликација за online психолошко саветовање , 31.10.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Вукашин Николић, број индекса 17308, јавно ће бранити диломски рад под насловом „Пројектовање кола за контролу HD44780 драјвера за лед дисплеје, 31.10.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Милијана Богдановић, број индекса 17019, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање и имплементација скалабилне микросервис архитектуре за друштвене мреже“, у четвртак, 27.10.2022. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Филип Трајковић, број индекса 17503, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Детекција позе ударачких техника у борилачким спортовима“, у четвртак, 27.10.2022. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Никола Лазић, број индекса 16669, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Управљање стамбеним соларним енергетским системом“, у петак, 28.10.2022. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Јован Илић, број индекса 14312, јавно ће бранити завршни рад под насловом Избор модела база података код информационих система телекомуникационих компанија, у уторак, 25.10.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Јелена Миленковић, број индекса 17235, јавно ће бранити диломски рад под насловом Веб апликација за управљање студентским домом заснована на C#-у“, 21.10.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Марта Ђорђевић, број индекса 17090, јавно ће бранити диломски рад под насловом Системи за заказивање услуга“, 21.10.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Мина Николић, број индекса 16786, јавно ће бранити диломски рад под насловом Orange Data Mining, 21.10.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165.
 • Студенткиња основних академских студија Александра Николић, број индекса 17305, јавно ће бранити диломски рад под насловом Батерије у фотонапонским системима“, 21.10.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165
 • Студенткиња основних академских студија Милица Илић, број индекса 17134, јавно ће бранити диломски рад под насловом Развој медицинског уређаја за мерење крвног притиска“, 21.10.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2
 • Студент основних академских студија Никола Спасић, број индекса 16871, јавно ће бранити диломски рад под насловом Сортирање кутија на основу тежине применом софтверског пакета Siemens Step 7, 21.10.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2
 • Студент основних академских студија Алекса Младеновић, број индекса 17290, јавно ће бранити диломски рад под насловом „Примена регресионе анализе и машинског учења за предвиђање континуалних променљивих, 20.10.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Даница Пејчић, број индекса 14937, јавно ће бранити завршни рад под насловом „Системи за управљање библиотекама, 20.10.2022. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165.
 • Студент основних академских студија Жељкo Балановић, број индекса 16003, јавно ће бранити диломски рад под насловом „Имплементација дубоког учења над скупом текстуалних података на енглеском језику преузетих са web-a, 20.10.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 104.
 • Студент основних академских студија Ђорђе Митровић, број индекса 15766, јавно ће бранити диломски рад под насловом Web апликација за резервацију апартмана заснована на HTML-у, CSS-у и JavaScript-у, 20.10.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2. 
 • Студент основних академских студија Петар Петковић, број индекса 17339, јавно ће бранити диломски рад под насловом „Апликација за евиденцију сличица за светско првенство у фудбалу, 20.10.2022. године, у 14:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Катарина Делетић, број индекса 16046, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Практична примена Python–а на креирање онтологија“, у четвртак, 20.10.2022. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Урош Пешић, број индекса 17356, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Оркестрација контејнера у микросервисном систему за надгледање и анализу података са аутомобила, у среду, 19.10.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165 (нова ламела).
 • Студент основних академских студија Стефан Ђорђевић, број индекса 15580, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Реализација апликације за аутоматско генерисање презентационог сајта“, у четвртак, 20.10.2022. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Никола Јовановић, број индекса 15153, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Аутономни агенти у Unity Game Engine окружењу, у четвртак, 20.10.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Алекса Милетић, број индекса 17242, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Симулација и виртуелно пуштање у рад линије за сортирање и складиштење, у среду, 19.10.2022. године, 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студенткиња основних академских студија Невена Туфегџић, број индекса 17506, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Препознавање емоција у тексту применом техника дубоког учења, у уторак, 18.10.2022. године, 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165 (нова ламела).
 • Студент основних академских студија Иван Петковић, број индекса 16811, јавно ће бранити дипломски рад под насловом NodeJS веб апликација за постављање огласа на огласној табли, у уторак, 18.10.2022. године, 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Јелена Младеновић, број индекса 17294, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Одређивање механичке карактеристике асинхроног мотора на основу каталошких података, у среду, 19.10.2022. године, 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Иван Михајловић, број индекса 16757, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Компактне машине за вертикално подизање терета, у уторак, 18.10.2022. године, у 09:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Драган Костић, број индекса 14703, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Примена програмабилног логичког контролера у процесу аутоматске контроле течног хлорисања воде, у уторак, 18.10.2022. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Јелена Ђикић, број индекса 16548, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Обрада тока података коришћењем Apache Spark платформе, у уторак, 18.10.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Александра Бранкован, број индекса 14258, јавно ће бранити завршни рад под насловом Анализа DC/DC претварача у стационарном режиму рада, у четвртак, 20.10.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студенткиња основних академских студија Јелена Петровић, број индекса 17343, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Примена програмског пакета Factory I/O у управљању транспортном траком, у понедељак, 17.10.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Емилија Бићанин, број индекса 17015, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Реализација Unity апликације за детекцију покрета са видео камере, у понедељак, 17.10.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165 (нова ламела).
 • Студенткиња основних академских студија Андреа Поповић, број индекса 17358, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Реализација андроид апликације за детекцију покрета са камере, у понедељак, 17.10.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165 (нова ламела).
 • Студент основних академских студија Никола Илић, број индекса 17135, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Развој апликације виртуелне реалности за Meta Quest 2 платформу“, у петак, 14.10.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Павле Видановић, број индекса 16026, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Веб апликација за продају суплемената, опреме и литературе за рекреативно вежбање заснована на Angular-у и Spring Boot-у“, у петак, 14.10.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165.
 • Студенткиња основних академских студија Марија Кршанин, број индекса 17201, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена програмираног логичког контролера у индустријским расхладним системима“, у понедељак, 17.10.2022. године, у 14:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Никола Илић, број индекса 17135, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Развој апликације виртуелне реалности за Meta Quest 2 платформу“, у петак, 14.10.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Павле Видановић, број индекса 16026, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Веб апликација за продају суплемената, опреме и литературе за рекреативно вежбање заснована на Angular-у и Spring Boot-у“, у петак, 14.10.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165.
 • Студенткиња основних академских студија Марија Кршанин, број индекса 17201, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена програмираног логичког контролера у индустријским расхладним системима“, у понедељак, 17.10.2022. године, у 14:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Никола Илић, број индекса 17135, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Развој апликације виртуелне реалности за Meta Quest 2 платформу“, у петак, 14.10.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Павле Видановић, број индекса 16026, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Веб апликација за продају суплемената, опреме и литературе за рекреативно вежбање заснована на Angular-у и Spring Boot-у“, у петак, 14.10.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165.
 • Студенткиња основних академских студија Марија Кршанин, број индекса 17201, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена програмираног логичког контролера у индустријским расхладним системима“, у понедељак, 17.10.2022. године, у 14:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Никола Милићевић, број индекса 16206, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација система за наводњавање заснована на SCADA систему“, 17.10.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Душан Ранчев, број индекса 17381, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Технологија површинског монтирања компоненти на индустријске штампане плоче“, 14.10.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Анастасија Аврамовић, број индекса 16990, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена наноцеви: батерије и кондензатори“, 14.10.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Анђела Пешић, број индекса 17350, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Праћење квалитета ваздуха коришћењем развојне платформе STM32F7508-DK“, 13.10.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Јован Крстић, број индекса 16151, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Платформа за допуну батерија у мобилним више роботским системима, у среду, 12.10.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Војин Вешковић, број индекса 17038, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Симулација регулисаних асинхроних погона, 12.10.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Кристина Ђорђевић, број индекса 16558, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Производња оптичких влакана и њихова примена“, 12.10.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Анђела Стојиљковић, број индекса 17467, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Методе за идентификацију параметара асинхроног мотора, 10.10.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Младен Ицић, број индекса 17138, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Примена конволуцуионих неуронских мрежа у аутономним возилима, у петак, 07.10.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Никола Миљуш, број индекса 16220, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Пројектовање и реализација фотонапонског система снаге 6,15 kWp повезаног на електродистрибутивну мрежу, у понедељак, 10.10.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Дејан Ранђеловић, број индекса 15843, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Апликација заснована на Electron и ReactJS технологијама за вођење евиденције студентских радова, у четвртак, 06.10.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Стефан Стаменковић, број индекса 16882, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Примена Ionic и .Net технологија за израду веб апликације за онлајн продају применом огласа, у четвртак, 06.10.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Немања Станковић, број индекса 16357, јавно ће бранити дипломски рад под насловом NodeJS веб апликација за визуелизацију података са Strava апликације“, у четвртак, 06.10.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Александар Савовић, број индекса 16320, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Мониторинг активних процеса на рачунару коришћењем Influx базе података“, у среду, 05.10.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Марко Спасић, број индекса 16334, јавно ће бранити завршни рад под насловом „Имплементација 3Д модела и апликације за виртуелни обилазак музеја“, у четвртак, 06.10.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Павле Граховац, број индекса 16522, јавно ће бранити завршни рад под насловом „Пројектовање филтара у обради аудио сигнала“, у понедељак, 03.10.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Милан Павловић, број индекса 17319, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Драјвери код ембедед система“, 29.09.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Никола Петровић, број индекса 17344, јавно ће бранити завршни рад под насловом „Препознавање сигнала помоћног фудбалског судије“, у среду, 8.09.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Страхиња Димитријевић, број индекса 17070, јавно ће бранити завршни рад под насловом „Анализа и VLSI пројектовање Броковог извора референтног напона“, у четвртак, 29.09.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Анђелина Здравковић, број индекса 17113, јавно ће бранити завршни рад под насловом „Систем за праћење влажности земљишта заснован на STM32F7508-DK“, у четвртак, 29.09.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Софија Перић, број индекса 17334, јавно ће бранити завршни рад под насловом „Машинско учење - Регресија“, у четвртак, 29.09.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Јована Станковић, број индекса 17423, јавно ће бранити завршни рад под насловом „Примена програмабилног логичког контролера за реализацију управљања система за бризгање пластике“, у четвртак, 29.09.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Анђела Јовановић, број индекса 17148 јавно ће бранити завршни рад под насловом „Пројектовање система секвенци за рециркулационе пумпе на линији за пречишћавање лима“, у петак, 30.09.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Стеван Грујић, број индекса 17058 јавно ће бранити завршни рад под насловом „Реализација апликације за синтезу и модификацију Word докумената“, у петак, 30.09.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Миљана Ђорђевић, број индекса 16563, јавно ће бранити завршни рад под насловом „Реализација апликације за дељење утисака са туристичких путовања - Travel Diary“, у понедељак, 26.09.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Александра Пантић, број индекса 17325, јавно ће бранити завршни рад под насловом „Употреба Tundish car–а на линији за непрекидно ливење челика“, у среду, 28.09.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Ненад Соколовић, број индекса 16333, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Штета услед неиспоручене електричне енергије“, у понедељак, 26.09.2022. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Слободан Лазовић, број индекса 13315, јавно ће бранити завршни рад под насловом „Савремене методе пројектовања индустријских ПИД регулатора“, у среду, 28.09.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Александар Добривојевић, број индекса 15371, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Савремени развој m-commerce мобилних апликација“, петак, 23.09.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165 (нова ламела).
 • Студенткиња основних академских студија Исидора Јовановић, број индекса 17153, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Паковање чаја применом SCADA система“, понедељак, 26.09.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Теодора Коцић, број индекса 17190, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „ИоТ систем заснован на микросервисној платформи и функцијама као сервисима за контролу потрошње електричне енергије у паметној кући“, у среду, 21.09.2022. године, у 12:00 часова, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165 (нова ламела).
 • Студенткиња основних академских студија Миљана Симић, број индекса 17401, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Приступ веб сервисима из мобилне Android апликације коришћењем REST, GraphQL и gRPC технологија“, у среду, 21.09.2022. године, у 13:00 часова, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165 (нова ламела).
 • Студент основних академских студија Душан Јовановић, број индекса 17149, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Универзална верификациона компонента за испитивање и проверу функционалности Wishbone протокола“, у четвртак, 22.09.2022. године, у 11:00 часова, на Електронском факултету у Нишу, у сали 104.
 • Студенткиња основних академских студија Јелена Андоновић, број индекса 14597, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Квалитет испоруке електричне енергије потрошачима у дистрибутивној мрежи“, у петак, 23.09.2022. године, у 10:00 часова, на Електронском факултету у Нишу, у сали 104.
 • Студент основних академских студија Димитрије Тодоровић, број индекса 17492, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација производње напитака применом SCADA система“, 22.09.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165 (нова ламела).
 • Студенткиња основних академских студија Драгана Мрђен, број индекса 17300, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација процеса производње папира применом SCADA система“, 23.09.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165 (нова ламела)
 • Студенткиња основних академских студија Аница Стевановић, број индекса 17435, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација система за производњу вина заснована на програмабилним логичким контролерима“, 19.09.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Лука Младеновић, број индекса 17295, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Кластеризација и визуелизација података заснована на агломеративном хијерархијском кластеровању“, 20.09.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Стефан Алексић, број индекса 16995, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање и имплементација система за прикупљање и интеграцију безбедоносних података“, 20.09.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Теодора Стаменковић, број индекса 17414, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Мобилна апликација и микросервисни систем за анализу виталних података са паметних уређаја, у петак, 16.09.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165 (нова ламела).
 • Студент основних академских студија Иван Ђокић, број индекса 15560, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Реализација апликације за одржавање базе шаховских позиција постављених у FEN стандарду“, 14.09.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Никола Стојиљковић, број индекса 17469, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Пројектовање и реализација извора подесивог једносмерног напона“, 16.09.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Сандра Стојиљковић, број индекса 15922, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Практична примена алата дигиталног маркетинга за промоцију козметичких препарата“, у среду, 07.09.2022. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Наталија Ивковић, број индекса 17121, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Аутоматизација процеса производње бехатон плоча применом програмабилних логичких контролера, у четвртак, 08.09.2022. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Дејан Миленковић, број индекса 17232, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Примена SCADA система у процесу производње сладоледа“, 09.09.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Јован Ристић, број индекса 14132, јавно ће бранити завршни рад под насловом Мобилна Android апликација за фитнес заснована на Google Fit API“, у понедељак, 05.09.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Нађа Станковић, број индекса 17427, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација система за производњу аутомобилских гума“, у петак, 02.09.2022. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Алекса Богдановић, број индекса 16483, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Естимација брзине асинхроног погона применом неуронских мрежа, у понедељак, 29.08.2022. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Вук Бибић, број индекса 17014, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Колоризација црно-белих слика коришћењем GAN модела, у четвртак, 14.07.2022. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Лазар Минић, број индекса 17265, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Микросервисни систем за праћење пошиљки, у четвртак, 14.07.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Урош Стојковић, број индекса 17472, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Примена Onion архитектуре у имплементацији апликације за решавање линеарних електричних кола, у петак, 15.07.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Ђорђе Ђурђевић, број индекса 15588, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Системи за давање препорука засновани наNeo4j граф бази података, у петак, 15.07.2022. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Марија Јоцић, број индекса 17170 јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена метода машинског учења за дијагностику у медицини, у среду, 13.07.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Тамара Јовановић, број индекса 16127, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Мерење снаге у трофазном систему“, у уторак, 12.07.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Сандра Јовановић, број индекса 16126, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Прорачун струја кратких спојева методом симетричних компоненти“, у среду, 13.07.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Андрија Алексић, број индекса 16992, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Погонска јединица у модерној Формули 1, са посебним освртом на Електронску контролну јединицу“, у среду, 13.07.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Милан Анђеловић, број индекса 15994, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Android апликација за приказ тренинга “, у петак, 15.07.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Никола Геочеловић, број индекса 16036, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Заштита од атмосферски пражњења у електричним инсталацијама“, у среду, 13.07.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студенткиња основних академских студија Јелена Фуруловић, број индекса 17509, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Технике за имплементацију приступачности на примеру игре „Не љути се човече“, у петак, 08.07.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Ненад Марковић, број индекса 14369, јавно ће бранити завршни рад под насловом Систем за надгледање и управљање резерватом природе у циљу очувања фауне, у четвртак, 07.07.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Стефан Маринковић, број индекса 16682, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена PLC и SCADA софтвера у процесу пуњења и паковања млечних производа у пластичној амбалажи“, у среду, 06.07.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Жељко Јовановић, број индекса 17152, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Аутоматизација рада магнетне резонанце SCADA система, у петак, 08.07.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Марко Јовић, број индекса 17165, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Нуклеарна енергија“, у среду, 29.06.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Илија Ђорђевић, број индекса 15089, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Софтверска имплементација ITU-R P.1546-5 препоруке за одређивање нивоа електромагнетног зрачења на фреквенцијама мобилних комуникација“, у среду, 29.06.2022. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Зоран Пецић, број индекса 15295, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Развој тренинг апликације употребом технологија FastAPI и Flutter, у петак, 01.07.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Душан Марковић, број индекса 16181, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Тактилни екран за приказивање Брајеве азбуке за слепе и слабовиде особе, у четвртак, 16.06.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Даница Марковић, број индекса 15711, јавно ће бранити дипломски рад под насловом "Апликација заснована на React технологији за вођење евиденције о члановима различитих удружења“, у петакк, 17.06.2022. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Милан Васић, број индекса 14978  јавно ће бранити завршни рад под насловом „Webhook нотификација у Spring framework-у“, у петак, 10.06.2022. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Ненад Вељковић, број индекса 16504, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „TimescaleDB база података“, у уторак, 31.05.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Марија Станисављевић, број индекса 16883, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Оптимизација коришћења LCD1602 дисплеја коришћењем PCF8574 кола“, у петак, 27.05.2022. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Сара Милић, број индекса 15735, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Elasticsearch дистрибуирана база податка“, у среду, 25.05.2022. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Стефан Маринковић, број индекса 16683, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Развој IoT апликације микросервисне архитектуре засноване на сервисној мрежи, у петак, 13.05.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Анђела Бачевић, број индекса 15039, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена соларне енергије у пољопривреди“, у петак, 13.05.2022. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Марија Станковић, број индекса 16350, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Развој IoT апликације заснован на Mainflux платформи отвореног кода, у понедељак, 09.05.2022. године, у 13:00 часова, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Вукашин Стојановић, број индекса 14933, јавно ће бранити завршни рад под насловом Прорачун радних карактеристика асинхроног мотора при условима несиметричног напајања, у петак, 06.05.2022. године, у 09:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Ђорђе Павловић, број индекса 16797, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Геометријска генерализација дубоког учења на нееуклидским доменима коришћењем теорије група, у четвртак, 21.04.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Предраг Цакић, број индекса 16966, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Elasticsearch као складиштење временских серија података у IoT системима, у четвртак, 21.04.2022. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Мартина Анђелковић, број индекса 16469, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација стамбених објеката на програмабилним логичким контролерима“, у четвртак, 21.04.2022. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Михајло Вељковић, број индекса 16022, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Оркестрација контејнера код Function-as-a-service система“, у понедељак, 18.04.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Дарко Манић, број индекса 14730, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Entity Framework објектно-релациони мапер“, у четвртак, 14.04.2022. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Данило Марковић, број индекса 16687, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Вајбер бот за помоћ у налажењу паркинга за нвалиде“, у среду, 13.04.2022. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Анђела Стаменковић, број индекса 16875, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Реализација веб платформе за лекове“, у петак, 08.04.2022. године, у 10,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Димитрије Петровић, број индекса 16815, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Доказивање теорема“, у понедељак, 11.04.2022. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Бојан Марковић, број индекса 15710, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Виртуелна 3Д реконструкција вештачког језера као ресурса за водоснабдевање“, у петак, 08.04.2022. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Наталија Милошевић, број индекса 16729, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Web апликација за online приступ резултатима медицинских анализа и прегледа“, у понедељак, 04.04.2022. године, у 10,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Димитрије Стаменковић, број индекса 16339, јавно ће бранити дипломски рад под насловом ЕИмплементација CI/CD у дистрибуираном окружењу, у петак, 01.04.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Милица Грубишић, број индекса 16040, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Апликација за аутоматско генерисање тренинга трчања развијена помоћу језика C# у .NET окружењу, у среду, 30.03.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Дијана Прокић, број индекса 16826, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Примена платформи е-учења: примери из праксе, у петак, 01.04.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Александар Петровић, број индекса 15309, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Имплементација процеса за аутоматско фарбање каросерије аутомобила, у петак, 25.03.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Александар Милошевић, број индекса 14041, јавно ће бранити завршни рад под насловом Архитектура и дизајн вођен доменом система за надгледање пацијената, у четвртак, 24.03.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Катарина Џунић, број индекса 16449, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Мале хидроелектране, у четвртак, 24.03.2022. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Милан Ватовић, број индекса 16016, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Енергетски трансформатори у дистрибутивним мрежама, у четвртак, 24.03.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Петар Миљковић, број индекса 14388, јавно ће бранити завршни рад под насловом Реализација система за генерисање анаглиф 3Д видео преноса у реалном времену, у петак, 25.03.2022. године, у 14:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Александар Јовановић, број индекса 15644, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Имплементација друштвене мреже коришћењем Neo4j базе података, у понедељак, 28.03.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Милош Вељановски, број индекса 16502, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Реализација апликације за организацију и складиштење мултимедијалних податка са Android уређаја“, у петак, 18.03.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Михајло Станковић, број индекса 15887, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена система вештачке интелигенције у образовању ради надгледања, унапређивања и евалуације знања ученика“, у петак, 18.03.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Димитрије Милошевић, број индекса 16727, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Израда текстура у програму Substance Painter“, у понедељак, 14.03.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Дарко Остојић, број индекса 15793, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Платформа за менаџмент билтена“, у понедељак, 14.03.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Живојин Јовић, број индекса 16131, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Погонски системи електричних возила“, у понедељак, 14.03.2022. године, у 14:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Марко Окичић, број индекса 16794, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Прорачун струјне оптеретљивости каблова у нужном погону“, у понедељак, 07.03.2022. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Мила Митровић, број индекса 16742, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Класификација слика мачака по расама применом конволуционих неуронских мрежа“, у понедељак, 07.03.2022. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Димитрије Цветковић, број индекса 15056, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Примена „CitectSCADA“ софтвера у управљању постројењем за дробљење каменог материјала и гранулацију по фракцијама“, у петак, 04.03.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Милош Панић, број индекса 16799, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Микросервисна апликација архитектуре вођене догађајима за преглед online садржаја, у среду, 23.02.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Нађа Милетић, број индекса 16203, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „WEB апликација за управљање изложбама паса“, у четвртак, 24.02.2022. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња мастер академских студија Тамара Костић, број индекса 1200, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Пројектовање управљања мултифункцијским аутоматом применом програмабилног логичког контролера“, у петак, 18.02.2022. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Милан Микић, број индекса 15725, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Инжењерство у служби одржавања здравља, у понедељак, 14.02.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Марко Николић, број индекса 17528, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутономни соларни системи“, у среду, 09.02.2022. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студенткиња основних академских студија Ивана Грујић, број индекса 16527, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Виртуелна безбедност индустријских контролних система“, у четвртак, 10.02.2022. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у лабораторији 24.
 • Студент основних академских студија Александар Јовановић, број индекса 16625, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање управљања система за мешање боја у хемијској индустрији“, у петак, 11.02.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у лабораторији 24.
 • Студент основних академских студија Андрија Милосављевић, број индекса 16723, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Софтверска подршка при креирању рецепата и одређивању дијагноза приликом прегледа пацијената, у петак, 04.02.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Александар Бенцун, број индекса 14254, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Имплементација система за вођење пацијената применом ДДД методологије, у среду, 02.02.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Димитрије Јанковић , број индекса 16109/16, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Реализација процеса за аутоматско складиштење робе у магацину помоћу програмабилног логичког контролера ОМРОН, у среду, 26.01.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у лаб. 24.
 • Студент основних академских студија Лука Петровић, број индекса 14850, јавно ће бранити завршни рад под насловом Реализација апликације за пренос сегмента дисплеја у реалом времену, у уторак, 18.01.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.

Дипломски радови

 • Матија Шпелетић, 18043 „Развој система проширене реалности за виртуелно испробавање сатова“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Јованa Милетић, 16202, „Напредне технологије за контролу стамбеног простора“. Ментор је проф. др Саша С. Николић

 • Александар Павловски, 18062, „Практична реализација четвороножног робота и пројектовање и имплементација система управљања“. Ментор је проф. др Бобан Веселић.

 • Душан Игић, 17639 „Хардверско–софтверски систем за сепарацију семенки применом рачунарског вида “. Ментор је проф. др Александар Милосављевић.

 • Маркo Станковић, 16891  „Пројектовање и имплементација система за прикупљање, обраду и приказ безбедоносних података“. Mентор је проф. др Владимир Ћирић.

 • Дарко Јотев, 15643, „Анализа података са Polar Flow-a употребом Accesslink Api-ja и InfluxDB базе података“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Вељко Дунчић, 16547, „Пројектовање Ethernet адаптера“, менторка проф. др Татјана Николић
 • Каролина Станисављевић, 16343, „Одређивање Фуријеове трансформације сигнала применом рачунарског програма“, менторка проф. др Весна Јавор
 • Петар Маравић, 16691, Web 3.0 апликација за групно финансирање пројеката“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Милош Петровић,16284, „Веб апликација за подршку рада здравствене установе“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Анђела Манић , 16678, „Анализа и класификација безбедносних податка са рачунарских мрежа коришћењем јавно доступних алата“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Јован Милинковић17246, „Примена SCADA система у HVAC објектима “, ментор проф. др Саша С. Николић.
 • Павле Маринковић , 16178, „Имплементација технике индиректног осветљења у реалном времену применом праћења група зрака“, ментор доц. др Александар Димитријевић
 • Никола Ђорђевић, 13945, „Развој апликација коришћењем JOOQ објектно-релационог мапера“, ментор доц. др Александар Станимировић.
 • Дамјан Ћупић , 16959, „Управљање аутономним возилима применом конволуционих неуронских мрежа“, ментор проф. др Александар Милосављевић.
 • Марко Николић, 15780, „Софтверска подршка електронској трговини“, ментор проф. др Драган Јанковић.
 • Милa Савић,  16852 „Анализа временских серија података коришћењем MongoDB базе података“. Mентор доц. др Александар Станимировић.
 • Душан Антић, 17004„Методе машинског учења за детекцију аномалија у временским серијама података“. Mентор проф. др Братислав Предић.
 • Мартa Аризановић, 17008„Комуникациони протоколи у аутоматизацији“. Mентор проф. др Саша С. Николић.
 • Вукашин Стојановић,17448 „Примена програмабилних логичких контролера у производњи шећера од шећерне репе“. Mентор  проф. др Саша С. Николић.
 • Невенa Бркић, 17026, „NebulaGraph база податка“. Mентор доц. др Александар Станимировић.
 • Јованa Николић, 16784 „Оптимизација рада електричних возила“. Mентор проф. др Милутин Петронијевић.
 • Христинa Тодоровић, 16784 „Тестирање система за праћење метеоролошких параметара“. Mентор  проф. др Данијел Данковић.
 • Милош Ђорђевић,17093,  „Процес обраде дрвета применом SCADA система“. Ментор  проф. др Саша В. Николић.
 • Тијанa Митић,17275  „Технолошке иновације у сајбер безбедности“. Ментор  проф. др Саша В. Николић.
 • Јованa Стојановић,  „Изазови управљања подацима у Индустрији 4.0“.  Ментор  проф. др Саша В. Николић.
 • Сарa Милановић,  „Поступак креирања 3Д људског карактера за виртуелна окружења“.  Ментор  проф. др Саша В. Николић.
 • Јанa Милетић, „Терморегулациони уређај за испитивањезасићења феритног језгра“. Ментор проф. др Зоран Јовановић.
 • Младен Младеновић, 15260, „Примена оркестратора сервиса у микросервисној архитектури“, ментор проф. др Братислав Предић.
 • Теодора Ђокић, 16549, „Примена Neo4j базе података на фитнес апликацију којом се генеришу планови исхране и тренинга“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Стефан Ђокић, 15084, SAGA пројкетни образац“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Стефан Младеновић, 16245, Развој Е-commerce апликације са микросервисном архитектуром у .NET Core технологији, проф. др Валентина Нејковић
 • Милицa Ђорђевић, 17092, Пројектовање FPGA хардвера за k-NN класификацију, доц. др Милица Јовановић
 • Милош Лазовић, 16670, „Фрактална компресија слике“, ментор доц. др Милош Радмановић
 • Немања Стојановић, 16390, „Веб апликација за организовање планинарских акција уз коришћење “React.js“ и “Node.js“ технологија“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Анђела Алексић, 16993, „Примена алгоритама машинског учења у системима аутономне вожње“, менторка проф. др Татјана Николић
 • Војислав Димитријевић, 16049, „Процена квалитета вина на основу рецензија коришћењем машинског учења“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Стефан Јовановић, 14692 „Аутоматизација производње машине Marsili“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Бојан Живановић, 16089, „Соларни термални системи“, менторка доц. др Сања Алексић
 • Милош Стојилковић, 16931, „Принцип и реализација паметне куће у 21. веку“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Стефан Ракић, 14125, „Генератори за примену у ветроелектранама“, ментор доц. др Игор Јовановић
 • Стефан Милошевић, 14398, „Режими простирања електромагнетних таласа на воду“, менторка проф. др Весна Јавор
 • Данијел Демчић, 15546, „Примена Chat GPT API–а за подршку учењу“, ментор проф. др Иван Милентијевић
 • Лазар Николић, 15282, „Реализација апликације за удаљено снимање и стеганографско кодирање фотографија“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Милутин Динић, 14634, „Практична реализација система за мерење високих температура коришћењем MAX6675 кола“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Маркo Илић, 14105, „Микросервиси вођени догађајима“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Филип Николић, 17314, „Реализација апликације за конверзију и претраживање базе PDF докумената“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Анђела Николић, 17306, „Моделовање и композиција 3Д сцене за потребе виртуелних окружења“, ментор доц. др Стевица Цветковић
 • Димитрије Савић, 16851, „Реализација система за грејање стамбених објеката регулацијом температуре“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Петар Јовановић, 17162, „Анализа утицаја електричних возила на животну средину“, менторка доц. др Сања Алексић
 • Никола Игњатовић, 16601, „Примена програмабилно логичког контролера и скада софтвера у управљању хидроелектраном“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Душан Гидић, 14303, „Оптички систем за позиционирање у равни базиран на Arduinu за платформу Unity“, ментор проф. др Дејан Милић
 • Јованa Стојановић, 18416, „Изазови управљања подацима у Индустрији 4.0“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Стефан Торлаковић, 14552, „Анализа временских серија података коришћењем Timescale базе података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Петар Петровић, 16820, „Евалуација и имплементација система за управљање дигиталним правима“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Урош Стевановић, 16372, „Аутоматизација система за производњу пива базирана на TIA порталу“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Игор Стојановић, 15403 „Примена машинског учења у модерним e-commerce системима“, ментор проф. др Леонид Стоименов
 • Сара Милановић, 16696, „Поступак креирања 3Д људског карактера за виртуелна окружења“, ментор проф. др Саша В. Николић.
 • Немања Мишић, 16761 CockroachDB дистрибуирана база података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Стефан Васов, 16015 Android апликација за генерисање плана исхране и тренинг програма“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Жељко Милорадовић, 17254 „SCADA у облаку“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Јанa Милетић, „Терморегулациони уређај за испитивање засићења феритног језгра“,ментор је проф. др Зоран Јовановић.
 • Жарко Јовановић14694, „Пасивне оптичке мреже у приступном домену и њихова упоредна анализа“, ментор проф. др Дејан Милић
Архива
 • Миља Пејчић, 17329, „CosmosDB база података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Дарко Јотев15643, „Анализа података са Polar Flow-а употребом Accesslink API-ја и InfluxDB базе података“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Емилија Вујовић, 17043, „Морфинг, дигитални ефекат и његова примена у дигиталној обради слике у функцији продукције кратког играног филма“, ментор проф. др Саша В. Николић
 • Стефан Глигоријевић, 16037, „Примена програмабилног логичког контролера за детекцију гаса у опасним срединама“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Немања Недељковић, 17302 „Реализација уређаја за тестирање рефлексне реакције руке“. ментор проф. др Данијел Данковић
 • Андрија Пешић, 14841, „E-voting систем базиран на blockchain технологијама“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Илија Спасић, 16869, „CockroachDB база података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Јована Милетић, 16202, „Напредне технике управљања стамбеним објектом“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Неда Миладиновић, 17229, „АМВА АРВ комуникациони протокол у системима на чипу“, ментор проф. др Татјана Николић
 • Александра Динчић, 14277, „Манипулација и визуелизација бинарних дијаграма одлучивања коришћењем ПyЕДА библиотеке“, ментор доц. др Милош Радмановић
 • Анђела Костић, 17180, „Аутоматизација тестирања ембедед софтвера “, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Младен Младеновић, 15260 „Оркестрација сервиса у микросервисној архитектури“, ментор проф. др Братислав Предић
 • Теодора Ђокић, 16549 „Софтверска подршка раду здравствених установа“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Ана Тонић, 17498 „Имплементација интеракције са рачунаром коришћењем гестова шаке“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Сена Савић, 17396, „Избор и моделовање базе података ради реконструкције дигиталног злочина“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Миљана Јовић, 16641, „Имплементација веб портала за дигитализацију културних добара“, ментор доц. др Стевица Цветковић
 • Александра Николић, 17305, „Батерије у фотонапонским системима“, менторка доц. др Сања Алексић
 • Урош Милић, 16712, „Виртуални асистенти“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Данило Ђокић, 16066, „Аутоматизација инфраструктуре у облаку“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Анђела Манић, 16678, „Анализа и прикупљање знања из безбедносних податка“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Ненад Краговић, 14711, „Мобилна апликација за анкетирање - Progressive Web апликација коришћењем React и Net технологија“, ментора доц. др Милош Богдановић
 • Невенa Туфегџић, 17506,Препознавање емоција у тексту применом техника дубоког учења, ментор проф. др Леонид Стоименов.
 • Невенa Јовић, 1243, Наноматеријали за примену у соларним технологијама, ментор доц. др Сања Алексић
 • Јеленa Миленковић,17235, „Веб апликација за управљање студентским домом“, ментор проф. др Валентина Нејковић.
 • Никола Видановић, 16507, „IoT Internet of things и систем за мониторинг и контролу параметра воде у светском океану“, ментор проф. др Иван Петковић
 • Петaр Петковић,  17339  „Апликација за евиденцију сличица за светско првенство у фудбалу“,  ментор проф. др Александар Милосављевић.
 • Лука Младеновић, 16766, „Софтверска подршка за удаљену комуникацију у медицинским установама“, ментор проф. др Драган Јанковић.
 • Недељкo Ђукић,16571, „Примена Azure Cosmos DB–а за праћење тениских резултата“, менторкa проф. др Валентина Нејковић
 • Петар Брајковић, 16494, „Веб апликација за управљање планинарским домовима заснована на Ionic технологијама“, менторкa проф. др Валентина Нејковић
 • Страхиња Стаменковић,17413, „Проширивање лица виртуелним објектима“, ментор је именован проф. др Александар Милосављевић
 • Тијана Станковић, 16896, „Алгоритам за енкрипцију заснован на рекурентним Appell–овим хипергеометријским функцијама две променљиве“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Наталија Пешић, 16458, „Имплементација апликације за прављење и чување тестова за пријемне испите применом Blokchain технологије“,ментор проф. др Иван Петковић
 • Јован Димитријевић, 16540, „Обучавање и упоредна анализа YOLO детектора објеката на сопственом скупу података“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Стефан Ђокић, 15084, „Дистрибуиране трансакције код микросервисних архитектура“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Никола Анђелковић, 16470, „Анализа и поређење RTL и HLS модела за FPGA технологију“, менторкa проф. др Татјана Николић
 • Никола Ђорђевић, 17096, „Веб апликација за онлајн психолошко саветовање“, ментор проф. др Милорад Тошић
 • Стефан Ђорђевић, 15580, „Реализација апликације за аутоматско генерисање презентационог сајта“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Милош Богдановић, 15520, „Мерење отпорности уземљења“, ментор проф. др Драган Живановић
 • Јелена Андоновић, 14597, „Квалитет испоруке електричне енергије потрошачима у дистрибутивној мрежи“, менторка проф. др Лидија Коруновић
 • Кристина Ђорђевић, 16558, „Производња оптичких влакана и њихова примена“, менторка проф. др Весна Пауновић
 • Андрија Јовановић, 16627, „Примена програмабилно логичког контролера у управљању системима за регулацију нивоа воде и вештачким акумулацијама“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Матеа Милосављевић, 14774, „Базе података за складиштење и обраду временских серија“, ментор проф. др Братислав Предић
 • Немања Стојановић, 16390, „Развој веб апликације за организовање планинарских акција“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Урош Митић, 16746, „Веб апликација за генерисање персонализоване електронске књиге“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Мина Николић, 16786, „Orange data mining“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Никола Ђорђевић, 13945, „JOOQ објектно-релациони мапер“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Емилија Бићанин, 17015, „Реализација Unity апликације за детекцију покрета са видео камере“, проф. др Владан Вучковић
 • Андреа Поповић, 17358, „Реализација android апликације за детекцију покрета са камере“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Никола Стојиљковић, 16933, „Аутоматизација производње алкохолних напитака заснована на Citect SCADA-и“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Милош Јовановић, 17158, „Пројектовање и имплементација система за безбедносну анализу електронске поште“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Александар Цајић, 16437, „Вођење финансија у апликацији за управљање члановима заснованој на React технологији“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Алекса Младеновић, 17290, „Примена регресионе анализе и машинског учења за предвиђање континуалних променљивих“, менторка Миљана Милић
 • Страхињa Димитријевић, 17070,„Анализа и VLSI пројектовање Броковог референтног извора напона“,  ментор проф. др Анета Пријић
 • Филип Трајковић, 17503, „Детекција позе ударачких техника у борилачким спортовима“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Жељкo Балановић, 16003, „Примена дубоког учења у НЛП-у“, ментор проф. др Леонид Стоименов
 • Ненада Нешић, 15774, „Загревање електроенергетских каблова за време трајања кратког споја“, ментор проф. др Драган Тасић
 • Сања Јанковић, 16617, „Декодирање NEC протокола за комуникацију коришћењем оптичких влакна“, ментор проф. др Весна Пауновић
 • Анђела Пешић, 17350, „Праћење квалитета ваздуха коришћењем развојне платформе STM32F7508-DK“, ментор проф. др Татјана Николић
 • Војин Вешковић, 17038, „Симулација регулисаних асинхроних погона“, ментор проф. др Небојша Митровић
 • Душан Ранчев, бр. индекса 17381 под насловом „Технологија површинског монтирања компоненти на индустријске штампане плоче“. Mентор је проф. др Саша С. Николић;
 • Даницa Живић, бр. индекса 17108 под насловом „Визуелизација и контрола рада аеродрома применом SCADA система“. Mентор је проф. др Саша С. Николић;
 • Мартa Ђорђевић, бр. индекса 17090 под насловом „Системи за заказивање услуга“. Mентор је проф. др Драган Јанковић;
 • Иван Петковић, бр. индекса 16811 под насловом „Web апликација за постављање огласа на огласној табли“. Mентор је проф. др Валентина Нејковић;
 • Вукашин Николић, 17308 „Пројектовање кола за контролу HD44780 драјвера за LED дисплеје“, менторка проф. др Весна Пауновић
 • Лазар Кадић, 17171 „HarperDB база података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Владимир Вељковић 16020 „Симулација флуида у рачунарској графици“, ментор доц. др Александар Димитријевић
 • Лазар Мојсиловић 15266 „Процедурално генерисање терена коришћењем окружења за развој игара“, ментор доц. др Александар Димитријевић
 •  Данијел Мирић, 16224, „Неуронске мреже и могућност њихове примене у области инжењерства“, ментор доц. др Мирослав Миловановић
 • Никола Стојиљковић 17469 „Пројектовање и реализација извора подесивог једносмерног напона“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Милица Ђорђевић 17092 „FPGA хардверски акцелератор за k-NN претрагу“, менторка доц. др Милица Јовановић
 • Стефан Минић 16739 „Пројектовање Consant Current драјвера за RGB LED светла“, менторка проф. др Весна Пауновић
 • Слободан Лазић, бр. индекса 13315, „Савремене методе пројектовања индустријских ПИД регулатора“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Ивана Миливојевић, 16704 „Праћење регуларности полагања тестова применом техника рачунарског вида“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Александар Ивковић 16099 „Преглед алгоритама за праћење тачке максималне снаге PV система“, менторка доц. др Сања Алексић
 •  Стеван Цветковић 19031 „Анализа несиметричних трофазних система применом рачунарског програма“, менторка проф. др Весна Јавор 
 • Лазар Игњатовић 17124 „Пројектовање и имплементација система за безбедносну анализу индустријских мрежних протокола“, ментор проф. др Владимир Ћирић 
 • Никола Јовановић 15153 „Алгоритми вештачке интелигенције у Unity-ју“, ментор проф. др Леонид Стоименов 
 • Александар Савовић 16320 „Мониторинг активних процеса на рачунару коришћењем Influx базе података“ ментор доц. др Александар Станимировић 
 • Павла Граховац 16522 „Пројектовање филтара у обради аудио сигнала“, ментор проф. др Горан Станчић
 • Марко Илић 17132 „Пројектовање система за разврставање робе базирано на индустријским контролерима“, ментор проф. др Саша С. Николић 
 • Никола Лазић 16669 „Управљање стамбеним соларним енергетским системом“, ментор проф. др Саша С. Николић 
 • Душан Јовановић 17149 „Универзална верификација компонената за испитивање и проверу функционалности Wishbone протокола“, ментор проф. др Данијел Данковић 
 • Тихомир Живић, 15007, „Redis Stack“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Стеван Грујић, 17058, „Реализација апликације за модификацију и синтезу Word докумената“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Лазар Живковић, 15011, „Мобилна апликација за подршку планирању развијена у крос-платформским технологијама, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Јована Младеновић, 17294, „Одређивање механичке карактеристике асинхроног мотора на основу каталошких података“, ментор проф. др Небојша Митровић     
 • Дејан Миленковић, 17232, „Примена SCADA система у процесу производње сладоледа“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Жикица Петковић, 15307, „Имплементација аукцијске веб продавнице“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Никола Петровић, 17344, „Препознавање сигнала помоћног фудбалског судије“, ментора проф. др Александар Милосављевић
 • Софија Перић, 17334, „Машинско учење - Регресија“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Каролина Станисављевић, 16343, „Примена рачунарских програма за одређивање Фуријеове трансформације сигнала“, менторка проф. др Весна Јавор
 • Петра Милосављевић, 16725, „Сегментација објеката на медицинским сликама“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Јелена Петровић, 17343, „Примена програмског пакета Factory I/O у управљању транспортном траком“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Иван Милошевић, 15241, „Процес производње и примене соларне ћелије“, ментор проф. др Драган Пантић
 • Милан Павловић, 17319, „Драјвери за ембедед системе“, менторка проф. др Татјана Николић
 • Стефан Алексић 16995 „Пројектовање и имплементација система за прикупљање и обогаћивање безбедносних података“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Игор Јовановић 16630 „Имплементација замки за хакере модификацијом кернел драјвера"ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Павле Маринковић, 16178, „Глобално осветљење тродимензионалне сцене у реалном времену засновано на праћењу просторних купа“, ментор доц. др Александaр Димитријевић
 • Миљана Богдановић, 17019, „Пројектовање и имплементација скалабилне микросервис архитектуре за друштвене мреже“, ментор проф. др Владимира Ћирића
 • Милица Илић, 17134, „Развој медицинског уређаја за мерење крвног притиска“, ментор доц. др Борислав Јовановић
 • Анђела Јовановић, 17148, „Пројектовање система секвенци за рециркулационе пумпе на линији за пречишћавање лима“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Димитрије Тодоровић, 17492, „Аутоматизација производње напитака применом SCADA система“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Никола Милићевић, 16206, „Аутоматизација система за наводњавање заснована на SCADA систему“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Урош Пешић, 17356, „Оркестрација микросервиса у систему за надгледање и анализу параметара у аутомобилима“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Теодора Коцић 17190 „ИоТ систем заснован на микросервисној платформи и функцијама као сервисима за контролу потрошње електричне енергије у паметној кући“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Теодора Стаменковић, 17414, „Мобилна апликација и микросервисни системи за анализу виталних података са паметног сата“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Миљана Симић, 17401, „Приступ веб сервисима из мобилне Android апликације коришћењем REST, GraphQL и gRPC технологија“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Анђела Стојиљковић, 17467, „Методе за идентификацију параметара асинхроног мотора“, ментор проф. др Небојша Митровић
 • Исидора Јовановић, 17153, „Паковање чаја применом SCADA система“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Драгана Мрђен, 17300, „Аутоматизација процеса производње папира применом SCADA система", ментор проф. др Саша С. Николић
 • Младен Ицић, 17138, „Примена конволуционих неуронских мрежа у аутономним возилима“, ментор проф. др Марко Милојковић
 • Николa Спасић, 16871, „Сортирање кутија на основу тежине применом софтверског пакета Siemens Step 7“, ментор доц. др Никола Данковић
 • Немања Мишић, 16761,CockroachDB база података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Анастасија Аврамовић 16990 „Примена наноцеви: батерије и кондензатори“, менторка доц. др Сања Алексић
 • Александра Пантић 17325 „Употреба Tundish car–а на линији за непрекидно ливење челика“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Марија Кршанин 17201 „Примена програмабилног логичког контролера у управљању индустријским расхладним системима“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Милош Ковачевић, 15681, „Веб апликација за вођење спортских резултата и такмичења“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Павле Видановић, 16026, Web апликација за унапређење здравља и тренинга код рекреативаца“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Катарина Делетић, 16046, „Практична примена Python–а на кретање онтологија“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Анђелина Здравковић, 17113, „Систем за праћење влажности земљишта заснован на STM32F7508-DK“, менторка проф. др Татјана Николић
 • Аница Стевановић, 17435, „Аутоматизација система за производњу вина заснована на програмабилним логичким  kонтролерима“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Александра Бранкован 14258 „Анализа DC/DC претварача у стационарном режиму рада“, ментор проф. др Драган Манчић
 • Душан Гидић, 14303, „Оптички детектор положаја у равни на бази Arduina за платформу Unity“, ментор проф. др Дејан Милић
 • Николa Илић, 17135, „Развој апликација виртуелне реалности за Meta Quest 2 платформу“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Филип Милосављевић 16707 „Процена оптерећења саобраћаја коришћењем Yolo детектора“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Стефан Васов, 16015, „Android апликација за аутоматско генерисање програма тренинга и исхране“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Алекса Богдановић, 16483, „Естимација брзине асинхроног погона применом неуронских мрежа“, ментор проф. др Милутин Петронијевић
 • Ненад Соколовић, 16333, „Штета услед неиспоручене електричне енергије“, менторка проф. др Лидија Коруновић
 • Лазар Минић, 17265, „Микросервисни систем за праћење пошиљки“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Вук Бибић, 17014, „Колоризација црно-белих слика коришћењем GAN модела“, менторка проф. др Јована Џунић
 • Александар Стоиљковић, 16380, „Пројектовање и имплементација виртуелизованог модуларног система за креирање резервних копија података“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Нађа Станковић, 17427, „Аутоматизација система за производњу аутомобилских гума“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Јована Станковић, 17423, „Примена програмабилног логичког контролера за реализацију управљања система за бризгање пластике“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Алекса Милетић, 17242, „Симулација и виртуелно пуштање у рад линије за сортирање и складиштење“, ментор проф. др Милутин Петронијевић
 • Александaр Добривојевић, 15371, „Савремени развој m-commerce мобилних апликација“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Милош Динић,16058, „Веб апликација за нутриционисте“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Радиша Марковић, 16187, „Реализација блога као једостраничне веб апликације“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Лука Младеновић, 17295, „Пројектовање и имплементација система за кластеризацију и визуелизацију података заснованог на агломеративном хијерархијском кластеровању”, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Никола Златков, 16593, „Имплементација графа тродимензионалне сцене“, ментор доц. др Александар Димитријевић
 • Урош Стојковић, 17472, „Примена Onion архитектуре у имплементацији апликације за решавање линеарних електричних кола“, ментор доц. др Милош Радмановић
 • Никола Геочеловић, 16036, „Заштита од атмосферских пражњења у електричним инсталацијама, ментора проф. др Александар Јањић
 • Андрија Алексић, 16992, „Погонска јединица у модерној Формули 1, са посебним освртом на Електронску контролну јединицу“, ментора проф. др Бранислав Петровић
 • Александар Ицић, 17137, „Пројектовање верификационе компоненте за “High-Speed Transmit” серијски интерфејс модула “Pixel Transmitter”“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Марија Јоцић, 17170, „Примена метода машинског учења за дијагностику у медицини“, менторка проф. др Миљана Милић
 • Марко Јовић, 17165, „Нуклеарна енергија“, менторка доц. др Сања Алексић
 • Илија Ђорђевић, 15089, „Софтверска имплементација ITU-R P.1546-5 препоруке за одређивање нивоа електромагнетног зрачења на фреквенцијама мобилних комуникација“, ментор доц. др Југослав Јоковић
 • Иван Михајловић, 16757, „Компактне машине за вертикално подизање терета“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Анита Голубовић, 16519, InfluxDB - База података за временске серије“, ментор доц. др Милош Богдановић
 • Жељко Јовановић 17152 „Аутоматизација рада магнетне резонанце применом SCADA система“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Марко Скрлатовић, 16329, „Поузданост дистрибутивних постројења“, менторка проф. др Лидија Коруновић
 • Наталијa Ивковић, 17121, Аутоматизација процеса производње бехатон плоча применом програмабилних логичких контролера, проф. др Саша С. Николић
 • Марко Спасић,16334, Имплементација 3Д модела и апликације за виртуелни обилазак музеја, доц. др Стевица Цветковић.
 • Никола Божин, 16486, Генерисање пута у 2D гриду, доц. др Петар Рајковић.
 • Јован Илић,14312, Избор модела базе података код информационих система телекомуникационих компанија, проф. др Дејан Ранчић.
 • Ђорђе Митровића, 15766, Веб апликација за издавање апартмана, проф. др Валентина Нејковић.
 • Мила Петковић, 16812, Elasticsearch база података и подршка за рад са просторним подацима“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Немања Станковић, 16357, „Веб апликација за приказ и визуелизацију података са Strava апликације“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Милош Цекић, 16446, „Веб апликација за пријављивање на планинарске апликације“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Ненад Марковић, 14369, „Систем за надгледање и управљање резерватом природе у циљу очувања фауне“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Иван Ђокић, 15560, „Реализација апликације за одржавање базе шаховских позиција постављених у FEN стандарду“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Дарко Јотев 15643 „Десктоп апликација за визуализацију и анализу података са Полар веб-сајта“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Милан Анђеловића 15994 „Андроид апликација за праћењенатлетских профила са Strava веб-сајта“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Стефан Стаменковић, 16882 „Веб апликација за продају преко интернета“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Марко Манасијевић, 16169, „Типови хидроелектрана“, менторка проф. др Лидија Коруновић
 • Никола Миљуш, 16220, „Пројектовање и реализација фотонапонског система снаге 6.15 kWp повезаног на електродистрибутивну мрежу“, ментор проф. др Драган Пантић
 • Сандра Стојиљковић, 15922, „Изучавање алата за дигитални маркетинг“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Сара Милић, 15735, Elasticsearch као дистрибуирана база података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Јелена Фируловић, 17509, „Технике за имплементацију приступачности на примеру игре „Не љути се човече““, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Марко Аранђеловић, 15997, „Управљање дигиталним правима (DRM) при репродукцији мултимедијалног садржаја“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Јован Крстић, 16151, „Платформа за допуну батерија у мобилним вишероботским системима“, ментор проф. др Милорад Тошић
 • Тамара Јовановић, 16127, „Мерење снаге у трофазном систему“, менторка проф. др Весна Јавор
 • Сандра Јовановић, 16126, „Прорачун струја кратких спојева методом симетричних компоненти“, менторка проф. др Весна Јавор
 • Ненад Вељковић, 16504, TimescaleDB база података“, ментора доц. др Александар Станимировић
 • Даница Пејчић, 14937, „Library Management System“, ментор проф. др Леонид Стоименов
 • Стефан Маринковић, 16682, „Примена PLC и SCADA софтвера у процесу пуњења и паковања млечних производа у пластичној амбалажи“, ментор проф. др Зоран Јовановић.
 • Миљана Ђорђевић, 16563, „Реализација апликације за дељење утисака са туристичких путовања“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Анђела Бачевић, 15039, „Примена соларне енергије у пољопривреди“, ментор проф. др Драган Пантић
 • Дејан Ранђеловић, 15843, „Десктоп апликација за управљање дипломских и мастер радова“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Јован Ристић, 14132, „Мобилна Android апликација за фитнес заснована на Google Fit API“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Мартина Анђелковић, 16469, „Аутоматизација стамбених објеката базираних на програмабилним логичким контролерима“, ментор проф. др Саша С. Николић.
 • Јеленa Ђукић, 16548, „Обрада података коришћењем Apache Spark платформе“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Петар Брајковић, 16494, „Web апликација за управљање планинарским домовима“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Лука Младеновић 16766 „Софтверска подршка за комуникацију између лекара и пацијената“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Милан Васић, 14978, „Webhook нотификација у Spring framework-у“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Димитрије Цветковић, 15056, „Примена „Citect SCADA“ софтвера у управљању постројењем за дробљење каменог материјала и гранулисање по фракцијама“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Димитрије Стаменковић, 16339 „Имплементација CI/CD у дистрибуираном окружењу“, ментор проф. др Милорад Тошић
 • Александар Петровић, 15309, „Имплементација процеса за аутоматско фарбање каросерије аутомобила“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Зоран Пецић 15295 „Развој мобилне апликације за манипулацију над Gsheet документима“, ментор проф. др Валентина Нејковић
 • Марко Окичић, 16794, „Прорачун струјне оптеретљивости каблова у нужном погону“, ментор проф. др Драган Тасић
 • Јелена Васић, 13857, „Развој web апликације за учење речи страних језика“, ментор проф. др Иван Петковић
 • Ђорђе Ђурђевић 15588 „Системи за давање препорука“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Михајло Шутановац 16978 „Развој генеричких веб портала научних лабораторија“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Стефан Ђокић 15084 „Имплементација дистрибуираних трансакција код микросервиса“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Милан Микић 15725 „Инжењерство у служби одржања здравља“, ментор проф. др Леонид Стоименов
 • Стефан Ракић 14125 „Генератори енергије у обновљивим изворима“, ментор проф. др Драган Манчић
 • Мила Мировић 16742 „Примена неуронских мрежа за класификацију слика“, ментор проф. др Леонид Стоименов
 • Даница Марковић15711 „Апликација заснована на React технологији за управљање члановима различитих удружења“, ментор проф. др Валентина Нејковић
 • Тамарa Николић, 16790, „Анализа и имплементација real-time стриминг протокола“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Михајло Станковић, 15887, „Примена вештачке интелигенције у образовању“, ментор проф. др Валентина Нејковић
 • Нађа Милетић 16203 „Web апликација за управљање изложбама паса“, ментор проф. др Валентина Нејковић
 • Милан Ватовић, 16016, „Енергетски трансформатори у дистрибутивним мрежама“, ментор проф. др Лидија Коруновић
 • Катарина Џунић, 16449, „Мале хидроелектране“, ментор проф. др Лидија Коруновић
 • Дуња Ђорђевић, 16555, „Аутоматизација система за обраду производа од метала“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Данило Марковић, 16687, „Вајбер бот за помоћ у налажењу паркинга за инвалиде“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Вања Таталовић, 15933, Имплементација едукативног портала применом модерних CMS система“, ментор проф. др Саша В. Николић
 • Александар Јовановић, 16625, „Пројектовање управљања система за мешање боја у хемијској индустрији“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Душан Марковић, 16181, „Тактилни екран за приказивање Брајеве азбуке, за слепе и слабовиде“, ментор доц. др Станиша Перић
 • Александар Митровић, 16747, „Android Bluetooth Low Energy апликација за бележење контаката“, ментор проф. др Братислав Предић
 • Милош Вељановски, 16502, „Реализација апликације за организацију и складиштење мултимедијалних података са Android уређаја“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Марко Петовић 14100 „Моделовање претварача за инверзију напона помоћу модела за усредњавање“, ментор проф. др Драган Манчић.
 • Михајлo Вељковић, 16022, „Оркестрација виртуелних машина коришћења Kubernetes-а“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Бојан Марковић 15710 „Виртуелна 3Д реконструкција вештачког језера као ресурса за водоснабдевање“, ментор доц. др Стевица Цветковић
 • Алекса Тричковић 16430 „Аутоматизација система за производњу безалкохолних пића заснован на SCADA системима“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Марија Станисављевић 16883 Оптимизација коришћења LCD1602 дисплеја kоришћењем PCF8574 кола“,  ментор проф. др Весна Пауновић
 • Предраг Цакић 16966 „Примена Elasticsearch платформе у IoT системима“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Марко Коцић 16657 „Реализација безбедоносних протокола за SECFIT Web апликацију“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Милица Мартиновић, 15714, „Имплементација система за индустријску аутоматизацију применом “OPC UA” стандарда и “InPka DB” серијске базе података“, ментор проф. др Иван Петковић
 • Марија Младеновић, 16241, „Размена података о учењу између Moodle JMS–а и Google Drive Sheets-а“, ментор проф. др Иван Милентијевић
 • Живојин Јовић, 16131, „Пројектовање и анализа погонског система електричног возила“, ментор проф. др Милутин Петронијевић
 • Јулија Панчић 16270 „Концептуално моделовање у развоју веб апликација“, ментор проф. др Милорад Тошић
 • Жељко Станојевић, 16358, „Развој Android апликације за проналажење дневних послова коришћењем Java програмског језика“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Братислав Здравковић, 16589, „Обновљиви извори енергије“, ментор проф. др Драган Пантић
 • Ђорђе Павловић, 16797, „Геометријска генерализација дубоког учења на нееуклидским доменима коришћењем теорије група“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Владимир Ивановић, 15123, „Инсталације за пуњење електричних аутомобила“, ментор проф. др Александар Јањић
 • Данило Ивковић, 15622, „Реализација сигнал генератора“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Николa Вукотић, 16032, „GPU имплементација SVM алгоритма“,  ментор проф. др Сузана Стојковић
 • Тамара Јоцић, 16664, „Стартегија развоја вештачке интелигенције и примена неуронских мрежа у инжењерству“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Ема Илијић, 16101, „Имплементација индустријског Internet of Things система применом InfluxDB базе података и node.js технологије“, ментор проф. др Иван Петковић
 • Маријa Станковић, 16350, „Развој IoT апликације заснован на Maniflux платформи отвореног кода“,ментор проф. др Драган Стојановић
 • Немања Стојменовић, 16379, „Систем за контролу броја људи у просторији и прописане дистанце“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Никола Томић, 16425, „Пројектовења аутномног фотонапонског система снаге 10kW“, ментор проф. др Драган Пантић
 • Жарко Јовановић, 14694, „Пасивне оптичке мреже у приступном домену“, ментор проф. др Дејан Милић
 • Маја Костић, 16148, „Интеграција фотонапонских технологија и система при пројектовању паметних кућа“. Mентор доц. др Сање Алексић
 • Сања Миленковић, 16697, „Arango DB“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Исидора Љотић, 15190, Пројектовање паметне куће“, ментор проф. др Драган Пантић
 • Драгана Ристић, 15852, Употреба технологија Ангулар и ЈаваСпринг за израду система који води рачуна о активности запослених“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Андрија Малбаша, 16675, Moodle-Microsoft Teams интеграција употребом Office 365 Teams Theme“, проф. др Ивана Милентијевић
 • Александар Јовановић, 15644, „Имплементација друштвене мреже коришћењем Neo4j базе података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Лука Живковић, 15493, „Избор параметара фотонапоског система“, ментор проф. др Александар Јањић
 • Немања Милановић, 15726, „Реализација управљања лифтом у паметним зградама“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Јован Пешић, 15301, „Анализа и имплементација Single Sign On методе аутентификационе шеме“, ментор проф. др Иван Петковић
 • Марко Николић, 17528, „Аутономни соларни системи“, ментор проф. др Александар Јањић
 • Дејан Младеновић, 16238, „Платформа за бригу о љубимцима – „Safe Pet““, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Вукашин Стојановић, 14933, „Прорачун радних карактеристика асинхроног мотора при условима несиметричног напајања“, ментор проф. др Зоран Стајић
 • Владета Манић, 16171, „Микросервисна архитектура у Moleculer.js-у“, проф. др Дејан Ранчић
 • Христина Ранђеловић, 15344, „Перцептивни ефекти просторне димензије звучне слике“, ментор проф. др Дејан Ћирић
 • Александар Стаменковић, 16874, „Hazelcast платформа“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Александар Рутић 13777 „Реализација електронске браве“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Вељко Ивановић 16596 „Пројектовање управљања алармних система у стамбеним објектима“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Данијел Димитријевић, 16539, „”UVM” окружење за функционалну верификацију “UART” модула са “WISHBONE” интерфејсом“, ментор проф. др Горан Љ. Ђорђевић
 • Јелена Ристић, 16847, „Пројектовање дигиталних Notch филтара“, ментор проф. др Горан Станчић
 • Марко Боцић 16490 „Регулација броја обртаја електро мотора коришћењем програмабилног логичког контролера“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Никола Златков, 16593, „Имплементација графа тродимензионалне сцене као део алата за развој видео-игара“, ментор доц. др Александар Димитријевић
 • Павле Видановић, 16026, „Web платформа за повезивање тренера, нутрициониста, спортских лекара и клијената“, ментор проф. др Валентина Нејковић
 • Милан Стојановић, 16922, „Предикција временских серија података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Урош Миливојевић, 16705, „Примена генетских алгоритама на пробабилистичку теорију тестова“, ментор проф. др Иван Милентијевић
 • Андрија Милосављевић, 16723, „Софтверска подршка креирања рецепата и одређивања дијагноза приликом прегледа пацијената“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Наталија Милошевић, 16729, „Веб апликација за онлајн приступ резултатима медицинских анализа и прегледа“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Стефан Манасијевић, 15200, „Аутоматизација система за производњу електричних трансформатора“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Ђорђе Николић, 16252, „Groover - Мултиплатформска десктоп апликација за интерну комуникацију музичких група“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Урош Стевановић, 16372, „Аутоматизација пиварског постројења применом TIA портала“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Андреја Цветковић, 14620, „Штапне хватаљке са раним стартовањем“, ментор проф. др Александар Јањић.
 • Петар Миљковић, 14388, „Реализација система за генерисање анаглиф 3Д видео преноса у реалном времену“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Петар Ђорђевић, 16567, „Проширење окружења за развој пословних апликација у облаку сервисима вештачке интелигенције на примеру Salesforce платформе“, ментор проф. др Милорад Тошић
 • Ана Миленковић, 16699, „Мобилна апликација заснована на проширеној реалности за туристички обилазак знаменитости кроз игру“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Миљана Ранђеловић, 16842, „Систем за давање препорука заснован на граф базама података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Младен Зарић, 16094, „Пројектовање и имплементација система заснованог на контејнерима за безбедно складиштење корисничких фајлова“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Владимир Милутиновић, 16734, Заштита соларних електрана од атмосферских пражњења, проф. др Александар Јањић
 • Немања Ђорђевић, 16564, Утицај брзине комуникације на освежавање анимација на OLED SSD1306 дисплеју , проф. др Весна Пауновић
 • Јован Риоровић, 14489, „Систем за елиминацију закошења ослонца порталног крана“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Димитријe Милошевић, 16727, Израда текстура у програму Substance painter, проф. др Саша В. Николић
 • Даркo Остојић, 15793, Платформа за менаџмент билтена, проф. др Валентина Нејковић
 • Николa Митић, 15252, Примена OCR-a у раду писарнице, проф. др Леонид Стоименов
 • Данијел Демчић, 15546, Софтверска подршка одређивању медицинских дијагноза, проф. др Драган Јанковић
 • Светлана Манчић, 15699, „Заштита рачунарских мрежа pfSense системом за детекцију напада“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Петар Младеновић, 15263, „Моторизована платформа за праћење предефинисане путање“, ментор проф. др Станиша Перић
 • Димитрије Јанковић, 16109, „Реализација процеса за аутоматско складиштење робе помоћу PLC Omron контролера“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Милица Денић, 16532, „Заштита од атмосферских пренапона у електричним инсталацијама“, ментор проф. др Александар Јањић
 • Вања Стошић 16938 „Пројектовање уређаја за мерење нивоа глукозе у крви“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Милица Илић 16609 „Примена система за аутоматизацију паметне баште помоћу програмабилног логичког контролера“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Бојана Свиленковић 16856 „Примена географских информационих система код паметних градова“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Стефан Соколовић 16866 „Препознавање сигнала одбојкашког судије“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Вукан Спасић 15741 „Прорачун угиба проводника надземних водова“, ментор проф. др Драган Тасић
 • Дражен Милојевић 15741 „Високонапонски генератори за лабораторијска тестирања“, ментор проф. др Весна Јавор
 • Дарко Манић 14730 „Entify Framework објектно-релациони мапер“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Алекса Тодоровић, 15936, „Примена програмабилног логичког контролера Омрон у реализацији аутоматског процеса производње LED модула“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Алекса Стојановић, 16918, „Примена програмабилно логичког контролера у аутоматизацији перионице за моторна возила“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Анђела Стаменковић, 16875, „Реализација веб платформе за лекове“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Душан Ристић, 15349, „Управљање авионом помоћу машинског учења у Unity Game Engine-у“, ментор проф. др Леонид Стоименов
 • Немања Томић, 16951, „Развојно окружење за примене операционих појачавача реализовано у Altium-у“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Микица Раденковић, 16827, „Коришћење оптоелектронских компонената у едукативне сврхе“, ментор доц. др Емилија Живановић
 • Бојана Михајловић, 16754, „Геотермални енергетски системи“, ментор проф. др Драган Пантића
 • Димитрије Петровић, 16815, „Доказивање теорема“, ментор проф. др Леонид Стоименов
 • Андрија Додић, 16061, „Економски критеријуми за избор компензације реактивне енергије“, ментор проф. др Лидија Коруновић
 • Милан Радосављевић 16835 „Практична примена Qt оквира у софтверском инжењерству“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Младен Јевтовић, 16622, „Примена виртуелног софтверског окружења за верификацију ПЛЦ управљачког програма“, ментор проф. др Милутин Петронијевић
 • Петар Стокић, 15925, „Анализа процеса развоја веб апликације у програмском језику Елм“, ментор проф. др Иван Петковић
 • Јован Ристић, 14132, „Развој Android апликације за фитнес коришћењем Google Fit API-а“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Александар Вучковић, 16513, „Систем за тестирање РГБ матричних плоча“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Катарина Божиновић, 16487, „Практична реализација аритметичко логичке јединице“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Тамарa Марјановић, 16685, Стринг мечинг алгоритми и њихова примена у биоинжењерству, проф. др Драган Јанковић
 • Јелена Ђикић, 16548, Apache Spark платформа, доц. др Александар Станимировић
 • Маријанa Цветковић, 16969, KairosDB база података, доц. др Александар Станимировић
 • Теодора Стефановић, 16969, Апликација за вођење финансија спортског клуба, проф. др Валентина Нејковић
 • Дијана Прокић, 16826, Примена платформи е-учења:примери из праксе, проф. др Валентина Нејковић
 • Катаринa Делетић, 16046, Креирање онтологија применом Python-a, проф. др Валентина Нејковић
 • Милицa Грбушић, 16040, Десктоп апликација за аутоматско генерисање тренинга трчања, проф. др Валентина Нејковић
 • Милице Вацић, 16017, Web апликација за програме трчања и исхране, проф. др Валентина Нејковић
 • Дејана Ранђеловића, 15843, Апликација за вођење евиденције студентских радова једног ментора проф. др Валентина Нејковић
 • Љубица Кривокапић 16659 „Конструкција и примена капацитивног сензора за мерење влажности земљишта“, ментор проф. др Љубомир Врачар

 • Катарина Филиповић 16961 „Cosmos DB база података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Горана Радовановић 16831 „Пројектовање и имплементација система за издавање дигиталних сертификата“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Лазар Шипић 16976 „Конструкција и примена ултразвучног сензора за мерење даљине“, ментор проф. др Љубомир Врачар
 • Ђорђе Чикић 16973 „Детекција и препознавање саобраћајних знакова коришћењем техника дубоког учења“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Александар Петровић 16813 „Пројектовање и имплементација софтверских замки за детекцију злонамерних активности на мрежи“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Николa Поповић 15826 „Мобилна апликација за комуникацију ад хок групе корисника“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Александр Ранђеловић 16839 „Детекција и препознавање регистарских таблица“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Стефан Стојановић 16929 „Реализација апликације за дигиталну обраду серије нормализованих скенираних докумената“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Виктор Николић 16778 „Пројектовање управљања лифтом применом SCADA система“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Анa Сентов, 16858 „Реализација бројача коришћењем Arduino развојног окружења“, ментор доц. др Емилија Живановић
 • Јања Маринковић 16680 „Скин ефекат у масивним проводницима“, ментор проф. др Драган Тасић
 • Лазар Симић 16860 „Прорачун скин ефекта код проводника правоугаоног попречног пресека“, ментор проф. др Драган Тасић
 • Милан Станковић, 16893, „Архитектура апликација заснована на наносервисима“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Давид Боснић, 16489, „ТИГ платформа за надгледање временских серија података", ментор доц. др Александар Станимировић
 • Ђорђе Цветковић, 16441, „ЕЛК систем за мониторинг мрежног саобраћаја и фајл система веб сервера“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Јован Крстић, 16151, „Испитивање утицаја бежичне мреже на координацију аутономних робота“, ментор проф. др Милорад Тошић
 • Милош Панић, 16799, „Микросервисна апликација архитектуре вођене догађајима за куповину улазница и емитовање онлине садржаја“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Драгана Митровић, 16749, „Аутоматизација процеса пречишћавања воде помоћу CitectSCADA система“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Катарина Панчић, 16802, „Безбедност индустријских SCADA система“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Ненад Божидаревић, 16485, "Аутоматизација хладњаче применом програмабилног логичког контролера", ментор проф. др Саша С. Николић
 • Димитријеа Цветковић 15056 „Примена „Citect SCADA“ софтвера у управљању постројењем за дробљење каменог материјала и гранулисање по фракцијама“, проф. др Зоран Јовановић
 • Катарина Стојковић 16937„Развој концепта паметне куће у XXI веку“, проф. др Саша С. Николић
 • Николета Џунић 16974 „Пројектовање и реализација система за праћење квалитета воде“, проф. др Љубомир Врачар
 • Димитрије Радосављевић 16834 „Full-text претрага означених докумената“, доц. др Александар Станимировић
 • Теодорa Денић, 16534, Прорачун оптималних токова активних снага, проф. др Драган Тасић
 • Лазар Ђорђевић 16559 „Примена Neo4J базе за анализу тикета јавних репозиторијума“, проф. др Братислав Предић
 • Лазар Живковић 15011 „Развој мобилних апликација у Cross-platform технологијама“, проф. др Драган Стојановић
 • Милица Илић 15613 „Аутоматизација система за добијање полупроизвода у фабрици гума“, проф. др Саша В. Николић
 • Ивана Грујић 16527 „Виртуелна безбедност индустријских контролних система“, проф. др Саша С. Николић
 • Нина Тричковић 16956 „Аутоматизација система за израду протеинског сладоледа“, проф. др Саша С. Николић
 • Дуња Тодоровић 16949 „Синтеза звука и модерни аудио“, проф. др Горан Станчић
 • Теодора Ранђеловић 16843 „Развој клијентских веб апликација применом ангулар оквира“, проф. др Саша В. Николић
 • Ђорђе Николић 16782 „Прорачун струја кратког споја у мрежама са дистрибуираним изворима“, проф. др Александар Јањић.
 • Јелена Недељковић, 16772, Сигурносни “IoT” системи, проф. др Бранислав Петровић
 • Ненад Марковић, 14369, Систем за управљање и надзор резерватом природе у циљу унапређења заштите флоре и фауне, проф. др Зоран Јовановић
 • Марија Станковић, 15884, Gamification и Google Meet, проф. др Иван Милентијевић
 • Јована Станковић, 16887, Прорачун токова снага у дистрибутивним мрежама, проф. др Александар Јањић.
 • Милош Станојевић, 15891, Доменски претраживач, проф. др Сузана Стојковић
 • Душан Димитров, 16541, Cassandra база података, доц. др Александар Станимировић 
 • Јелена Јакимов, 16106, Алгоритми за линеарну регресију, проф. др Сузана Стојковић
 • Петар Васиљевић, 15954, Примена Augular framework-a и ASP.NET Web API-a за развој Web апликације за резервацију апартмана, проф. др Дејан Ранчић
 • Милан Тасић, 16416, Употреба физичке рачунарске платформе Arduino са осмобитним AVR Atmel микроконтролером на примеру флаширања течних супстанци у индустрији, проф. др Саша С. Николић
 • Катарина Крстић, 16152, Разумевање табеларних података помоћу непотпуно дефинисаног доменског знања, проф. др Милорад Тошић
 • Јаков Бартон, 16004, Компресија података коришћењем LZ4_HC библиотеке, доц. др Милош Радмановић
 • Никола Јовановић , 15153, Развој апликација виртуелне реалности за Oculus Quest платформу, доц. др Александар Димитријевић
 • Милош Станковић, 16354, Развој iOS апликација применом SWIFT програмског језика, проф. др Драган Јанковић
 • Јована Костић, 16147, Рад са графовима знања коришћењем природног језика, проф. др Милорад Тошић
 • Наталија Тонић, 14965, Прикупљање и анализа података о Git репозиторијумима, доц. др Александар Станимировић
 • Ненад Димитријевић, 16052, Испитивање електричних инсталација стамбеног објекта, проф. др Александар Јањић
 • Јелена Илић, 16608, Примена програмабилног логичког контролера у систему за реализацију управљања животног простора, проф. др Саша С. Николић
 • Немања Пешић, 14460, Аутоматизација система за доставу хране, проф. др Саша С. Николић
 • Александар Ранђеловић, 14884, Развој Веб апликације за подршку процеса пријаве и одбране дипломских радова, проф. др Леонид Стоименов
 • Живојин Милутиновић, 16735, Управљање логовима у дистрибуираном окружењу коришћењем ELK платформе, проф. др Александар Станимировић
 • Катарина Михајловић, 15720, Full-text претрага текста коришћењем Lucene.NET библиотека, проф. др Александар Станимировић
 • Маша Нешић, 16774, Микросервисни ситем за праћење саобраћаја заснован на интернету ствари и анализи великих токова података, проф. др Драган Стојановић
 • Лука Петровић, 14850, Реализација апликације за пренос сегмента дисплеја у реалном времену, проф. др Владан Вучковић
 • Јованa Ђурковић, 15592, Реализација прототипа друштвене мреже са XOR шифрирањем фотографија и видео материјала у бази, проф. др Владaн Вучковић
 • Душан Николић, 14820, Развој ембедед софтвера коришћењем QEMU емулатора, проф. др Татјана Николић
 • Анђела Стоиљковић, 16916, Аутоматизација система за праћење и контролу производа, проф. др Саша С. Николић
 • Милан Пејковић, 16806, Предикција кварова у одржавању машина и механизама у индустрији применом програмабилног логичког контролера, проф. др Саша С. Николић
 • Ненад Јовановић, 16125, Примена програмабилног логичког контролера OMRON у реализацији процеса за производњу ротора за моторе мале снаге, проф. др Саша С. Николић
 • Катарина Станисављевић, 16345, Примена SCADA система у управљању лифтом, проф. др Саша С. Николић
 • Нина Станисављевић, 16346, Употреба SCADA система у управљању транспортном траком, проф. др Саша С. Николић
 • Петар Јовановић, 15155, Анализа WebRTC стандарда за комуникацију у реалном времену уз демонстрацију при развоју React апликације, проф. др Иван Петковић
 • Александар Бенцун, 14254, Имплементација система за вођење пацијената применом ДДД методологије, проф. др Иван Петковић
 • Петар Трифуновић, 16955, Претраживање слика по боји и текстури, проф. др Сузана Стојковић
 • Жарко Ковачевић,15682, Развој апликације за паметне градове коришћењем MVC пројектног обрасца, проф. др Дејан Ранчић
 • Невена Чолић, 15533, Развој IoT апликације паметне куће заснован на ThingSpeak платформи, проф. др Драган Стојановић
 • Лена Петровић, 16818, Мобилна Android апликација за надгледање здравственог стања, навика и активности корисника, проф. др Драган Стојановић
 • Радиша Рајковић, 15838, Мерење електричне енергије у кућним инсталацијама, проф. др Александар Јањић
 • Илија Милосављевић, 16210, Симулација рачунарских ресурса у Python-у, Проф. др Иван Милентијевић
 • Исидора Стевановић, 16904, Аутоматизација система за управљање паметном кућом, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Сандра Стаменковић, 16881, Аутоматизација система за одржавање и процену безбедности паметног аутомобила, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Александра Ристић, 16313, Web платформа за вођење различитих виртуелних тркачких лига и трка, проф. др Владан Вучковић
 • Кристина Мицић, 15716, Прилагођавање платформе Мудл за учење помоћу вишенивовских задатака, проф. др Иван Милентијевић
 • Дарјан Другариновић, 16063, Проширење HTML и CSS Web сајтова ауторизацијом корисника и огласном таблом, проф. др Валентина Нејковић
 • Саша Макуловић, 14726, Реализација апликације за динамичко препознавање промена позиције на шаховској табли, проф. др Владан Вучковић
 • Јована Петровић, 15819, Примена CitectSCADA–е у реализацији аутомата за студенте, проф. др Саша С. Николић

Јавне презентације мастер радова

 • Студенткиња мастер академских студија Маја Костић, број индекса 1414, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена метеоролошких станица у процесу пројектовања и контроле фотонапонских система“ у уторак, 30. 5. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Јелена Ристић, број индекса 1380, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Техно-економска анализа и примена BIPV“, у уторак, 30. 5. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Милицa Стојановић, број индекса 953, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена програма ATP Draw за прорачун атмосферских пренапона Бержероновим методом “ у четвртак, 11. 5. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Милош Петков, број индекса 955, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Савремени MES системи у индустрији 4.0 “ у петак, 284. 2023. годинеу 13 часова на Електронском факултету у Нишу у сали 2
 • Студенткиња мастер академских студија Јања Маринковић, број индекса 1312, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Анализа електричног лука у нисконапонском разводном постројењу које напаја електричне погоне “ у среду, 12. 4. 2023. године у 13 часова на Електронском факултету у Нишу у сали 165
 • Студент мастер академских студија Андреја Цветковић, број индекса 1416, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Употреба фреквентног регулатора у процесу одимљавања гараже“ у уторак, 11.04.2023. године у 11,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Никола Станковић, број индекса 1362, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Моделовање антена за испитивање електромагнетне компатибилности у рачунарском програму“ у четвртак, 06.04.2023. године у 10,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Маркo Симоновић , број индекса 999, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Подешавање параметара фреквентног регулатора на примеру бунарске станице“ у уторак, 04.04.2023. године у 11,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Бојан Савић , број индекса 862, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Управљање серво погонима уз помоћ SIEMENS S7-1200 PLC контролерa“ у петак, 31.03.2023. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1

 • Студенткиња мастер академских студија Бојанa Михајловић, број индекса 1298, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Нуклеарна енергија и начини њеног коришћења“ у понедељак, 27.03.2023. године у 10,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1.

 • Студент мастер академских студија Душан Марковић, број индекса 1372, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена вештачких неуронских мрежа за израчунавање Ерлангових формула и њихових инверзних вредности“ у петак, 17.03.2023. године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Милан Пејковић, број индекса 1354, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Управљање радом мобилне дробилице засновано на програмабилном логичком контролеру“ у среду, 08.03.2023. године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1.
 • Студенткиња мастер академских студија Анастасија Ђокић, број индекса 1182, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Прорачун електростатичког поља применом метода коначних елемената и рачунарског програма“ у понедељак, 06.03.2023. године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 104.
 • Студент мастер академских студија Милан Тасић, број индекса 1359, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Практична примена RF управљања за активацију портала у домаћинству“, у петак, 03.03.2023. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1.
 • Студенткиња мастер академских студија Милица Радосављевић, број индекса 1016, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Одређивање расположивих преносних могућности електроенергетске мреже“, у уторак, 28.02.2023. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент мастер академских студија Јулијe Костов, број индекса 1026, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Развој система за имплементацију и коришћење функција као сервиса“ у среду, 01.02.2023. године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Вукан Спасић, број индекса 1437, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Асинхрони погони без сензора брзине““, у петак, 13.01.2023. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
Архива 2022.
 • Студент мастер академских студија Предраг Антић, број индекса 1231, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Постављање и примена ML модела за анализу слика коришћењем MLflow платформе и AzureML сервиса“ у среду, 28.12.2022. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1 
 • Студент мастер академских студија Јован Степановић број индекса 967, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Паралелна имплементација налажења најкраћег пута у графу на вишејезгарним CPU и многојезгарним GPU архитектурама “ у петак, 23.12.2022. године у 14,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Радиша Рајковић, број индекса 1422, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Анализа транзијентне стабилности при несиметричним кваровима“, у петак, 23.12.2022. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Веснa Стојановић, број индекса 1339, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Real-time анализа токова података коришћењем Apache Kafka Streams интерфејса“ у среду, 21.12.2022. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Николa Потић, број индекса 1388, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Оптимизација снаге PV електране повезане на електродистрибутивну мрежу “ у петак, 16.12.2022. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Милош Вељковић број индекса 1174, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Оркестрација и распоређивање функција на edge FaaS платформи у паметној кући“ у среду, 07.12.2022. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Милица Илић број индекса 1420, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Машинско учење-Утицај на развој аутоматике“ у петак, 02.12.2022. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Јован Јурић број индекса 1206, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Анализа великих телеметријских података прикупљених са конектованих возила“ у уторак, 29.11.2022.године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Владимир Милутиновић број индекса 1369, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Сензори у соларним електранама“ у понедељак, 28.11.2022.године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Павле Стојановић број индекса 1148, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Аутоматско тестирање софтвера на примеру myQAbee framework-a “ у петак, 18.11.2022.године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2
 • Студент мастер академских студија Јован Ромић, број индекса 975, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Реализација система за прикупљање, претрагу и удаљени приступ дигиталним документима “ у уторак, 15.11.2022.године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Марко Ђорђевић, број индекса 1168, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Детектовање заједница у друштвеним мрежама“ у понедељак, 07.11.2022.године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Миодраг Младеновић, број индекса 1100, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена PLC-а „Siemens S7-300“ и HMI „KTP600“ у аутоматизацији котловског постројења на пелет“ у петак, 04.11.2022. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Инес Иличковић, број индекса 979, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Развој веб-апликације за креирање едукативних презентација“ у петак, 28.10.2022.године у 12,00 сати Електронском факултету у Нишу у сали 165
 • Студент мастер академских студија Андреја Цветковић, број индекса 1055, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Топологије прекидачких извора напајања за примену у драјверима LED расвете“, у четвртак, 27.10.2022.године у 11,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Нина Вукић, број индекса 1242, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена конволуцијских неуронских мрежа за перцепцију система аутономне вожње“ у четвртак, 20.10.2022.године у 11,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали Л24
 • Студенткиња мастер академских студија Ивана Петковић,број индекса 1241, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Детекција пола помоћу конволуционих неуронских мрежа“ у четвртак, 20.10.2022.године у 10,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Наташа Негојицић, број индекса 1005, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Праћење квалитета напона у дистрибутивним мрежама“ у четвртак, 20.10.2022.године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 165
 • Студенткиња мастер академских студија Николета Џунић, број индекса 1302, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Пројектовање вишеслојне штампане плоче за комуникацију са HC-bluetooth модулом “ у петак, 21.10.2022.године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Драганa Коруновић, , број индекса 1220, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Технике за претрагу података Elasticsearch окружења“ у четвртак, 13.10.2022.године у 11,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Микица Раденковић, број индекса 1415, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Статистичка анализа пробојног напона и времена одзива гасног одводника произвођача Epcos-350V“ у уторак, 11.10.2022.године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент основних академских студија Филип Милисављевић, број индекса 16334, јавно ће бранити завршни рад под насловом Процена оптерећења саобраћаја коришћењем YOLO детектора, у уторак, 04.10.2022. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Сандра Стаменковић, број индекса 1373, јавно ће бранити завршни рад под насловом „Мерење брзине путничког аутомобила применом софтверског пакета Python“, у понедељак, 03.10.2022. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Богдан Ћирић, број индекса 938, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Управљање кретањем паметног робота-аутомобила применом Infrared и Bluetooth комуникација“ у петак, 30.09.2022.године у 9,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Алексa Стојановић, број индекса 1291, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Аутоматска секвенца за вађење слабова из загревне пећи помоћу Discharging машине“ у петак, 30.09.2022.године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2
 • Студенткиња мастер академских студија Енa Јовановић, број индекса 1199, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Пројектовање рада библиотеке базиране на индустријским контролерима“ у петак, 30.09.2022.године у 10,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2
 • Студенткиња мастер академских студија Драгана Митровић, број индекса 1287, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Реализација аутоматске секвенце транспорта материјала помоћу walking beam машине“ у петак, 30.09.2022.године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2
 • Студенткиња мастер академских студија Дајана Милошевић, број индекса 1261, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Систем за пријављивање заснован на препознавању лица“ у среду, 28.09.2022.године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2
 • Студенткиња мастер академских студија Јелена Илић, број индекса 1324, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена видео надзора у индустрији“ у среду, 28.09.2022.године у 10,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 165-нова ламела
 • Студент мастер академских студија Лазар Шипић, број индекса 1301, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Испитивање стабилности пробојног напона гасних одводника типа Littelfuse-300V“ у петак, 23.09.2022.године у 10,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 165-нова ламела
 • Студент мастер академских студија Стефан Лазаревић, број индекса 931, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Креирање верификационог окружења по UVM методологији за WishBone2UART Bridge“ у петак, 23.09.2022.године у 11,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 104
 • Студенткиња мастер академских студија Љубица Кривокапић, број индекса 1308, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Испитивање поузданости гасних одводника типа Littelfuse-300V“ у петак, 23.09.2022.године у 10,30 сати на Електронском факултету у Нишу у 165-нова ламела
 • Студент мастер академских студија Немањa Томић, број индекса 1378, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Карактеризација гасних одводника произвођача Littelfuse“ у четвртак, 22.09.2022. године у 10,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 165-нова ламела
 • Студенткиња мастер академских студија Марија Пајкић, број индекса 1044, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена препознавања говора у стоматолошким информационим системима“ у четвртак, 22.09.2022.године у 10,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 104
 • Студент мастер академских студија Немања Игњатовић, број индекса 772, јавно ће бранити мастер рад под насловом „DrCovid - Chatbot за обебеђивање информација и одговарање на питања о COVID-19 вирусу заснован на технологијама вештачке интелигенције“ у уторак, 20.09.2022.године у 11,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2
 • Студенткиња мастер академских студија Теодора Денић, број индекса 1305, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Економски диспечинг“ у петак, 09.09.2022.године у 10,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Жарко Петровић, број индекса 937, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена СТМ32Ф429 дисцоверy развојног система у ембедед системима" у понедељак, 11.07.2022.године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у лаб.59
 • Студенткиња мастер академских студија Александра Јевтић, број индекса 930, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Развој графичких елемената и имплементација меморијске игре у „Унитy“ окружењу" у петак, 08.07.2022.године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у лаб.204
 • Студенткиња мастер академских студија Јелена Тошић, број индекса 1116, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Коришћење БЕРТ трансформер мрежа за анализу формалног језика у законодавству" у четвртак, 07.07.2022. године у 11,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Тамара Ненадовић, број индекса 1143, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Пројектовање ФТТХ оптичких мрежа" у петак, 08.07.2022.године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Марија Антић, број индекса 990, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена машинског учења у класификацији музике“, у петак, 01.07.2022. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња мастер академских студија Селена Стефаноски, број индекса 826, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Прорачун временског тока струје квара у електроенергетским системима" у среду, 29.06.2022. године у 11,30 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2
 • Студент мастер академских студија Ђорђе Радосављевић, број индекса 867, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Уклапање онтологија на основу груписања у графовима" у петак, 17.06.2022.године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 165
 • Студент мастер академских студија Стефан Сентић, број индекса 805, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Мобилна апликација и сервис за препознавање саобраћајних објеката коришћењем дубоког учења“, у понедељак, 13.06.2022. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња мастер академских студија Сузана Шуша, број индекса 750, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Пројектовање ДАС система" у петак, 03.06.2022.године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Дејан Синђелић, број индекса 873, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Пројектовање и имплементација дистрибуираног ЦМС система за подршку настави" у уторак, 31.05.2022. .године у 11,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 104
 • Студент мастер академских студија Никола Божиновић, број индекса 1030, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Детекција обољења анализом медицинских слика помоћу ML модела" у понедељак, 23.05.2022.године у 10,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Иван Живић, број индекса 993, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Визуелизација података" у петак, 20.05.2022. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Данило Петровић, број индекса 987, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Трансформаторске станице 10/0.4кV у SMART GRID-у" у уторак, 12.04.2022. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Милена Стојановић, број индекса 943, јавно ће бранити мастер рад под насловом „HVAC системи у оквиру паметне куће базирани на програмабилним логичким контролерима" у петак, 08.04.2022. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2
 • Студент мастер академских студија Бранислав Костић, број индекса 1221, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Алгоритми за максимално искоришћење снаге соларних панела" у понедељак, 14.03.2022.године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Мињa Игњатовић, број индекса 1000, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Коришћење стандарда за аутентикацију и ауторизацију OАuth 2.0 и OpenId Connect у интероперабилним системима" у понедељак, 14.03.2022.године у 11,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Марија Стојановић, број индекса 1034, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Аутоматизација развоја онтологија коришћењем аналогија у Python-у" у петак, 11.03.2022. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2
 • Студент мастер академских студија Маркo Ристић, број индекса 755, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Управљање инструмент таблом помоћу CAN комуникације" у петак, 11.03.2022. године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у лаб. 24
 • Студенткиња мастер академских студија Минa Крстић, број индекса 1245, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Анализа структура граничних слојева апсорбера у соларним ћелијама" у четвртак, 10.03.2022. године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Милорад Куч , број индекса 1118, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Динамичка подршка соларних електрана дистрибутивној мрежи" у четвртак, 10.03.2022. године у 11,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали М1-2
 • Студент мастер академских студија Милош Тасић, број индекса 897, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Geofence мобилна апликација за бележење продуктивности радника на терену" у понедељак, 28.02.2022. године у 11,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1.
 • Студенткиња мастер академских студија Кристина Стевановић, број индекса 746, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Имплементација система за бесконтактно наручивање коришћењем микросервисне архитектуре" у уторак, 01.03.2022. године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2.
 • Студент мастер академских студија Никола Витановић, број индекса 761, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Унапређење традиционалног дељеног хостинга применом serverless архитектуре" у уторак, 01.03.2022. године у 14,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2.
 • Студенткиња мастер академских студија Марија Марковић, број индекса 1129, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Управљање процесом складиштења робе применом Allen-Bradley контролера“, у понедељак, 21.02.2022. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.

Мастер радови

 • Александрa Станојевић, 918, Примена конволуцијских неуронских мрежа за класификацију медицинских слика, проф. др Леонид Стоименов
 • Сандрa Микић, 1190, Функционална верификација Wishbone компатибилног UART IP језгра, проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Милa Ранчић, 1370, Детекција и препознавање регистарских таблица применом техника дубоког учења, проф. др Александар Милосављевић.
 • Лазар Симић, 1293, Емулација карактеристика фотонапонских панела у реалним климатским условима, проф. др Милутин Петронијевић.
 • Љубомир Стефановић, 1053, Одређивање губитака снаге у соларним панелима коришћењем вештачких неуронских мрежа, доц. др Сања Алексић.
 • Стефанијa Лазаревић, 1268Примена IoT (Internet of Things) технологија у области обновљивих извора енергиједоц. др Јелена Јовановић
 • Милицa Стојановић, 953, Примена програма ATP Draw за прорачун атмосферских пренапона Бержероновим методом, проф. др Весна Јавор
 • Николa Петровић, 1188, Имплементација апликације за подршку пројектовању радио-релејних линкова у MATLAB окружењу, проф. др Златица Маринковић
 • Миљан Стаменковић, 1073, Регулација брзине асинхроног мотора помоћу фреквентног регулатора „DANFOS FC101“ , проф. др Саша С. Николић
 • Ленa Петровић, 1295, Мобилна апликација за предикцију здравственог стања применом машинског учењапроф. др Драган Стојановић
 • Димитријe Митић, 822, Реализација детектора покрета са камере у реалном времену, проф. др Владан Вучковић
 • Николa Ивић, 1179, Развој система за управљање брзином BLDC мотора употребом драјвера JKBLD300 и микроконтролера STM32, проф. др Саша С. Николић
 • Милан Милошевић, 1202, Аутоматизација система за производњу аутомобилских гума базирана на програмском језику Python, проф. др Саша С. Николић
 • Јеленa Банковић, 1215, Пројектовање телекомуникационих и сигналних инсталација за детекцију опасних гасова у јавним гаражама, проф. др Златица Маринковић
 • Катаринa Стојковић, 1319, Примена концепта Индустрија 4.0 у XXI веку у Србији, проф. др Саша С. Николић
 • Тамарa Јоцић, 1411, Оптимизација аутоматског процеса инјекционог бризгања у аутомобилској индустрији, проф. др Саша С. Николић
 • Мајa Костић, 1414, Примена метеоролошких станица у процесу пројектовања и контроле фотонапонских система, доц. др Сања Алексић
 • Душан Марковић, 1372, Примена вештачких неуронских мрежа за израчунавање Ерлангових формула и њихових инверзних вредности, проф. др Златица Маринковић.
 • Никола Станковић, 1362 , Моделовање антена за испитивање електромагнетне компатибилности у рачунарском програму, проф. др Весна Јавор
 • Јеленa Ристић , 1380 , Техно-економска анализа и примена BIPV, доц. др Сања Алексић
 • Невенa Јовић, 1243, Наноматеријали за примену у соларним технологијама, доц. др Сања Алексић
 • Бранимир Радовановић, 1186, „Развој система за комуникацију базираног на NRF24 модулу“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Никола Арсић, 615, „Коришћење UVM методологије за генерисање универзалне верификационе компоненте за UART протокол“,  менторка проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Вукан Спасић, 1437, Асинхрони погони без сензора брзине, проф. др Небојша Митровић
 • Јањa Маринковић, 1312, Анализа електричног лука у нисконапонском разводном постројењу које напаја електричне погоне, проф. др Милутин Петронијевић.
Архива
 • Катаринa Станисављевић, 1340, Имплементација алгоритама машинског учења за предикцију срчаних обољења код пацијената у Python програмском језику, проф. др Саша С. Николић
 • Стефан Живановић, 1075, Примена BIM технологије при пројектовању електричних инсталација проф. др Весна Јавор
 • Стефан Савић, 1094, Оптимизација алгоритама за праћење МРРТ са циљем ефикаснијег искоришћавања снаге PV модула, доц. др Сања Алексић.
 • Бојана Михајловић, 1298, Нуклеарна енергија и начини њеног коришћења, доц. др Сања Алексић
 • Милош Вељковић, 1174, Оркестрација и распоређивање функција на edge FaaS платформи у паметној кући, проф. др Драган Стојановић
 • Предраг Антић, 1231, Постављање и примена ML модела за анализу слика коришћењем MLflow платформе и AzureML сервиса, проф. др Драган Стојановић
 • Андрејa Цветковић, 1416, Употреба фреквентног регулатора у процесу одимљавања гараже, доц. др Никола Данковић
 • Александрa Петровић,1127BIG DATA сентимент анализа података у реалном времену, доц. др Александар Станимировић
 • Андрејa Цветковић,1055Топологије прекидачких извора напајања за примену у драјверима LED расвете, проф. др Данијел Данковић
 • Младен Раденковић, 1083, Генератор банке питањa, проф. др Иван Милентијевић
 • Милицa Петровић, 951, Управљање потрошњом у дистрибутивној мрежи, проф. др Лидија Коруновић
 • Маријa Здјелар, 620, Примена PackML стандарда на аутоматизованим машинама за паковање, проф. др Зоран Јовановић
 • Марко Симоновић, 999, Подешавање параметара фреквентног регулатора на примеру бунарске станице, доц. др Никола Данковић
 • Драган Костић, 14703, „Примена програмабилног логичког контролера у процесу аутоматске контроле течног хлорисања воде“, ментор проф. др Саша С. Николић.
 • Маријa Трајковић, 827, Идентификација говорника коришћењем неуронских мрежа, ментор проф. др Братислав Предић
 • Милицa Стојановић, 953, Примена Бержероновог метода за прорачун атмосферских пренапона рачунарским програмом, ментор проф. др Весна Јавор
 • Стефан Милосављевић, 1246, Креирање верификационог окружења за Wishbone Master и SPI Slave магистралу по UVM методологији, ментор проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Александар Вучковић, 1315, Пројектовање паметног система за пешачке прелазе, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Весна Стојановић, 1339, Realtime анализа токова података коришћењем Apache Kafka Streams интерфејсаментор доц. др Милош Богдановић
 • Никола Потић, 1388, Оптимизација снаге PV електране повезане на електродистрибутивну мрежу, ментор доц. др Сања Алексић
 • Милицa Богићевић, 1259, Наноматеријали за соларне компоненте, ментор доц. др Сања Алексић
 • Богдан Шипетић, 1187, Коришћење регистарских модела при верификацији кола, ментор проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Милош Петков, 955, Савремени MES системи у индустрији 4.0, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Инес Иличковић, 979, Развој веб-апликације за креирање едукативних презентација, ментор проф. др Иван Милентијевић
 • Милан Тасић, 1359, Практична примена RF управљања за активацију портала у домаћинству, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Милан Милошевић, 1202, Управљање радом VMI MAXX машине за производњу аутомобилских гума, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Димитрије Анђелковић, 1225, Развој метеоролошког система за превенцију од бујичних поплава, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Дајана Милошевић, 1261, Систем за пријављивање заснован на препознавању лица, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Јован Степановић, 967, Паралелна имплементација налажења најкраћег пута у графу на мулти ЦПУ и мулти ГПУ архитектурама мрежама, ментор проф. др Наталија Стојановић
 • Маркo Ђорђевић, 1168, Детектовање заједница у друштвеним мрежама, ментор проф. др Слађана Маринковић
 • Ивана Петковић, 1241, Детекција пола помоћу конволуционих неуронских мрежа, ментор проф. др Марко Милојковић
 • Сандрa Стаменковић, 1373, Мерење брзине путничког аутомобила применом софтверског пакета Python, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Наташa Негојицић, 1005, Праћење квалитета напона у дистрибутивној мрежи, ментор проф. др Лидија Коруновић
 • Енa Јовановић, 1199, Пројектовање рада библиотеке базиране на индустријским контролерима, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Миљан Стаменковић, 1073, Регулација брзине асинхроног мотора помоћу фреквентног регулатора ALTIVAR 71, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Богдан Ћирић, 938, Управљање кретањем робота-аутомобила применом Infrared и Bluetooth комуникација, ментор доц. др Јелена Јовановић.
 • Милицa Илић, 1420, Машинско учење-Утицај на развој аутоматике, ментор проф. др Саша С. Николић.
 • Јеленa Илић, 1324, Примена видео надзора у индустрији, ментор проф. др Бранислав Петровић
 • Николетa Џунић, 1302, Пројектовање вишеслојне штампане плоче за комуникацију са HC-05 bluetooth модулом, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Радиша Рајковић, 1422Анализа транзијентне стабилности при несиметричним кратким спојевима, ментор проф. др Драган Тасић
 • Бојан Савић, 862, Управљање серво моторима помоћу индустријског контролера Siemens S7-1200, ментор  доц. др Никола Данковић
 • Милица Радосављевић, 1016, „Одређивање расположивих преносних могућности електроенергетске мреже“, ментор проф. др Драган Тасић
 • Милан Пејковић, 1354, „Управљање радом мобилне дробилице засновано на програмабилном логичком контролеру“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Владимир Милутиновић, 1369, „Сензори у соларним електранама“, ментор доц. др Јелена Јовановић
 • Павлe Стојановић, 1148, „Аутоматско тестирање софтвера на примеру myQabee платформе“, ментор проф. др Братислав Предић
 • Миодраг Младеновић, 1100, „Примена PLC-а „Siemens S7-300“ и HMI „KTP600“ у аутоматизацији котловског постројења на пелет“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Стефан Лазаревић, 931, „Креирање верификационог окружења по UVM методологији за WishBone2UART Bridge“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Анастасија Ђокић, 1182, „Прорачун електростатичког поља применом метода коначних елемената и рачунарског програма“, ментор проф. др Весна Јавор
 • Катаринa Стојковић, 1319, Примена концепта Индустрија 4.0 у Србији, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Виктор Николић, 1348, Аутоматска секвенца за убацивање гредица у загревну пећ помоћу Kick-in машине, проф. др Саша С. Николић
 • Алекса Стојановић, 1291, Аутоматска секвенца за вођење слабова из загревне пећи помоћу Discharging машине, проф. др Саша С. Николић
 • Драгана Митровић, 1287, Реализација аутоматске секвенце транспорта материјала помоћу walking beam машине, проф. др Саша С. Николић
 • Јулије Костов, 1026, Развој система за имплементацију и коришћење функција као сервиса, проф. др Драган Стојановић
 • Нина Вукић, 1242, Примена конволуцијских неуронских мрежа за перцепцију система аутономне вожње, доц. др Станиша Перић
 • Наталија Стојановић, 1162, Секвенцијално управљање паметним бројилом, проф. др Саша С. Николић
 • Драганa Коруновић, 1220, Технике за претрагу података Elasticsearch окружења, доц. др Александар Станимировић
 • Стефан Гогић, 729, Хибридни системи за складиштење енергије, проф. др Александар Јањић
 • Лазар Шипић, 1301, Испитивање стабилности пробојног напона гасних одводника типа Littelfuse-300V, доц. др Емилија Живановић
 • Љубица Кривокапић, 1308, Испитивање поузданости гасних одводника типа Littelfuse-300V, доц. др Емилија Живановић
 • Тамара Јоцић, 1411, Оптимизација производног процеса инјекционог бризгања у аутомобилској индустрији, проф. др Саша С. Николић
 • Микица Раденковић, 1415, Статистичка анализа пробојног напона и времена одзива гасног одводника произвођача Еpcos-350V, доц. др Емилија Живановић
 • Немања Томић, 1378, Карактеризација гасних одводника произвођача Littelfuse, доц. др Емилија Живановић
 • Мартин Никодијевић, 1177, Систем за даљинско надгледање и контролу услова у пластенику заснован на ESP32 микроконтролеру и LabVIEW окружењу, доц. др Јелена Јовановић
 • Ксенија Пешић 1131 „Примена хибридног |MLP-Mom модела у пројектовању микрострип patch антене за рад у два фреквенцијска опсега“, ментор проф. др Зоран Станковић
 • Александрa Јевтић, 930, Развој графичких елемената и имплементација меморијске игре у „Unity“окружењу“, проф. др Саша В. Николић
 • Јован Ромић, 975, Реализација система за прикупљање, претрагу и даљински приступ дигиталним документима, проф. др Владан Вучковић
 • Јелена Недељковић, 1338, Детектовање објеката помоћу рачунара „Raspberry Pi“, проф. др Бранислав Петровић.
 • Теодорa Денић, 1305, Економски диспечинг, проф. др Александар Јањић.
 • Бранимир Радовановић, 1186, Пројектовање ситема за бежичну комуникацију коришћењем НРФ24 модула, проф. др Данијел Данковић
 • Александрa Станојевић, 918, Примена конволуцијских неуронских мрежа за класификацију слика чистих плућа, плућа са COVID19 инфекцијом и бактеријском инфекцијом, проф. др Леонид Стоименов.
 • Ксенија Солуновић, 1032, Анализа утицаја температуре околине на карактеристиксоларне ћелије коришћењем MatLab софтверског пакета, доц. др Сања Алексић
 • Јелена Тошић, 1116, Коришћење БЕРТ трансформер мрежа за анализу језика у законодавству, доц. др Милош Богдановић
 • Дејан Синђелић, 873, Пројектовање и имплементација дистрибуираног CMS система за подршку настави, проф. др Владимир Ћирић
 • Александар Ценић, 1062, Анализа сентимената коришћењем LSA алгоритма, проф. др Сузана Стојковић.
 • Селенa Стефаноски, 826, Прорачун временског тока струје квара у електроенергетским системима, проф. др Драган Тасић.
 • Маријa Пајкић, 1044, Примена препознавањаговора у стоматолошким информационим системима, проф. др Драган Јанковић
 • Александра Петровић, 1127, BIG DATA сентимент анализа података, доц. др Александар Станимировић.
 • Иван Живић, 993, Визуелизација података, проф. др Сузана Стојковић
 • Милан Илић, 1198, Аутоматски процес производње AlF3 (алуминијум-трифлуорида) применом PLC-a, проф. др Саша С. Николић
 • Немањa Игњатовић, 772, Преглед техника и предлог за имплементацију Chatbot апликације коришћењем неуронских мрежа за обезбеђивање информација о Covid 19 вирусу, проф. др Леонид Стоименов
 • Милицa Китић, 1067, Развој и дијагностичка примена „MATLAB“ програма за преклапање и фино поравнавање дигиталних и термовизијских слика, проф. др Миљана Милић
 • Ђорђе Протулипац ,1195, Флексибилни производни системи у ауто-индустрији, проф. др Саша С. Николић
 • Николa Божиновић,1030, Детекција обољења анализом медицинских слика помоћу ML модела, проф. др Драган Јанковић
 • Стефан Сентић, 805, Мобилна апликација и сервис за препознавање саобраћајних објеката коришћењем дубоког учења, проф. др Драган Стојановић.
 • Милош Тасић, 897, Geofence мобилна апликација за бележење продуктивности радника на терену, проф. др Леонид Стоименов
 • Марко Облак, 978, "Предности и мане програмских језика Јава и Котлин и примена у имплементацији Андроид апликације", ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Миљан Стаменковић, 1073, Регулација брзине асинхроног мотора помоћу фреквентног регулатора, проф. др Саша С. Николић.
 • Тамара Ненадовић 1143 „Пројектовање FTTH оптичких мрежа“, ментор проф. др Златица Маринковић
 • Жарко Петровић 937 „Примена STM32F429 discovery развојног система у ембедед системима“, ментор проф. др Бранислав Петровић
 • Милорад Куч, 1118, Динамичка подршка соларних електрана дистрибутивној мрежи, проф. др Александар Јањић.
 • Маријa Антић, 990, Примена машинског учења у класификацији музике, проф. др Марко Милојковић
 • Урош Вукић, 1086, Анализа метода за компресију дубоких неуронских мрежа, проф. др Братислав Предић
 • Никола Благојевић, 1138, Предиктивни модел за рану идентификацију студената са проблемима у студирању, проф. др Иван Милентијевић.
 • Предраг Марковић, 1217, „Заштита електроенергетских постројења од атмосферских пренапона“, ментор проф. др Весна Јавор
 • Данилo Петровић, 987, Трансформаторске станице 10/04 KV у SMART GRID-у, проф. др Александар Јањић
 • Ђорђe Радосављевић, 867, Уклапање онтологија на основу груписања у графовима, проф. др Милорад Тошић
 • Александар Рајић, 735, Архитектура система за давање препорука заснована на микросервисима, доц. др Александар Станимировић
 • Владана Стоиљковић, 1135, NVIDIA библиотеке за дубоко учење и њихова примена за детекцију пожара, проф. др Наталија Стојановић
 • Стефан Маринковић, 1146, Аутоматизација система за пречишћавање воде заснована на програмабилном логичком контролеру, доц. др Никола Данковић
 • Лазар Милић, 1154, Карактеризација и поузданост доступност ПВ модула, доц. др Сања Алексић.
 • Сузанa Шушa, 750, Пројектовање DAS система, проф. др Златицa Маринковић.
 • Маркo Ристић, 755, Управљање инструмент таблом помоћу CAN комуникације, проф. др Саша С. Николић
 • Марија Стојановић, 1034, Аутоматизација развоја онтологија креирањем скупа питања применом Python библиотека, проф. др Валентина Нејковић.
 • Александрa Ранђеловић, 624, Електроенергетски претварачи у системима беспрекидног напајања, проф. др Драган Манчић
 • Миленa Стојановић, 943, HVAC системи у оквиру паметне куће базирани на програмабилним логичким контролера, проф. др Саша Николић
 • Анђела Јовановић, 1077, Пројектовање телекомуникационих инсталација за дојаву пожара, проф. др Златица Маринковић.
 • Анастасије Ђокић, 1182, Примена метода коначних елемената за прорачун електростатичких поља, проф. др Весна Јавор.
 • Бранимир Радовановић, 1186, Систем за сепарацију крви пројектован помоћу Ардуина и електромеханичких склопова, проф. др Данијел Данковић
 • Предраг Марковић, 1217, Заштита електроенергетског постројења од атмосферских пренапона, проф. др Весна Јавор
 • Маријa Марковић, 1129, Управљање процесом складиштења робе применом Allen Bradly контролера, проф. др Саша С. Николић.
 • Тина Раденковић, 1128, „Анализа временских серија података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Минa Крстић, 1245, Анализа структура граничних слојева апсорбера у соларним ћелијама, доц. др Сања Алексић
 • Стефан Живић, 698, Висока доступност код Postgre SQL базе података, доц. др Александар Станимировић
 • Срђан Милановић, 1130, Примена програмабилног логичког контролера у системима са алтернативним изворима енергије, проф. др Зоран Јовановић
 • Енa Јовановић, 1199, Пројектовање рада библиотеке базиране на програмабилним логичким контролерима, проф. др Саша С. Николић
 • Наталијa Антић, 1068, Испитивање усаглашености светлосне опреме са ЕМС стандардима за проводне емисије, проф. др Весна Јавор
 • Бранислав Костић, 1221, Алгоритми за максимално искоришћење снаге соларних панела, проф. др Милутин Петронијевић
 • Новак Радивојевић, 1244, Примена вештачких неуронских мрежа у предвиђању потрошње електричне енергије, проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Предраг Николић, 653, Аутоматска екстракција мреже путева са сателитских снимака, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Тамарa Костић, 1200, Пројектовање управљања мулти-функцијским аутоматом применом програмабилног логичког контролера, проф. др Саша С. Николић.
 • Милан Спасић, 1012, Креирање верификационог окружења за split transaction Open Core протокол коришћењем UVM методологије, проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Павлe Терзић, 1013, Креирање универзалне верификационе за UART протокол коришћењем UVM методологије, проф. др Миона Андрејевић Стошовић.
 • Даницa Ђорђевић, 1121, Тестирање микросервисне архитектуре коришћењем алата инжењерства хаоса, проф. др Милош Богдановић.
 • Дејан Ивић, 1144, Ресурси биомасе и енергије ветра у Републици Србији, доц. др Сања Алексић
 • Маријана Перовић, 1183, Испитивање усаглашености уређаја и система са ЕМC стандардима зрачеће емисије, проф. др Весна Јавор
 • Миња Игњатовић, 1000, Интероперабилност Oauth и OpenId Connect стандарди, проф. др Леонид Стоименов
 • Арсенијe Арсенијевић, 793, Компресија података без губитака коришћењем рекурентних неуронских мрежа и енкодера ентропије, проф. др Братислав Предић
 • Милан Грујев, 1137, Имплементација алата за произвољну трансформацију слике, проф. др Александар Милосављевић
 • Стефан Лазаревић, 931, Креирање верификационог окружења за WishBone2UART brige базирано на UVM методологији, проф. др Данијел Данковић.
 • Лазар Станковић, 662, Аутоматско уклањање замагљења у сликама спољних сцена, проф. др Горан Станчић
 • Алексa Новчић, 971, Бојење црно-белих слика коришћењем ГАН мрежа, проф. др Александар Милосављевић
 • Данилo Страхиновић, 812, Развој апликације за оптимизацију положаја покретних соларних панела, проф. др Весна Пауновић
 • Стефана Зоговић, 1184, Примена RFID технологије, проф. др Данијел Данковић
 • Никола Лукић, 1024, Аналитичке методе за анализу поузданости, проф. др Лидија Коруновић
 • Бобан Костић, 838, Прорачун струје кратког споја у присуству дистрибуиране производње, проф. др Александар Јањић
 • Дамјан Јовић, 616, Естимација стања електроенергетских мрежа, проф. др Драган Тасић
 • Милица Радосављевић, 1016, Одређивање расположивог преносног капацитета, проф. др Александар Јањић.
 • Анђела Јовановић, 1185, Реализација ласерског сигурносног система употребом Arduino Uno развојног окружења, проф. др Весна Пауновић.
 • Никола Миловановић, 1150 „Анализа осетљивости филтара реализованих allpass декомпозицијом“, ментор проф. др Горан Станчић
 • Далибор Алексић, 888, VictoriaMetrics као решење за надгледање IoT система“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Богдана Ћирића 938 „Infrared и Bluetooth даљинско управљање паметним роботом-аутомобилом“, доц. др Јелена Јовановић
 • Данило Вељовић 1120 „Платформа за Интернет ствари базирана на архитектури микросервиса“, доц. др Александар Станимировић
 • Маша Раденковић , 1264, Примена проширене стварности и дубоког учења у области фитнес апликација, проф. др Валентина Нејковић.
 • Нина Димитријевић, 1122, Статистичка анализа пробојног напона гасних одводника произвођача CITELдоц. др Емилија Живановић.
 • Алексa Турудић, 1119, Нови услови за прикључење малих електрана, проф. др Александар Јањић
 • Јованa Михајловић, 1145, Утицај обновљивих извора енергије на дистрибутивну мрежу, проф. др Александар Јањић
 • Тодор Мајсторовић, 1088, Аутоматска сегментација и машинско препознавање скенираних текстуалних докумената, проф. др Владан Вучковић.
 • Петар Николић, 1023, Бесконтактно одлагање радиоактивног и токсичног материјала помоћу SIEMENS SIMATIC S7-1200 PLC контролера, проф. др Саша С. Николић
 • Николa Арсић, 615, Развој PSoC компоненте за I2C комуникацију коришћењем Верилог језика, проф. др Анета Пријић.
 • Милицa Стојановић, 1124, Мерење проводности метала применом вртложних струја, проф. др Драган Живановић
 • Димитријe Јовић, 928, Утицај мера сличности међу ентитетима на квалитет кластеризације, проф. др Сузана Стојковић
 • Наталија Митић, 1046, Припрема докумената у NoSQL базама за пословну интелигенцију, проф. др Леонид Стоименов
 • Никола Видосављевић, 998, Контрола реактивне снаге у дистрибутивној мрежи, проф. др Александар Јањић
 • Анђела Раковић, 834, Анализа отисака малвера у мрежној комуникацији, проф. др Братислава Предића
 • Душан Јовановић, 1043, Обрада и анализа великих здравствених података на Big Data системима, проф. др Драган Стојановић
 • Маркo Облак, 978, Поређење карактеристика програмских језика Јава и Котлин и примена у имплементацији Андроид апликације, проф. др Дејан Ранчић
 • Дејан Синђелић, 873, Пројектовање и имплементација дистрибуираног CMS система за подршку настави са балансирањем оптерећења, проф. др Владимир Ћирић
 • Маријa Милошевић, 1045, Пројектовање и имплементација система за детекцију напада на рачунарске мреже заснован на вештачкој интелигенцији, проф. др Владимир Ћирић
 • Анђелa Павловић, 1025, Примена програмабилног логичког контролера у процесу таласног лемљења, проф. др Саша С. Николић.
 • Даша Манић, 879, Аутоматско генерисање описа слика користећи архитектуре дубоког учења, проф. др Братислав Предић
 • Јован Коцић, 997, Пројектовање кружне patch антене у С опсегу коришћењем WIPL-D окружења и неуронског модела, проф. др Зоран Станковић
 • Димитрије Митић, 822, Реализација апликације за даљинску контролу система за детекцију покрета, проф. др Владан Вучковић
 • Стефан Јанаћковић, 986, Систем за мерење интензитета електричне струје помоћу микроконтролера и CSA-1V Холовог сензора, доц. др Јелена Јовановић
 • Немања Живковић, 762, Имплементација веб апликације за трансфер стила коришћењем конволуционих неуронских мрежа, проф. др Александар Милосављевић

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама