Дипломски и Мастер радови

Јавне презентације дипломских радова

 • Студент основних академских студија Андрија Ценић, број индекса 18042, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Реализација image-viewer апликације за преглед дигиталних фотографија произвољних димензија“ дана 17.05.2024. године у 13:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Славко Петровић, број индекса 17345, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Примена векторских база података код претраге слика по сличности и семантици, у петак, 10.05.2024. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Александар Захаријев, број индекса 17345, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Имплементација оркестратор пројектног обрасца коришћењем MassTransit библиотеке, у петак, 10.05.2024. године, у 13 часова, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Предраг Миловановић, број индекса 15757,  јавно ће бранити дипломски  рад  под насловом Типови индексирања у MongoDB бази података“ дана  09.05.2024. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Марко Илић, број индекса 16105,  јавно ће бранити дипломски  рад  под насловом Обрада догађаја у апликацијама заснованим на микросервисима“ дана  25.04.2024. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Магдалена Јовићевић, број индекса 17166,  јавно ће бранити дипломски  рад  под насловом Реализација апликације за нормализацију и бинарно кодирање дигиталних фотографија“ дана  26.04.2024. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 165.
 • Студент основних академских студија Матија Николић, број индекса 17848, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Мрежни протоколи код HVAC система, у четвртак, 25.04.2024. године, у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Милош Крстић, број индекса 16154, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Складиштење соларне електричне енергије“, у среду 24.04.2024. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Марко Милосављевић, број индекса 17782, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Системи за управљање великом количином података у пословном окружењу, у петак, 26.04.2024. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Душан Ринчић, број индекса 16312, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Компресија видео података коришћењем Н.265 стандарда“ дана 19.04.2024. године у 12:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Теодора Игњатовић, број индекса 16604,  јавно ће бранити дипломски  рад  под насловом Компаративна анализа конфигурација за реализацију звучних кутија“ дана  24.04.2024. године, у 12:30 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Тамара Ракићевић, број индекса 17904,  јавно ће бранити дипломски  рад  под насловом Аутоматизација машине за моделовање пластике“ дана  26.04.2024. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Алекса Коцић, број индекса 17186, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена и значај нуклеарне енергије“ дана 18.04.2024. године у 11:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Урош Обрадовић, број индекса 16793, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пример имплементације интерактивног планера за клинике“, у уторак 16.04.2024. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Петар Коматина, број индекса 17698, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Унапређење концепта Веб продавница кроз интеграцију са спољним активностима“, у среду 17.04.2024. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Наталија Павловић, број индекса 17321, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Компонентни приступ развоју микрофронтенд апликације“, у уторак 16.04.2024. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Душан Динић, број индекса 16057, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Компресија видео сигнала коришћењем MPEG-1 стандарда“, у петак 12.04.2024. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 165.
 • Студент основних академских студија Богдан Савић, број индекса 17391, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Машина за млевење челичног отпада“, у седу 10.04.2024. године у 13 часова на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Урош Марковић, број индекса 16690, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Имплемантација “Clean Architecture“ у апликацији за подршку студентима у припреми испита“ у уторак, 09.04.2024. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Лука Милановић, број индекса 16194, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена Ray Tracing методе у рачунарској графици“ дана 08.04.2024. године у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Павле Цветковић, број индекса 15058, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Упис и обрада логова из Kubernetes окружења у ELK: стратегије и оптимизација“ дана 10.04.2024. године у 12:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Наташа Милошевић, број индекса 17792,  јавно ће бранити дипломски  рад  под насловом Електроенергетски водови као елементи система уземљења“ дана  08.04.2024. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Миљана Богдановић, број индекса 17560, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Сегментација слике у боји и практична примена“, у петак, 05.04.2024. године, у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Видосава Арсић, број индекса 16478, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Технологије за имплементацију real-time data warehouse“, у четвртак 04.04.2024. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Петар Ђорђевић, број индекса 17615, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Топлотна конверзија соларне енергије“, у петак 29.03.2024. године у 10 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Давид Мишкељин, број индекса 17824,  јавно ће бранити дипломски  рад  под насловом Систем за резервацију улазница заснован на коришћењу Blockchain технологија“ дана  02.04.2024. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Немања Јеначковић, број индекса 17669, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Нанотехнологије у аутомобилској индустрији“ дана 29.03.2024. године у 13:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Димитрије Костић, број индекса 16145, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Апликација за колекционаре имплементирана у React Nativе-у и Firebase-у“ дана 27.03.2024. године у 11:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Јована Младеновић, број индекса 15767, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Савремени A/D конвертори“ дана 28.03.2024. године у 11:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Андријана Пауновић, број индекса 17861, јавно ће бранити дипломски  рад  под насловом Анализа технолошких аспеката коришћења обновљивих извора енергије у „паметним“ кућама“, дана  01.04.2024. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Кристина Костадиновић, број индекса 17702, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена метода вештачке интелигенције у индустрији соларних система“ дана 25.03.2024. године у 11:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Данило Дошовић, број индекса 17599, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Примена обновљивих извора енергије у системима за рециклажу, у четвртак, 21.03.2024. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Дејана Николић, број индекса 15276, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Апликација за организацију фотографија заснована на дубоком учењу“ дана 21.03.2024. године у 11:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Лена Симић, број индекса 17400, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Механизам безбедног покретања софтвера у електронским контролним јединицима возила“ дана 20.03.2024. године у 13:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Теодора Крстић, број индекса 16666, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена методе мрежног дијаграма за прорачун атмосферских пренапона“ дана 20.03.2024. године у 11:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Каролина Станисављевић, број индекса 16343, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена рачунарског програма за одређивање Фуријеове трансформације електричних сигнала“ дана 20.03.2024. године у 12:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1
 • Студент основних академских студија Миљан Николић, број индекса 17313, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Поступци обраде слике у боји“, у петак 15.03.2024. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Марко Игић, број индекса 17640, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Мобилна апликација и сервис за подршку бициклистима у саобраћају“, у петак 15.03.2024. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Маша Миленов, број индекса 17241, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Еколошки разлози за примену обновљивих извора енергије код алтернативних погона моторних возила“, у четвртак, 14. 3. 2024. године у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Урош Стефановић, број индекса 17443, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Web апликација „Аутоматизација процеса производње црепа од глине уз помоћ SCADA система“ дана 14.03.2024. године у 13:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Јован Малетић, број индекса 17734, јавно ће бранити дипломски  рад  под насловом Web апликација „Онлајн туристички водич“ дана  08.03.2024. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Бојан Милосављевић, број индекса 15240, јавно ће бранити дипломски  рад  под насловом Унапређење провере C++ кода за примену у аутомобилској индустрији“ дана  29.02.2024. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1. 
 • Студент основних академских студија Александар Тасић, број индекса 15565, јавно ће бранити дипломски  рад  под насловом Примена метода рачунарског вида приликом доношења судијских одлука у ауто-мото спорту“ дана  29.02.2024. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Милош Живадиновић, број индекса 16087, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Широкопојасни систем за репродукцију звука базиран на ауто звучницима“ дана 29.02.2024. године у 13:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Вукашин Бранковић, број индекса 16011, јавно ће бранити дипломски  рад  под насловом Веб апликација за поделу трошкова заснована на React-u  и Node.js-uдана  01.03.2024. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Кристина Миленковић, број индекса 17765, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Коришћење енергије воде из плиме и осеке“ дана 23.02.2024. године у 11:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Милан Стојановић, број индекса 17455, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Основне операције у дигиталној обради слике“ дана 23.02.2024. године у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 204.
 • Студенткиња основних академских студија Даница Перовић, број индекса 16808, јавно ће бранити дипломски  рад  под насловом Димензионисање и пројектовање PV система“ дана  19.02.2024. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Димитрије Митић, број индекса 17269, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Софтверске платформе за развој IoT апликација“ дана 12.02.2024. године у 12:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Стефан Станојевић, број индекса 16361, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Развој IoT апликација коришћењем платформи рачунарства у облаку“ дана 13.02.2024. године у 12:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Саша Стојиљковић, број индекса 17470, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Мобилна апликација за управљање временом заснована на Flutter и Firebase технологијама“ дана 08.02.2024. године у 12:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Марија Цветковић, број индекса 18039, јавно ће бранити дипломски  рад  под насловом Пројектовање система за давање препорука коришћењем MEMGRAPH базе података“ дана  09.02.2024. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Стефан Васов, број индекса 16015, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Мобилна апликација заснована на Flutter–у за персонализовани план исхране и тренинга“, у уторак 06.02.2024. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Теодора Лазаревић, број индекса 16165, јавно ће бранити дипломски  рад  под насловом Реализација SCADA система применом JAVA софтверског пакета“ дана  31.01.2024. године, у 14:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Нинослава Петровић, број индекса 15822, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање и реализација мултисензорског система за симулацију свеће“ дана 29.01.2024. године у 10:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Анастасија Стајковић, број индекса 17933, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Препознавање људских емоција употребом рачунарског вида“ дана 30.01.2024. године у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Алекса Пешић, број индекса 17348, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Анализа спектра RGB диоде, у петак, 19.01.2024. године, у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1. 

 • Студент основних академских студија Милан Ралевић, број индекса 17377, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Испитивање и верификација карактеристика једносмерних мотора без четкица, у петак, 12.01.2024. године, у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Немања Лазаревић, број индекса 16163, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Пројектовање соларне електране снаге 10 kW повезане на електродистрибутивну мрежу, у петак, 12.01.2024. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Марко Павичић, број индекса 16267, јавно ће бранити дипломски  рад  под насловом Примена „THREE.JS“ библиотеке“ дана  29.12.2023. године, у 13 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Никола Крстић, број индекса 17200, јавно ће бранити дипломски  рад  под насловом Мобилна апликација за управљање личним финансијама заснована на Flutter и Firebase технологијама“ дана  29.12.2023. године, у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.

 • Студент основних академских студија Игор Јанковић, број индекса 17142, јавно ће бранити дипломски  рад  под насловом Дискретне Фуријеове трансформације дискретних сигнала“,  28. 12. 2023. године у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 204.
 • Студенткиња основних академских студија Тијана Стевановић, број индекса 17967, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматско управљање соларним термалним системима за ефикасно прикупљање и складиштење енергије“, дана 27. 12. 2023. године у 13:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Димитрије Партоњић, број индекса 16803, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Анализа и оптимизација параметара који утичу на ефикасност соларних ћелија и панела“, дана 26. 12. 2023. године у 12:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Александар Богдановић, број индекса 14612, јавно ће бранити завршни рад  под насловом CouchDB документ база података“ дана  25.12.2023. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент мастер академских студија Никола Спасић, број индекса 1483, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Концепт паметног складишта и симулација аутоматизације складиштења робе у Webots окружењу“, у петак 22. 12. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Александра Стаменковић, број индекса 14900, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Сегментација слике“, у понедељак 18.12.2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Саво Вујачић, број индекса 15476, јавно ће бранити дипломски рад под насловом ArangoDB документ база података, у понедељак 18.12.2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Алекса Милојковић, број индекса 17252, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Пројектовање и имплементација система за проналажење аномалија у мрежном саобраћају, у уторак 19.12.2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Дамир Жерић, број индекса 17106, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пример имплементације геометријских клипмапа коришћењем Unity окружења“, у петак, 15.12.2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Павле Живановић, број индекса 17623, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Андроид апликација за мотивисање корисника да се више крећу“, у петак, 15.12.2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Никола Поповић, број индекса 15825, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање и имплементирање прокси сервера за приступ сервисима на приватним мрежама“, дана 07. 12. 2023. године у 12:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студент основних академских студија Никола Ђорђевић, број индекса 13945, јавно ће бранити завршни рад под насловом „Развој апликација коришћењем JOOQ објектно-релационог мапера", у среду, 6. 12. 2023. године у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Димитрије Ђорђевић, број индекса 17088 јавно ће бранити дипломски рад под насловом Шетач превртач - мобилна платформа са неконвенционалним начином кретања, у уторак, 28. 11. 2023. године, у 13 часова, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Лука Перић, број индекса 17330 јавно ће бранити дипломски рад под насловом Примена машинског учења у превенцији удеса услед поспаности возача, у уторак, 28. 11. 2023. године, у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Ивана Петковић, број индекса 17336, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Веб апликација за вођење пројеката“ у понедељак, 27. 11. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Милица Милетић, број индекса 17771, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Софтверска подршка раду агенција за изнајмљивање возила“, 22. 11. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Александар Пешић, број индекса 16821, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Детекција и препознавање знаковног језика применом рачунарског вида и машинског учења“ у понедељак, 20. 11. 2023. године у 10 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Јефимија Радосављевић, број индекса 17897, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Airbyte алат за имплементацију ETL и ELT процеса интеграције података“, у уторак, 21. 11. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Милош Милановић, број индекса 17230, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Вишејезгарни и вишепроцесорски системи“, у понедељак 20.11.2023. године у 13 часова на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Невена Перић, број индекса 17332, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Морфологија слике“ дана 16. 11. 2023. године у 11:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Александра Стојановић, број индекса 17447, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена SCADA система за праћење рада хемијског реактора и паковање добијеног производа“, 16. 11. 2023. године у 13:30 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 165.
 • Студенткиња дипломских академских студија Кристинa Дејановић, број индекса 17061, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Рестаурација и реконструкција слике“, у четвртак 09. 11. 2023. године у 11,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент дипломских академских студија Милош Ђорђевић, број индекса 17094, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Платформе отвореног кода за развој микросервисних ИоТ апликација“, у четвртак 09. 11. 2023. године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Вељко Жупац, број индекса 17630, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Софтвер за проналажење вишеструких копија фајлова“, 10. 11. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 165.
 • Студенткиња основних академских студија Марија Станковић, број индекса 16890, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Имплементација и управљање системом за контролу рада пословног објекта“, 10. 11. 2023. године у 12:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Димитрије Филиповић, број индекса 18028, јавно ће бранити дипломски рад под насловом KeyDB база података, у среду 08.11.2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња дипломских академских студија Нађa Цилић, број индекса 17520, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена метода машинског учења за решавање проблема вишекласне класификације“ у четвртак, 09.11.2023. године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 165
 • Студент дипломских академских студија Стефан Петровић, број индекса 17346, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација производње дугмади у текстилној индустрији базирана на SCADA системима“ у четвртак, 09.11.2023. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студенткиња основних академских студија Катарина Станојковић, број индекса 17959, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Употреба аутоенкодера за идентификацију визуелних карактеристика објеката на сликама“, у уторак 07. 11. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
Архива 2023.
 • Студенткиња дипломских академских студија Теодора Ђокић, број индекса 16549, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена Neо4ј базе података на фитнес апликацију којом се генеришу планови исхране и тренинга“ у среду, 8. 11. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент дипломских академских студија Лазар Милосављевић, број индекса 17781, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Веб апликација за куповину домаћих производа заснована на Nestjs-у и React-у“ у среду, 8. 11. 2023. године у 10 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент основних академских студија Никола Момчиловић, број индекса 17832, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Софтверска подршка раду аутосервиса“, у понедељак 6. 11. 2023. године у 10 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Сара Савић, број индекса 17920, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Алгоритми за аутоматизовано препознавање отисака прстију“, у понедељак 06. 11. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Јован Петронијевић, број индекса 17880, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање и испитивање одзива регулатора струје и брзине погона са синхроним мотором са сталним магнетима“, у уторак 07. 11. 2023. године у 13 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Милан Стојановић, број индекса 17982, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена Citect SCADA система у процесу реверзне осмозе, у системима за водоснабдевање“ 6. 11. 2023. године у 13 часова на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студент основних академских студија Владимир Вељковић, број индекса 16020, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Симулација флуида у рачунарској графици“ 6. 11. 2023. године у 12 часова на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студент основних академских студија Лазар Илић, број индекса 17647, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Развој интерактивног окружења за виртуелни обилазак едукативне установе“, 06. 11. 2023. године у 11:45 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Урош Ћеранић, број индекса 15530, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Микросервисна апликација за детекцију неприкладног садржаја на вебу“, 07. 11. 2023. године, у 11:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Илија Миленковић, број индекса 17764, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Имплементација и оптимизација модела за класификацију саобраћајних знакова коришћењем конволуционе неуронске мреже“, у четвртак 02. 11. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Наталија Несторовић, број индекса 17837, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Енергетска ефикасност у погонима са пумпама“, у четвртак 02.1 1. 2023. године у 13 часова на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Јована Марковић, број индекса 17747, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена SCADA система у електроенергетици са освртом на стандард IEC 61850“, у четвртак 02. 11. 2023. године у 10 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Марина Радовановић, број индекса 17892, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Предности и мане даљинског управљања безбедоносним системом паметних кућа“, у петак 03.1 1. 2023. године у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Никола Гавриловић, број индекса 17050, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Прорачун угиба проводника надземног вода“ 31. 10. 2023. године у 12:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Немања Костић, број индекса 17183, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Реализација апликације за декомпресију MP4 видео фајла“, у уторак 31. 10. 2023. године у 13 часова на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Лазар Најдановић, број индекса 17834, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Софтверска подршка услужним делатностима“ у понедељак 30. 10. 2023. године у 10 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Милан Стојковић, број индекса 17999, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „QUESTDB база података“, у понедељак 30. 10. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Стефан Ђорђевић, број индекса 15581, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Дигитални осцилоскопи“, у понедељак 30. 10. 2023. године у 13.15 часова на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Мила Стојановић, број индекса 16852, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Анализа временских серија података коришћењем МонгоДБ базе података“, у петак 27. 10. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 165.
 • Студент основних академских студија Данијел Цакић, број индекса 18029, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Развој серверске стране веб апликација коришћењем NestJS-а“, у четвртак 26. 10. 2023. године у 10 сати на Електронском > факултету у Нишу, у сали 165.
 • Студент основних академских студија Лука Белић, број индекса 17013, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Реализација апликације за играње логичке игре Вук и овце“, у среду, 25. 10. 2023. године, у 14 часова на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Павле Божиновић, број индекса 17564, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација индустријског лифта“ у петак 20. 10. 2023. године у 12 часова на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Илија Петровић, број индекса 17342, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена акцелерометара у аутомобилима“ у петак 20. 10. 2023. године у 14 часова на Електронском факултету у Нишу, у сали 165.
 • Студент основних академских студија Јован Милинковић, број индекса 17246, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена SCADA система у HVAC објектима“ у петак 20. 10. 2023. године у 10 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Катарина Мариновић, број индекса 17741, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Имплементација претраживача коришћењем Neural Serach модела“ у петак 20. 10. 2023. године у 12 часова на Електронском факултету у Нишу, у сали 104.
 • Студент основних академских студија Тодор Ристић, број индекса 17915, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Manticore Search база података“ у петак 20. 10. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 165.
 • Студент основних академских студија Никола Здравковић, број индекса 17634, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Компресија звука помоћу MLP алгоритма“ у петак 20. 10. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 82 (нова ламела).
 • Студенткиња основних академских студија Анастасија Богдановић, број индекса 17018, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Реализација апликације за генерисање компактне RGB Image датотеке“ у петак 20. 10. 2023. године у 13 часова на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Нина Миленковић, број индекса 17240, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена технологије рачунарског облака у учењу на даљину“ у петак 20. 10. 2023. године у 12 часова на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Дејан Чумпујеровић, број индекса 15062, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање и имплементација web shop апликације“ у петак 20. 10. 2023. године у 13 часова, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Ана Вучковић, број индекса 17048, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Колаборативна апликација за подршку пословању ресторана“ у петак 20. 10. 2023. године у 10 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 104.
 • Студент основних академских студија Лазар Драгутиновић, број индекса 17601, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Генерисање 3Д модела на основу слика“ у петак, 20. 10. 2023. године у 9 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Марко Николић, број индекса 15780, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Софтверска подршка електронској трговини“ у петак 20. 10. 2023. године у 10 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165.
 • Студент основних академских студија Давид Николић, број индекса 17843, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Нуклеарна сегментација уз помоћ Mask RCNN“, у петак 20.10.2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 104.
 • Студент основних академских студија Стефан Стојадиновић, број индекса 17975, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање и имплементација система за генерисање дигиталних сертификата за електронску пошту“, у петак 20.10.2023. године у 10 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 332.
 • Студент основних академских студија Андрија Тошић, број индекса 18015, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Безбедно извршавање програмског кода на савременим процесорима“, у петак 20.10.2023. године у 9 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Ненад Николић, број индекса 16260, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Потенцијали водоника као еколошког решења“ у четвртак 19.10.2023. године у 14 часова на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Илија Марковић, број индекса 16688, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Принцип индукционог грејања на примеру машине 2XIP – 150 реализоване помоћу PLC–а“ у четвртак 20. 10. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Милош Ковачевић, број индекса 15681, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Веб апликација за вођење спортских, атлетских резултата са такмичења и са тренинга“, у четвртак 19. 10. 2023. године у 14 часова на Електронском факултету у Нишу, у сали 165.
 • Студент основних академских студија Лука Лазаревић, број индекса 17720, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Компресија видео података коришћењем MPEG-4 стандарда", у четвртак 19. 10. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 104.
 • Студент основних академских студија Никола Давинић, број индекса 17588, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање и имплементација система за безбедоносну анализу података техником рангирања упозорења", у четвртак 19.10.2023. године у 14 часова на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Андреј Милановић, број индекса 17760, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Програмирање квантних рачунара", у четвртак 19. 10. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 165.
 • Студент основних академских студија Марко Станковић, број индекса 17760, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Jetpack Compose и функционално програмирање као будућност Android девелопмента", у четвртак 19. 10. 2023. године у 13 часова, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Радомир Стајковић, број индекса 17934, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Микросервисна апликација за анализу и надгледање података у паметној кући", у четвртак 19.10.2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Марина Миладиновић, број индекса 17759, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање и реализација преносивог ECG уређаја базираног на STM32 платформи“, у четвртак, 19. 10. 2023. године у 13 часова, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2
 • Студент основних академских студија Стефан Младеновић, број индекса 15771, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Веб апликација за аутоматско генерисање програма трчања заснована на React и Node.JS-у“, у четвртак, 19. 10. 2023. године у 13 часова на Електронском факултету у Нишу у сали 161
 • Студент основних академских студија Ђорђе Петковић, број индекса 17867, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Клијент – сервер апликација за чување криптованих фајлова“, у четвртак, 19. 10. 2023. године у 13 часова на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Сава Динић, број индекса 17597, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање пасивне LED матрице коришћењем Constant Current LED драјвера“, у петак, 20. 10. 2023. године у 10 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студенткиња основних академских студија Николета Живић, број индекса 17109 јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Интерактивна 3Д графика у Веб прегледачима“ у петак, 20. 10. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 204
 • Студенткиња основних академских студија Ксенија Петровић, број индекса 17875, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Одређивање брзине објекта помоћу камере“ 18. 10. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Павле Момировић број индекса 17831 јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена „watersheds“ и „MSER“ алгоритма у 3D домену“, у среду, 18.10.2023. године, у 9 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студенткиња основних академских студија Нада Јовановић број индекса 17679 јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Развој IoT апликација заснован на EdgeX платформи отвореног кода“, у среду, 18.10.2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2
 • Студенткиња основних академских студија Јелена Диманић, број индекса 16989, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Протоколи за M2M комуникацију међу машинама“  19.10.2023. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Лабораторији 24.
 • Студенткиња основних академских студија Милица Петрушијевић, број индекса 17881, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Реализација уређаја за тестирање брзине рефлексних реакција“  19.10.2023. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студент основних академских студија Предраг Шелмић, број индекса 15859, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Примена неуронских мрежа у процесу контроле исправности паковања производа“  19.10.2023. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 165.
 • Студенткиња основних академских студија Анастасија Кузмановић, број индекса 17202, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Систем за детекцију пада за старије особе“ 18.10.2023. године у 14:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студент основних академских студија Симон Стојчић, број индекса 17473, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Реализација метеоролошке станице помоћу STM32 платформе“  17.10.2023. године, у 11:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студент основних академских студија Никола Денић, број индекса 14629, јавно ће бранити завршни рад под насловом Коришћење програмског језика Kotlin за развој апликације за фотографисање возила, у понедељак, 16.10.2023. године, у 1сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Далибор Станковић, 16884, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом “Систем за регулацију температуре код високих пећи,  16.10.2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Јелена Стојковић, 17997, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Компресија слика коришћењем BIT-SWAP технике“, 17.10.2023. године, у 13 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Милица Јовановић, 17677, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Примена TICK Stack-a за обраду временских серија података“,  16.10.2023. године, у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Милица Стојановић, 17983, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Развој мобилне апликације за унапређење комуникације међу студентима“, 17.10.2023. године, у 13 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 165.
 • Студенткиња основних академских студија Кристина Стојиљковић, 17468, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Пројектовање соларне станице за пуњење електричних аутомобила“,  17.10.2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Недељко Ђукић, 16954, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Развој Tennis Club апликације уз примену Azure Cosmos DB-a,  18.10.2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Вук Цветковић, 18036, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Сервисно-оријентисана апликација за кодирање података“,  18.10.2023. године, у 14 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Јован Сенић, 17925, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Компресија звука коришћењем ADPCM алгоритма“,  18.10.2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 165.
 • Студент основних академских студија Немања Стојановић, 17458, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Пројектовање LED дисплеја коришћењем MAX7219 кола“,  19.10.2023. године, у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Александра Станковић, број индекса 17417, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Нанороботика и примена наноробота“,  13.10.2023. године, у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Марија Мандрапа, број индекса 17735, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Принцип рада аутомата за паковање чоколада у кутију базиран на програмабилним логичким контролерима“,  17.10.2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Ана Живановић, број индекса 16088, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Употреба геотермалне енергије у балнеологији и за спортско-рекреативне сврхе“,  16.10.2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Филип Марковић, број индекса 17752, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Систем за управљање показивачем миша коришћењем погледа“,  13.10.2023. године, у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студент основних академских студија Иван Милојковић, број индекса 17779, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Веб апликација за пружање услуга власницима паса заснована на ASP .NET Core-y и React-y,  17.10.2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 165.
 • Студент основних академских студија Никола Миленковић, 17239, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Компоненте фотонапонских електрана“,  17.10.2023. године, у 13 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Александра Трајковић, број индекса 16954, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Нанотехнологије у аутомобилској индустрији“,  16.10.2023. године, у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Теодора Пантић, број индекса 17859, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Компресија слика коришћењем КЛ трансформације“,  12.10.2023. године, у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Вељко Радосављевић 17373, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Систем за препознавање лица заснован на Raspberry Pi платформи“,  12.10.2023. године, у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Милан Лукић, 17728, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Реализација REAL-TIME комуникацијске платформе коришћењем RUST-a и REACT-a, 12.10.2023. године, у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Миљана Здравковић, број индекса 17633, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Упоредна анализа симетричних криптоалгоритама“,  12.10.2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 165.
 • Студенткиња основних академских студија Тамара Миловановић, 17776, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Мобилна апликација за лојалити програм купаца“,  12.10.2023. године, у 10 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Дамјан Ћупић, број индекса 16959, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Управљање аутономним возилима применом конволуционих неуронских мрежа“ 11. 10. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Аница Врекић, број индекса 17042, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена вештачке интелигенције у очувању и одржавању животне средине“ 13.10.2023. године у 13 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Алекса Милић, број индекса 17774, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Преглед и евалуација визуалних трансформера за класификацију слика“ 10.10.2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Петар Милисављевић , број индекса 17247, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Динамички приступ базиран на атрибутима за прилагођавање и диверзификацију производа, у понедељак, 9.10.20232. године, у 13 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165.
 • Студенткиња основних академских студија Нина Миљковић , број индекса 17801, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Преглед архитектуре и начина рада ChatGPT-а и сличних алата, у понедељак, 9.10.20232. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Јана Тјупа, број индекса 17491, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Најновије технологије електричних погона за примене у електричним возилима“,  09.10.2023. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Милица Чеперковић, број индекса 17521, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Техно-економска анализа употребе хибридних фотонапонских система“,  13.10.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Петар Станчић, број индекса 17960, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Пројектовање дигиталних диференцијатора са линеарном фазом“,  9.10.2023. године, у 12, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Урош Танић, број индекса 17480, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Аутоматизација производног процеса производње чоколаде“,  6.10.2023. године, у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 165.
 • Студент основних академских студија Стефан Столић, број индекса 17474, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Прорачун токова снага у петљастим мрежама“,  10.10.2023. године, у 13 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Алекса Крстић, број индекса 17192, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Развој софтвера базиран на тестирању“,  6.10.2023. године, у 13 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Стефан Ђокић, број индекса 17531, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена Vercel платформе за развој serverless апликација“ 6.10.2023. године у 13 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студент основних академских студија Данило Милошевић, број индекса 17786, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Предвиђање позиција у шаховском отварању применом рекурентних неуронских мрежа“ 6.10.2023. године у 13 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 135.
 • Студенткиња основних академских студија Сара Савић, број индекса 17921, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом TCAD пројектовање и симулација биполарног транзистора“,  9.10.2023. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Анђела Ружић, број индекса 17917, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање аутономног PV система оптималне снаге“ 6.10.2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Данијел Ћоћић, број индекса 17507, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Могућности употребе енергије ветра, хидроенергије и соларне енергије у пољопривреди“,  4.10.2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Петар Маравић, број индекса 16691, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Апликација за групно финансирање пројеката заснована на Blockchain технологијама“,  06.10.2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Теодора Секулић, број индекса 17924, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Проналажење оптималног уређења променљивих за бинарне дијаграме одлучивања“,  6.10.2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 165.
 • Студент основних академских студија Вук Грујић, број индекса 17057, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Утицај структуре вештачких неуронских мрежа на њихове перформансе“, 4.10.2023. године, у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 165.
 • Студенткиња основних академских студија Барбара Митић, број индекса 17807, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматска редукција информација за дебаговање у тестовима за компајлерску инфраструктуру LLVM“ 5.10.2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Михајло Шутановац, број индекса 16978, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Софтверска архитектура заснована на наносервисима“ 6.10.2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Настасија Станковић, број индекса 17955, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Употреба реда чекања у апликацијама за криптовање великог броја фајлова“, 4.10.2023. године, у 11сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Стефан Ковић, број индекса 17176, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Пројектовање система за аутоматизацију процеса производње синтетичке гуме“,  6.10.2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Катарина Максимовић, број индекса 17732, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Друштвена мрежа Moments заснована на Neo4j-у и React-у“,  3.10.2023. године, у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Андреја Ђокић, број индекса 16065, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Синхрони мотори са перманентним магнетима у електромоторним погонима“,  2.10.2023. године, у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Кристина Јордановић, број индекса 17169, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена соларних технологија у транспортним возилима“ 29. 9. 2023. године, у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студент основних академских студија Александар Панић, број индекса 17857, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „FPGA реализација хибридног „Insertion-Merge“алгоритма за сортирање“ 29.09.2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студент основних академских студија Стефан Милојевић, број индекса 17778, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Систем праћења потрошње енергије и детектовања прекорачења струје по фази“ 29.09.2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 165.
 • Студент основних академских студија Душан Игић, број индекса 17639, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Хардверско-софтверски систем за сепарацију семенки применом рачунарског вида“,  28.09.2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студент основних академских студија Богдан Костић, број индекса 17706, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Обрада електрогастрографских сигнала“,  29.09.2023. године, у 13 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студент основних академских студија Марко Стојиловић, број индекса 17989, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Реализација апликације за бинарно кодирање слика“,  29.09.2023. године, у 13 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 165.
 • Студент основних академских студија Никола Мићовић, број индекса 17819, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Паркирање у паметном граду“ 27.09.2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 165.
 • Студент основних академских студија Михајло Костић, број индекса 17709, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Врсте, карактеристике и елементи ротирајућих фотонапонских система“, 27.09.2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Тамара Стошић, број индекса 18003, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Развој напредних PLC алгоритама за оптимизацију индустријских процеса и њихова безбедност“ 28.09.2023. године у 10 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Милица Соколов, број индекса 17927, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Веб апликација друштвене мреже за кућне љубимце уз коришћење „React“и „Express.js“ технологија“ 29.09.2023. године у 10 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Теодора Ђорђевић, број индекса 17097, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Веб апликација за козметичке салоне базирана на .NET-у и Angular-у“ 29.09.2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1
 • Студент основних академских студија Милош Вишић, број индекса 17577, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Реализација програмског управљања за праћење унапред задате путање базирана на микроконтролеру“ у уторак 26.09.2023. године у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Јелена Панић, број индекса 18065, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Контрола уређаја покретом руке“ у среду 27.09.2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Сандра Михајловић, број индекса 17823, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена неуронских мрежа за детекцију лица“ 28.09.2023. године у 11:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Јована Милановић, број индекса 17761, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „SCADA системи и сајбер безбедност: Побољшање заштите у дигиталном добу“ 28.09.2023. године у 12:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Анђелија Младеновић, број индекса 17825, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Нуклеарна сегментација методама ненадгледаног учења“,  28.09.2023. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Вукадин Драшковић, број индекса 17603, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Микросервисна архитектура система вођеног догађајима“,  22.09.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студент основних академских студија Душан Антић, број индекса 17004, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Методе машинског учења за детекцију аномалија у временским серијама података“,  22.09.2023. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студент основних академских студија Милош Лазовић, број индекса 16670, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Фрактална компресија слике“ у петак 22.09.2023. године у 12:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 165.
 • Студент основних академских студија Марко Јањић, број индекса 15127, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Проблеми и предности мале хидроелектране“,  21.09.2023. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Јован Петровић, број индекса 17873, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „PWM управљање електромотора на бази електронике са микроконтролером“ 22.09.2023. године у 12:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Марко Станковић, број индекса 17425, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена SCADA система у процесу производње кошаркашких лопти“ 22.09.2023. године у 10:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Ивана Вељковић, број индекса 17572, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање и визуализација система за паковање готових производа засновани на SCADA системима“ 22.09.2023. године у 11:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Александар Пантовић, број индекса 17860, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Реализација паметне канте за смеће“ 20.09.2023. године у 12:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Владимир Рудић, број индекса 17916, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Верификација AMBA APB протокола применом UVM методологије“ 21.09.2023. године у 11:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 165.
 • Студенткиња основних академских студија Александра Илић, број индекса 17128, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Методе повећања ефикасности соларне ћелије“ 21.09.2023. године у 12:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Катарина Стојевић, број индекса 17988, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Једноосни ротирајући систем за праћење позиције Сунца“ 19.09.2023. године у 11:00 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студент основних академских студија Александар Радосављевић, број индекса 15834, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Управљање токовима докумената коришћењем прогресивне веб апликације“, 20.09.2023. године, у 10 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Емилије Ћојбашић, број индекса 18026, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Моделовање и 3D визуелизација атмосферских облака уз примену машинског учења“, 14.9.2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Никола Бранковић, број индекса 17566, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Утицај избора метеоролошке базе података при симулацији PV система на његове карактеристике“,  15.9.2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Стефан Јовић, број индекса 17685, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Примена SCADA система у управљању радом рулета“,  14.9.2023. године, у 13 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Никола Митровић, број индекса 17818, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Реализација система за детекцију контракције мишића“,  13.9.2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Вељко Дунчић, број индекса 16547, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Пројектовање Ethernet адаптера, у петак, 8. 9. 2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Стефан Младеновић, број индекса 16245, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Развој E-commerce web апликације са микросервисном архитектуром у .NET Core технологији, у понедељак, 11. 9. 2023. године, у 13 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Јована Николић, број индекса 16784, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Оптимизација рада електричних возила“, у понедељак, 11. 9. 2023. године, у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165.
 • Студент основних академских студија Јован Вукадиновић, број индекса 17580, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Веб платформа за заказивање приватних часова заснована  на ”React” и ”NestJS” технологији, у понедељак, 11. 9. 2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Лена Живковић, број индекса 17626, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Веб апликација за аутоматизацију процеса куповине услуга теретане заснован на Django-у и React-у“, у понедељак, 11. 9. 2023. године, у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Тијана Бисенић, број индекса 17556, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Микросервисна архитектура апликације за удаљену и персонализовану здравствену негу“, 6. 9. 2023. године, у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Миљана Петковић, број индекса 17870, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Интерпретација знаковног језика коришћењем рачунарског вида“1.9.2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Милутин Динић, број индекса 17596, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Реализација 3Д скенера коришћењем RASPBERRY PI 4 платформе“, 4. 9. 2023. године у 13 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Милица Рангелов, број индекса 17905, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Процедура тренирања GPT-3 језичког модела за обраду природног језика и његово јавно коришћење“, 31. 8. 2023. године, у 13 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Ђорђе Антић, број индекса 17544, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Веб апликација за библиотеку радова заснована на Neo4j-у и React-у“, 1. 9. 2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Матија Шпелетић, број индекса 18043, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Развој система проширене реалности за виртуелно испробавање сатова, у уторак, 29. 8. 2023. године у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Милутин Динић, број индекса 14634, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Практична реализација система за мерење високих температура коришћењем MAX6675 кола, у петак  25. 8.2023. године у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Александар Тасић, број индекса 14949, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Анализа динамичких режима асинхроних погона“,  28. 8. 2023. године, у 13 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Вељко Томић, број индекса 17497, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање и реализација управљања дестилеријом за производњу ракије“, 25. 8. 2023. године, у 13 сатина Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Лазар Арсић, број индекса 17548, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Игрица за тестирање рефлекса реализована коришћењем дигиталних кола“,  20. 7. 2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Марија Поповић, број индекса 17360, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Процес прављења Пиротског качкаваља применом SCADA система“,  20.7.2023. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Немања Перић, број индекса 17333, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Развој електромагнетског MoM и MLP модела Sierpinski Gasket фракталне антене у MATLAB софтверском окружењу“ 21. 7. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Милан Свиленковић, број индекса 17922, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Базе података за временске серије и визуелизација мрежних догађаја у реалном времену“  19. 7. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Лука Радојковић, број индекса 17371, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом NET и React заснована апликација за управљање временом са подршком евиденције ентитета за IT фирму“,  19. 7. 2023. године, у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Марко Костић, број индекса 16653, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Апликативни значај дигиталних система на развој паметних градова“ у петак, 14. 7. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња основних академских студија Сара Милановић, број индекса 16696, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Поступак креирања 3Д људског карактера за виртуелну реалност“, 21. 8. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Предраг Арежина, број индекса 15998, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Фотонапонски системи повезани на дистрибутивну мрежу“,  13.7.2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Миодраг Стојиљковић, број индекса 15022, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Енергија ветра“  13. 7. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Милица Алексић, број индекса 17535, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Примена СВД декомпозиције“  13. 7. 2023. године у 13 сати на Електронском факултету у Нишу у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Ивана Алексић, број индекса 17534, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Веб апликација за администрацију и куповину у маркету Меркур заснована на React-у и Node.js-у“, 12. 7. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у Сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Кристина Петровић, број индекса 17874, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Преглед конвергенције проширене стварности и CHATGPT-a са свеприсутним учењем ради унапређења образовања“ 12. 7. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у Сали 2.
 • Студент основних академских студија Бојан Живановић, број индекса 16089, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Соларни термални системи“  7. 7. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Марко Станковић, број индекса 16891, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Пројектовање и имплементација система за прикупљање, обраду и приказ безбедоносних података“  7. 7. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у Сали 165.
 • Студент основних академских студија Филип Николић, број индекса 17314, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Реализација апликације за конверзију и претраживање базе PDF докумената“,  7. 7. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу  у Сали 2.
 • Студент основних академских студија Немања Стојановић, број индекса 16390, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Веб апликација за организовање планинских акција уз коришћење „React.js“ и „Node.js“ технологија 5. 7. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у Сали 2
 • Студент основних академских студија Жарко Јовановић, број индекса 14694, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пасивне оптичке мреже у приступном домену и њихова упоредна анализа“  4. 7. 2023. године у 13 часова на Електронском факултету у Нишу у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Вукашин Стојановић, број индекса 17448, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена програмабилних логичких контролера у производњи шећера од шећерне репе“ 5. 7. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у Сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Тијана Митић, број индекса 17275, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Технолошке иновације у сајбер безбедности“  5. 7. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Милош Стојилковић, број индекса 16931, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Принцип и реализација паметне куће у 21. веку“  3. 7. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у Сали 2.
 • Студент основних академских студија Милош Петровић, број индекса 16284, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Веб апликација за подршку рада здравствене установе“ , 29. 6. 2023. године у 10 сати на Електронском факултету у Нишу у Сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Христина Тодоровић, број индекса 16950, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Тестирање система за праћење метеоролошких параметара“ 30. 6. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Александар Павловски, број индекса 18062, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Практична реализација четвороножног робота и пројектовање и имплементација система управљања“ 30. 6. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у Сали 2.
 • Студент основних академских студија Дарко Петровић, број индекса 15816, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Дигитални генератори сигнала “ у среду 28. 6. 2023. године у 13 часова на Електронском факултету у Нишу у сали 1.
 • Студент основних академских студија Милош Ђорђевић, број индекса 17093, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Процес обраде дрвета применом SCADA система“  28. 6. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у Сали 1.
 • Студент основних академских студија Илија Спасић, број индекса 16869, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Дистрибуирана COCKROACHDB база података“ 20. 6. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Марта Аризановић, број индекса 17008, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Комуникациони протоколи у аутоматизацији“  16. 6. 2023. године у 13 часова на Електронском факултету у Нишу у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Јована Стојановић, број индекса 16385, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Изазови управљања подацима у Индустрији 4.0“  16. 6. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Емилија Вујовић, број индекса 17043, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Морфинг, дигитални ефекат и његова примена у дигиталној обради слике у функцији продукције кратког играног филма“  7. 6. 2023. године, у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1.
 • Студент основних академских студија Лазар Николић, број индекса 15282, јавно ће бранити дипломски рад  под насловом Реализација апликације за удаљено снимање и стеганографско кодирање фотографија“ 7. 6. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1.
 • Студент основних академских студија Димитрије Савић, број индекса 16851, јавно ће бранити дипломски рад  рад под насловом Реализација система за грејање стамбених објеката регулацијом температуре“, 1. 6. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1.
 • Студент основних академских студија Војислав Димитријевић, број индекса 16049, јавно ће бранити дипломски рад рад под насловом „Процена квалитета вина на основу рецензија коришћењем машинског учења“ 26. 5. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2.
 • Студент основних академских студија Павле Маринковић, број индекса 16178, јавно ће бранити дипломски рад  рад под насловом Имплементација технике индиректног осветљења у реалном времену применом праћења група зрака“ 23. 5. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Миља Пејчић, број индекса 17329, јавно ће бранити дипломски рад  рад под насловом Cosmos DB Дистрибуирана и мултимодел база података“, 23.05.2023. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Петар Јовановић, број индекса 17162, јавно ће бранити дипломски рад  рад под насловом Анализа утицаја електричних возила на животну средину“, 16.05.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Стефан Торлаковић, број индекса 14552, јавно ће бранити завршни  рад под насловом Анализа временских серија података коришћењем Timescale базе података“, 10.05.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Анђела Алексић, број индекса 16993, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Примена алгоритама машинског учења у системима аутономне вожње“, 28.04.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Никола Игњатовић, број индекса 14309, јавно ће бранити завршни  рад под насловом Динамичко креирање веб портала здравствених установа“, 28.04.2023. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Петар Брајковић, број индекса 16494, јавно ће бранити дипломски  рад под насловом Web апликација за управљање планинарским домовима развијена у Ionic-у“, 28.04.2023. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Никола Видановић, број индекса 16507, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „IoT Internet of Things и систем за мониторинг и контролу параметара воде у светском океану у уторак, 25.04.2023. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Наталија Пешић, број индекса 16458, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Имплементација апликације за прављење и чување тестова за пријемне испите применом blockchain технологије“ у уторак, 25.04.2023. године, у 14,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Урош Стевановић, број индекса 16372, јавно ће бранити дипломски  рад под насловом Аутоматизација система за производњу пива базирана на TIA порталу“, 28.04.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Урош Милић, број индекса 16712, јавно ће бранити дипломски  рад под насловом „Виртуални асистент заснован на коришћењу великих језичких модела“, 21.04.2023. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Милица Ђорђевић, број индекса 17092, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање FPGA za k-NN класификацију“,  20.04.2023. године у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1. 
 • Студенткиња основних академских студија Анђела Николић, број индекса 17306, јавно ће бранити дипломски  рад под насловом Моделовање и композиција 3Д сцене за потребе виртуелних окружења“, 19.04.2023. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Петар Петровић, број индекса 16820, јавно ће бранити дипломски  рад под насловом „Евалуација и имплентација система за управљање дигиталним правима“, 13.04.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Немања Мишић, број индекса 16761, јавно ће бранити дипломски  рад под насловом CockroachDB база података“, 13.04.2023. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Стефан Ракић, број индекса 14125, јавно ће бранити завршни  рад под насловом Генератори за примену у ветроелектранама“, 12.04.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165.
 • Студенткиња основних академских студија Миљана Јовић, број индекса 16641, јавно ће бранити дипломски  рад под насловом Имплементација Веб портала за дигитализацију културних добара“, 10.04.2023. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Јана Милетић, број индекса 17243, јавно ће бранити дипломски  рад под насловом Терморегулациони уређај за испитивање засићења феритног језгра“, 31.03.2023. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Марко Илић, број индекса 17132, јавно ће бранити дипломски  рад под насловом „Пројектовање система за разврставање робе базирано на индустријским контролерима“, 24.03.2023. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Стефан Глигоријевић, број индекса 16037, јавно ће бранити дипломски  рад под насловом „Примена програмибилног логичког контролера за детекцију гаса у опасним срединама“, 24.03.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Ненад Краговић, број индекса 14711, јавно ће бранити завршни  рад под насловом „Мобилна апликација за анкетирање – Progressive Web апликација коришћењем React и NET технологија“, 15.03.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Јован Димитријевић, број индекса 16540, јавно ће бранити диломски рад под насловом „Обучавање и упредна анализа YOLO детектора објеката на сопственом скупу података“, 10.03.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Немања Недељковић, број индекса 17302, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Реализација уређаја за тестирање рефлексне реакције руке“, у среду, 08.03.2023. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Александра Динчић, број индекса 14277, јавно ће бранити завршни рад под насловом „Манипулација и визуелизација бинарних дијаграма одлучивања коришћењем Pyeda библиотеке“, у петак, 10.03.2023. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Жељко Милорадовић, број индекса 17254, јавно ће бранити диломски рад под насловом „SCADA у облаку“, 08.03.2023. године, у 14:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Тихомир Живић, број индекса 15007, јавно ће бранити завршни рад под насловом Redis Stack, у петак, 03.03.2023. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Лазар Мојсиловић, број индекса 15266, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Процедурално генерисање терена коришћењем окружења за развој игара, у петак, 03.03.2023. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Тијана Станковић, број индекса 16896, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Алгоритам за енкрипцију заснован на рекурентним Appell–овим хипергеометријским функцијама две променљиве, у понедељак, 06.03.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165 (нова ламела).
 • Студент основних академских студија Душан Гидић, број индекса 14303, јавно ће бранити завршни рад под насловом Оптички систем за позиционирање у равни базиран на Ардуину за платформу Unity, у петак, 24.02.2023. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Игор Стојановић, број индекса 15403, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена машинског учења у модерним e-commerce системима“, у понедељак, 20.02.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Жикица Петковић, број индекса 15307, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Имплементација аукцијске веб продавнице“, у понедељак, 13.02.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Стефан Минић, број индекса 16739, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање Constant Current драјвера за RGB LED светла“, у петак, 10.02.2023. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Никола Стојиљковић, број индекса 16933, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Аутоматизација производње алкохолних напитака заснована на Citect SCADA-и, у петак, 27.01.2023. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 165 (нова ламела).


Дипломски радови

 • Ања Милосављевић, 17255, „Утицај температуре на електричне карактеристике соларних панела“, ментор проф. др Драган Пантић
 • Александар Филиповић, 17508, „Скалабилне софтверске архитектуре засноване на наносервисима“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Стефан Пајић,14079, „Развијање Web API–а коришћењем GraphQL–а у .NET окружењу“, ментор проф. др Леонид Стоименов
 • Стефан Турањанин, 15952, „Архитектуре засноване на наносервисима“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Јелена Живковић, 16581, „Софтверска подршка за визуализацију процеса“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Стефан Станковић 17958 „Аутоматизација процеса производње газираног пића помоћу SCADA система“, ментор доц. др Никола Данковић 
 • Александар Николић 14070 „TimescaleDB база података за складиштење временских серија података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Слободан Мирковић 14405 „Примена серверлес технологије у процесирању аудио фајлова“, ментор проф. др Братислав Предић
 • Алекса Васиљевић 14980 „Поређење перформанси билатерал филтера у различитим програмским језицима, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Тамара Ђорђевић, 16568, „Упоредна анализа термограма у медицини“, ментор доц. др Игор Јовановић
 • Вук Стаменковић18383, „Реализација енкодера помоћу 3D штампача са применом развојног окружења Arduino за мерење брзине, позиције и одређивање смера окретања“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Теодора Калезић, 17172, „Имплементација система заснованог на Maltego алату коришћењем Open-source Intelligence метода“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Давид Маринковић, 17738, „Имплементација система за агрегацију података“, ментор доц. др Патар Рајковић
 • Ана Јанаћковић, 17657, „Тестирање хибридног модула за контролу LED лампи и напајања из категорије SLOIN slim“, менторка проф. др Миљана Милић
 • Маја Митровић, 14056, „Претрага векторских података коришћењем Милвус базе података“, ментор проф. др Милош Богдановић
 • Јована Стојановић, 17980, „Реализација апликације за прекодирање стандардне МИДИ датотеке у ASCII репрезентацију“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Александра Анђеловић, 17001, „Карактеристике протокола APB и AHB и њихова верификација“, менторка проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Лука Коцић, 17714, „Систем управљања безбедношћу у тешкој индустрији“, ментор проф. др Иван Петковић
 • Коста Веселић , 17575, „Управљање радом ветрогенератора на бази микроконтролера“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Магдалена Јовићевић 17166 „Реализација апликације за нормализацију и бинарно кодирање дигиталних фотографија“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Маша Ћирковић, 18463, „Мултимодални РАГ систем“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Димитрије Продановић, 17366, „Примена метода за смањење електромагнетне интерференције на штампаним плочама“, менторка проф. др Миљана Милић
 • Милан Стојановић, 17454, „Пројектовање система за анализу понашања паса“, менторка проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Немања Савић, 15858, „Социјална мрежа за спортисте“, ментор проф. др Иван Петковић
 • Миодраг Димитријевић 16051 „Анализа перформанси алгоритама за растеризацију у рачунарској графици“, ментор проф. др Александар Димитријевић
 • Катарина Младеновић 16765 Web решење за подршку рада HR тима“, ментор доц. др Александар Миленковић
 • Немања Јeначковић, 17669, „Нанотехнологије у аутомобилској индустрији“, менторка проф. др Сања Алексић
 • Катарина Денчић, 16536, „Машинско учење у ембедед системима: концепти, методе, примене“, менторка проф. др Татјана Николић
 • Теодора Игњатовић, 16604, „Компаративна анализа конфигурација за реализацију звучних кутија“, ментор проф. др Горан Станчић
 • Дуња Милијић17773, „Мобилна апликација и сервис за унапређење коришћења административних услуга“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Немања Николић, 16259, „CQRS образац у развоју микросервиса и оркестрација у Kubernetes“, ментор проф. др Братислав Предић
 • Ива Грујић, 17587, „Могућности бежичног пуњења електричних возила коришћењем соларне енергије“, менторка проф. др Сања Алексић
 • Илија Ђуровић, 17620, „Анализа статистике ексцентричности ротора BLDC мотора коришћењем FFT-а и евалуација података помоћу SCADA система“, ментор доц. др Никола Данковић
 • Александар Стојадиновић, 17972, „Реализација апликације за локално генерисање и пренос шаховских дијаграма користећи FEN стандард“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Марко Милосављевић, 17782, „Системи за управљање великом количином података у пословном окружењу“, ментор проф. др Братислав Предић
 • Ђорђe Петровић, 16282, „Развој платформе за резервацију смештаја помоћу ASP.NET Web API-ја“, ментор доц. др Александар Миленковић
 • Милица Ђорђевић, 17612, „Анализа стабилности радне тачке J-FET-а за рад у активној области при различитим начинима поларизације“, менторка проф. др Анета Пријић
 • Славко Петровић, 17345, „Примена векторских база података“, ментор проф. др Леонид Стоименов
 • Наталија Павловић, 17321, „Компонентни приступ при развоју микрофронтенд апликације“, ментор проф. др Милорад Тошић
 • Урош Стефановић, 17443, „Аутоматизација процеса производње црепа од глине уз помоћ SCADA система“, ментор доц. др Никола Данковић
 • Алекса Коцић, 17186, „Примена и значај нуклеарне енергије“, менторка проф. др Сања Алексић
 • Маша Јовановић, 15651, „Сегментација медицинских слика применом суперпиксела“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Андрија Ценић, 18042, „Реализација image-viewer апликације за преглед дигиталних фотографија произвољних димензија“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Андријана Пауновић, 17861, „Анализа технолошких аспеката коришћења обновљивих извора енергије у „паметним кућама“,менторка проф. др Сања Алексић.
 • Младен Бошковић, 16491, „Пројектовање и имплементација конволуционе неуронске мреже за детекцију мрежних напада“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Александра Стојковић, 17995, „Примена SVD декомпозиције на компресију слике“, ментор проф. др Саша В. Николић
 • Милош Стојановић, 14183, „Програмски језик ЕЛМ“, менторка проф. др Сузана Стојковић
 • Данило Дошовић, 17599, „Примена обновљивих извора енергије у системима за рециклажу“, менторка проф. др Сања Алексић
 • Каролина Станисављевић, 16343, „Примена рачунарског програма за одређивање Фуријеове трансформације електричних сигнала“, менторка проф. др Весна Јавор
 • Марија Андрејевић, 16467, „Прелазни режим у електричним колима са резистивним и капацитивним елементима“, менторка проф. др Весна Јавор
 • Миона Гроздановић, 16524, „Рачунарски програми за моделовање и симулацију прелазних режима у електричним колима“, менторка проф. др Весна Јавор
 • Немања Милосављевић, 15747, „Платформа за дељење видео садржаја у реалном времену“, ментор доц. др Петар Рајковић
 • Никола Станојловић, 16363, „Анализа начина грејања "паметних"кућа“, менторка проф. др Сања Алексић
 • Стефанија Лазаревић, 1268, „Примена Internet of Things технологија у фотонапонским системима“, менторка проф. др Јелена Јовановић
 • Теодора Крстић, 16666„Примена методе мрежног дијаграма за прорачун атмосферских пренапона“, менторка проф. др Весна Јавор
 • Кристина Миленковић, 17765, „Коришћење енергије воде из плиме и осеке“, менторка проф. др Сања Алексић 
 • Урош Марковић, 16690, "Имплементација "Clean Architecture" у апликацији за подршку студентима у припреми испита", ментор проф.др Драган Стојановић
 • Никола Дунаи15587, „Имплементација платформе за минималну аутентификацију студента на лабораторијским вежбама“, ментор проф. др Иван Милентијевић
 • Александар Тасић, 15565, „Примена метода рачунарског вида приликом доношења судијских одлука у аутомото спорту“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Анђела Драшковић, 17602, „Анализа одрживости коришћења биогорива у управљању системима“, менторка проф. др Сања Алексић
 • Сања Динић, 16542, „Компресија података  применом  AVIF  стандарда“, ментор проф. др Милош Радмановић
 • Немања Лазаревић, 16163, „Пројектовање соларне електране снаге 10 kW повезане на електродистрибутивну мрежу“, ментор проф. др Драган Пантић.
 • Александар Жикић, 17629, „Реализација апликације за пренос и приказ FEN позиција преко TCP/IP података“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Вељко Дујаковић, 17075, „Примена MEMS микрофона за снимање звука“, ментор проф. др Дејан Ћирић
 • Нинослава Петровић, 15822, „Пројектовање и реализација мултисензорског система за симулацију свеће“, ментор проф. др Љубомир Врачар
 • Милош Крстић, 16154, „Складиштење соларне електричне енергије“, ментор проф. др Драган Пантић
 • Марко Игић, 17640, „Мобилна апликација и сервис за подршку бициклистима у саобраћају“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Кристина Костадиновић 17702, „Примена метода вештачке интелигенције у индустрији соларних система“. менторка проф. др Сања Алексић
 • Анђела Ђорђевић, 15568, „Веб апликација намењена удомљавању кућних љубимаца“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Вукашин Бранковић, 16011, „Веб апликација за поделу трошкова заснована на React-у и Node.js-у“, ментор доц. др Александар Миленковић
 • Бојан Милосављевић, 15240, „Унапређење провере кода за C++ аутомобилску индустрију провером A5-1-7 правила“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Катарина Цветковић, 18038, „Реализација апликације за аутоматску конкатенацију фотографија представљених у бинарном формату“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Маја Стојковић, 16405, „Апликација за надгледање података топлане“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Димитрије Костић, 16145, „Апликација за колекционаре имплементирана у React Native-у и Firebase-у“, ментор проф. др Иван Петковић
 • Маша Миленов, 17241, „Еколошки разлози за примену обновљивих извора енергије код алтернативних погона моторних возила“, менторка проф. др Сања Алексић
 • Даница Перовић, 16808, „Димензионисање и пројектовање ПВ система“, ментор проф. др Драган Пантић
 • Видосава Арсић, 16478, „Технологије за имплементацију real-time datawarehouse“, ментор проф. др Братислав Предић
 • Александар Костадинов17178, „Праћење нивоа PM2.5 честица у ваздуху помоћу микроконтролера“ментор проф. др Дејан Милић
 • Павле Цветковић, 15058, Упис и обрада логова из Kubernetes окружења у ELK: стратегије и оптимизација, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Милош Живадиновић, 16087, „Широкопојасни систем за репродукцију звука базиран на ауто звучницима“, ментор проф. др Дејан Ћирић
 • Димитрије Радуловић, 17900, „Моделовање композитних ултразвучних претварача на основу 1Д модела“, ментор доц. др Игор Јовановић.
 • Миљана Богдановић, 17560, „Сегментација слике у боји и практична примена“, ментор проф. др Саша В. Николић
 • Невена Бркић, 17026 „Реализација апликације за бинаризацију растерских фонтова“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Давид Мишкељин, 17824, „Резервација улазница коришћењем blockchain технологије“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Лука Перић, 17330, „Примена машинског учења у превенцији удеса услед поспаности“, менторка проф. др Татјана Николић
 • Миљан Николић, 17313, „Поступци за обраду слике у боји“, ментор проф. др Саша В. Николић
 • Анђелка Ђукић, 16570, „Web3 технологије и развој апликације на Ethereum блокчејну“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Лука Милановић, 16194, „Примена "Ray Tracing" методе сенчења у рачунарској графици“, ментор проф. др Дејан Ранчић.
 • Алекса Џунић, 16448, „Примена озбиљних игара у учењу“, ментор проф. др Иван Милентијевић
 • Урош Обрадовић, 16793, „Примене имплементације интерактивног планера за клинике“, ментор доц. др Петар Рајковић.
 • Мирослав Стаменов, 17415, „Примена SCADA система у градским топланама“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Стефан Ђокић, 15084, „Дистрибуиране трансакције засноване на коришћењу SAGA пројектног обрасца“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Душан Ринчић, 16312, „Компресија видео сигнала коришћењем H.265 стандарда“, ментор проф. др Милош Радмановић
 • Петар Видановић, 16027, „Применљива вештачка интелигенција са применом на временске серије“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Владимир Вељковић, 16020, „Симулација флуида у компјутерској графици“, ментор проф. др Дејан Ранчић.
 • Матијa Николић, 17848, „Мрежни протоколи код HVAC система“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Милош Ђорђевић, 17094, „Софтверске платформе за развој микросервисних ИоТ апликација“, ментор проф. др Драган Стојановић.
 • Никола Игњатовић, 16601, „Примена програмабилно логичког контролера „AtlasMax2“ у управљању хидроелектраном“, ментор проф. др Зоран Јовановић.
 • Тамара Ракићевић, 17904, „Аутоматизација машине за моделовање пластике помоћу програмабилног логичког контролера“, ментор проф. др Зоран Јовановић.
 • Александар Захаријев, 17632, „Имплементација оркестратор пројектног обрасца коришћењем MassTransit библиотеке“, ментор проф. др Милош Богдановић
 • Петар Ђорђевић, 17615, „Топлотна конверзија соларне енергије“, ментор проф. др Лидија Коруновић.
 • Петар Коматина, 17698, „Унапређење концепта Веб продавница кроз интеграцију са спољним активностима“, ментор доц. др Петар Рајковић.
 • Димитрије Партоњић, 16803, „Анализа и оптимизација параметара који утичу на ефикасност соларних ћелија и панела“, менторка проф. др Сања Алексић
 • Павле Живановић, 17623, „Андроид апликација која мотивише корисника да се креће“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Јована Живковић, 16581, „Визуелизација процеса“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Јефимија Радосављевић, 17897, „Airbyte ETL алат“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Андреј Милановић, 17760, „Програмирање квантних рачунара“, ментор проф. др Леонид Стоименов
 • Милош Ковачевић, 15681, „Веб апликација за вођење атлетских резултата са такмичења“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Лазар Илић,17647,  „Развој интерактивног окружења за виртуелни обилазак едукативне установе“, ментор доц. др Стевица Цветковић.
 • Тијанa Стевановић, 17967, „Аутоматско управљање соларним термалним системима за ефикасно прикупљање и складиштење“, менторка проф. др Сања Алексић.
 • Богдан Савић,17391,„Машина за млевење челичног отпада“, ментор проф. др. Саша С. Николић.
 • Предраг Миловановић, 15757, „Типови индексирања у MondoDB бази података“, ментор доц. др Милош Богдановић.
 • Милицa Милетић,17771, „Софтверска подршка раду агенција за изнајмљиивање возила“, ментор проф. др Драган Јанковић.
 • Иванa Петковић, 17336, „Веб апликација за вођење пројеката“, ментор проф. др Иван Петковић.
 • Лазар Јовић, 17164, „Вентилатор са директним погоном“, ментор проф. др Саша С. Николић.
 • Марко Илић, 16105, „Обрада догађаја у апликацијама заснованим на микросервисима“, ментор доц. др Александар Станимировић.
 • Наташа Милошевић, 17792, „Електроенергетски водови као елементи система уземљења“, ментор проф. др Драган Тасић.
 • Алекса Васиљевић, 14980, „Компарација перформанси билатерал филтера у различитим програмским језицима“, ментор проф. др Дејан Ранчић.
 • Никола Игњатовић, 16601, „Примена програмабилног контролера „AtlasMax2“ у управљању хидроелектраном“, ментор проф. др Зоран Јовановић.
 • Никола Миленковић, 17239, „Компоненте фотонапонских електрана“, ментор проф. др Драган Пантић.
 • Александaр Богдановић, 14612,  CouchDB документ база података“, ментор доц. др Александар Станимировић.
 • Милан Ралевић, 17377, „Испитивање и верификација карактеристика једносмерних мотора без четкица“, ментор проф. др Милутин Петронијевић.
 • Милош Милановић, 17230, „Вишејезгарни и вишепроцесорски системи“, ментор  проф. др Татјана Николић.
 • Теодорa Лазаревић, 16165, „Реализација  SCADA система помоћу Java софтверског пакета“ ,ментор проф. др Зоран Јовановић.
 • Александар Николић, 14070, „TimescaleDB база података“, ментор доц. др Александар Станимировић.
 • Сара Савић, 17920, „Алгоритми за аутоматизовано препознавање отисака прстију“, Ментор проф. др Дејан Ранчић.
 • Нада Јовановић17679,  „Развој IoT апликација заснована на EdgeX платформи отвореног кода“. Ментор  проф. др Драган Стојановић.
Архива
 • Николa Гавриловић, 17050, „Прорачун угиба проводника надземног вода“. Mентор проф. др Драган Тасић.
 • Александар Пешић,16821, „Детекција и препознавање знаковног језика применом рачунарског вида и машинског учења“,ментор проф. др Драган Јанковић.
 • Лазар Драгутиновић, 17601, „Генерисање 3D модела на основу слика“, Ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Давид Николић,  17843, „Нуклеарна сегментација уз помоћ Mask RCNN модела“, Ментор проф. др Драган Јанковић.
 • Вук Грујић, 17057,  „Провера утицаја структуре мреже на њихове перформансе“. За ментора је именован проф. др Леонид Стоименов.
 • Вељко Жупац, 17630, „Софтвер за проналажење вишеструких копија фајлова“. За ментора је именован проф. др Драган Јанковић.
 • Нађa Цилић, 17520, „Примена метода машинског учења за решавање проблема вишекласне класификације“ , ментор  проф. др Миљана Милић.
 • Игор Јанковић, 17142, „Дискретне Фуријеове трансформације дискретних сигнала “, ментор је проф. др Саша В. Николић.
 • Андреја Ђокић, 16065 , „Синхрони мотори са перманентним магнетима у електромоторним погонима“ , ментор проф. др Небојша Митровић.
 • Невена Перић,  17332, „Морфологија слике“ , ментор проф. др Саша В. Николић.
 • Наталијa Несторовић , 17837, „Енергетска ефикасност у погонима са пумпама“, ментор  проф. др Небојша Митровић.
 • Стефан Петровић, 17346,  „Аутоматизација производње дугмади у текстилној индустрији базирана на SCADA систему“, ментор проф. др Саша С. Николић.
 • Александрa Станковић,17417, „Нанороботика и примена наноробота“, ментор проф. др Сања Алексић.
 • Павле Божиновић, 17564, „Аутоматизација индустријског лифта“, ментор проф. др Милутин Петронијевић.
 • Александра Стаменковић, 14900, „Сегментације слике“, ментор проф. др Саша В. Николић.
 • Лена Симић, 17400, „Механизам безбедног покретања софтвера у електронским контролним јединицама возила“, менторка проф. др Татјана Николић.
 • Радомир Стајковић, 17934, „Микросервисна апликација за анализу и надгледање података у паметној кући“, ментор проф. др Драган Стојановић.
 • Никола Момчиловић, 17832, „Софтверска подршка раду аутосервиса“, ментор проф. др Драган Стојановић.
 • Илија Миленковић, 17764, „Примена машинског учења у класификацији саобраћајних знакова“, ментор проф. др Леонид Стоименов.
 • Маријa Станковић, 16890,  „Имплементација и управљање системом за контролу рафа пословног објекта“. ментор проф. др Саша С. Николић.
 • Лука Лазаревић, 17720, под насловом „Компресија видео сигнала коришћењем MPEG-4 стандарда“, ментор доц. др Милош Радмановић.
 • Душан Динић, 16057, под насловом „Компресија видео сигнала коришћењем MPEG-1 стандарда“, ментор доц. др Милош Радмановић.
 • Симон Стојчић17473, под насловом „Реализација метеоролошкестанице коришћењем STM32 платформе“, ментор је  доц. др Горан С. Николић.
 • Дејанa Николић,15276, „Апликација за организацију фотографија заснована на дубоком учењу“, ментор  проф. др Александар Милосављевић.
 • Милан Стојановић, 17982, „Примена Citect SCADA система у процесу реверзне осмозе, у системима за водоснабдевање“, ментор проф. др Зоран Јовановић.
 • Јелена Диманић, 16989, „Протоколи за М2М комуникацију међу машинама“, ментор проф. др Саша С. Николић.
 • Данијел Цакић, 18029, „Развој серверске стране веб апликација коришћењем NestJS-a“, ментор проф. др Сузана Стојковић.
 • Ненад Николић, 16260, „Потенцијали водоника као еколошког извора енергије“, ментор проф. др Сања Алексић.
 • Катарина Денчић, 16536, „AMBA AHB Протокол за ефикасну комуникацију у системима на чипу“, ментор проф. др Татјана Николић.
 • Милица Стојановић, 17983, „Развој мобилне апликације за унапређење комуникације међу студентима“, ментор проф. др Валентина Нејковић.
 • Анђелa Ружић, 17917, „Пројектовање аутономног PV система оптималне снаге“,ментор проф. др Драган Пантић.
 • Алекса Милојковић, 17252, „Пројектовање и имплементација система за проналажење аномалија у мрежном саобраћају“, ментор проф. др Владимир Ћирић.
 • Иван Китановски, 15164, „Пројектовање ФИР (FIR) филтра коришћењем синк (sinc) функције“, ментор доц. др Милош Радмановић.
 • Јован Малетић, 17734, „Web апликација „Онлајн туристички водич““, ментор проф. др Драган Јанковић.
 • Лука Белић, 17013, „Реализација апликације за играње логичке игре „Вук и овце““, ментор проф. др Владан Вучковић.
 • Маркo Станковић,17951,  “Jetpack Compose“ и функционално програмирање као будућност андоид девелопмента“, ментор проф. др Дејан Ранчић.
 • Јована Младеновић, 15767, „Савремени А/Д конвертори“, ментор проф. др Драган Живановић
 • Јован Петронијевић, 17880, „Пројектовање и испитивање одзива регулатора струје, брзине и позиције PMS мотора“, ментор проф. др Милутин Петронијевић
 • Михајло Костић, 17709, „Врсте, карактеристике и елементи ротирајућих фотонапонских система“, менторка проф. др Сања Алексић
 • Вељкo Радосављевић, 17373, „Систем за препознавање лица заснован на Raspberry Pi платформи“, менторка проф. др Татјана Николић
 • Милош Томић, 1106, „Даљинско надгледање соларних електрана“, менторка проф. др Јелена Јовановић
 • Никола Спасић, 1483, „Концепт паметног складишта и симулација аутоматизације складиштења робе у Webots окружењу“, ментор доц. др Никола Данковић
 • Ана Вучковић, 17048, „Колаборативна апликација за подршку пословању ресторана“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Катарина Станојковић, 17959, „Употреба аутоенкодера за идентификацију визуелних карактеристика објеката на слици“, ментор проф. др Братислав Предић
 • Јелена Стојковић 17997 „Компресија слика коришћењем Bit-swap технике“, ментор доц. др Милош Радмановић
 • Алекса Милић 17774 „Преглед и евалуација визуелних трансформера за класификацију слика“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Андрија Тошић 18015 „Безбедно извршавање програмског кода на савременим процесорима“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Стефан Стојадиновић, 17975, „Имплементација система за генерисање дигиталних сертификата за електронску пошту“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Марко Стојиловић 17989 „Реализација апликације за бинарно кодирање слика“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Лазар Најдановић, 17834, „Софтверска подршка услужним делатностима“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Урош Ћеранић, 15530, „Микросервисна апликација за детекцију неприкладног садржаја на вебу“, ментор доц. др Милош Богдановић
 • Никола Здравковић 17634 „Компресија звука коришћењем MLP алгоритама“, ментор доц. др Милош Радмановић
 • Јован Сенић 17925 „Компресија звука коришћењем ADPCM алгоритама“, ментор доц. др Милош Радмановић
 • Александра Трајковић 16954 „Нанотехнологије у аутомобилској индустрији“, менторка проф. др Сања Алексић
 • Александар Панић, 17857, „FPGA реализација хибридног „Insertion-Merge“ алгоритма за сортирање“, менторка доц. др Милица Јовановић
 • Николета Живић, 17109, „Интерактивна 3Д графика у Веб прегледачима“, ментор доц. др Стевица Цветковић
 • Mарина Миладиновић, 17759, „Пројектовање и реализација преносивог ЕЦГ уређаја базираног  nа STM32 платформи“, ментор доц. др Горан Николић
 • Дамир Жерић, 17106, „Пример имплементације геометријских клипмапа коришћењем Unity окружења“, ментор доц. др Александар Димитријевић.
 • Анастасијa Стајковић, 17933, „Препознавање људских емоција употребом рачунарског вида“, ментор проф. др Александар Милосављевић.
 • Нинa Миљковић, 17801, „Вештачка интелигенција архитектура и начин функционисања Chat GPT-a и сличних алата“, ментор проф. др Валентина Нејковић.
 • Павлe Момировић, 17831, „Примена „watersheds“ и „MSER“ алгоритама у 3D домену“, ментор проф. др Драган Јанковић.
 • Јованa Марковић, 17747, „Примена SCADA система у електроенергетици са освртом на стандард IEC61850, ментор проф. др Саша С. Николић.
 • Милица Петрушијевић, 17881, „Реализација уређаја за тестирање брзине рефлексних реакција“ ,ментор проф. др Данијел Данковић.
 • Кристина Дејановић, 17061, „Рестаурација и реконструкција слике“, ментор проф. др Саша В. Николић.
 • Стефан Ђокић, 17531, „Коришћење vercel  платформе за израду serverless апликације “, ментор доц. др Александар Станимировић.
 • Тамарa Миловановић,  17776 , „Мобилна апликација за програм лојалности купаца“, ментор проф. др Братислав Предић.
 • Милицa Јовановић, 17677, „Примена  TICK Stack-a за обраду временских серија података“, ментор доц. др Александар Станимировић.
 • Ксенија Петровић, 17875, „Одређивање брзине објекта помоћу камере“, ментор проф. др Татјана Николић.
 • Немања Костић, 17183, „Реализација апликације за декомпресију MP4 видео фајла“, ментор проф. др Владан Вучковић.
 • Петар Милисављевић, 17247, „Динамички приступ базиран на атрибутима за прилагођавање и диверзификацију производа“, ментор проф. др Иван Петковић.
 • Милица Васиљевић, 17568, „Напредна платформа за управљање салонима лепоте: Интегрисана веб апликација развијена помоћу React-a и .NET-a, ментор проф. др Валентина Нејковић.
 • Јован Петровић, 17873, PWM управљање електромотора на бази електронике са микроконтролером“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Милан Стојановић, 17455, „Основне операције у дигиталној обради слике“, ментор проф. др Саша В. Николић
 • Владимир Вељковић, 16020, „Реализација геодетских алата у GINIS окружењу“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Теодора Пантић, 17859, „Компресија слика коришћењем КЛ трансформације“, ментор доц. др Милош Радмановић
 • Немања Николић, 16259, „CQRS образац у развоју микросервиса и оркестрација у Proxmox окружењу“, ментор проф. др Братислав Предић
 • Стефан Ковић, 17176, „Пројектовање система за аутоматизацију процеса производње синтетичке гуме“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Марко Јањић, 15127, „Проблеми и предности мале хидроелектране“, ментор проф. др Сања Алексић
 • Александра Стојановић, 17447, „Примена SCADA система за праћење рада хемијског реактора и паковање добијеног производа“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Александра Илић, 17128, „Методе повећања ефикасности соларне ћелије“, ментор проф. др Сања Алексић.

 • Катарина Мариновић, 17741, „Имплементациjа претраживача коришћењем Neural search модела“, ментор проф. др Сузана Стојковић.

 • Милица Чеперковић, 17521, „Техно-економска анализа употребе хибридних фотонапонских система“, ментор проф. др Сања Алексић.

 • Марина Радовановић, 17892, „Предности и мане даљинског управљања безбедоносним системом паметних кућа“, ментор проф. др Сања Алексић.

 • Данијел Ћоћић, 17507, „Могућности употребе енергије ветра, хидроенергије и соларне енергије у пољопривреди“, ментор  проф. др Сања Алексић.

 • Данило Милошевић, 17786, „Предвиђање позиција у шаховском отварању применом рекурентних неуронских мрежа“, ментор проф. др Владан Вучковић.
 • Филип Марковић, 17752, „Систем за управљање показивачем миша коришћењем погледа“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Милош Вишић, 17577, „Реализација програмског управљања за праћење унапред задате путање базирана на микроконтролеру“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Стефан Младеновић, 15771, „Веб апликација за аутоматско генерисање програма трчања заснована на Reacty и NodeJs-у“, ментор проф. др Валентина Нејковић
 • Владимир Рудић, 17916, „Верификација AMBA APB протокола применом UVM методологије“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Дамјан Динић, 17593, „Верификација AHB VIP-A“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Урош Стефановић, 17443, „Примена SCADA система у производњи производа од глине“, ментор доц. др Никола Данковић
 • Иван Милојковић, 17779, „Веб апликација за пружање помоћи власницима паса“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Лазар Милосављевић, 17781, „Веб апликација за куповину домаћих производа заснована на .Net и react технологијама“, ментор проф. др Валентина Нејковић.
 • Стефан Васов, 16015, „Мобилна апликација за персонализовани план исхране и тренинга“, ментор проф. др Валентина Нејковић
 • Драгољуб Миленковић, 16199, „Развој апликације за анализу термограма у .NET технологији“, ментор доц. др Милош Богдановић
 • Милан Лукић, 17728, „Реализација real-time комуникацијске платформе коришћењем Rust-a и React-a“, ментор проф. др Иван Петковић.
 • Стефан Станојевић, 16361, Развој IoT апликацијa коришћењем платформи рачунарства у облаку, проф. др Драган Стојановић
 • Димитрије Митић, 17269, Софтверске платформе за развој IoT апликацијa, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Димитријe Ђорђевић, 17088, Шетач превртач-мобилна платформа са неконвенционалним начином кретања, проф. др Станиша Перић
 • Богдан Костић, 17706, Обрада електрогастрографских сигнала, ментор проф. др Драган Живановић
 • Тодор Ристић, 17915, Manticore Search база података, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Димитријe Филиповић, 18028, KeyDB база података, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Александар Радосављевић, 15834, Управљање токовима докумената коришћењем прогресивне веб апликације, ментор доц. др Милош Богдановић
 • Вукадин Драшковић, 17603, Микросервисна архитектура система вођеног догађајима, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Сашa Стојиљковић, 17470, Мобилна апликација за управљање временом и повећање продуктивности студената“, ментор проф. др Валентина Нејковић
 • Николa Крстић, 17200, Мобилна апликација за вођење личних финансија“, ментор проф. др Валентина Нејковић
 • Анђелијa Младеновић, 17825, Нуклеарна сегментација методама ненадгледаног учења“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Андријa Ценић, 18042, Реализација апликације за декомпресију MP4 видео датотека“, проф. др Владан Вучковић
 • Николa Денић, 14629, Примена програмског Котлин језика на апликацији за обраду и фотографисање возила“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Милутин Динић, 17596, „Реализација 3Д скенера коришћењем Raspberry Pi 4 платформе“, ментор проф. др Татјана Николић.
 • Петар Станчић, 17960, „Пројектовање дигиталног диференцијатора линеарне фазе“, ментор доц. др Стевица Цветковић.
 • Александра Ђорђевић, 16069, „Карактеристике и пројектовање специфичне врсте музичког студија“, ментор проф. др Дејан Ћирић.
 • Александра Миленковић, 16197, „Креирање звучне слике догађаја у затвореном простору“, ментор проф. др Дејан Ћирић.
 • Ивана Савић, 17393, „Практична реализација мобилне платформе са погоном на сва четири точка“, ментор проф. др Станиша Перић
 • Ивана Вељковић, 17572, „Пројектовање и визуализација система за паковање готових производа засновани на SCADA системима“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Марија Мандрапа, 17735, „Принцип рада аутомата за паковање чоколада у кутију базиран на програмабилним логичким контролерима“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Стефан Столић, 17474, „Прорачун токова снага у петљастим мрежама“, ментор проф. др Драган Тасић
 • Маријa Видовић, 17576, „Web апликација за генерисање ChatGPT–а, MongoDB-а и JavaScript-а“, проф. др Валентина Нејковић.
 • Теодорa Ђорђевић, 17097, Веб апликација за козметичке салоне базирана на .NET-у и Java Script-у, проф. др Валентина Нејковић
 • Катаринa Максимовић , 17732, Друштвена мрежа „Moments“ заснована на Neo4j-у и React-у, проф. др Валентина Нејковић
 • Маријa Цветковић, 18039, „Memgraph база података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Настасија Станковић, 17955, „Употреба реда чекања у апликацијама за криптовање великог броја фајлова“, ментор доц. др Петар Рајковић
 • Маја Митровић, 14056, „Милвус векторска база података“, ментор доц. др Милош Богдановић
 • Дејан Чумпујеровић, 15062, „Пројектовање и имплементација web shop апликације“, ментора проф. др Дејан Ранчић.
 • Никола Давинић, 17588, „Пројектовање и имплементација система за безбедоносну анализу података техником рангирања упозорења“, ментор проф. др Владимир Ћирић.
 • Барбара Митић, 17807, „Аутоматска редукција информација за дебаговање у тестовима за компајлерску инфраструктуру LLVM“, ментор проф. др Дејан Ранчић.
 • Емилијa Котло, 17711, „TCAD пројектовање и симулација MOS транзистора“, менторка проф. др Весна Пауновић
 • Катарина Стојевић, 17988, „Једноосни ротирајући систем за праћење“, менторкаа проф. др Сања Алексић
 • Предраг Шелмић, 15859, „Примена неуронских мрежа у процесу контроле исправности паковања производа“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Саво Вујачић, 15476, ArangoDB документ база података“, ментор  доц. др Александар Станимировић.
 • Анастасија Богдановић, 17018, „Реализација апликације за генерисање компактне RGB Image датотеке“, ментор проф. др Владан Вучковић.
 • Сарa Савић, 17921, TCAD пројектовање и симулација биполарног транзистора, проф. др Весна Пауновић
 • Алексa Пешић, 17348, Анализа спектра RGB диоде, проф. др Емилија Живановић.
 • Далибор Станковић, 16884, „Систем за регулацију температуре код високих пећи“, ментор проф. др Саша С. Николић.
 • Стефан Ђорђевић, 15581, „Дигитални осцилоскопи“, ментор проф. др Драган Живановић.
 • Кристина Јордановић, 17169, „Примена соларних технологија у транспортним возилима“, ментор проф. др Сања Алексић.
 • Милицa Мадић, 16673, „Пројектовање паметног уређаја за детекцију потрошње одређене суме новца“, ментор проф. др Саша С. Николић.
 • Илијa Марковић, 16688, "Принцип индукционог грејања на примеру 2xIP-150 машине реализоване помоћу PLC-a", ментор доц. др Никола Данковић.
 • Јован Вукадиновић , 17580, „Веб платформа за заказивање приватних часоава заснована на „React“у и „Nest.JS“ технологија“, ментор проф. др Валентина Нејковић.
 • Милица Соколов, 17927, „Веб апликација друштвене мреже за кућне љубимце уз коришћење „React.js“ и „Express.js“ технологија“, ментор проф. др Валентина Нејковић.
 • Миљана Петковић, 17870, „Интерпретација знаковног језика коришћењем рачунарског вида“, ментор проф. др Александар Милосављевић.
 • Илија Петровић, 17342, „Примена акцелерометара у аутомобилима“, ментор проф. др Горан С. Николић.
 • Јелена Панић, 18065, „Контрола уређаја покретом руке“, ментор проф. др Горан С. Николић.
 • Анастасија Кузмановић, 17202, „Систем за детекцију пада за старије особе“, ментор проф. др Горан С. Николић.
 • Вељко Томић, 17497, „Пројектовање и реализација управљања дестилеријом за производњу ракије“, ментор проф. др Саша С. Николић.
 • Нeмањa Перић, 17333, „Развој електромагнетског MoM и MLP модела Sierpinski Gasket фракталне антене у MATLAB софтверском окружењу“, ментор проф. др Зоран Станковић.
 • Теодорa Секулић,  17924,„Проналажење оптималног уређења променљивих за бинарне дијаграме одлучивања“, ментор доц. др Милош Радмановић.
 • Александар Тасић, 14949, „Анализа динамичких перформанси асинхроних погона“, ментор проф. др Небојша Митровић.
 • Тијана Бисенић, 17556, „Микросервисна архитектура апликације за удаљену и персонализовану здравствену негу“, ментор проф. др Драган Стојановић.
 • Никола Мићовић, 17819, „Паркирање у паметном граду “, ментор проф. др Леонид Стоименов.
 • Марко Павичић,16267, „Примена „Three.js“ библиотеке “, ментор проф. др Дејан Ранчић.
 • Миљана Здравковић, 17633, „Упоредна анализа симетричних крипто алгоритама“, ментор доц. др Петар Рајковић.
 • Кристина Стојиљковић, 17468, „Пројектовање соларне станице за пуњење електричних аутомобила“, менторка проф. др Сања Алексић
 • Јован Мијалковић, 15218, „Утицај брзине комуникације на освежавање анимација на TFT ST7735 дисплејима“, менторка проф. др Весна Пауновић
 • Сава Динић, 17597, „Пројектовање пасивне LED матрице коришћењем Constant Current LED драјвера“, менторка проф. др Весна Пауновић
 • Ђорђe Антић, 17544, Веб апликација за библиотеку радова заснована на Neo4j-y и React-y, ментор проф. др Валентина Нејковић
 • Ђорђe Петковић, 17867, Клијент – сервер апликација за чување криптованих фајлова, ментор доц. др Петар Рајковић.
 • Јован Петровић, 17873, Контрола нивоа воде применом ултразвучног модула уз помоћ Arduino Uno, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Урош Танић, 17480, Аутоматизација производног процеса производње чоколаде, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Аницa Врекић, 17042Примена вештачке интелигенције у очувању и одржавању животне средине, ментор проф. др Сања Алексић.
 • Александар Пантовић, 17860 „Реализација паметне канте за смеће“, ментор доц. др Горан Николић.
 • Стефан Милојевић,17778 „Систем праћења потрошње енергије и дететковање прекорачења струје по фази“. Ментор доц. др Горан Николић.
 • Лазар Арсић, 17548, „Игрица за тестирање рефлекса реализована коришћењем дигиталних кола“, ментор проф. др Данијел Данковић.
 • Николa Митровић,  „Реализација система за детекцију контракције мишића“, ментор доц. др Горан Николић.
 • Алекса Крстић, 17192, „Развој софтвера базиран на тестирању“, ментор проф. др Дејан Ранчић.
 • Немања Стојановић под насловом „Пројектовање LED дисплеја коришћењем MAX7219 кола“. Ментор проф. др Весна Пауновић.
 • Тамара Стошић, 18003, „Развој напредних PLC алгоритама за оптимизацију индустријских процеса и њихова безбедност“, ментор доц. др Никола Данковић.
 • Милош Ђорђевић,16562,  „Примена SCADA система у управању клима комором“, ментор  проф. др Саша С. Николић.
 • Вук Цветковић, 18036, „Сервисно – оријентисана апликација за кодирање података“, ментор доц. др Петар Рајковић
 • Кристинa Петровић, 17874, „Преглед конвергенције проширене стварности и ChatGPT-a са свеприсутним учењем ради унапређења образовања, ментор проф. др Валентина Нејковић.
 • Марко Костић, 16653, „Апликативни значај дигиталних система на развој паметних градова“, ментор проф. др Валентина Нејковић.
 • Милан Стојковић, 17999, „QuestDB база података“, ментор доц. др Александар Станимировић.
 • Никола Бранковић, 17566, „Утицај избора метеоролошке базе података при симулацији PV система на његове карактеристике“, ментор проф. др Драган Пантић.
 • Лена Живковић, 17626, „Веб апликација за аутоматизацију процеса куповине услуга теретане“, ментор проф. др Валентина Нејковић.
 • Милица Алексић, 17535, „Примена СВД декомпозиције“, ментор проф. др Слађана Маринковић.
 • Нина Миленковић, 17240, „Примена технологије рачунарског облака у учењу на даљину“, ментор проф. др Дејан Ранчић.
 • Ивана Алексић, 17534, „Веб апликација за куповину базирана на Node.js-у и React-у“, ментор проф. др Валентина Нејковић.
 • Стефан Јовић, 17685, „Примена SCADA система у управљању радом рулета“, ментор проф. др Саша С. Николић.
 • Сава Вујачић, 15476, „ArrangoDB документ база података“, ментор доц. др Александар Станимировић.
 • Ана Живановић, 16088, „Употреба геотермалне енергије у балеологији и за спортско-рекреативне сврхе “, ментор проф. др Сања Алексић.
 • Миодраг Стојиљковић ,15022, „Енергија ветра“. Mентор проф. др Лидија Коруновић.
 • Сандра Михајловић, 17823, „Примена неуронских мрежа за детекцију лица“, ментор доц. др Никола Данковић.
 • Марија Поповић, 17360, „Процес израде пиротског качкаваља применом SCADA система“,  ментор проф. др Саша С. Николић.
 • Милан Свиленковић, 17922, „Базе за временске серије и визуелизација мрежних догађаја у реалном времену“, ментор проф. др Владимир Ћирић.
 • Михајло Шутановац, 16978,  „Наносервиси“, ментор доц. др Александар Станимировић.
 • Никола Дунаи, 15587, „Имплементација платформе за минималну аутентификацију студената на лабораторијским вежбама“, ментор  проф. др Иван Милентијевић.
 • Јана Тјупа, 17491, „Најновије технологије електричних погона за примене у електричним возилима“,ментор проф. др Милутин Петронијевић.
 • Предраг Арежина, 15998, „Фотонапонски системи прикључени на дистрибутивну мрежу“, ментор проф. др Лидија Коруновић.
 • Дарко Петровић, 15816, „Дигитални генератори сигнала“, ментор проф. др Драган Живановић.
 • Лука Радојковић, 17371, „Timesheet апликација у NET-у и React-у са подршком за евиденцију запослених клијената и пројеката“, ментор проф. др Валентина Нејковић
 • Никола Поповића, 15825, „Пројектовање и имплементација прокси сервера за приступ сервисима на приватним мрежама“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Милицa Рангелов,  17905, „Језички модели за обраду природног језика“, ментор проф. др Леонид Стоименов.
 • Јована Милановић, 17761, SCADA системи и сајбер безбедност: Побољшање заштите у дигиталном добу“, ментор доц. др Никола Данковић.
 • Емилија Ћојбашић, 18026, „Моделирање и 3Д визуелизација атмосферских облака уз примену машинског учења“, ментор проф. др Дејан Ранчић.
 • Матија Шпелетић, 18043 „Развој система проширене реалности за виртуелно испробавање сатова“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Јованa Милетић, 16202, „Напредне технологије за контролу стамбеног простора“. Ментор је проф. др Саша С. Николић
 • Александар Павловски, 18062, „Практична реализација четвороножног робота и пројектовање и имплементација система управљања“. Ментор је проф. др Бобан Веселић.
 • Душан Игић, 17639 „Хардверско–софтверски систем за сепарацију семенки применом рачунарског вида “. Ментор је проф. др Александар Милосављевић.
 • Маркo Станковић, 16891  „Пројектовање и имплементација система за прикупљање, обраду и приказ безбедоносних података“. Mентор је проф. др Владимир Ћирић.

 • Дарко Јотев, 15643, „Анализа података са Polar Flow-a употребом Accesslink Api-ja и InfluxDB базе података“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Вељко Дунчић, 16547, „Пројектовање Ethernet адаптера“, менторка проф. др Татјана Николић
 • Каролина Станисављевић, 16343, „Одређивање Фуријеове трансформације сигнала применом рачунарског програма“, менторка проф. др Весна Јавор
 • Петар Маравић, 16691, Web 3.0 апликација за групно финансирање пројеката“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Милош Петровић,16284, „Веб апликација за подршку рада здравствене установе“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Анђела Манић , 16678, „Анализа и класификација безбедносних податка са рачунарских мрежа коришћењем јавно доступних алата“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Јован Милинковић17246, „Примена SCADA система у HVAC објектима “, ментор проф. др Саша С. Николић.
 • Павле Маринковић , 16178, „Имплементација технике индиректног осветљења у реалном времену применом праћења група зрака“, ментор доц. др Александар Димитријевић
 • Никола Ђорђевић, 13945, „Развој апликација коришћењем JOOQ објектно-релационог мапера“, ментор доц. др Александар Станимировић.
 • Дамјан Ћупић , 16959, „Управљање аутономним возилима применом конволуционих неуронских мрежа“, ментор проф. др Александар Милосављевић.
 • Марко Николић, 15780, „Софтверска подршка електронској трговини“, ментор проф. др Драган Јанковић.
 • Милa Савић,  16852 „Анализа временских серија података коришћењем MongoDB базе података“. Mентор доц. др Александар Станимировић.
 • Душан Антић, 17004„Методе машинског учења за детекцију аномалија у временским серијама података“. Mентор проф. др Братислав Предић.
 • Мартa Аризановић, 17008„Комуникациони протоколи у аутоматизацији“. Mентор проф. др Саша С. Николић.
 • Вукашин Стојановић,17448 „Примена програмабилних логичких контролера у производњи шећера од шећерне репе“. Mентор  проф. др Саша С. Николић.
 • Невенa Бркић, 17026, „NebulaGraph база податка“. Mентор доц. др Александар Станимировић.
 • Јованa Николић, 16784 „Оптимизација рада електричних возила“. Mентор проф. др Милутин Петронијевић.
 • Христинa Тодоровић, 16784 „Тестирање система за праћење метеоролошких параметара“. Mентор  проф. др Данијел Данковић.
 • Милош Ђорђевић,17093,  „Процес обраде дрвета применом SCADA система“. Ментор  проф. др Саша В. Николић.
 • Тијанa Митић,17275  „Технолошке иновације у сајбер безбедности“. Ментор  проф. др Саша В. Николић.
 • Јованa Стојановић,  „Изазови управљања подацима у Индустрији 4.0“.  Ментор  проф. др Саша В. Николић.
 • Сарa Милановић,  „Поступак креирања 3Д људског карактера за виртуелна окружења“.  Ментор  проф. др Саша В. Николић.
 • Јанa Милетић, „Терморегулациони уређај за испитивањезасићења феритног језгра“. Ментор проф. др Зоран Јовановић.
 • Младен Младеновић, 15260, „Примена оркестратора сервиса у микросервисној архитектури“, ментор проф. др Братислав Предић.
 • Теодора Ђокић, 16549, „Примена Neo4j базе података на фитнес апликацију којом се генеришу планови исхране и тренинга“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Стефан Ђокић, 15084, SAGA пројкетни образац“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Стефан Младеновић, 16245, Развој Е-commerce апликације са микросервисном архитектуром у .NET Core технологији, проф. др Валентина Нејковић
 • Милицa Ђорђевић, 17092, Пројектовање FPGA хардвера за k-NN класификацију, доц. др Милица Јовановић
 • Милош Лазовић, 16670, „Фрактална компресија слике“, ментор доц. др Милош Радмановић
 • Немања Стојановић, 16390, „Веб апликација за организовање планинарских акција уз коришћење “React.js“ и “Node.js“ технологија“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Анђела Алексић, 16993, „Примена алгоритама машинског учења у системима аутономне вожње“, менторка проф. др Татјана Николић
 • Војислав Димитријевић, 16049, „Процена квалитета вина на основу рецензија коришћењем машинског учења“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Стефан Јовановић, 14692 „Аутоматизација производње машине Marsili“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Бојан Живановић, 16089, „Соларни термални системи“, менторка доц. др Сања Алексић
 • Милош Стојилковић, 16931, „Принцип и реализација паметне куће у 21. веку“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Стефан Ракић, 14125, „Генератори за примену у ветроелектранама“, ментор доц. др Игор Јовановић
 • Стефан Милошевић, 14398, „Режими простирања електромагнетних таласа на воду“, менторка проф. др Весна Јавор
 • Данијел Демчић, 15546, „Примена Chat GPT API–а за подршку учењу“, ментор проф. др Иван Милентијевић
 • Лазар Николић, 15282, „Реализација апликације за удаљено снимање и стеганографско кодирање фотографија“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Милутин Динић, 14634, „Практична реализација система за мерење високих температура коришћењем MAX6675 кола“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Маркo Илић, 14105, „Микросервиси вођени догађајима“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Филип Николић, 17314, „Реализација апликације за конверзију и претраживање базе PDF докумената“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Анђела Николић, 17306, „Моделовање и композиција 3Д сцене за потребе виртуелних окружења“, ментор доц. др Стевица Цветковић
 • Димитрије Савић, 16851, „Реализација система за грејање стамбених објеката регулацијом температуре“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Петар Јовановић, 17162, „Анализа утицаја електричних возила на животну средину“, менторка доц. др Сања Алексић
 • Никола Игњатовић, 16601, „Примена програмабилно логичког контролера и скада софтвера у управљању хидроелектраном“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Душан Гидић, 14303, „Оптички систем за позиционирање у равни базиран на Arduinu за платформу Unity“, ментор проф. др Дејан Милић
 • Јованa Стојановић, 18416, „Изазови управљања подацима у Индустрији 4.0“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Стефан Торлаковић, 14552, „Анализа временских серија података коришћењем Timescale базе података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Петар Петровић, 16820, „Евалуација и имплементација система за управљање дигиталним правима“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Урош Стевановић, 16372, „Аутоматизација система за производњу пива базирана на TIA порталу“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Игор Стојановић, 15403 „Примена машинског учења у модерним e-commerce системима“, ментор проф. др Леонид Стоименов
 • Сара Милановић, 16696, „Поступак креирања 3Д људског карактера за виртуелна окружења“, ментор проф. др Саша В. Николић.
 • Немања Мишић, 16761 CockroachDB дистрибуирана база података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Стефан Васов, 16015 Android апликација за генерисање плана исхране и тренинг програма“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Жељко Милорадовић, 17254 „SCADA у облаку“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Јанa Милетић, „Терморегулациони уређај за испитивање засићења феритног језгра“,ментор је проф. др Зоран Јовановић.
 • Жарко Јовановић14694, „Пасивне оптичке мреже у приступном домену и њихова упоредна анализа“, ментор проф. др Дејан Милић
 • Миља Пејчић, 17329, „CosmosDB база података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Дарко Јотев15643, „Анализа података са Polar Flow-а употребом Accesslink API-ја и InfluxDB базе података“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Емилија Вујовић, 17043, „Морфинг, дигитални ефекат и његова примена у дигиталној обради слике у функцији продукције кратког играног филма“, ментор проф. др Саша В. Николић
 • Стефан Глигоријевић, 16037, „Примена програмабилног логичког контролера за детекцију гаса у опасним срединама“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Немања Недељковић, 17302 „Реализација уређаја за тестирање рефлексне реакције руке“. ментор проф. др Данијел Данковић
 • Андрија Пешић, 14841, „E-voting систем базиран на blockchain технологијама“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Илија Спасић, 16869, „CockroachDB база података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Јована Милетић, 16202, „Напредне технике управљања стамбеним објектом“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Неда Миладиновић, 17229, „АМВА АРВ комуникациони протокол у системима на чипу“, ментор проф. др Татјана Николић
 • Александра Динчић, 14277, „Манипулација и визуелизација бинарних дијаграма одлучивања коришћењем ПyЕДА библиотеке“, ментор доц. др Милош Радмановић
 • Анђела Костић, 17180, „Аутоматизација тестирања ембедед софтвера “, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Младен Младеновић, 15260 „Оркестрација сервиса у микросервисној архитектури“, ментор проф. др Братислав Предић
 • Теодора Ђокић, 16549 „Софтверска подршка раду здравствених установа“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Ана Тонић, 17498 „Имплементација интеракције са рачунаром коришћењем гестова шаке“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Сена Савић, 17396, „Избор и моделовање базе података ради реконструкције дигиталног злочина“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Миљана Јовић, 16641, „Имплементација веб портала за дигитализацију културних добара“, ментор доц. др Стевица Цветковић
 • Александра Николић, 17305, „Батерије у фотонапонским системима“, менторка доц. др Сања Алексић
 • Урош Милић, 16712, „Виртуални асистенти“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Данило Ђокић, 16066, „Аутоматизација инфраструктуре у облаку“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Анђела Манић, 16678, „Анализа и прикупљање знања из безбедносних податка“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Ненад Краговић, 14711, „Мобилна апликација за анкетирање - Progressive Web апликација коришћењем React и Net технологија“, ментора доц. др Милош Богдановић
 • Невенa Туфегџић, 17506,Препознавање емоција у тексту применом техника дубоког учења, ментор проф. др Леонид Стоименов.
 • Невенa Јовић, 1243, Наноматеријали за примену у соларним технологијама, ментор доц. др Сања Алексић
 • Јеленa Миленковић,17235, „Веб апликација за управљање студентским домом“, ментор проф. др Валентина Нејковић.
 • Никола Видановић, 16507, „IoT Internet of things и систем за мониторинг и контролу параметра воде у светском океану“, ментор проф. др Иван Петковић
 • Петaр Петковић,  17339  „Апликација за евиденцију сличица за светско првенство у фудбалу“,  ментор проф. др Александар Милосављевић.
 • Лука Младеновић, 16766, „Софтверска подршка за удаљену комуникацију у медицинским установама“, ментор проф. др Драган Јанковић.
 • Недељкo Ђукић,16571, „Примена Azure Cosmos DB–а за праћење тениских резултата“, менторкa проф. др Валентина Нејковић
 • Петар Брајковић, 16494, „Веб апликација за управљање планинарским домовима заснована на Ionic технологијама“, менторкa проф. др Валентина Нејковић
 • Страхиња Стаменковић,17413, „Проширивање лица виртуелним објектима“, ментор је именован проф. др Александар Милосављевић
 • Тијана Станковић, 16896, „Алгоритам за енкрипцију заснован на рекурентним Appell–овим хипергеометријским функцијама две променљиве“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Наталија Пешић, 16458, „Имплементација апликације за прављење и чување тестова за пријемне испите применом Blokchain технологије“,ментор проф. др Иван Петковић
 • Јован Димитријевић, 16540, „Обучавање и упоредна анализа YOLO детектора објеката на сопственом скупу података“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Стефан Ђокић, 15084, „Дистрибуиране трансакције код микросервисних архитектура“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Никола Анђелковић, 16470, „Анализа и поређење RTL и HLS модела за FPGA технологију“, менторкa проф. др Татјана Николић
 • Никола Ђорђевић, 17096, „Веб апликација за онлајн психолошко саветовање“, ментор проф. др Милорад Тошић
 • Стефан Ђорђевић, 15580, „Реализација апликације за аутоматско генерисање презентационог сајта“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Милош Богдановић, 15520, „Мерење отпорности уземљења“, ментор проф. др Драган Живановић
 • Јелена Андоновић, 14597, „Квалитет испоруке електричне енергије потрошачима у дистрибутивној мрежи“, менторка проф. др Лидија Коруновић
 • Кристина Ђорђевић, 16558, „Производња оптичких влакана и њихова примена“, менторка проф. др Весна Пауновић
 • Андрија Јовановић, 16627, „Примена програмабилно логичког контролера у управљању системима за регулацију нивоа воде и вештачким акумулацијама“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Матеа Милосављевић, 14774, „Базе података за складиштење и обраду временских серија“, ментор проф. др Братислав Предић
 • Немања Стојановић, 16390, „Развој веб апликације за организовање планинарских акција“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Урош Митић, 16746, „Веб апликација за генерисање персонализоване електронске књиге“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Мина Николић, 16786, „Orange data mining“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Никола Ђорђевић, 13945, „JOOQ објектно-релациони мапер“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Емилија Бићанин, 17015, „Реализација Unity апликације за детекцију покрета са видео камере“, проф. др Владан Вучковић
 • Андреа Поповић, 17358, „Реализација android апликације за детекцију покрета са камере“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Никола Стојиљковић, 16933, „Аутоматизација производње алкохолних напитака заснована на Citect SCADA-и“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Милош Јовановић, 17158, „Пројектовање и имплементација система за безбедносну анализу електронске поште“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Александар Цајић, 16437, „Вођење финансија у апликацији за управљање члановима заснованој на React технологији“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Алекса Младеновић, 17290, „Примена регресионе анализе и машинског учења за предвиђање континуалних променљивих“, менторка Миљана Милић
 • Страхињa Димитријевић, 17070,„Анализа и VLSI пројектовање Броковог референтног извора напона“,  ментор проф. др Анета Пријић
 • Филип Трајковић, 17503, „Детекција позе ударачких техника у борилачким спортовима“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Жељкo Балановић, 16003, „Примена дубоког учења у НЛП-у“, ментор проф. др Леонид Стоименов
 • Ненада Нешић, 15774, „Загревање електроенергетских каблова за време трајања кратког споја“, ментор проф. др Драган Тасић
 • Сања Јанковић, 16617, „Декодирање NEC протокола за комуникацију коришћењем оптичких влакна“, ментор проф. др Весна Пауновић
 • Анђела Пешић, 17350, „Праћење квалитета ваздуха коришћењем развојне платформе STM32F7508-DK“, ментор проф. др Татјана Николић
 • Војин Вешковић, 17038, „Симулација регулисаних асинхроних погона“, ментор проф. др Небојша Митровић
 • Душан Ранчев, бр. индекса 17381 под насловом „Технологија површинског монтирања компоненти на индустријске штампане плоче“. Mентор је проф. др Саша С. Николић;
 • Даницa Живић, бр. индекса 17108 под насловом „Визуелизација и контрола рада аеродрома применом SCADA система“. Mентор је проф. др Саша С. Николић;
 • Мартa Ђорђевић, бр. индекса 17090 под насловом „Системи за заказивање услуга“. Mентор је проф. др Драган Јанковић;
 • Иван Петковић, бр. индекса 16811 под насловом „Web апликација за постављање огласа на огласној табли“. Mентор је проф. др Валентина Нејковић;
 • Вукашин Николић, 17308 „Пројектовање кола за контролу HD44780 драјвера за LED дисплеје“, менторка проф. др Весна Пауновић
 • Лазар Кадић, 17171 „HarperDB база података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Владимир Вељковић 16020 „Симулација флуида у рачунарској графици“, ментор доц. др Александар Димитријевић
 • Лазар Мојсиловић 15266 „Процедурално генерисање терена коришћењем окружења за развој игара“, ментор доц. др Александар Димитријевић
 •  Данијел Мирић, 16224, „Неуронске мреже и могућност њихове примене у области инжењерства“, ментор доц. др Мирослав Миловановић
 • Никола Стојиљковић 17469 „Пројектовање и реализација извора подесивог једносмерног напона“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Милица Ђорђевић 17092 „FPGA хардверски акцелератор за k-NN претрагу“, менторка доц. др Милица Јовановић
 • Стефан Минић 16739 „Пројектовање Consant Current драјвера за RGB LED светла“, менторка проф. др Весна Пауновић
 • Слободан Лазић, бр. индекса 13315, „Савремене методе пројектовања индустријских ПИД регулатора“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Ивана Миливојевић, 16704 „Праћење регуларности полагања тестова применом техника рачунарског вида“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Александар Ивковић 16099 „Преглед алгоритама за праћење тачке максималне снаге PV система“, менторка доц. др Сања Алексић
 •  Стеван Цветковић 19031 „Анализа несиметричних трофазних система применом рачунарског програма“, менторка проф. др Весна Јавор 
 • Лазар Игњатовић 17124 „Пројектовање и имплементација система за безбедносну анализу индустријских мрежних протокола“, ментор проф. др Владимир Ћирић 
 • Никола Јовановић 15153 „Алгоритми вештачке интелигенције у Unity-ју“, ментор проф. др Леонид Стоименов 
 • Александар Савовић 16320 „Мониторинг активних процеса на рачунару коришћењем Influx базе података“ ментор доц. др Александар Станимировић 
 • Павла Граховац 16522 „Пројектовање филтара у обради аудио сигнала“, ментор проф. др Горан Станчић
 • Марко Илић 17132 „Пројектовање система за разврставање робе базирано на индустријским контролерима“, ментор проф. др Саша С. Николић 
 • Никола Лазић 16669 „Управљање стамбеним соларним енергетским системом“, ментор проф. др Саша С. Николић 
 • Душан Јовановић 17149 „Универзална верификација компонената за испитивање и проверу функционалности Wishbone протокола“, ментор проф. др Данијел Данковић 
 • Тихомир Живић, 15007, „Redis Stack“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Стеван Грујић, 17058, „Реализација апликације за модификацију и синтезу Word докумената“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Лазар Живковић, 15011, „Мобилна апликација за подршку планирању развијена у крос-платформским технологијама, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Јована Младеновић, 17294, „Одређивање механичке карактеристике асинхроног мотора на основу каталошких података“, ментор проф. др Небојша Митровић     
 • Дејан Миленковић, 17232, „Примена SCADA система у процесу производње сладоледа“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Жикица Петковић, 15307, „Имплементација аукцијске веб продавнице“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Никола Петровић, 17344, „Препознавање сигнала помоћног фудбалског судије“, ментора проф. др Александар Милосављевић
 • Софија Перић, 17334, „Машинско учење - Регресија“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Каролина Станисављевић, 16343, „Примена рачунарских програма за одређивање Фуријеове трансформације сигнала“, менторка проф. др Весна Јавор
 • Петра Милосављевић, 16725, „Сегментација објеката на медицинским сликама“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Јелена Петровић, 17343, „Примена програмског пакета Factory I/O у управљању транспортном траком“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Иван Милошевић, 15241, „Процес производње и примене соларне ћелије“, ментор проф. др Драган Пантић
 • Милан Павловић, 17319, „Драјвери за ембедед системе“, менторка проф. др Татјана Николић
 • Стефан Алексић 16995 „Пројектовање и имплементација система за прикупљање и обогаћивање безбедносних података“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Игор Јовановић 16630 „Имплементација замки за хакере модификацијом кернел драјвера"ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Павле Маринковић, 16178, „Глобално осветљење тродимензионалне сцене у реалном времену засновано на праћењу просторних купа“, ментор доц. др Александaр Димитријевић
 • Миљана Богдановић, 17019, „Пројектовање и имплементација скалабилне микросервис архитектуре за друштвене мреже“, ментор проф. др Владимира Ћирића
 • Милица Илић, 17134, „Развој медицинског уређаја за мерење крвног притиска“, ментор доц. др Борислав Јовановић
 • Анђела Јовановић, 17148, „Пројектовање система секвенци за рециркулационе пумпе на линији за пречишћавање лима“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Димитрије Тодоровић, 17492, „Аутоматизација производње напитака применом SCADA система“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Никола Милићевић, 16206, „Аутоматизација система за наводњавање заснована на SCADA систему“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Урош Пешић, 17356, „Оркестрација микросервиса у систему за надгледање и анализу параметара у аутомобилима“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Теодора Коцић 17190 „ИоТ систем заснован на микросервисној платформи и функцијама као сервисима за контролу потрошње електричне енергије у паметној кући“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Теодора Стаменковић, 17414, „Мобилна апликација и микросервисни системи за анализу виталних података са паметног сата“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Миљана Симић, 17401, „Приступ веб сервисима из мобилне Android апликације коришћењем REST, GraphQL и gRPC технологија“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Анђела Стојиљковић, 17467, „Методе за идентификацију параметара асинхроног мотора“, ментор проф. др Небојша Митровић
 • Исидора Јовановић, 17153, „Паковање чаја применом SCADA система“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Драгана Мрђен, 17300, „Аутоматизација процеса производње папира применом SCADA система", ментор проф. др Саша С. Николић
 • Младен Ицић, 17138, „Примена конволуционих неуронских мрежа у аутономним возилима“, ментор проф. др Марко Милојковић
 • Николa Спасић, 16871, „Сортирање кутија на основу тежине применом софтверског пакета Siemens Step 7“, ментор доц. др Никола Данковић
 • Немања Мишић, 16761,CockroachDB база података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Анастасија Аврамовић 16990 „Примена наноцеви: батерије и кондензатори“, менторка доц. др Сања Алексић
 • Александра Пантић 17325 „Употреба Tundish car–а на линији за непрекидно ливење челика“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Марија Кршанин 17201 „Примена програмабилног логичког контролера у управљању индустријским расхладним системима“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Милош Ковачевић, 15681, „Веб апликација за вођење спортских резултата и такмичења“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Павле Видановић, 16026, Web апликација за унапређење здравља и тренинга код рекреативаца“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Катарина Делетић, 16046, „Практична примена Python–а на кретање онтологија“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Анђелина Здравковић, 17113, „Систем за праћење влажности земљишта заснован на STM32F7508-DK“, менторка проф. др Татјана Николић
 • Аница Стевановић, 17435, „Аутоматизација система за производњу вина заснована на програмабилним логичким  kонтролерима“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Александра Бранкован 14258 „Анализа DC/DC претварача у стационарном режиму рада“, ментор проф. др Драган Манчић
 • Душан Гидић, 14303, „Оптички детектор положаја у равни на бази Arduina за платформу Unity“, ментор проф. др Дејан Милић
 • Николa Илић, 17135, „Развој апликација виртуелне реалности за Meta Quest 2 платформу“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Филип Милосављевић 16707 „Процена оптерећења саобраћаја коришћењем Yolo детектора“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Стефан Васов, 16015, „Android апликација за аутоматско генерисање програма тренинга и исхране“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Алекса Богдановић, 16483, „Естимација брзине асинхроног погона применом неуронских мрежа“, ментор проф. др Милутин Петронијевић
 • Ненад Соколовић, 16333, „Штета услед неиспоручене електричне енергије“, менторка проф. др Лидија Коруновић
 • Лазар Минић, 17265, „Микросервисни систем за праћење пошиљки“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Вук Бибић, 17014, „Колоризација црно-белих слика коришћењем GAN модела“, менторка проф. др Јована Џунић
 • Александар Стоиљковић, 16380, „Пројектовање и имплементација виртуелизованог модуларног система за креирање резервних копија података“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Нађа Станковић, 17427, „Аутоматизација система за производњу аутомобилских гума“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Јована Станковић, 17423, „Примена програмабилног логичког контролера за реализацију управљања система за бризгање пластике“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Алекса Милетић, 17242, „Симулација и виртуелно пуштање у рад линије за сортирање и складиштење“, ментор проф. др Милутин Петронијевић
 • Александaр Добривојевић, 15371, „Савремени развој m-commerce мобилних апликација“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Милош Динић,16058, „Веб апликација за нутриционисте“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Радиша Марковић, 16187, „Реализација блога као једостраничне веб апликације“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Лука Младеновић, 17295, „Пројектовање и имплементација система за кластеризацију и визуелизацију података заснованог на агломеративном хијерархијском кластеровању”, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Никола Златков, 16593, „Имплементација графа тродимензионалне сцене“, ментор доц. др Александар Димитријевић
 • Урош Стојковић, 17472, „Примена Onion архитектуре у имплементацији апликације за решавање линеарних електричних кола“, ментор доц. др Милош Радмановић
 • Никола Геочеловић, 16036, „Заштита од атмосферских пражњења у електричним инсталацијама, ментора проф. др Александар Јањић
 • Андрија Алексић, 16992, „Погонска јединица у модерној Формули 1, са посебним освртом на Електронску контролну јединицу“, ментора проф. др Бранислав Петровић
 • Александар Ицић, 17137, „Пројектовање верификационе компоненте за “High-Speed Transmit” серијски интерфејс модула “Pixel Transmitter”“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Марија Јоцић, 17170, „Примена метода машинског учења за дијагностику у медицини“, менторка проф. др Миљана Милић
 • Марко Јовић, 17165, „Нуклеарна енергија“, менторка доц. др Сања Алексић
 • Илија Ђорђевић, 15089, „Софтверска имплементација ITU-R P.1546-5 препоруке за одређивање нивоа електромагнетног зрачења на фреквенцијама мобилних комуникација“, ментор доц. др Југослав Јоковић
 • Иван Михајловић, 16757, „Компактне машине за вертикално подизање терета“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Анита Голубовић, 16519, InfluxDB - База података за временске серије“, ментор доц. др Милош Богдановић
 • Жељко Јовановић 17152 „Аутоматизација рада магнетне резонанце применом SCADA система“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Марко Скрлатовић, 16329, „Поузданост дистрибутивних постројења“, менторка проф. др Лидија Коруновић
 • Наталијa Ивковић, 17121, Аутоматизација процеса производње бехатон плоча применом програмабилних логичких контролера, проф. др Саша С. Николић
 • Марко Спасић,16334, Имплементација 3Д модела и апликације за виртуелни обилазак музеја, доц. др Стевица Цветковић.
 • Никола Божин, 16486, Генерисање пута у 2D гриду, доц. др Петар Рајковић.
 • Јован Илић,14312, Избор модела базе података код информационих система телекомуникационих компанија, проф. др Дејан Ранчић.
 • Ђорђе Митровића, 15766, Веб апликација за издавање апартмана, проф. др Валентина Нејковић.
 • Мила Петковић, 16812, Elasticsearch база података и подршка за рад са просторним подацима“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Немања Станковић, 16357, „Веб апликација за приказ и визуелизацију података са Strava апликације“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Милош Цекић, 16446, „Веб апликација за пријављивање на планинарске апликације“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Ненад Марковић, 14369, „Систем за надгледање и управљање резерватом природе у циљу очувања фауне“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Иван Ђокић, 15560, „Реализација апликације за одржавање базе шаховских позиција постављених у FEN стандарду“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Дарко Јотев 15643 „Десктоп апликација за визуализацију и анализу података са Полар веб-сајта“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Милан Анђеловића 15994 „Андроид апликација за праћењенатлетских профила са Strava веб-сајта“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Стефан Стаменковић, 16882 „Веб апликација за продају преко интернета“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Марко Манасијевић, 16169, „Типови хидроелектрана“, менторка проф. др Лидија Коруновић
 • Никола Миљуш, 16220, „Пројектовање и реализација фотонапонског система снаге 6.15 kWp повезаног на електродистрибутивну мрежу“, ментор проф. др Драган Пантић
 • Сандра Стојиљковић, 15922, „Изучавање алата за дигитални маркетинг“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Сара Милић, 15735, Elasticsearch као дистрибуирана база података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Јелена Фируловић, 17509, „Технике за имплементацију приступачности на примеру игре „Не љути се човече““, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Марко Аранђеловић, 15997, „Управљање дигиталним правима (DRM) при репродукцији мултимедијалног садржаја“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Јован Крстић, 16151, „Платформа за допуну батерија у мобилним вишероботским системима“, ментор проф. др Милорад Тошић
 • Тамара Јовановић, 16127, „Мерење снаге у трофазном систему“, менторка проф. др Весна Јавор
 • Сандра Јовановић, 16126, „Прорачун струја кратких спојева методом симетричних компоненти“, менторка проф. др Весна Јавор
 • Ненад Вељковић, 16504, TimescaleDB база података“, ментора доц. др Александар Станимировић
 • Даница Пејчић, 14937, „Library Management System“, ментор проф. др Леонид Стоименов
 • Стефан Маринковић, 16682, „Примена PLC и SCADA софтвера у процесу пуњења и паковања млечних производа у пластичној амбалажи“, ментор проф. др Зоран Јовановић.
 • Миљана Ђорђевић, 16563, „Реализација апликације за дељење утисака са туристичких путовања“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Анђела Бачевић, 15039, „Примена соларне енергије у пољопривреди“, ментор проф. др Драган Пантић
 • Дејан Ранђеловић, 15843, „Десктоп апликација за управљање дипломских и мастер радова“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Јован Ристић, 14132, „Мобилна Android апликација за фитнес заснована на Google Fit API“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Мартина Анђелковић, 16469, „Аутоматизација стамбених објеката базираних на програмабилним логичким контролерима“, ментор проф. др Саша С. Николић.
 • Јеленa Ђукић, 16548, „Обрада података коришћењем Apache Spark платформе“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Петар Брајковић, 16494, „Web апликација за управљање планинарским домовима“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Лука Младеновић 16766 „Софтверска подршка за комуникацију између лекара и пацијената“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Милан Васић, 14978, „Webhook нотификација у Spring framework-у“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Димитрије Цветковић, 15056, „Примена „Citect SCADA“ софтвера у управљању постројењем за дробљење каменог материјала и гранулисање по фракцијама“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Димитрије Стаменковић, 16339 „Имплементација CI/CD у дистрибуираном окружењу“, ментор проф. др Милорад Тошић
 • Александар Петровић, 15309, „Имплементација процеса за аутоматско фарбање каросерије аутомобила“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Зоран Пецић 15295 „Развој мобилне апликације за манипулацију над Gsheet документима“, ментор проф. др Валентина Нејковић
 • Марко Окичић, 16794, „Прорачун струјне оптеретљивости каблова у нужном погону“, ментор проф. др Драган Тасић
 • Јелена Васић, 13857, „Развој web апликације за учење речи страних језика“, ментор проф. др Иван Петковић
 • Ђорђе Ђурђевић 15588 „Системи за давање препорука“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Михајло Шутановац 16978 „Развој генеричких веб портала научних лабораторија“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Стефан Ђокић 15084 „Имплементација дистрибуираних трансакција код микросервиса“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Милан Микић 15725 „Инжењерство у служби одржања здравља“, ментор проф. др Леонид Стоименов
 • Стефан Ракић 14125 „Генератори енергије у обновљивим изворима“, ментор проф. др Драган Манчић
 • Мила Мировић 16742 „Примена неуронских мрежа за класификацију слика“, ментор проф. др Леонид Стоименов
 • Даница Марковић15711 „Апликација заснована на React технологији за управљање члановима различитих удружења“, ментор проф. др Валентина Нејковић
 • Тамарa Николић, 16790, „Анализа и имплементација real-time стриминг протокола“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Михајло Станковић, 15887, „Примена вештачке интелигенције у образовању“, ментор проф. др Валентина Нејковић
 • Нађа Милетић 16203 „Web апликација за управљање изложбама паса“, ментор проф. др Валентина Нејковић
 • Милан Ватовић, 16016, „Енергетски трансформатори у дистрибутивним мрежама“, ментор проф. др Лидија Коруновић
 • Катарина Џунић, 16449, „Мале хидроелектране“, ментор проф. др Лидија Коруновић
 • Дуња Ђорђевић, 16555, „Аутоматизација система за обраду производа од метала“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Данило Марковић, 16687, „Вајбер бот за помоћ у налажењу паркинга за инвалиде“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Вања Таталовић, 15933, Имплементација едукативног портала применом модерних CMS система“, ментор проф. др Саша В. Николић
 • Александар Јовановић, 16625, „Пројектовање управљања система за мешање боја у хемијској индустрији“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Душан Марковић, 16181, „Тактилни екран за приказивање Брајеве азбуке, за слепе и слабовиде“, ментор доц. др Станиша Перић
 • Александар Митровић, 16747, „Android Bluetooth Low Energy апликација за бележење контаката“, ментор проф. др Братислав Предић
 • Милош Вељановски, 16502, „Реализација апликације за организацију и складиштење мултимедијалних података са Android уређаја“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Марко Петовић 14100 „Моделовање претварача за инверзију напона помоћу модела за усредњавање“, ментор проф. др Драган Манчић.
 • Михајлo Вељковић, 16022, „Оркестрација виртуелних машина коришћења Kubernetes-а“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Бојан Марковић 15710 „Виртуелна 3Д реконструкција вештачког језера као ресурса за водоснабдевање“, ментор доц. др Стевица Цветковић
 • Алекса Тричковић 16430 „Аутоматизација система за производњу безалкохолних пића заснован на SCADA системима“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Марија Станисављевић 16883 Оптимизација коришћења LCD1602 дисплеја kоришћењем PCF8574 кола“,  ментор проф. др Весна Пауновић
 • Предраг Цакић 16966 „Примена Elasticsearch платформе у IoT системима“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Марко Коцић 16657 „Реализација безбедоносних протокола за SECFIT Web апликацију“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Милица Мартиновић, 15714, „Имплементација система за индустријску аутоматизацију применом “OPC UA” стандарда и “InPka DB” серијске базе података“, ментор проф. др Иван Петковић
 • Марија Младеновић, 16241, „Размена података о учењу између Moodle JMS–а и Google Drive Sheets-а“, ментор проф. др Иван Милентијевић
 • Живојин Јовић, 16131, „Пројектовање и анализа погонског система електричног возила“, ментор проф. др Милутин Петронијевић
 • Јулија Панчић 16270 „Концептуално моделовање у развоју веб апликација“, ментор проф. др Милорад Тошић
 • Жељко Станојевић, 16358, „Развој Android апликације за проналажење дневних послова коришћењем Java програмског језика“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Братислав Здравковић, 16589, „Обновљиви извори енергије“, ментор проф. др Драган Пантић
 • Ђорђе Павловић, 16797, „Геометријска генерализација дубоког учења на нееуклидским доменима коришћењем теорије група“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Владимир Ивановић, 15123, „Инсталације за пуњење електричних аутомобила“, ментор проф. др Александар Јањић
 • Данило Ивковић, 15622, „Реализација сигнал генератора“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Николa Вукотић, 16032, „GPU имплементација SVM алгоритма“,  ментор проф. др Сузана Стојковић
 • Тамара Јоцић, 16664, „Стартегија развоја вештачке интелигенције и примена неуронских мрежа у инжењерству“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Ема Илијић, 16101, „Имплементација индустријског Internet of Things система применом InfluxDB базе података и node.js технологије“, ментор проф. др Иван Петковић
 • Маријa Станковић, 16350, „Развој IoT апликације заснован на Maniflux платформи отвореног кода“,ментор проф. др Драган Стојановић
 • Немања Стојменовић, 16379, „Систем за контролу броја људи у просторији и прописане дистанце“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Никола Томић, 16425, „Пројектовења аутномног фотонапонског система снаге 10kW“, ментор проф. др Драган Пантић
 • Жарко Јовановић, 14694, „Пасивне оптичке мреже у приступном домену“, ментор проф. др Дејан Милић
 • Маја Костић, 16148, „Интеграција фотонапонских технологија и система при пројектовању паметних кућа“. Mентор доц. др Сање Алексић
 • Сања Миленковић, 16697, „Arango DB“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Исидора Љотић, 15190, Пројектовање паметне куће“, ментор проф. др Драган Пантић
 • Драгана Ристић, 15852, Употреба технологија Ангулар и ЈаваСпринг за израду система који води рачуна о активности запослених“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Андрија Малбаша, 16675, Moodle-Microsoft Teams интеграција употребом Office 365 Teams Theme“, проф. др Ивана Милентијевић
 • Александар Јовановић, 15644, „Имплементација друштвене мреже коришћењем Neo4j базе података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Лука Живковић, 15493, „Избор параметара фотонапоског система“, ментор проф. др Александар Јањић
 • Немања Милановић, 15726, „Реализација управљања лифтом у паметним зградама“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Јован Пешић, 15301, „Анализа и имплементација Single Sign On методе аутентификационе шеме“, ментор проф. др Иван Петковић
 • Марко Николић, 17528, „Аутономни соларни системи“, ментор проф. др Александар Јањић
 • Дејан Младеновић, 16238, „Платформа за бригу о љубимцима – „Safe Pet““, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Вукашин Стојановић, 14933, „Прорачун радних карактеристика асинхроног мотора при условима несиметричног напајања“, ментор проф. др Зоран Стајић
 • Владета Манић, 16171, „Микросервисна архитектура у Moleculer.js-у“, проф. др Дејан Ранчић
 • Христина Ранђеловић, 15344, „Перцептивни ефекти просторне димензије звучне слике“, ментор проф. др Дејан Ћирић
 • Александар Стаменковић, 16874, „Hazelcast платформа“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Александар Рутић 13777 „Реализација електронске браве“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Вељко Ивановић 16596 „Пројектовање управљања алармних система у стамбеним објектима“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Данијел Димитријевић, 16539, „”UVM” окружење за функционалну верификацију “UART” модула са “WISHBONE” интерфејсом“, ментор проф. др Горан Љ. Ђорђевић
 • Јелена Ристић, 16847, „Пројектовање дигиталних Notch филтара“, ментор проф. др Горан Станчић
 • Марко Боцић 16490 „Регулација броја обртаја електро мотора коришћењем програмабилног логичког контролера“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Никола Златков, 16593, „Имплементација графа тродимензионалне сцене као део алата за развој видео-игара“, ментор доц. др Александар Димитријевић
 • Павле Видановић, 16026, „Web платформа за повезивање тренера, нутрициониста, спортских лекара и клијената“, ментор проф. др Валентина Нејковић
 • Милан Стојановић, 16922, „Предикција временских серија података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Урош Миливојевић, 16705, „Примена генетских алгоритама на пробабилистичку теорију тестова“, ментор проф. др Иван Милентијевић
 • Андрија Милосављевић, 16723, „Софтверска подршка креирања рецепата и одређивања дијагноза приликом прегледа пацијената“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Наталија Милошевић, 16729, „Веб апликација за онлајн приступ резултатима медицинских анализа и прегледа“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Стефан Манасијевић, 15200, „Аутоматизација система за производњу електричних трансформатора“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Ђорђе Николић, 16252, „Groover - Мултиплатформска десктоп апликација за интерну комуникацију музичких група“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Урош Стевановић, 16372, „Аутоматизација пиварског постројења применом TIA портала“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Андреја Цветковић, 14620, „Штапне хватаљке са раним стартовањем“, ментор проф. др Александар Јањић.
 • Петар Миљковић, 14388, „Реализација система за генерисање анаглиф 3Д видео преноса у реалном времену“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Петар Ђорђевић, 16567, „Проширење окружења за развој пословних апликација у облаку сервисима вештачке интелигенције на примеру Salesforce платформе“, ментор проф. др Милорад Тошић
 • Ана Миленковић, 16699, „Мобилна апликација заснована на проширеној реалности за туристички обилазак знаменитости кроз игру“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Миљана Ранђеловић, 16842, „Систем за давање препорука заснован на граф базама података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Младен Зарић, 16094, „Пројектовање и имплементација система заснованог на контејнерима за безбедно складиштење корисничких фајлова“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Владимир Милутиновић, 16734, Заштита соларних електрана од атмосферских пражњења, проф. др Александар Јањић
 • Немања Ђорђевић, 16564, Утицај брзине комуникације на освежавање анимација на OLED SSD1306 дисплеју , проф. др Весна Пауновић
 • Јован Риоровић, 14489, „Систем за елиминацију закошења ослонца порталног крана“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Димитријe Милошевић, 16727, Израда текстура у програму Substance painter, проф. др Саша В. Николић
 • Даркo Остојић, 15793, Платформа за менаџмент билтена, проф. др Валентина Нејковић
 • Николa Митић, 15252, Примена OCR-a у раду писарнице, проф. др Леонид Стоименов
 • Данијел Демчић, 15546, Софтверска подршка одређивању медицинских дијагноза, проф. др Драган Јанковић
 • Светлана Манчић, 15699, „Заштита рачунарских мрежа pfSense системом за детекцију напада“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Петар Младеновић, 15263, „Моторизована платформа за праћење предефинисане путање“, ментор проф. др Станиша Перић
 • Димитрије Јанковић, 16109, „Реализација процеса за аутоматско складиштење робе помоћу PLC Omron контролера“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Милица Денић, 16532, „Заштита од атмосферских пренапона у електричним инсталацијама“, ментор проф. др Александар Јањић
 • Вања Стошић 16938 „Пројектовање уређаја за мерење нивоа глукозе у крви“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Милица Илић 16609 „Примена система за аутоматизацију паметне баште помоћу програмабилног логичког контролера“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Бојана Свиленковић 16856 „Примена географских информационих система код паметних градова“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Стефан Соколовић 16866 „Препознавање сигнала одбојкашког судије“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Вукан Спасић 15741 „Прорачун угиба проводника надземних водова“, ментор проф. др Драган Тасић
 • Дражен Милојевић 15741 „Високонапонски генератори за лабораторијска тестирања“, ментор проф. др Весна Јавор
 • Дарко Манић 14730 „Entify Framework објектно-релациони мапер“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Алекса Тодоровић, 15936, „Примена програмабилног логичког контролера Омрон у реализацији аутоматског процеса производње LED модула“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Алекса Стојановић, 16918, „Примена програмабилно логичког контролера у аутоматизацији перионице за моторна возила“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Анђела Стаменковић, 16875, „Реализација веб платформе за лекове“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Душан Ристић, 15349, „Управљање авионом помоћу машинског учења у Unity Game Engine-у“, ментор проф. др Леонид Стоименов
 • Немања Томић, 16951, „Развојно окружење за примене операционих појачавача реализовано у Altium-у“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Микица Раденковић, 16827, „Коришћење оптоелектронских компонената у едукативне сврхе“, ментор доц. др Емилија Живановић
 • Бојана Михајловић, 16754, „Геотермални енергетски системи“, ментор проф. др Драган Пантића
 • Димитрије Петровић, 16815, „Доказивање теорема“, ментор проф. др Леонид Стоименов
 • Андрија Додић, 16061, „Економски критеријуми за избор компензације реактивне енергије“, ментор проф. др Лидија Коруновић
 • Милан Радосављевић 16835 „Практична примена Qt оквира у софтверском инжењерству“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Младен Јевтовић, 16622, „Примена виртуелног софтверског окружења за верификацију ПЛЦ управљачког програма“, ментор проф. др Милутин Петронијевић
 • Петар Стокић, 15925, „Анализа процеса развоја веб апликације у програмском језику Елм“, ментор проф. др Иван Петковић
 • Јован Ристић, 14132, „Развој Android апликације за фитнес коришћењем Google Fit API-а“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Александар Вучковић, 16513, „Систем за тестирање РГБ матричних плоча“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Катарина Божиновић, 16487, „Практична реализација аритметичко логичке јединице“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Тамарa Марјановић, 16685, Стринг мечинг алгоритми и њихова примена у биоинжењерству, проф. др Драган Јанковић
 • Јелена Ђикић, 16548, Apache Spark платформа, доц. др Александар Станимировић
 • Маријанa Цветковић, 16969, KairosDB база података, доц. др Александар Станимировић
 • Теодора Стефановић, 16969, Апликација за вођење финансија спортског клуба, проф. др Валентина Нејковић
 • Дијана Прокић, 16826, Примена платформи е-учења:примери из праксе, проф. др Валентина Нејковић
 • Катаринa Делетић, 16046, Креирање онтологија применом Python-a, проф. др Валентина Нејковић
 • Милицa Грбушић, 16040, Десктоп апликација за аутоматско генерисање тренинга трчања, проф. др Валентина Нејковић
 • Милице Вацић, 16017, Web апликација за програме трчања и исхране, проф. др Валентина Нејковић
 • Дејана Ранђеловића, 15843, Апликација за вођење евиденције студентских радова једног ментора проф. др Валентина Нејковић
 • Љубица Кривокапић 16659 „Конструкција и примена капацитивног сензора за мерење влажности земљишта“, ментор проф. др Љубомир Врачар

 • Катарина Филиповић 16961 „Cosmos DB база података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Горана Радовановић 16831 „Пројектовање и имплементација система за издавање дигиталних сертификата“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Лазар Шипић 16976 „Конструкција и примена ултразвучног сензора за мерење даљине“, ментор проф. др Љубомир Врачар
 • Ђорђе Чикић 16973 „Детекција и препознавање саобраћајних знакова коришћењем техника дубоког учења“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Александар Петровић 16813 „Пројектовање и имплементација софтверских замки за детекцију злонамерних активности на мрежи“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Николa Поповић 15826 „Мобилна апликација за комуникацију ад хок групе корисника“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Александр Ранђеловић 16839 „Детекција и препознавање регистарских таблица“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Стефан Стојановић 16929 „Реализација апликације за дигиталну обраду серије нормализованих скенираних докумената“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Виктор Николић 16778 „Пројектовање управљања лифтом применом SCADA система“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Анa Сентов, 16858 „Реализација бројача коришћењем Arduino развојног окружења“, ментор доц. др Емилија Живановић
 • Јања Маринковић 16680 „Скин ефекат у масивним проводницима“, ментор проф. др Драган Тасић
 • Лазар Симић 16860 „Прорачун скин ефекта код проводника правоугаоног попречног пресека“, ментор проф. др Драган Тасић
 • Милан Станковић, 16893, „Архитектура апликација заснована на наносервисима“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Давид Боснић, 16489, „ТИГ платформа за надгледање временских серија података", ментор доц. др Александар Станимировић
 • Ђорђе Цветковић, 16441, „ЕЛК систем за мониторинг мрежног саобраћаја и фајл система веб сервера“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Јован Крстић, 16151, „Испитивање утицаја бежичне мреже на координацију аутономних робота“, ментор проф. др Милорад Тошић
 • Милош Панић, 16799, „Микросервисна апликација архитектуре вођене догађајима за куповину улазница и емитовање онлине садржаја“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Драгана Митровић, 16749, „Аутоматизација процеса пречишћавања воде помоћу CitectSCADA система“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Катарина Панчић, 16802, „Безбедност индустријских SCADA система“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Ненад Божидаревић, 16485, "Аутоматизација хладњаче применом програмабилног логичког контролера", ментор проф. др Саша С. Николић
 • Димитријеа Цветковић 15056 „Примена „Citect SCADA“ софтвера у управљању постројењем за дробљење каменог материјала и гранулисање по фракцијама“, проф. др Зоран Јовановић
 • Катарина Стојковић 16937„Развој концепта паметне куће у XXI веку“, проф. др Саша С. Николић
 • Николета Џунић 16974 „Пројектовање и реализација система за праћење квалитета воде“, проф. др Љубомир Врачар
 • Димитрије Радосављевић 16834 „Full-text претрага означених докумената“, доц. др Александар Станимировић
 • Теодорa Денић, 16534, Прорачун оптималних токова активних снага, проф. др Драган Тасић
 • Лазар Ђорђевић 16559 „Примена Neo4J базе за анализу тикета јавних репозиторијума“, проф. др Братислав Предић
 • Лазар Живковић 15011 „Развој мобилних апликација у Cross-platform технологијама“, проф. др Драган Стојановић
 • Милица Илић 15613 „Аутоматизација система за добијање полупроизвода у фабрици гума“, проф. др Саша В. Николић
 • Ивана Грујић 16527 „Виртуелна безбедност индустријских контролних система“, проф. др Саша С. Николић
 • Нина Тричковић 16956 „Аутоматизација система за израду протеинског сладоледа“, проф. др Саша С. Николић
 • Дуња Тодоровић 16949 „Синтеза звука и модерни аудио“, проф. др Горан Станчић
 • Теодора Ранђеловић 16843 „Развој клијентских веб апликација применом ангулар оквира“, проф. др Саша В. Николић
 • Ђорђе Николић 16782 „Прорачун струја кратког споја у мрежама са дистрибуираним изворима“, проф. др Александар Јањић.
 • Јелена Недељковић, 16772, Сигурносни “IoT” системи, проф. др Бранислав Петровић
 • Ненад Марковић, 14369, Систем за управљање и надзор резерватом природе у циљу унапређења заштите флоре и фауне, проф. др Зоран Јовановић
 • Марија Станковић, 15884, Gamification и Google Meet, проф. др Иван Милентијевић
 • Јована Станковић, 16887, Прорачун токова снага у дистрибутивним мрежама, проф. др Александар Јањић.
 • Милош Станојевић, 15891, Доменски претраживач, проф. др Сузана Стојковић
 • Душан Димитров, 16541, Cassandra база података, доц. др Александар Станимировић 
 • Јелена Јакимов, 16106, Алгоритми за линеарну регресију, проф. др Сузана Стојковић
 • Петар Васиљевић, 15954, Примена Augular framework-a и ASP.NET Web API-a за развој Web апликације за резервацију апартмана, проф. др Дејан Ранчић
 • Милан Тасић, 16416, Употреба физичке рачунарске платформе Arduino са осмобитним AVR Atmel микроконтролером на примеру флаширања течних супстанци у индустрији, проф. др Саша С. Николић
 • Катарина Крстић, 16152, Разумевање табеларних података помоћу непотпуно дефинисаног доменског знања, проф. др Милорад Тошић
 • Јаков Бартон, 16004, Компресија података коришћењем LZ4_HC библиотеке, доц. др Милош Радмановић
 • Никола Јовановић , 15153, Развој апликација виртуелне реалности за Oculus Quest платформу, доц. др Александар Димитријевић
 • Милош Станковић, 16354, Развој iOS апликација применом SWIFT програмског језика, проф. др Драган Јанковић
 • Јована Костић, 16147, Рад са графовима знања коришћењем природног језика, проф. др Милорад Тошић
 • Наталија Тонић, 14965, Прикупљање и анализа података о Git репозиторијумима, доц. др Александар Станимировић
 • Ненад Димитријевић, 16052, Испитивање електричних инсталација стамбеног објекта, проф. др Александар Јањић
 • Јелена Илић, 16608, Примена програмабилног логичког контролера у систему за реализацију управљања животног простора, проф. др Саша С. Николић
 • Немања Пешић, 14460, Аутоматизација система за доставу хране, проф. др Саша С. Николић
 • Александар Ранђеловић, 14884, Развој Веб апликације за подршку процеса пријаве и одбране дипломских радова, проф. др Леонид Стоименов
 • Живојин Милутиновић, 16735, Управљање логовима у дистрибуираном окружењу коришћењем ELK платформе, проф. др Александар Станимировић
 • Катарина Михајловић, 15720, Full-text претрага текста коришћењем Lucene.NET библиотека, проф. др Александар Станимировић
 • Маша Нешић, 16774, Микросервисни ситем за праћење саобраћаја заснован на интернету ствари и анализи великих токова података, проф. др Драган Стојановић
 • Лука Петровић, 14850, Реализација апликације за пренос сегмента дисплеја у реалном времену, проф. др Владан Вучковић
 • Јованa Ђурковић, 15592, Реализација прототипа друштвене мреже са XOR шифрирањем фотографија и видео материјала у бази, проф. др Владaн Вучковић
 • Душан Николић, 14820, Развој ембедед софтвера коришћењем QEMU емулатора, проф. др Татјана Николић
 • Анђела Стоиљковић, 16916, Аутоматизација система за праћење и контролу производа, проф. др Саша С. Николић
 • Милан Пејковић, 16806, Предикција кварова у одржавању машина и механизама у индустрији применом програмабилног логичког контролера, проф. др Саша С. Николић
 • Ненад Јовановић, 16125, Примена програмабилног логичког контролера OMRON у реализацији процеса за производњу ротора за моторе мале снаге, проф. др Саша С. Николић
 • Катарина Станисављевић, 16345, Примена SCADA система у управљању лифтом, проф. др Саша С. Николић
 • Нина Станисављевић, 16346, Употреба SCADA система у управљању транспортном траком, проф. др Саша С. Николић
 • Петар Јовановић, 15155, Анализа WebRTC стандарда за комуникацију у реалном времену уз демонстрацију при развоју React апликације, проф. др Иван Петковић
 • Александар Бенцун, 14254, Имплементација система за вођење пацијената применом ДДД методологије, проф. др Иван Петковић
 • Петар Трифуновић, 16955, Претраживање слика по боји и текстури, проф. др Сузана Стојковић
 • Жарко Ковачевић,15682, Развој апликације за паметне градове коришћењем MVC пројектног обрасца, проф. др Дејан Ранчић
 • Невена Чолић, 15533, Развој IoT апликације паметне куће заснован на ThingSpeak платформи, проф. др Драган Стојановић
 • Лена Петровић, 16818, Мобилна Android апликација за надгледање здравственог стања, навика и активности корисника, проф. др Драган Стојановић
 • Радиша Рајковић, 15838, Мерење електричне енергије у кућним инсталацијама, проф. др Александар Јањић
 • Илија Милосављевић, 16210, Симулација рачунарских ресурса у Python-у, Проф. др Иван Милентијевић
 • Исидора Стевановић, 16904, Аутоматизација система за управљање паметном кућом, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Сандра Стаменковић, 16881, Аутоматизација система за одржавање и процену безбедности паметног аутомобила, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Александра Ристић, 16313, Web платформа за вођење различитих виртуелних тркачких лига и трка, проф. др Владан Вучковић
 • Кристина Мицић, 15716, Прилагођавање платформе Мудл за учење помоћу вишенивовских задатака, проф. др Иван Милентијевић
 • Дарјан Другариновић, 16063, Проширење HTML и CSS Web сајтова ауторизацијом корисника и огласном таблом, проф. др Валентина Нејковић
 • Саша Макуловић, 14726, Реализација апликације за динамичко препознавање промена позиције на шаховској табли, проф. др Владан Вучковић
 • Јована Петровић, 15819, Примена CitectSCADA–е у реализацији аутомата за студенте, проф. др Саша С. Николић

Јавне презентације мастер радова

 • Студент мастер академских студија Стеван Грујић, број индекса 1493, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Архитектуре визуелних трансформера за класификацију слика“ у понедељак, 27. 5. 2024. године у 12 часова на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Милан Павловић, број индекса 1539, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Пројектовање температурног сензора отпорног на дефекте заснованог на ринг осцилатору“ у петак, 24. 5. 2024. године у 12 часова на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Александар Гаврић, број индекса 1133, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Интерпретирање радиолошких слика кроз проширену стварност“, у петак, 26. 4. 2024. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Миљан Денић, број индекса 1517, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Имплементација система за управљање догађајима у микросервисној архитектури“ у петак, 19. 4. 2024. године у 12 часова на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Горана Радовановић, број индекса 1513, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Алат за управљање и тестирање безбедоносних конфигурација у модуларним окружењима“ у петак, 124. 2024. године у 12 часова на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Ивана Пешић, број индекса 1192, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Прорачун токова снага у дистрибутивним мрежама при несиметричним оптерећењима“ у четвртак, 114. 2024. године у 12 часова на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Теодора Стаменковић, број индекса 1460, јавно ће бранити мастер рад под насловом Интелигенција на ивичним уређајима у детекцији објеката на видеу у среду, 104. 2024године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Теодора Коцић, број индекса 1457, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Федеративно учење за детекцију објеката на видеу и активности уређаја на ивици“ у петак, 5. 4. 2024. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Марија Стевановић, број индекса 954, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена ПЛЦ контролера у управљању топлотном пумпом CTC ECO HEAT 8.5“, у петак, 5. 4. 2024. године у 10 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња мастер академских студија Тијана Јовановић, број индекса 1351, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена PIC контролера у пројектовању управљања алармним системом“ у среду, 3. 4. 2024. године у 13 часова на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Марија Кршанин, број индекса 1503, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Аутоматизација и имплементација управљања система за прераду дувана“ у петак, 29. 3. 2024. године у 10 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Никола Спасић, број индекса 1181, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Анализа склопа за формирање вештачке нуле и уземљења трансформатора“ у среду 27.03.2024. године у 9,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Јелена Лукић, број индекса 1219, јавно ће бранити мастер  рад  под насловом Препознавање положаја шаке са дигиталне камере у реалном времену“ дана  22.03.2024. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Сали 1.
 • Студент мастер академских студија Иван Михајловић, број индекса 1526, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Пројектовање и имплементација управљања ветротурбином применом PLC-а“ у среду 06.03.2024. године у 10,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент мастер академских студија Немањa Петровић, број индекса 1499, јавно ће бранити мастер рад под насловом „SBERT модел за семантичку сличност правних текстова на српском језику“ у петак 08.03.2024. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент мастер академских студија Вељко Вучковић, број индекса 1134, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Развој и примена ултразвучног анемометра“ у петак 23.02.2024. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент мастер академских студија Стефан Милић, број индекса 1345, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Регулација температуре и влажности ваздуха применом PIC18F45K22 контролера“ у четвртак 22.02.2024.године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Тијана Ристић, број индекса 942, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Мерење температуре помоћу термопара и програмабилног система на чипу“, у уторак, 16.01.2024. године, у 12 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња мастер академских студија Бојана Свиленковић, број индекса 1417, јавно ће бранити мастер рад под насловом Примена вештачких неуронских мрежа за реализацију персоналних асистената у домену здравства у среду, 27.12.2023 године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Младен Раденковић , број индекса 1083, јавно ће бранити мастер рад под насловом Систем за генерисање питањa затвореног типа на основу шаблона у четвртак, 28.12.2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 165
 • Студент мастер академских студија Александар Јовановић, број индекса 1510, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена програмабилног логичког контролера у аутоматизацији производње меда“, у четвртак, 21.12.2023. године, у 11 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Михаило Стојковић, број индекса 1336, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Пројектовање и реализација софтерски дефинисаних мрежа имплементацијом VMware NSX-T платформе за виртуелизацију и заштиту мреже“ у уторак 12. 12. 2023. године у 13 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Никола Петровић, број индекса 1466, јавно ће бранити мастер рад под насловом Примена графовских неуронских мрежа у реализацији система за препоруке у понедељак, 11.12.2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Суденткиња мастер академских студија Анђела Јовановић, број индекса 1452, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Управљање мобилном платформом са диференцијалним погоном при кретању по задатој трајекторији“ у петак, 17. 11. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Суденткиња мастер академских студија Исидора Копривица, број индекса 1506, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Организација метеоролошких података у програму PVsyst“ у четвртак, 23. 11. 2023.године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • тудент мастер академских студија Никола Стојиљковић, број индекса 1507, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Тестирање стабилности пробојног напона гасних одводника Littelfuse при различитим експерименталним условима“ у понедељак, 20. 11. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Марија Трајковић, број индекса 827, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Идентификација говорника применом дубоког учења“ у уторак, 21. 11. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Нина Димитријевић, број индекса 1122, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Статистичка анализа пробојног напона гасних одводника различитих произвођача“, у уторак 14.11.2023. године у 14,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Јелена Банковић, број индекса 1215, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Пројектовање телекомуникационих и сигналних инсталација за детекцију опасних гасова у јавним гаражама“ у четвртак, 02. 11. 2023. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент мастер академских студија Стефан Живановић, број индекса 1075, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена BIM методе у пројектовању електричних инсталација“ у петак 03. 11. 2023. године у 11,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 165
 • Студенткиња мастер академских студија Јована Младеновић, број индекса 1464, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Атмосферски пренапони на електроенергетским водовима“ у петак 27.10.2023. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент мастер академских студија Александар Митровић, број индекса 1444, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Поређење перформанси и евалуација XML, Compose и Compose Multiplatform при изради UI-a“ у петак 27.10.2023. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 165
 • Студент мастер академских студија Милош Томић , број индекса 1106, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Даљинско надгледање соларних електрана“ у петак 27.10.2023. године у 10,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
Архива 2023.
 • Студент мастер академских студија Стефан Савић, број индекса 1094, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Предности и недостаци алгоритама за праћење вредности МРРТ“ у петак 27.10.2023. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 2
 • Студенткиња мастер академских студија Анђела Стојиљковић, број индекса 1484, јавно ће бранити мастер рад под насловом „SCADA за управљање електродистрибутивним мрежама“ у четвртак 26.10.2023. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 165
 • Студент мастер академских студија Ненад Божидаревић, број индекса 1318, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Контрола самосталне јединице за темперирање преко DeviceNet мреже на ControlLogix платформи“ у четвртак 26.10.2023.године у 11,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у лаб.24
 • Студенткиња мастер академских студија Јелена Фируловић, број индекса 1468, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена дубоких Q мрежа за развој агената дубоког учења за видео игре“ у четвртак, 26. 10. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2
 • Студенткиња мастер академских студија Јелена Петровић, број индекса 1551, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Употреба микроконтролера за развој сигурносних система у Индустрији 4.0“ у четвртак, 26. 10. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Никола Вукотић, број индекса 1401, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Поређење тагера за српски језик имплементираних коришћењем NLTK библиотеке и језичких модела базираних на трансформер архитектури“ у четвртак, 26. 10. 2023.године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 165
 • Студент мастер академских студија Лазар Симић, број индекса 1293, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Истраживање фотонапонских панела у реалним климатским условима“ у четвртак, 26. 10. 2023.године у 12 часова на Електронском факултету у Нишу у сали 104
 • Студент мастер академских студија Милан Станковић, број индекса 1407, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Развој система за креирање услова и правила процеса заснован на блокчејн технологији“ у четвртак, 26. 10. 2023.године у 12 часова на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Ранко Бунић, број индекса 1201, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена UVM методологије за верификацију сложених дигиталних система“ у четвртак, 26. 10. 2023.године у 12 часова на Електронском факултету у Нишу у сали 2
 • Студент мастер академских студија Александар Јовановић, број индекса 1074, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена програмабилних логичких контролера у реализацији система за производњу и флаширање воде“ у петак, 27. 10. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Исидора Јовановић, број индекса 1461, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Реализација управљања системом за сортирање производа заснована на програмском пакету Webots“ у среду 25. 10. 2023. године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Катарина Стојковић, број индекса 1319, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Развој и примена Индустрије 4.0 у Србији“ у уторак 24. 10. 2023. године у 14,00 сати на Електронском факултету у Ниш,у у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Тамара Јоцић, број индекса 1411, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Оптимизација аутоматског процеса инјекционог бризгања у аутомобилској индустрији“ у уторак 24. 10. 2023. године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент мастер академских студија Миљан Стаменковић, број индекса 1073, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Регулација брзине асинхроног мотора помоћу фреквентног регулатора „DANFOS FC101““ у уторак 24. 10. 2023.године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент мастер академских студија Никола Ђорђевић, број индекса 1567, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Анализа сентимената на српском језику коришћењем различитих језичких модела“ у уторак 24. 10. 2023.године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 2
 • Студент мастер академских студија Александар Марјановић, број индекса 1176, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена програмабилних логичких контролера у изради електроенергетских релеја“ у четвртак 26.10.2023.године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 2
 • Студенткиња мастер академских студија Анђела Пешић, број индекса 1486, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Орезивање модела машинског учења за ефикасну примену у ембедед системима“ у петак, 20. 10. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 165
 • Студенткиња мастер академских студија Анђелина Здравковић, број индекса 1487, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена технике квантизације у оптимизацији архитектуре за ембедед системе“ у петак, 20. 10. 2023. године у 13 часова на Електронском факултету у Нишу, у сали сали 165
 • Студент мастер академских студија Данијел Димитријевић, број индекса 1502, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Креирање универзалне верификационе компоненте за SPI протокол коришћењем UVM методологије“ у петак, 20. 10. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент мастер академских студија Ђорђе Чикић, број индекса 1347, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Елиминисање квази-периодичног шума на дигиталним сликама“ у понедељак, 23. 10. 2023.одине у 10 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Војин Вешковић, број индекса 1492, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Пројектовање и реализација резонантног LLC претварача“ у понедељак, 16. 10. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 104
 • Студент мастер академских студија Никола Миљуш, број индекса 1494, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Пројектовање соларне електране снаге 100 kW“ у четвртак, 19. 10. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Александрa Пантић, број индекса 1450, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Аутоматизација система за производњу нафте“ у четвртак 12. 10. 2023. . године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 165
 • Студент мастер академских студија Алекса Милетић, број индекса 1473, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Прорачун временског тока струје кратког споја“ у четвртак 12. 10. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент мастер академских студија Стефан Милосављевић,број индекса 1246, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Верификационо окружење за Wishbone Master и SPI Slave магистралу по UVM методологији“ у четвртак 5. 10. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Јована Станковићброј индекса 1459, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Пројектовање управљања за уређаје намењене за регулисање саобраћаја применом PLC уређаја“ у четвртак, 28. 9. 2023. године у 13 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Сандра Микић, број индекса 1190, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Функционална верификација Wishbone компатибилног UART IP језгра“ у петак, 29. 9. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Марко Антонијевић,број индекса 1427, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Верификација RTL модела рутера са једним улазом и три излаза UVM методологијом“ у петак, 29. 9. 2023. године у 13 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Милан Милошевић, број индекса 1202, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Аутоматизација система за производњу аутомобилских гума базирана на програмском језику „Python““ у уторак 26. 9. 2023. године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент мастер академских студија Душан Дедовић, број индекса 1379, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Моделовање електроенергетског постројења применом SCADA система“ у уторак 26.09.2023. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Софија Перић, број индекса 1451, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Предикција и класификација у машинском учењу“ у понедељак 25.09.2023. године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Теодорa Стефановић, број индекса 1296, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Препознавaње сличних говорника коришћењем Гаусовог мешовитог и Марковог скривеног модела “ у четвртак, 21.09.2023. године у 14 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Љубомир Стефановић, број индекса 1053, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Одређивање губитака снаге у соларним панелима коришћењем вештачких неуронских мрежа“ у уторак 19.09.2023. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу, у сали 2
 • Студент мастер академских студија Никола Ивић, број индекса 1179, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Развој система за управљање брзином BLDC мотора употребом драјвера JKBLD300 и микроконтролера STM32“, у петак, 1. 9. 2023. године, у 9 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња мастер академских студија Нађa Станковић, број индекса 1458, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Ренесанса инжењерства према моделу Индустрија 4.0“ у петак, 25.08.2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Богдан Шипетић, број индекса 1187, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена UVM регистарских модела током верификацији ASIC чипова“ у понедељак 17. 7. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Димитрије Анђелковић, број индекса 1225, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Развој метеоролошког система за превенцију од бујица “ у петак, 14. 7. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2
 • Студент мастер академских студија Николa Петровић, број индекса 1188, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Имплементација апликације за подршку пројектовању радио-релејних линкова у MATLAB окружењ “ у петак, 14.7.2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Милицa Петровић, број индекса 951, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Управљање потрошњом у савременим дистрибутивним мрежама“ у четвртак, 13.7.2023. године у 10 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Наталијa Ивковић, број индекса 1456, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Препознавање знаковног језика помоћу машинског учења“ у четвртак, 13.7.2023. године у 13 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2
 • Студенткиња мастер академских студија Милa Ранчић, број индекса 1370, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Детекција и препознавање регистарских таблица применом техника дубоког учења“ у среду, 12. 7. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Невенa Арежинa, број индекса 1360, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Прогресивна веб апликација за размену докумената са мобилних уређаја“ у уторак, 11. 7. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 2
 • Студенткиња мастер академских студија Катаринa Станисављевић, број индекса 1340, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Имплементација алгоритама машинског учења за предикцију срчаних обољења код пацијената у Python програмском језику “ у петак 7. 7. 2023. године у 13 часова на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Марко Јовић , број индекса 1449, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Верификација UART IP језгра “ у четвртак 6. 7. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Николa Крстић, број индекса 1260, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена програмабилног логичког контролера у управљању производних линија“ у среду, 5. 7. 2023. године у 13 часова на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Данијел Соколовић, број индекса 1392, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Пројектовање и имплементација система за прикупљање података о мрежном саобраћају у реалном времену и анализу техникама дубоког учења “ у петак, 30. 6. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Димитрије Митић, број индекса 822, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Реализација детектора покрета са камере у реалном времену “ у уторак, 27. 6. 2023. године у  12 сати у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Маја Костић, број индекса 1414, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена метеоролошких станица у процесу пројектовања и контроле фотонапонских система“ у уторак, 30. 5. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Јелена Ристић, број индекса 1380, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Техно-економска анализа и примена BIPV“, у уторак, 30. 5. 2023. године у 12 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студенткиња мастер академских студија Милицa Стојановић, број индекса 953, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена програма ATP Draw за прорачун атмосферских пренапона Бержероновим методом “ у четвртак, 11. 5. 2023. године у 11 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Милош Петков, број индекса 955, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Савремени MES системи у индустрији 4.0 “ у петак, 284. 2023. годинеу 13 часова на Електронском факултету у Нишу у сали 2
 • Студенткиња мастер академских студија Јања Маринковић, број индекса 1312, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Анализа електричног лука у нисконапонском разводном постројењу које напаја електричне погоне “ у среду, 12. 4. 2023. године у 13 часова на Електронском факултету у Нишу у сали 165
 • Студент мастер академских студија Андреја Цветковић, број индекса 1416, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Употреба фреквентног регулатора у процесу одимљавања гараже“ у уторак, 11.04.2023. године у 11,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Никола Станковић, број индекса 1362, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Моделовање антена за испитивање електромагнетне компатибилности у рачунарском програму“ у четвртак, 06.04.2023. године у 10,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Маркo Симоновић , број индекса 999, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Подешавање параметара фреквентног регулатора на примеру бунарске станице“ у уторак, 04.04.2023. године у 11,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Бојан Савић , број индекса 862, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Управљање серво погонима уз помоћ SIEMENS S7-1200 PLC контролерa“ у петак, 31.03.2023. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1

 • Студенткиња мастер академских студија Бојанa Михајловић, број индекса 1298, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Нуклеарна енергија и начини њеног коришћења“ у понедељак, 27.03.2023. године у 10,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1.

 • Студент мастер академских студија Душан Марковић, број индекса 1372, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена вештачких неуронских мрежа за израчунавање Ерлангових формула и њихових инверзних вредности“ у петак, 17.03.2023. године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Милан Пејковић, број индекса 1354, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Управљање радом мобилне дробилице засновано на програмабилном логичком контролеру“ у среду, 08.03.2023. године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1.
 • Студенткиња мастер академских студија Анастасија Ђокић, број индекса 1182, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Прорачун електростатичког поља применом метода коначних елемената и рачунарског програма“ у понедељак, 06.03.2023. године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 104.
 • Студент мастер академских студија Милан Тасић, број индекса 1359, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Практична примена RF управљања за активацију портала у домаћинству“, у петак, 03.03.2023. године у 12,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1.
 • Студенткиња мастер академских студија Милица Радосављевић, број индекса 1016, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Одређивање расположивих преносних могућности електроенергетске мреже“, у уторак, 28.02.2023. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент мастер академских студија Јулијe Костов, број индекса 1026, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Развој система за имплементацију и коришћење функција као сервиса“ у среду, 01.02.2023. године у 13,00 сати на Електронском факултету у Нишу у сали 1
 • Студент мастер академских студија Вукан Спасић, број индекса 1437, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Асинхрони погони без сензора брзине““, у петак, 13.01.2023. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.

Мастер радови


 • Емилија Томовић Милошевић, 1126, "Потенцијал генеративних језичких модела за учење без примера или са малим бројем примера"проф. др Сузана Стојковић
 • Николa Анђелковић, 1565, „Верификација UART модула прилагођеног Wishbone магистрали“, менторка проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Јована Станковић, 1294, „Управљање мрежним инверторима у аутономним мрежама“, ментор проф. др Милутин Петронијевић
 • Кристина Зечевић, 1238, „Пројектовање кућне фотонапонске електране за подручје града Ниша“, ментор проф. др Милутин Петронијевић
 • Филип Трајковић 1574 „Претрага мултимодалних векторских података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Теодорa Коцић, 1457Федеративно учење за детекцију објеката на видеу и активности уређаја на ивици, проф. др Драган Стојановић
 • Теодорa Стаменковић, 1460Интелигенција на ивичним уређајима у детекцији објеката на видеу, проф. др Драган Стојановић
 • Стеван Грујић 1493 „Архитектуре визуелних трансформера за класификацију слика“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Марта Ђорђевић 1490 „Модели за предикцију временских серија података“, менторка проф. др Валентина Нејковић
 • Анастасијa Аврамовић 1454 „Развој универзалне верификационе компоненте за SWD интерфејс“, менторка проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Милицa Бозало, 1112, Креирање и евалуација скупа података за анализу утисака на српском језику, проф. др Сузана Стојковић.
 • Милан Павловић, 1539, Пројектовање температурног сензора отпорног на дефекте заснованог на ринг осцилатору, проф. др Миона Андрејевић Стошовић.
 • Стефан Илић, 1141, DC-DC претварачи, проф. др Данијел Данковић
 • Горанa Радовановић, 1513, Алат за управљање и тестирање безбедоносних конфигурација у модуларним окружењима, доц. др Петар Рајковић
 • Дарјан Другариновић, 1303Апликација за колаборативно учење, проф. др Милош Богдановић.
 • Драган Манојловић, 1576, Пројектовање и реализација ИоТ система за управљање антенама у радиоаматеризму, проф. др Оливера Ранчић Пронић.
 • Бранимир Радовановић, 1186, Kоришћење НРФ модула за реализацију система за бежичну комуникацију, проф. др Данијел Данковић
 • Немањa Петровић, 1499, SBERT модел за семантичку сличност правних текстова на српском језику, ментор проф. др Милош Богдановић
 • Алексa Богдановић, 1546, Управљање инверторима у аутономним мрежама, ментор проф. др Милутин Петронијевић
 • Младен Зарић1405Инструментација апликација заснованих на микросервисној архитектури, ментор проф. др Милош Богдановић
 • Никола Спасић, 1181, „Анализа склопа за формирање вештачке нуле и уземљења трансформатора“, менторка проф. др Весна Јавор
 • Миљан Денић, 1517, Имплементација система за управљање догађајима у микросервисној архитектури, доц. др Петар Рајковић
 • Јеленa Лукић, 1219, Препознавање положаја шаке са дигиталне камере у реалном времену, проф. др Владан Вучковић
 • Стефан Спасојевић, 995, Пројектовање и реализација система за мерење амбијенталне температуре помоћу PIC микроконтролера и LM35 сензора температуре, проф. др Јелена Јовановић
 • Немања Милановић, 1435, Савремени трендови у индустријским комуникацијамапроф. др Саша С. Николић.
 • Марија Миљковић, 1555, Процена утицаја обновљивих извора енергије на животну средину и здравље становништвапроф. др Драган Пантић
 • Ђорђе Петровић, 1556, Критеријуми за избор оптималних компонената фотонапонских системапроф. др Сања Алексић
 • Николa Арсић, 615, Генерисање универзалне верификационе компоненте за UART протокол употребом UVM методологије, проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Вељкo Вучковић, 1134, Развој и примена ултразвучног анемометра, проф. др Љубомир Врачар
 • Младен Раденковић, 1083, Систем за генерисање питањa затвореног типа на основу шаблона, проф. др Иван Милентијевић
 • Катарина Панчић, 1410, „Примена fuzzy логике у управљању системима“,  проф. др Зоран Јовановић
 • Анђела Јовановић, 1452, Управљање мобилном платформом са диференцијалним погоном при кретању по задатој трајекторији, проф. др Бобан Веселић
 • Маријa Стевановић , 954, Примена ПЛЦ контролера у управљању топлотном пумпом:CTC ECO HEAT 8.5, проф. др Саша С. Николић.
 • Маркo Облак, 978, Развој мобилне апликације „Медицински подсетник“ коришћењем Котлин програмског језика, проф. др Дејан Ранчић.
 • Александар Митровић, 1444, „Поређење перформанси и евалуација XML, Compose и ComposeMultiplatform UI-a“, ментор проф. др Братисав Предић
 • Михаилo Стојковић, 1336, Пројектовање и реализација софтерски дефинисаних мрежа имплементацијом „VWare NSX-T“ платформе за виртуелизацију и заштиту мреже, проф. др Зоран Станковић.
 • Николa Вукотић, 1401, Поређење тагера за српски језик имплементираних коришћењем NLTK библиотеке и језичких модела базираних на трансформер архитектури, проф. др Сузана Стојковић
 • Никола Петровић, 1466Примена графовских неуронских мрежа у реализацији система за препоруке, проф. др Александар Милосављевић.
 • Јеленa Петровић, 1551, Употреба Микроконтролера за развој сигурносних система у Индустрији 4.0, доц. др Мирослав Миловановић
 • Александар Гаврић, 1133, Интерпретирање радиолошких слика кроз проширену стварност, доц. др Александар Станимировић.
 • Стефан Савић, 1094, Предности и недостаци алгоритама за праћење вредности МРРТ, проф. др Сања Алексић
 • Александар Јовановић, 1510, Примена програмабилног логичког контролера у аутоматизацији производње меда, проф. др Саша С. Николић
 • Иван Михајловић, 1526, Пројектовање и имплементација управљања ветротурбином применом PLC-а, проф. др Саша С. Николић.
 • Александар Јевтић, 1255, Пројектовање и реализација ПИД контролног система на бази алата отвореног кода, проф. др Горан Ристић
 • Милан Павловић, 1539, Температурни сензор отпоран на дефекте базиран на ринг осцилатору, проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Војин Вешковић, 1492, Пројектовање и реализација резонантног LLC претварачадоц. др Игор Јовановић
 • Стефан Живановић, 1075, Примена BIM методе у пројектовању електричних инсталација, проф. др Весна Јавор
 • Стефан Милосављевић, 1246, Верификационо окружење за wishbone master и SPI slave магистралу по UVM методологији, проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Николa Стојиљковић, 1507, Тестирање стабилности пробојног напона гасних одводника Littelfuse при различитим експерименталним условима, проф. др Емилија Живановић.
 • Николa Ђорђевић, 1567, Анализа сентимената на српском језику коришћењем различитих језичких модела, проф. др Сузана Стојковић
 • Анђелa Пешић, 1486, Орезивање модела машинског учења за ефикасну примену у ембедед системима, проф. др Татјана Николић
 • Анђелинa Здравковић, 1487, Примена технике квантизације у оптимизацији архитектуре за ембедед системе, проф. др Татјана Николић
 • Исидорa Јовановић, 1461,"Реализација управљања системом за сортирање производа заснована на програмском пакету Webots" проф. др Саша С. Николић.
 • Тијанa Јовановић, 1351, Примена PIC контролера у пројектовању управљања алармним системом, проф. др Саша С. Николић
 • Стефан Милић, 1345, Регулација температуре и влажности ваздуха применом PIC18F45K22 контролера, проф. др Зоран Јовановић
 • Милан Станковић, 1407, Развој пословних блокчејн апликација, проф. др Милорад Тошић
 • Теодорa Стефановић, 1296, Препознавaње сличних говорника коришћењем Гаусовог мешовитог и Марковог скривеног модела, проф. др Милош Радмановић.
 • Иванa Пешић, 1192, Прорачун токова снага у дистрибутивним мрежама при несиметричним оптерећењима, проф. др Драган Тасић
 • Ђорђe Чикић, 1347, Елиминисање квази периодичног шума на дигиталним сликама, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Маркo Антонијевић, 1427, Верификација RTL модела рутера са једним улазом и три излаза UVM методологијом, ментор проф. др Миона Андрејевић Стошовић
Архива
 • Нина Димитријевић, 1122, Статистичка анализа пробојног напона различитих типова гасних одводникаментор доц. др Емилија Живановић.
 • Александра Пантић, 1450, „Аутоматизација система за производњу нафте“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Марија Кршанин, 1503, „Аутоматизација и имплементација управљања система за прераду дувана“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Ранко Бунић, 1201, „Примена UBM методологије за верификацију сложених дигиталних система“, ментор доц. др Никола Данковић
 • Ирена Ђорђевић, 1048, „Имплементација алгоритма за генерисање екстремалних стабала“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Душан Јовановић, 1470, „Креирање и употреба регистарског модела у верификацији дигиталног дизајна“, менторка проф. др Емилија Живановић
 • Јелена Фируловић, 1468, „Примена дубоких Q мрежа за развој агената дубоког појачаног учења за видео игре“, ментор проф. др Александар Милосављевић.
 • Јованa Станковић, 1459, Пројектовање управљања за уређаје намењене за регулисање саобраћаја применом програмабилних логичких контролера, проф. др Саша С. Николић.
 • Душан Дедовић, 1379, Моделовање електроенергетског постројења применом SCADA система, проф. др Саша С. Николић
 • Анђелa Стојиљковић, 1484, SCADA системи за управљање електродистрибутивним мрежама, проф. др Зоран Стајић
 • Исидора Љотић, 1506, Организација метеоролошких података у програму PVsyst, проф. др Драган Пантић.
 • Алекса Милетић, 1473, Прорачун временског тока струје кратког споја, проф. др Драган Тасић
 • Николa Миљуш, 1494, Пројектовање соларне електране 100 kw, проф. др Драган Пантић
 • Софијa Перић, 1451, Предикција и класификација у машинском учењу, проф. др Саша С. Николић
 • Тијанa Ристић, 942, Мерење температуре помоћу термопара и програмабилног система на чипу, проф. др Анета Пријић
 • Богдан Шипетић, 1187, Примена UVM регистарских модела током верификацији ASIC чипова, проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Душан Ранчев, 1471, Аутоматизација система за чишћење штампаних плоча применом PLC-a, проф. др Саша С. Николић
 • Ксенијa Солуновић, 1032, Анализа утицаја температуре околине на I-V и P-V карактеристике соларне ћелије коришћењем Matlab софтверског пакета, проф. др Сања Алексић.
 • Бојанa Свиленковић, 1417, Примена вештачких неуронских мрежа за реализацију персоналних асистената у домену здравства, проф. др Леонид Стоименов
 • Вукашин Николић, 1581, Креирање универзалне верификационе компоненте за I2C протокол коришћењем UVM методологије, проф. др Миона Андрејевић Стошовић.
 • Невенa Арежинa, 1360, Прогресивна веб апликација за размену докумената са мобилних уређаја, доц. др Милош Богдановић
 • Бранимир Радовановић, 1186, Пројектовање система за двосмерну комуникацију коришћењем RNF модула, проф. др Данијел Данковић
 • Данијел Димитријевић, 1502, Креирање универзалне верификационе компоненте за SPI протокол коришћењем UVM методологије, проф. др Миона Андрејевић Стошовић.
 • Наталијa Ивковић, 1456, Препознавање знаковног језика помоћу машинског учења, проф. др Саша С. Николић.
 • Данијел Соколовић, 1392, Пројектовање и имплементација система за прикупљање података о мрежном саобраћају у реалном времену и анализу техникама дубоког учења, проф. др Владимир Ћирић.
 • Александар Марјановић, 1176, Примена програмабилних логичких контролера серије SIEMENS S7-1200 у изради енергетских релеја, проф. др Саша С. Николић
 • Димитрије Анђелковић, 1225, Развој метеоролошког система за превенцију од бујица, проф. др Данијел Данковић
 • Марија Трајковић, 827, Идентификација говорника применом дубоког учења, проф. др Братислав Предић
 • Александар Јовановић, 1074, Примена програмабилних логичких контролера у реализацији система за производњу и флаширање воде, доц. др Никола Данковић
 • Милица Петровић, 951, Управљање потрошњом у савременим дистрибутивним мрежама, проф. др Лидија Коруновић
 • Марко Јовић, 1449, Верификација UART IP језгра, проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Нађa Станковић, 1458, Ренесанса инжењерства према моделу Индустрија 4.0, проф. др Саша С. Николић.
 • Александрa Станојевић, 918, Примена конволуцијских неуронских мрежа за класификацију медицинских слика, проф. др Леонид Стоименов
 • Сандрa Микић, 1190, Функционална верификација Wishbone компатибилног UART IP језгра, проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Милa Ранчић, 1370, Детекција и препознавање регистарских таблица применом техника дубоког учења, проф. др Александар Милосављевић.
 • Лазар Симић, 1293, Емулација карактеристика фотонапонских панела у реалним климатским условима, проф. др Милутин Петронијевић.
 • Љубомир Стефановић, 1053, Одређивање губитака снаге у соларним панелима коришћењем вештачких неуронских мрежа, доц. др Сања Алексић.
 • Стефанијa Лазаревић, 1268Примена IoT (Internet of Things) технологија у области обновљивих извора енергиједоц. др Јелена Јовановић
 • Милицa Стојановић, 953, Примена програма ATP Draw за прорачун атмосферских пренапона Бержероновим методом, проф. др Весна Јавор
 • Николa Петровић, 1188, Имплементација апликације за подршку пројектовању радио-релејних линкова у MATLAB окружењу, проф. др Златица Маринковић
 • Миљан Стаменковић, 1073, Регулација брзине асинхроног мотора помоћу фреквентног регулатора „DANFOS FC101“ , проф. др Саша С. Николић
 • Ленa Петровић, 1295, Мобилна апликација за предикцију здравственог стања применом машинског учењапроф. др Драган Стојановић
 • Димитријe Митић, 822, Реализација детектора покрета са камере у реалном времену, проф. др Владан Вучковић
 • Николa Ивић, 1179, Развој система за управљање брзином BLDC мотора употребом драјвера JKBLD300 и микроконтролера STM32, проф. др Саша С. Николић
 • Милан Милошевић, 1202, Аутоматизација система за производњу аутомобилских гума базирана на програмском језику Python, проф. др Саша С. Николић
 • Јеленa Банковић, 1215, Пројектовање телекомуникационих и сигналних инсталација за детекцију опасних гасова у јавним гаражама, проф. др Златица Маринковић
 • Катаринa Стојковић, 1319, Примена концепта Индустрија 4.0 у XXI веку у Србији, проф. др Саша С. Николић
 • Тамарa Јоцић, 1411, Оптимизација аутоматског процеса инјекционог бризгања у аутомобилској индустрији, проф. др Саша С. Николић
 • Мајa Костић, 1414, Примена метеоролошких станица у процесу пројектовања и контроле фотонапонских система, доц. др Сања Алексић
 • Душан Марковић, 1372, Примена вештачких неуронских мрежа за израчунавање Ерлангових формула и њихових инверзних вредности, проф. др Златица Маринковић.
 • Никола Станковић, 1362 , Моделовање антена за испитивање електромагнетне компатибилности у рачунарском програму, проф. др Весна Јавор
 • Јеленa Ристић , 1380 , Техно-економска анализа и примена BIPV, доц. др Сања Алексић
 • Невенa Јовић, 1243, Наноматеријали за примену у соларним технологијама, доц. др Сања Алексић
 • Бранимир Радовановић, 1186, „Развој система за комуникацију базираног на NRF24 модулу“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Никола Арсић, 615, „Коришћење UVM методологије за генерисање универзалне верификационе компоненте за UART протокол“,  менторка проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Вукан Спасић, 1437, Асинхрони погони без сензора брзине, проф. др Небојша Митровић
 • Јањa Маринковић, 1312, Анализа електричног лука у нисконапонском разводном постројењу које напаја електричне погоне, проф. др Милутин Петронијевић.
 • Катаринa Станисављевић, 1340, Имплементација алгоритама машинског учења за предикцију срчаних обољења код пацијената у Python програмском језику, проф. др Саша С. Николић
 • Стефан Живановић, 1075, Примена BIM технологије при пројектовању електричних инсталација проф. др Весна Јавор
 • Стефан Савић, 1094, Оптимизација алгоритама за праћење МРРТ са циљем ефикаснијег искоришћавања снаге PV модула, доц. др Сања Алексић.
 • Бојана Михајловић, 1298, Нуклеарна енергија и начини њеног коришћења, доц. др Сања Алексић
 • Милош Вељковић, 1174, Оркестрација и распоређивање функција на edge FaaS платформи у паметној кући, проф. др Драган Стојановић
 • Предраг Антић, 1231, Постављање и примена ML модела за анализу слика коришћењем MLflow платформе и AzureML сервиса, проф. др Драган Стојановић
 • Андрејa Цветковић, 1416, Употреба фреквентног регулатора у процесу одимљавања гараже, доц. др Никола Данковић
 • Александрa Петровић,1127BIG DATA сентимент анализа података у реалном времену, доц. др Александар Станимировић
 • Андрејa Цветковић,1055Топологије прекидачких извора напајања за примену у драјверима LED расвете, проф. др Данијел Данковић
 • Младен Раденковић, 1083, Генератор банке питањa, проф. др Иван Милентијевић
 • Милицa Петровић, 951, Управљање потрошњом у дистрибутивној мрежи, проф. др Лидија Коруновић
 • Маријa Здјелар, 620, Примена PackML стандарда на аутоматизованим машинама за паковање, проф. др Зоран Јовановић
 • Марко Симоновић, 999, Подешавање параметара фреквентног регулатора на примеру бунарске станице, доц. др Никола Данковић
 • Драган Костић, 14703, „Примена програмабилног логичког контролера у процесу аутоматске контроле течног хлорисања воде“, ментор проф. др Саша С. Николић.
 • Маријa Трајковић, 827, Идентификација говорника коришћењем неуронских мрежа, ментор проф. др Братислав Предић
 • Милицa Стојановић, 953, Примена Бержероновог метода за прорачун атмосферских пренапона рачунарским програмом, ментор проф. др Весна Јавор
 • Стефан Милосављевић, 1246, Креирање верификационог окружења за Wishbone Master и SPI Slave магистралу по UVM методологији, ментор проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Александар Вучковић, 1315, Пројектовање паметног система за пешачке прелазе, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Весна Стојановић, 1339, Realtime анализа токова података коришћењем Apache Kafka Streams интерфејсаментор доц. др Милош Богдановић
 • Никола Потић, 1388, Оптимизација снаге PV електране повезане на електродистрибутивну мрежу, ментор доц. др Сања Алексић
 • Милицa Богићевић, 1259, Наноматеријали за соларне компоненте, ментор доц. др Сања Алексић
 • Богдан Шипетић, 1187, Коришћење регистарских модела при верификацији кола, ментор проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Милош Петков, 955, Савремени MES системи у индустрији 4.0, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Инес Иличковић, 979, Развој веб-апликације за креирање едукативних презентација, ментор проф. др Иван Милентијевић
 • Милан Тасић, 1359, Практична примена RF управљања за активацију портала у домаћинству, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Милан Милошевић, 1202, Управљање радом VMI MAXX машине за производњу аутомобилских гума, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Димитрије Анђелковић, 1225, Развој метеоролошког система за превенцију од бујичних поплава, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Дајана Милошевић, 1261, Систем за пријављивање заснован на препознавању лица, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Јован Степановић, 967, Паралелна имплементација налажења најкраћег пута у графу на мулти ЦПУ и мулти ГПУ архитектурама мрежама, ментор проф. др Наталија Стојановић
 • Маркo Ђорђевић, 1168, Детектовање заједница у друштвеним мрежама, ментор проф. др Слађана Маринковић
 • Ивана Петковић, 1241, Детекција пола помоћу конволуционих неуронских мрежа, ментор проф. др Марко Милојковић
 • Сандрa Стаменковић, 1373, Мерење брзине путничког аутомобила применом софтверског пакета Python, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Наташa Негојицић, 1005, Праћење квалитета напона у дистрибутивној мрежи, ментор проф. др Лидија Коруновић
 • Енa Јовановић, 1199, Пројектовање рада библиотеке базиране на индустријским контролерима, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Миљан Стаменковић, 1073, Регулација брзине асинхроног мотора помоћу фреквентног регулатора ALTIVAR 71, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Богдан Ћирић, 938, Управљање кретањем робота-аутомобила применом Infrared и Bluetooth комуникација, ментор доц. др Јелена Јовановић.
 • Милицa Илић, 1420, Машинско учење-Утицај на развој аутоматике, ментор проф. др Саша С. Николић.
 • Јеленa Илић, 1324, Примена видео надзора у индустрији, ментор проф. др Бранислав Петровић
 • Николетa Џунић, 1302, Пројектовање вишеслојне штампане плоче за комуникацију са HC-05 bluetooth модулом, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Радиша Рајковић, 1422Анализа транзијентне стабилности при несиметричним кратким спојевима, ментор проф. др Драган Тасић
 • Бојан Савић, 862, Управљање серво моторима помоћу индустријског контролера Siemens S7-1200, ментор  доц. др Никола Данковић
 • Милица Радосављевић, 1016, „Одређивање расположивих преносних могућности електроенергетске мреже“, ментор проф. др Драган Тасић
 • Милан Пејковић, 1354, „Управљање радом мобилне дробилице засновано на програмабилном логичком контролеру“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Владимир Милутиновић, 1369, „Сензори у соларним електранама“, ментор доц. др Јелена Јовановић
 • Павлe Стојановић, 1148, „Аутоматско тестирање софтвера на примеру myQabee платформе“, ментор проф. др Братислав Предић
 • Миодраг Младеновић, 1100, „Примена PLC-а „Siemens S7-300“ и HMI „KTP600“ у аутоматизацији котловског постројења на пелет“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Стефан Лазаревић, 931, „Креирање верификационог окружења по UVM методологији за WishBone2UART Bridge“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Анастасија Ђокић, 1182, „Прорачун електростатичког поља применом метода коначних елемената и рачунарског програма“, ментор проф. др Весна Јавор
 • Катаринa Стојковић, 1319, Примена концепта Индустрија 4.0 у Србији, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Виктор Николић, 1348, Аутоматска секвенца за убацивање гредица у загревну пећ помоћу Kick-in машине, проф. др Саша С. Николић
 • Алекса Стојановић, 1291, Аутоматска секвенца за вођење слабова из загревне пећи помоћу Discharging машине, проф. др Саша С. Николић
 • Драгана Митровић, 1287, Реализација аутоматске секвенце транспорта материјала помоћу walking beam машине, проф. др Саша С. Николић
 • Јулије Костов, 1026, Развој система за имплементацију и коришћење функција као сервиса, проф. др Драган Стојановић
 • Нина Вукић, 1242, Примена конволуцијских неуронских мрежа за перцепцију система аутономне вожње, доц. др Станиша Перић
 • Наталија Стојановић, 1162, Секвенцијално управљање паметним бројилом, проф. др Саша С. Николић
 • Драганa Коруновић, 1220, Технике за претрагу података Elasticsearch окружења, доц. др Александар Станимировић
 • Стефан Гогић, 729, Хибридни системи за складиштење енергије, проф. др Александар Јањић
 • Лазар Шипић, 1301, Испитивање стабилности пробојног напона гасних одводника типа Littelfuse-300V, доц. др Емилија Живановић
 • Љубица Кривокапић, 1308, Испитивање поузданости гасних одводника типа Littelfuse-300V, доц. др Емилија Живановић
 • Тамара Јоцић, 1411, Оптимизација производног процеса инјекционог бризгања у аутомобилској индустрији, проф. др Саша С. Николић
 • Микица Раденковић, 1415, Статистичка анализа пробојног напона и времена одзива гасног одводника произвођача Еpcos-350V, доц. др Емилија Живановић
 • Немања Томић, 1378, Карактеризација гасних одводника произвођача Littelfuse, доц. др Емилија Живановић
 • Мартин Никодијевић, 1177, Систем за даљинско надгледање и контролу услова у пластенику заснован на ESP32 микроконтролеру и LabVIEW окружењу, доц. др Јелена Јовановић
 • Ксенија Пешић 1131 „Примена хибридног |MLP-Mom модела у пројектовању микрострип patch антене за рад у два фреквенцијска опсега“, ментор проф. др Зоран Станковић
 • Александрa Јевтић, 930, Развој графичких елемената и имплементација меморијске игре у „Unity“окружењу“, проф. др Саша В. Николић
 • Јован Ромић, 975, Реализација система за прикупљање, претрагу и даљински приступ дигиталним документима, проф. др Владан Вучковић
 • Јелена Недељковић, 1338, Детектовање објеката помоћу рачунара „Raspberry Pi“, проф. др Бранислав Петровић.
 • Теодорa Денић, 1305, Економски диспечинг, проф. др Александар Јањић.
 • Бранимир Радовановић, 1186, Пројектовање ситема за бежичну комуникацију коришћењем НРФ24 модула, проф. др Данијел Данковић
 • Александрa Станојевић, 918, Примена конволуцијских неуронских мрежа за класификацију слика чистих плућа, плућа са COVID19 инфекцијом и бактеријском инфекцијом, проф. др Леонид Стоименов.
 • Ксенија Солуновић, 1032, Анализа утицаја температуре околине на карактеристиксоларне ћелије коришћењем MatLab софтверског пакета, доц. др Сања Алексић
 • Јелена Тошић, 1116, Коришћење БЕРТ трансформер мрежа за анализу језика у законодавству, доц. др Милош Богдановић
 • Дејан Синђелић, 873, Пројектовање и имплементација дистрибуираног CMS система за подршку настави, проф. др Владимир Ћирић
 • Александар Ценић, 1062, Анализа сентимената коришћењем LSA алгоритма, проф. др Сузана Стојковић.
 • Селенa Стефаноски, 826, Прорачун временског тока струје квара у електроенергетским системима, проф. др Драган Тасић.
 • Маријa Пајкић, 1044, Примена препознавањаговора у стоматолошким информационим системима, проф. др Драган Јанковић
 • Александра Петровић, 1127, BIG DATA сентимент анализа података, доц. др Александар Станимировић.
 • Иван Живић, 993, Визуелизација података, проф. др Сузана Стојковић
 • Милан Илић, 1198, Аутоматски процес производње AlF3 (алуминијум-трифлуорида) применом PLC-a, проф. др Саша С. Николић
 • Немањa Игњатовић, 772, Преглед техника и предлог за имплементацију Chatbot апликације коришћењем неуронских мрежа за обезбеђивање информација о Covid 19 вирусу, проф. др Леонид Стоименов
 • Милицa Китић, 1067, Развој и дијагностичка примена „MATLAB“ програма за преклапање и фино поравнавање дигиталних и термовизијских слика, проф. др Миљана Милић
 • Ђорђе Протулипац ,1195, Флексибилни производни системи у ауто-индустрији, проф. др Саша С. Николић
 • Николa Божиновић,1030, Детекција обољења анализом медицинских слика помоћу ML модела, проф. др Драган Јанковић
 • Стефан Сентић, 805, Мобилна апликација и сервис за препознавање саобраћајних објеката коришћењем дубоког учења, проф. др Драган Стојановић.
 • Милош Тасић, 897, Geofence мобилна апликација за бележење продуктивности радника на терену, проф. др Леонид Стоименов
 • Марко Облак, 978, "Предности и мане програмских језика Јава и Котлин и примена у имплементацији Андроид апликације", ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Миљан Стаменковић, 1073, Регулација брзине асинхроног мотора помоћу фреквентног регулатора, проф. др Саша С. Николић.
 • Тамара Ненадовић 1143 „Пројектовање FTTH оптичких мрежа“, ментор проф. др Златица Маринковић
 • Жарко Петровић 937 „Примена STM32F429 discovery развојног система у ембедед системима“, ментор проф. др Бранислав Петровић
 • Милорад Куч, 1118, Динамичка подршка соларних електрана дистрибутивној мрежи, проф. др Александар Јањић.
 • Маријa Антић, 990, Примена машинског учења у класификацији музике, проф. др Марко Милојковић
 • Урош Вукић, 1086, Анализа метода за компресију дубоких неуронских мрежа, проф. др Братислав Предић
 • Никола Благојевић, 1138, Предиктивни модел за рану идентификацију студената са проблемима у студирању, проф. др Иван Милентијевић.
 • Предраг Марковић, 1217, „Заштита електроенергетских постројења од атмосферских пренапона“, ментор проф. др Весна Јавор
 • Данилo Петровић, 987, Трансформаторске станице 10/04 KV у SMART GRID-у, проф. др Александар Јањић
 • Ђорђe Радосављевић, 867, Уклапање онтологија на основу груписања у графовима, проф. др Милорад Тошић
 • Александар Рајић, 735, Архитектура система за давање препорука заснована на микросервисима, доц. др Александар Станимировић
 • Владана Стоиљковић, 1135, NVIDIA библиотеке за дубоко учење и њихова примена за детекцију пожара, проф. др Наталија Стојановић
 • Стефан Маринковић, 1146, Аутоматизација система за пречишћавање воде заснована на програмабилном логичком контролеру, доц. др Никола Данковић
 • Лазар Милић, 1154, Карактеризација и поузданост доступност ПВ модула, доц. др Сања Алексић.
 • Сузанa Шушa, 750, Пројектовање DAS система, проф. др Златицa Маринковић.
 • Маркo Ристић, 755, Управљање инструмент таблом помоћу CAN комуникације, проф. др Саша С. Николић
 • Марија Стојановић, 1034, Аутоматизација развоја онтологија креирањем скупа питања применом Python библиотека, проф. др Валентина Нејковић.
 • Александрa Ранђеловић, 624, Електроенергетски претварачи у системима беспрекидног напајања, проф. др Драган Манчић
 • Миленa Стојановић, 943, HVAC системи у оквиру паметне куће базирани на програмабилним логичким контролера, проф. др Саша Николић
 • Анђела Јовановић, 1077, Пројектовање телекомуникационих инсталација за дојаву пожара, проф. др Златица Маринковић.
 • Анастасије Ђокић, 1182, Примена метода коначних елемената за прорачун електростатичких поља, проф. др Весна Јавор.
 • Бранимир Радовановић, 1186, Систем за сепарацију крви пројектован помоћу Ардуина и електромеханичких склопова, проф. др Данијел Данковић
 • Предраг Марковић, 1217, Заштита електроенергетског постројења од атмосферских пренапона, проф. др Весна Јавор
 • Маријa Марковић, 1129, Управљање процесом складиштења робе применом Allen Bradly контролера, проф. др Саша С. Николић.
 • Тина Раденковић, 1128, „Анализа временских серија података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Минa Крстић, 1245, Анализа структура граничних слојева апсорбера у соларним ћелијама, доц. др Сања Алексић
 • Стефан Живић, 698, Висока доступност код Postgre SQL базе података, доц. др Александар Станимировић
 • Срђан Милановић, 1130, Примена програмабилног логичког контролера у системима са алтернативним изворима енергије, проф. др Зоран Јовановић
 • Енa Јовановић, 1199, Пројектовање рада библиотеке базиране на програмабилним логичким контролерима, проф. др Саша С. Николић
 • Наталијa Антић, 1068, Испитивање усаглашености светлосне опреме са ЕМС стандардима за проводне емисије, проф. др Весна Јавор
 • Бранислав Костић, 1221, Алгоритми за максимално искоришћење снаге соларних панела, проф. др Милутин Петронијевић
 • Новак Радивојевић, 1244, Примена вештачких неуронских мрежа у предвиђању потрошње електричне енергије, проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Предраг Николић, 653, Аутоматска екстракција мреже путева са сателитских снимака, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Тамарa Костић, 1200, Пројектовање управљања мулти-функцијским аутоматом применом програмабилног логичког контролера, проф. др Саша С. Николић.
 • Милан Спасић, 1012, Креирање верификационог окружења за split transaction Open Core протокол коришћењем UVM методологије, проф. др Миона Андрејевић Стошовић
 • Павлe Терзић, 1013, Креирање универзалне верификационе за UART протокол коришћењем UVM методологије, проф. др Миона Андрејевић Стошовић.
 • Даницa Ђорђевић, 1121, Тестирање микросервисне архитектуре коришћењем алата инжењерства хаоса, проф. др Милош Богдановић.
 • Дејан Ивић, 1144, Ресурси биомасе и енергије ветра у Републици Србији, доц. др Сања Алексић
 • Маријана Перовић, 1183, Испитивање усаглашености уређаја и система са ЕМC стандардима зрачеће емисије, проф. др Весна Јавор
 • Миња Игњатовић, 1000, Интероперабилност Oauth и OpenId Connect стандарди, проф. др Леонид Стоименов
 • Арсенијe Арсенијевић, 793, Компресија података без губитака коришћењем рекурентних неуронских мрежа и енкодера ентропије, проф. др Братислав Предић
 • Милан Грујев, 1137, Имплементација алата за произвољну трансформацију слике, проф. др Александар Милосављевић
 • Стефан Лазаревић, 931, Креирање верификационог окружења за WishBone2UART brige базирано на UVM методологији, проф. др Данијел Данковић.
 • Лазар Станковић, 662, Аутоматско уклањање замагљења у сликама спољних сцена, проф. др Горан Станчић
 • Алексa Новчић, 971, Бојење црно-белих слика коришћењем ГАН мрежа, проф. др Александар Милосављевић
 • Данилo Страхиновић, 812, Развој апликације за оптимизацију положаја покретних соларних панела, проф. др Весна Пауновић
 • Стефана Зоговић, 1184, Примена RFID технологије, проф. др Данијел Данковић
 • Никола Лукић, 1024, Аналитичке методе за анализу поузданости, проф. др Лидија Коруновић
 • Бобан Костић, 838, Прорачун струје кратког споја у присуству дистрибуиране производње, проф. др Александар Јањић
 • Дамјан Јовић, 616, Естимација стања електроенергетских мрежа, проф. др Драган Тасић
 • Милица Радосављевић, 1016, Одређивање расположивог преносног капацитета, проф. др Александар Јањић.
 • Анђела Јовановић, 1185, Реализација ласерског сигурносног система употребом Arduino Uno развојног окружења, проф. др Весна Пауновић.
 • Никола Миловановић, 1150 „Анализа осетљивости филтара реализованих allpass декомпозицијом“, ментор проф. др Горан Станчић
 • Далибор Алексић, 888, VictoriaMetrics као решење за надгледање IoT система“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Богдана Ћирића 938 „Infrared и Bluetooth даљинско управљање паметним роботом-аутомобилом“, доц. др Јелена Јовановић
 • Данило Вељовић 1120 „Платформа за Интернет ствари базирана на архитектури микросервиса“, доц. др Александар Станимировић
 • Маша Раденковић , 1264, Примена проширене стварности и дубоког учења у области фитнес апликација, проф. др Валентина Нејковић.
 • Нина Димитријевић, 1122, Статистичка анализа пробојног напона гасних одводника произвођача CITELдоц. др Емилија Живановић.
 • Алексa Турудић, 1119, Нови услови за прикључење малих електрана, проф. др Александар Јањић
 • Јованa Михајловић, 1145, Утицај обновљивих извора енергије на дистрибутивну мрежу, проф. др Александар Јањић
 • Тодор Мајсторовић, 1088, Аутоматска сегментација и машинско препознавање скенираних текстуалних докумената, проф. др Владан Вучковић.
 • Петар Николић, 1023, Бесконтактно одлагање радиоактивног и токсичног материјала помоћу SIEMENS SIMATIC S7-1200 PLC контролера, проф. др Саша С. Николић
 • Николa Арсић, 615, Развој PSoC компоненте за I2C комуникацију коришћењем Верилог језика, проф. др Анета Пријић.
 • Милицa Стојановић, 1124, Мерење проводности метала применом вртложних струја, проф. др Драган Живановић
 • Димитријe Јовић, 928, Утицај мера сличности међу ентитетима на квалитет кластеризације, проф. др Сузана Стојковић
 • Наталија Митић, 1046, Припрема докумената у NoSQL базама за пословну интелигенцију, проф. др Леонид Стоименов
 • Никола Видосављевић, 998, Контрола реактивне снаге у дистрибутивној мрежи, проф. др Александар Јањић
 • Анђела Раковић, 834, Анализа отисака малвера у мрежној комуникацији, проф. др Братислава Предића
 • Душан Јовановић, 1043, Обрада и анализа великих здравствених података на Big Data системима, проф. др Драган Стојановић
 • Маркo Облак, 978, Поређење карактеристика програмских језика Јава и Котлин и примена у имплементацији Андроид апликације, проф. др Дејан Ранчић
 • Дејан Синђелић, 873, Пројектовање и имплементација дистрибуираног CMS система за подршку настави са балансирањем оптерећења, проф. др Владимир Ћирић
 • Маријa Милошевић, 1045, Пројектовање и имплементација система за детекцију напада на рачунарске мреже заснован на вештачкој интелигенцији, проф. др Владимир Ћирић
 • Анђелa Павловић, 1025, Примена програмабилног логичког контролера у процесу таласног лемљења, проф. др Саша С. Николић.
 • Даша Манић, 879, Аутоматско генерисање описа слика користећи архитектуре дубоког учења, проф. др Братислав Предић
 • Јован Коцић, 997, Пројектовање кружне patch антене у С опсегу коришћењем WIPL-D окружења и неуронског модела, проф. др Зоран Станковић
 • Димитрије Митић, 822, Реализација апликације за даљинску контролу система за детекцију покрета, проф. др Владан Вучковић
 • Стефан Јанаћковић, 986, Систем за мерење интензитета електричне струје помоћу микроконтролера и CSA-1V Холовог сензора, доц. др Јелена Јовановић
 • Немања Живковић, 762, Имплементација веб апликације за трансфер стила коришћењем конволуционих неуронских мрежа, проф. др Александар Милосављевић

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама