Дипломски и Мастер радови

Јавне презентације дипломских радова

 • Студенткиња основних академских студија Маша Нешић, број индекса 16774/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Микросервисни систем за праћење саобраћаја заснован на интернету ствари и анализи великих токова података“, у петак, 16.07.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Петар Трифуновић, број индекса 16955/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Претраживање слика по боји и текстури“, у петак, 16.07.2021. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Л-24.
 • Студенткиња основних академских студија Анђела Стоиљковић, број индекса 16916/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација система за праћење и контролу производа“, у петак, 16.07.2021. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Л-24.
 • Студенткиња основних академских студија Исидора Стевановић, број индекса 16904/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација система за управљање паметном кућом“, у петак, 16.07.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Л-24.
 • Студенткиња основних академских студија Сандра Стаменковић, број индекса 16881/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација система за одржавање и процену безбедности паметног аутомобила“, у петак, 16.07.2021. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Л-24.
 • Студенткиња основних академских студија Невена Чолић, број индекса 15533/15, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Развој IoT апликације паметне куће заснован на ThingSpeak платформи, у четвртак, 15.07.2021. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Александра Ристић, број индекса 16313, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Веб платформа за вођење различитих виртуалних тркачких лига и трка“ у петак16.07.2021.године у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Алекса Виријевић, број индекса 16028, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Анализа транзијентне стабилности при једнофазном кратком споју“ у петак16.07.2021.године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Немања Миладиновић, број индекса 14748, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Претрага текстова песама коришћењем APACHE SOLR система“ у четвртак15.07.2021.године у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Душан Дедовић, број индекса 16045, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутомтизација AHAP машине применом UNITRONICS контролера “ у среду, 14.07.2021.године у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Ненад Димитријевић, број индекса 16052, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Испитивање електричне инсталације стамбеног објекта  у среду, 14.07.2021.године у 10,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студент основних академских студија Александар Станковић, број индекса 15881, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Имплементација веб конференцијског сервиса “, у четвртак,08.07.2021.године у 11,30 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Христина Јовановић, број индекса 16130/16, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Прекострујна заштита дистрибутивних водова“, у понедељак, 05.07.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студент основних академских студија Никола Станковић, број индекса 15889/15, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Струјни трансформатори у релејној заштити, у понедељак, 05.07.2021. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студент основних академских студија Стефан Милић, број индекса 15736/15, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Аутоматизација хидроелектране применом SCADA система, у петак, 02.07.2021. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Андреј Ракић, број индекса 16308/16, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Блокчеин у Веб 3 технологије“, у петак, 02.07.2021. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Илија Милосављевић, број индекса 16210/16, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Симулација рачунарских ресурса у Python-у“, у петак, 18.06.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Ненад Јовановић, број индекса 16125/16, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена програмабилног лгичког контролера OMRON у реализацији процеса за производњу ротора за моторе мале снаге“, у петак, 18.06.2021. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Катарина Станисављевић, број индекса 16346/16, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена SCADA система у управљању лифтом“, у петак, 18.06.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Нина Станисављевић, број индекса 16345/16, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Употреба SCADA система у управљању транспортном траком“, у петак, 18.06.2021. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.

Дипломски радови

 • Димитријеа Цветковић 15056 „Примена „Citect SCADA“ софтвера у управљању постројењем за дробљење каменог материјала и гранулисање по фракцијама“, проф. др Зоран Јовановић
 • Катарина Стојковић 16937„Развој концепта паметне куће у XXI веку“, проф. др Саша С. Николић
 • Николета Џунић 16974 „Пројектовање и реализација система за праћење квалитета воде“, проф. др Љубомир Врачар
 • Димитрије Радосављевић 16834 „Full-text претрага означених докумената“, доц. др Александар Станимировић
 • Теодорa Денић, 16534, Прорачун оптималних токова активних снага, проф. др Драган Тасић
 • Лазар Ђорђевић 16559 „Примена Neo4J базе за анализу тикета јавних репозиторијума“, проф. др Братислав Предић
 • Лазар Живковић 15011 „Развој мобилних апликација у Cross-platform технологијама“, проф. др Драган Стојановић
 • Милица Илић 15613 „Аутоматизација система за добијање полупроизвода у фабрици гума“, проф. др Саша В. Николић
 • Ивана Грујић 16527 „Виртуелна безбедност индустријских контролних система“, проф. др Саша С. Николић
 • Нина Тричковић 16956 „Аутоматизација система за израду протеинског сладоледа“, проф. др Саша С. Николић
 • Дуња Тодоровић 16949 „Синтеза звука и модерни аудио“, проф. др Горан Станчић
 • Теодора Ранђеловић 16843 „Развој клијентских веб апликација применом ангулар оквира“, проф. др Саша В. Николић
 • Ђорђе Николић 16782 „Прорачун струја кратког споја у мрежама са дистрибуираним изворима“, проф. др Александар Јањић.
 • Јелена Недељковић, 16772, Сигурносни “IoT” системи, проф. др Бранислав Петровић
 • Ненад Марковић, 14369, Систем за управљање и надзор резерватом природе у циљу унапређења заштите флоре и фауне, проф. др Зоран Јовановић
 • Марија Станковић, 15884, Gamification и Google Meet, проф. др Иван Милентијевић
 • Јована Станковић, 16887, Прорачун токова снага у дистрибутивним мрежама, проф. др Александар Јањић.
 • Милош Станојевић, 15891, Доменски претраживач, проф. др Сузана Стојковић
 • Душан Димитров, 16541, Cassandra база података, доц. др Александар Станимировић 
 • Јелена Јакимов, 16106, Алгоритми за линеарну регресију, проф. др Сузана Стојковић
 • Петар Васиљевић, 15954, Примена Augular framework-a и ASP.NET Web API-a за развој Web апликације за резервацију апартмана, проф. др Дејан Ранчић
 • Милан Тасић, 16416, Употреба физичке рачунарске платформе Arduino са осмобитним AVR Atmel микроконтролером на примеру флаширања течних супстанци у индустрији, проф. др Саша С. Николић
 • Катарина Крстић, 16152, Разумевање табеларних података помоћу непотпуно дефинисаног доменског знања, проф. др Милорад Тошић
 • Јаков Бартон, 16004, Компресија података коришћењем LZ4_HC библиотеке, доц. др Милош Радмановић
 • Никола Јовановић , 15153, Развој апликација виртуелне реалности за Oculus Quest платформу, доц. др Александар Димитријевић
 • Милош Станковић, 16354, Развој iOS апликација применом SWIFT програмског језика, проф. др Драган Јанковић
 • Јована Костић, 16147, Рад са графовима знања коришћењем природног језика, проф. др Милорад Тошић
 • Наталија Тонић, 14965, Прикупљање и анализа података о Git репозиторијумима, доц. др Александар Станимировић
 • Ненад Димитријевић, 16052, Испитивање електричних инсталација стамбеног објекта, проф. др Александар Јањић
 • Јелена Илић, 16608, Примена програмабилног логичког контролера у систему за реализацију управљања животног простора, проф. др Саша С. Николић
 • Немања Пешић, 14460, Аутоматизација система за доставу хране, проф. др Саша С. Николић
 • Александар Ранђеловић, 14884, Развој Веб апликације за подршку процеса пријаве и одбране дипломских радова, проф. др Леонид Стоименов
 • Живојин Милутиновић, 16735, Управљање логовима у дистрибуираном окружењу коришћењем ELK платформе, проф. др Александар Станимировић
 • Катарина Михајловић, 15720, Full-text претрага текста коришћењем Lucene.NET библиотека, проф. др Александар Станимировић
 • Маша Нешић, 16774, Микросервисни ситем за праћење саобраћаја заснован на интернету ствари и анализи великих токова података, проф. др Драган Стојановић
 • Лука Петровић, 14850, Реализација апликације за пренос сегмента дисплеја у реалном времену, проф. др Владан Вучковић
 • Јованa Ђурковић, 15592, Реализација прототипа друштвене мреже са XOR шифрирањем фотографија и видео материјала у бази, проф. др Владaн Вучковић
 • Душан Николић, 14820, Развој ембедед софтвера коришћењем QEMU емулатора, проф. др Татјана Николић
 • Анђела Стоиљковић, 16916, Аутоматизација система за праћење и контролу производа, проф. др Саша С. Николић
 • Милан Пејковић, 16806, Предикција кварова у одржавању машина и механизама у индустрији применом програмабилног логичког контролера, проф. др Саша С. Николић
 • Ненад Јовановић, 16125, Примена програмабилног логичког контролера OMRON у реализацији процеса за производњу ротора за моторе мале снаге, проф. др Саша С. Николић
 • Катарина Станисављевић, 16345, Примена SCADA система у управљању лифтом, проф. др Саша С. Николић
 • Нина Станисављевић, 16346, Употреба SCADA система у управљању транспортном траком, проф. др Саша С. Николић
 • Петар Јовановић, 15155, Анализа WebRTC стандарда за комуникацију у реалном времену уз демонстрацију при развоју React апликације, проф. др Иван Петковић
 • Александар Бенцун, 14254, Имплементација система за вођење пацијената применом ДДД методологије, проф. др Иван Петковић
 • Петар Трифуновић, 16955, Претраживање слика по боји и текстури, проф. др Сузана Стојковић
 • Жарко Ковачевић,15682, Развој апликације за паметне градове коришћењем MVC пројектног обрасца, проф. др Дејан Ранчић
 • Невена Чолић, 15533, Развој IoT апликације паметне куће заснован на ThingSpeak платформи, проф. др Драган Стојановић
 • Лена Петровић, 16818, Мобилна Android апликација за надгледање здравственог стања, навика и активности корисника, проф. др Драган Стојановић
 • Радиша Рајковић, 15838, Мерење електричне енергије у кућним инсталацијама, проф. др Александар Јањић
 • Илија Милосављевић, 16210, Симулација рачунарских ресурса у Python-у, Проф. др Иван Милентијевић
 • Исидора Стевановић, 16904, Аутоматизација система за управљање паметном кућом, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Сандра Стаменковић, 16881, Аутоматизација система за одржавање и процену безбедности паметног аутомобила, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Александра Ристић, 16313, Web платформа за вођење различитих виртуелних тркачких лига и трка, проф. др Владан Вучковић
 • Кристина Мицић, 15716, Прилагођавање платформе Мудл за учење помоћу вишенивовских задатака, проф. др Иван Милентијевић
 • Дарјан Другариновић, 16063, Проширење HTML и CSS Web сајтова ауторизацијом корисника и огласном таблом, проф. др Валентина Нејковић
 • Саша Макуловић, 14726, Реализација апликације за динамичко препознавање промена позиције на шаховској табли, проф. др Владан Вучковић
 • Јована Петровић, 15819, Примена CitectSCADA–е у реализацији аутомата за студенте, проф. др Саша С. Николић

Јавне презентације мастер радова

 • Студент мастер академских студија Андрија Богдановић, број индекса 9635/19, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „CAD процена исплативости инвестирања у изградњу соларних фотонапонских система“, у петак, 16.07.2021. године, у 10,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент мастер академских студија Маријa Милошевић, број индекса 1045, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Пројектовање и имплементација система за детекцију напада на рачунарске мреже заснованог на вештачкој интелигенцији “ у четвртак, 15.07.2021. године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент мастер академских студија Душан Јовановић, број индекса 1043, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Обрада и анализа великих здравствених података на Big Data системимa “ у петак, 16.07.2021.годинеу 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Анђела Павловић, број индекса 1025, јавно ће бранити мастер рад под насловом Примена програмабилног логичког контролера у процесу таласног лемљења  у среду, 14.07.2021.године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Мирко Радуловић, број индекса 962/19, јавно ће бранити мастери рад под насловом Пројектовање заштите ветроелектрана од атмосферских пренапона, у петак, 02.07.2021. године, у 14:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Стефан Јанаћковић број индекса 986, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Систем за мерење интензитета електричне струје помоћу микроконтролера и CSA-1V Холовог сензора“, у петак, 18.06.2021. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Даша Манић број индекса 879, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Комбинована архитектура дубоке неуронске мреже за генерисање описа слика“, у четвртак, 17.06.2021. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Немања Живковић, број индекса 762, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Имплементација веб апликације за трансфер стила коришћењем конволуционих неуронских мрежа“, у четвртак, 10.06.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.

Мастер радови

 • Богдана Ћирића 938 „Infrared и Bluetooth даљинско управљање паметним роботом-аутомобилом“, доц. др Јелена Јовановић
 • Данило Вељовић 1120 „Платформа за Интернет ствари базирана на архитектури микросервиса“, доц. др Александар Станимировић
 • Маша Раденковић , 1264, Примена проширене стварности и дубоког учења у области фитнес апликација, проф. др Валентина Нејковић.
 • Нина Димитријевић, 1122, Статистичка анализа пробојног напона гасних одводника произвођача CITELдоц. др Емилија Живановић.
 • Алексa Турудић, 1119, Нови услови за прикључење малих електрана, проф. др Александар Јањић
 • Јованa Михајловић, 1145, Утицај обновљивих извора енергије на дистрибутивну мрежу, проф. др Александар Јањић
 • Тодор Мајсторовић, 1088, Аутоматска сегментација и машинско препознавање скенираних текстуалних докумената, проф. др Владан Вучковић.
 • Петар Николић, 1023, Бесконтактно одлагање радиоактивног и токсичног материјала помоћу SIEMENS SIMATIC S7-1200 PLC контролера, проф. др Саша С. Николић
 • Николa Арсић, 615, Развој PSoC компоненте за I2C комуникацију коришћењем Верилог језика, проф. др Анета Пријић.
 • Милицa Стојановић, 1124, Мерење проводности метала применом вртложних струја, проф. др Драган Живановић
 • Димитријe Јовић, 928, Утицај мера сличности међу ентитетима на квалитет кластеризације, проф. др Сузана Стојковић
 • Наталија Митић, 1046, Припрема докумената у NoSQL базама за пословну интелигенцију, проф. др Леонид Стоименов
 • Никола Видосављевић, 998, Контрола реактивне снаге у дистрибутивној мрежи, проф. др Александар Јањић
 • Анђела Раковић, 834, Анализа отисака малвера у мрежној комуникацији, проф. др Братислава Предића
 • Душан Јовановић, 1043, Обрада и анализа великих здравствених података на Big Data системима, проф. др Драган Стојановић
 • Маркo Облак, 978, Поређење карактеристика програмских језика Јава и Котлин и примена у имплементацији Андроид апликације, проф. др Дејан Ранчић
 • Дејан Синђелић, 873, Пројектовање и имплементација дистрибуираног CMS система за подршку настави са балансирањем оптерећења, проф. др Владимир Ћирић
 • Маријa Милошевић, 1045, Пројектовање и имплементација система за детекцију напада на рачунарске мреже заснован на вештачкој интелигенцији, проф. др Владимир Ћирић
 • Анђелa Павловић, 1025, Примена програмабилног логичког контролера у процесу таласног лемљења, проф. др Саша С. Николић.
 • Даша Манић, 879, Аутоматско генерисање описа слика користећи архитектуре дубоког учења, проф. др Братислав Предић
 • Јован Коцић, 997, Пројектовање кружне patch антене у С опсегу коришћењем WIPL-D окружења и неуронског модела, проф. др Зоран Станковић
 • Димитрије Митић, 822, Реализација апликације за даљинску контролу система за детекцију покрета, проф. др Владан Вучковић
 • Стефан Јанаћковић, 986, Систем за мерење интензитета електричне струје помоћу микроконтролера и CSA-1V Холовог сензора, доц. др Јелена Јовановић
 • Немања Живковић, 762, Имплементација веб апликације за трансфер стила коришћењем конволуционих неуронских мрежа, проф. др Александар Милосављевић

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама