Дипломски и Мастер радови

Јавне презентације дипломских радова

 • Студенткиња основних академских студија Вања Стошић, број индекса 16938, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање уређаја за мерење нивоа глукозе у крви“, у понедељак, 24.09.2021. године, у 13,15 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Александар Вучковић, број индекса 16513, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Системи за тестирање RGB матричних плоча у петак, 24.09.2021. године у 12,30 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Kaтаринa Божиновић, број индекса 16487, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Практична реализација аритметичко логичке јединице у четвртак, 23.09.2021.године у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Теодора Ранђеловић, број индекса 16843, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Развој клијентских веб апликација применом ангулар оквира у уторак, 21.09.2021.године у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Јанa Котник, број индекса 16654, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Нанотехнологије и фотонапонске компоненте у среду, 22.09.2021.године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студенткиња основних академских студија Николета Џунић, број индекса 16974, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Пројектовање и реализација система за праћење квалитета воде“ у четвртак, 23.09.2021. године у 10,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Јеленa Илић, број индекса 16608, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена програмабилног логичког контролера у систему за реализацију управљања животног простора“ у понедељак, 20.09.2021.године у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1
 • Студент основних академских студија Стефан Николић, број индекса 14436, јавно ће бранити завршни рад под насловом „Примена програмског пакета Factory у реализацији управљања процесом сортирања обојених предмета“ у петак, 17.09.2021.године у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у лабораторији 24
 • Студент основних академских студија Тијана Јовановић, број индекса 16128, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена програмабилног логичког контролера у реализацији процеса аутоматског паковања лекова“ у петак, 17.09.2021.године у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у лабораторији 24
 • Студент основних академских студија Милицa Илић, број индекса 15613, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација система за добијање полупроизвода у фабрици гум“ у петак, 17.09.2021. године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у лабораторији 24
 • Студенткиња основних академских студија Нина Тричковић, број индекса 16956/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација система за прављење протеинског сладоледа“, у петак, 10.09.2021. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Дуња Тодоровић, број индекса 16949/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Синтеза звука и модерни аудио“, у среду, 15.09.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Дајане Ранђеловић, број индекса 15842/15, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Имплементација 3D рачунарске игре у Unity окружењу“, у понедељак, 13.09.2021. године, у 11,30 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Милан Тодоровић, број индекса 14958/13, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Имплементација система за управљање документима на примеру дипломских радова, у понедељак, 06.09.2021. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Јелена Недељковић, број индекса 16772/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Сигурносни IoT системи“, у понедељак, 06.09.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Милан Пејковић, број индекса 16806/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Предикација кварова у одржавању машина и механизама у индустрији применом програмабилног логичког контролера, у петак, 27.08.2021. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Павле Алексов, број индекса 16466/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Мониторинг Cloud апликације коришћењем Prometheus алата“, у петак, 27.08.2021. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студенткиња основних академских студија Маша Нешић, број индекса 16774/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Микросервисни систем за праћење саобраћаја заснован на интернету ствари и анализи великих токова података“, у петак, 16.07.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Петар Трифуновић, број индекса 16955/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Претраживање слика по боји и текстури“, у петак, 16.07.2021. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Л-24.
 • Студенткиња основних академских студија Анђела Стоиљковић, број индекса 16916/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација система за праћење и контролу производа“, у петак, 16.07.2021. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Л-24.
 • Студенткиња основних академских студија Исидора Стевановић, број индекса 16904/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација система за управљање паметном кућом“, у петак, 16.07.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Л-24.
 • Студенткиња основних академских студија Сандра Стаменковић, број индекса 16881/17, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутоматизација система за одржавање и процену безбедности паметног аутомобила“, у петак, 16.07.2021. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у Л-24.
 • Студенткиња основних академских студија Невена Чолић, број индекса 15533/15, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Развој IoT апликације паметне куће заснован на ThingSpeak платформи, у четвртак, 15.07.2021. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Александра Ристић, број индекса 16313, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Веб платформа за вођење различитих виртуалних тркачких лига и трка“ у петак16.07.2021.године у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Алекса Виријевић, број индекса 16028, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Анализа транзијентне стабилности при једнофазном кратком споју“ у петак16.07.2021.године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Немања Миладиновић, број индекса 14748, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Претрага текстова песама коришћењем APACHE SOLR система“ у четвртак15.07.2021.године у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Душан Дедовић, број индекса 16045, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Аутомтизација AHAP машине применом UNITRONICS контролера “ у среду, 14.07.2021.године у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Ненад Димитријевић, број индекса 16052, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Испитивање електричне инсталације стамбеног објекта  у среду, 14.07.2021.године у 10,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студент основних академских студија Александар Станковић, број индекса 15881, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Имплементација веб конференцијског сервиса “, у четвртак,08.07.2021.године у 11,30 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Христина Јовановић, број индекса 16130/16, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Прекострујна заштита дистрибутивних водова“, у понедељак, 05.07.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студент основних академских студија Никола Станковић, број индекса 15889/15, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Струјни трансформатори у релејној заштити, у понедељак, 05.07.2021. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студент основних академских студија Стефан Милић, број индекса 15736/15, јавно ће бранити дипломски рад под насловом Аутоматизација хидроелектране применом SCADA система, у петак, 02.07.2021. године, у 13:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Андреј Ракић, број индекса 16308/16, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Блокчеин у Веб 3 технологије“, у петак, 02.07.2021. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент основних академских студија Илија Милосављевић, број индекса 16210/16, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Симулација рачунарских ресурса у Python-у“, у петак, 18.06.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент основних академских студија Ненад Јовановић, број индекса 16125/16, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена програмабилног лгичког контролера OMRON у реализацији процеса за производњу ротора за моторе мале снаге“, у петак, 18.06.2021. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Катарина Станисављевић, број индекса 16346/16, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Примена SCADA система у управљању лифтом“, у петак, 18.06.2021. године, у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња основних академских студија Нина Станисављевић, број индекса 16345/16, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „Употреба SCADA система у управљању транспортном траком“, у петак, 18.06.2021. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.

Дипломски радови

 • Владимир Милутиновић, 16734, Заштита соларних електрана од атмосферских пражњења, проф. др Александар Јањић
 • Немања Ђорђевић, 16564, Утицај брзине комуникације на освежавање анимација на OLED SSD1306 дисплеју , проф. др Весна Пауновић
 • Јован Риоровић, 14489, „Систем за елиминацију закошења ослонца порталног крана“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Димитријe Милошевић, 16727, Израда текстура у програму Substance painter, проф. др Саша В. Николић
 • Даркo Остојић, 15793, Платформа за менаџмент билтена, проф. др Валентина Нејковић
 • Николa Митић, 15252, Примена OCR-a у раду писарнице, проф. др Леонид Стоименов
 • Данијел Демчић, 15546, Софтверска подршка одређивању медицинских дијагноза, проф. др Драган Јанковић
 • Светлана Манчић, 15699, „Заштита рачунарских мрежа pfSense системом за детекцију напада“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Петар Младеновић, 15263, „Моторизована платформа за праћење предефинисане путање“, ментор проф. др Станиша Перић
 • Димитрије Јанковић, 16109, „Реализација процеса за аутоматско складиштење робе помоћу PLC Omron контролера“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Милица Денић, 16532, „Заштита од атмосферских пренапона у електричним инсталацијама“, ментор проф. др Александар Јањић
 • Вања Стошић 16938 „Пројектовање уређаја за мерење нивоа глукозе у крви“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Милица Илић 16609 „Примена система за аутоматизацију паметне баште помоћу програмабилног логичког контролера“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Бојана Свиленковић 16856 „Примена географских информационих система код паметних градова“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Стефан Соколовић 16866 „Препознавање сигнала одбојкашког судије“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Вукан Спасић 15741 „Прорачун угиба проводника надземних водова“, ментор проф. др Драган Тасић
 • Дражен Милојевић 15741 „Високонапонски генератори за лабораторијска тестирања“, ментор проф. др Весна Јавор
 • Дарко Манић 14730 „Entify Framework објектно-релациони мапер“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Алекса Тодоровић, 15936, „Примена програмабилног логичког контролера Омрон у реализацији аутоматског процеса производње LED модула“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Алекса Стојановић, 16918, „Примена програмабилно логичког контролера у аутоматизацији перионице за моторна возила“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Анђела Стаменковић, 16875, „Реализација веб платформе за лекове“, ментор проф. др Драган Јанковић
 • Душан Ристић, 15349, „Управљање авионом помоћу машинског учења у Unity Game Engine-у“, ментор проф. др Леонид Стоименов
 • Немања Томић, 16951, „Развојно окружење за примене операционих појачавача реализовано у Altium-у“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Микица Раденковић, 16827, „Коришћење оптоелектронских компонената у едукативне сврхе“, ментор доц. др Емилија Живановић
 • Бојана Михајловић, 16754, „Геотермални енергетски системи“, ментор проф. др Драган Пантића
 • Димитрије Петровић, 16815, „Доказивање теорема“, ментор проф. др Леонид Стоименов
 • Андрија Додић, 16061, „Економски критеријуми за избор компензације реактивне енергије“, ментор проф. др Лидија Коруновић
 • Милан Радосављевић 16835 „Практична примена Qt оквира у софтверском инжењерству“, ментор проф. др Дејан Ранчић
 • Младен Јевтовић, 16622, „Примена виртуелног софтверског окружења за верификацију ПЛЦ управљачког програма“, ментор проф. др Милутин Петронијевић
 • Петар Стокић, 15925, „Анализа процеса развоја веб апликације у програмском језику Елм“, ментор проф. др Иван Петковић
 • Јован Ристић, 14132, „Развој Android апликације за фитнес коришћењем Google Fit API-а“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Александар Вучковић, 16513, „Систем за тестирање РГБ матричних плоча“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Катарина Божиновић, 16487, „Практична реализација аритметичко логичке јединице“, ментор проф. др Данијел Данковић
 • Тамарa Марјановић, 16685, Стринг мечинг алгоритми и њихова примена у биоинжењерству, проф. др Драган Јанковић
 • Јелена Ђикић, 16548, Apache Spark платформа, доц. др Александар Станимировић
 • Маријанa Цветковић, 16969, KairosDB база података, доц. др Александар Станимировић
 • Теодора Стефановић, 16969, Апликација за вођење финансија спортског клуба, проф. др Валентина Нејковић
 • Дијана Прокић, 16826, Примена платформи е-учења:примери из праксе, проф. др Валентина Нејковић
 • Катаринa Делетић, 16046, Креирање онтологија применом Python-a, проф. др Валентина Нејковић
 • Милицa Грбушић, 16040, Десктоп апликација за аутоматско генерисање тренинга трчања, проф. др Валентина Нејковић
 • Милице Вацић, 16017, Web апликација за програме трчања и исхране, проф. др Валентина Нејковић
 • Дејана Ранђеловића, 15843, Апликација за вођење евиденције студентских радова једног ментора проф. др Валентина Нејковић
 • Љубица Кривокапић 16659 „Конструкција и примена капацитивног сензора за мерење влажности земљишта“, ментор проф. др Љубомир Врачар

 • Катарина Филиповић 16961 „Cosmos DB база података“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Горана Радовановић 16831 „Пројектовање и имплементација система за издавање дигиталних сертификата“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Лазар Шипић 16976 „Конструкција и примена ултразвучног сензора за мерење даљине“, ментор проф. др Љубомир Врачар
 • Ђорђ Чикић 16973 „Детекција и препознавање саобраћајних знакова коришћењем техника дубоког учења“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Александр Петровић 19813 „Пројектовање и имплементација софтверских замки за детекцију злонамерних активности на мрежи“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Николa Поповић 15826 „Мобилна апликација за комуникацију ад хок групе корисника“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Александр Ранђеловић 16839 „Детекција и препознавање регистарских таблица“, ментор проф. др Александар Милосављевић
 • Стефан Стојановић 16929 „Реализација апликације за дигиталну обраду серије нормализованих скенираних докумената“, ментор проф. др Владан Вучковић
 • Виктор Николић 16778 „Пројектовање управљања лифтом применом SCADA система“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Анa Сентов, 16858 „Реализација бројача коришћењем Arduino развојног окружења“, ментор доц. др Емилија Живановић
 • Јања Маринковић 16680 „Скин ефекат у масивним проводницима“, ментор проф. др Драган Тасић
 • Лазар Симић 16860 „Прорачун скин ефекта код проводника правоугаоног попречног пресека“, ментор проф. др Драган Тасић
 • Милан Станковић, 16893, „Архитектура апликација заснована на наносервисима“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Давид Боснић, 16489, „ТИГ платформа за надгледање временских серија података", ментор доц. др Александар Станимировић
 • Ђорђе Цветковић, 16441, „ЕЛК систем за мониторинг мрежног саобраћаја и фајл система веб сервера“, ментор проф. др Владимир Ћирић
 • Јован Крстић, 16151, „Испитивање утицаја бежичне мреже на координацију аутономних робота“, ментор проф. др Милорад Тошић
 • Милош Панић, 16799, „Микросервисна апликација архитектуре вођене догађајима за куповину улазница и емитовање онлине садржаја“, ментор проф. др Драган Стојановић
 • Драгана Митровић, 16749, „Аутоматизација процеса пречишћавања воде помоћу CitectSCADA система“, ментор проф. др Зоран Јовановић
 • Катарина Панчић, 16802, „Безбедност индустријских SCADA система“, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Ненад Божидаревић, 16485, "Аутоматизација хладњаче применом програмабилног логичког контролера", ментор проф. др Саша С. Николић
 • Димитријеа Цветковић 15056 „Примена „Citect SCADA“ софтвера у управљању постројењем за дробљење каменог материјала и гранулисање по фракцијама“, проф. др Зоран Јовановић
 • Катарина Стојковић 16937„Развој концепта паметне куће у XXI веку“, проф. др Саша С. Николић
 • Николета Џунић 16974 „Пројектовање и реализација система за праћење квалитета воде“, проф. др Љубомир Врачар
 • Димитрије Радосављевић 16834 „Full-text претрага означених докумената“, доц. др Александар Станимировић
 • Теодорa Денић, 16534, Прорачун оптималних токова активних снага, проф. др Драган Тасић
 • Лазар Ђорђевић 16559 „Примена Neo4J базе за анализу тикета јавних репозиторијума“, проф. др Братислав Предић
 • Лазар Живковић 15011 „Развој мобилних апликација у Cross-platform технологијама“, проф. др Драган Стојановић
 • Милица Илић 15613 „Аутоматизација система за добијање полупроизвода у фабрици гума“, проф. др Саша В. Николић
 • Ивана Грујић 16527 „Виртуелна безбедност индустријских контролних система“, проф. др Саша С. Николић
 • Нина Тричковић 16956 „Аутоматизација система за израду протеинског сладоледа“, проф. др Саша С. Николић
 • Дуња Тодоровић 16949 „Синтеза звука и модерни аудио“, проф. др Горан Станчић
 • Теодора Ранђеловић 16843 „Развој клијентских веб апликација применом ангулар оквира“, проф. др Саша В. Николић
 • Ђорђе Николић 16782 „Прорачун струја кратког споја у мрежама са дистрибуираним изворима“, проф. др Александар Јањић.
 • Јелена Недељковић, 16772, Сигурносни “IoT” системи, проф. др Бранислав Петровић
 • Ненад Марковић, 14369, Систем за управљање и надзор резерватом природе у циљу унапређења заштите флоре и фауне, проф. др Зоран Јовановић
 • Марија Станковић, 15884, Gamification и Google Meet, проф. др Иван Милентијевић
 • Јована Станковић, 16887, Прорачун токова снага у дистрибутивним мрежама, проф. др Александар Јањић.
 • Милош Станојевић, 15891, Доменски претраживач, проф. др Сузана Стојковић
 • Душан Димитров, 16541, Cassandra база података, доц. др Александар Станимировић 
 • Јелена Јакимов, 16106, Алгоритми за линеарну регресију, проф. др Сузана Стојковић
 • Петар Васиљевић, 15954, Примена Augular framework-a и ASP.NET Web API-a за развој Web апликације за резервацију апартмана, проф. др Дејан Ранчић
 • Милан Тасић, 16416, Употреба физичке рачунарске платформе Arduino са осмобитним AVR Atmel микроконтролером на примеру флаширања течних супстанци у индустрији, проф. др Саша С. Николић
 • Катарина Крстић, 16152, Разумевање табеларних података помоћу непотпуно дефинисаног доменског знања, проф. др Милорад Тошић
 • Јаков Бартон, 16004, Компресија података коришћењем LZ4_HC библиотеке, доц. др Милош Радмановић
 • Никола Јовановић , 15153, Развој апликација виртуелне реалности за Oculus Quest платформу, доц. др Александар Димитријевић
 • Милош Станковић, 16354, Развој iOS апликација применом SWIFT програмског језика, проф. др Драган Јанковић
 • Јована Костић, 16147, Рад са графовима знања коришћењем природног језика, проф. др Милорад Тошић
 • Наталија Тонић, 14965, Прикупљање и анализа података о Git репозиторијумима, доц. др Александар Станимировић
 • Ненад Димитријевић, 16052, Испитивање електричних инсталација стамбеног објекта, проф. др Александар Јањић
 • Јелена Илић, 16608, Примена програмабилног логичког контролера у систему за реализацију управљања животног простора, проф. др Саша С. Николић
 • Немања Пешић, 14460, Аутоматизација система за доставу хране, проф. др Саша С. Николић
 • Александар Ранђеловић, 14884, Развој Веб апликације за подршку процеса пријаве и одбране дипломских радова, проф. др Леонид Стоименов
 • Живојин Милутиновић, 16735, Управљање логовима у дистрибуираном окружењу коришћењем ELK платформе, проф. др Александар Станимировић
 • Катарина Михајловић, 15720, Full-text претрага текста коришћењем Lucene.NET библиотека, проф. др Александар Станимировић
 • Маша Нешић, 16774, Микросервисни ситем за праћење саобраћаја заснован на интернету ствари и анализи великих токова података, проф. др Драган Стојановић
 • Лука Петровић, 14850, Реализација апликације за пренос сегмента дисплеја у реалном времену, проф. др Владан Вучковић
 • Јованa Ђурковић, 15592, Реализација прототипа друштвене мреже са XOR шифрирањем фотографија и видео материјала у бази, проф. др Владaн Вучковић
 • Душан Николић, 14820, Развој ембедед софтвера коришћењем QEMU емулатора, проф. др Татјана Николић
 • Анђела Стоиљковић, 16916, Аутоматизација система за праћење и контролу производа, проф. др Саша С. Николић
 • Милан Пејковић, 16806, Предикција кварова у одржавању машина и механизама у индустрији применом програмабилног логичког контролера, проф. др Саша С. Николић
 • Ненад Јовановић, 16125, Примена програмабилног логичког контролера OMRON у реализацији процеса за производњу ротора за моторе мале снаге, проф. др Саша С. Николић
 • Катарина Станисављевић, 16345, Примена SCADA система у управљању лифтом, проф. др Саша С. Николић
 • Нина Станисављевић, 16346, Употреба SCADA система у управљању транспортном траком, проф. др Саша С. Николић
 • Петар Јовановић, 15155, Анализа WebRTC стандарда за комуникацију у реалном времену уз демонстрацију при развоју React апликације, проф. др Иван Петковић
 • Александар Бенцун, 14254, Имплементација система за вођење пацијената применом ДДД методологије, проф. др Иван Петковић
 • Петар Трифуновић, 16955, Претраживање слика по боји и текстури, проф. др Сузана Стојковић
 • Жарко Ковачевић,15682, Развој апликације за паметне градове коришћењем MVC пројектног обрасца, проф. др Дејан Ранчић
 • Невена Чолић, 15533, Развој IoT апликације паметне куће заснован на ThingSpeak платформи, проф. др Драган Стојановић
 • Лена Петровић, 16818, Мобилна Android апликација за надгледање здравственог стања, навика и активности корисника, проф. др Драган Стојановић
 • Радиша Рајковић, 15838, Мерење електричне енергије у кућним инсталацијама, проф. др Александар Јањић
 • Илија Милосављевић, 16210, Симулација рачунарских ресурса у Python-у, Проф. др Иван Милентијевић
 • Исидора Стевановић, 16904, Аутоматизација система за управљање паметном кућом, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Сандра Стаменковић, 16881, Аутоматизација система за одржавање и процену безбедности паметног аутомобила, ментор проф. др Саша С. Николић
 • Александра Ристић, 16313, Web платформа за вођење различитих виртуелних тркачких лига и трка, проф. др Владан Вучковић
 • Кристина Мицић, 15716, Прилагођавање платформе Мудл за учење помоћу вишенивовских задатака, проф. др Иван Милентијевић
 • Дарјан Другариновић, 16063, Проширење HTML и CSS Web сајтова ауторизацијом корисника и огласном таблом, проф. др Валентина Нејковић
 • Саша Макуловић, 14726, Реализација апликације за динамичко препознавање промена позиције на шаховској табли, проф. др Владан Вучковић
 • Јована Петровић, 15819, Примена CitectSCADA–е у реализацији аутомата за студенте, проф. др Саша С. Николић

Јавне презентације мастер радова

 • Студент мастер академских студија Лазар Станковић, број индекса 662, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Аутоматско уклањање замагљења у сликама спољних сцена“ у среду, 22.09.2021. године у 12,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент мастер академских студија Милан Јањић, број индекса 1098, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Координација изолације у електроенергетском систему“ у уторак, 21.09.2021. године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Алекса Турудић, број индекса 1119, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Нови услови за прикључење малих електрана“ у среду, 22.09.2021. године у 10,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студент мастер академских студија Јована Михајловић, број индекса 1145, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Утицај обновљивих извора енергије на дистрибутивну мрежу“ у среду, 22.09.2021. године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студент мастер академских студија Никола Видосављевић, број индекса 998, јавно ће бранити мастер рад под насловом Контрола реактивне снаге у дистрибутивној мрежи  у среду, 15.09.2021. године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали М1-2.
 • Студенткиња мастер академских студија Маша Раденковић, број индекса 1264/20, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Примена проширене стварности и дубоког учења у области фитнес апликације“, у уторак, 31.08.2021. године, у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студенткиња мастер академских студија Дуња Стевановић, број индекса 707/17, јавно ће бранити мастер рад под насловом „ML.Net проширива библиотека за машинско учење“, у понедељак, 30.08.2021. године, у 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Александар Николић, број индекса 663/17, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Реализација IoT система коришћењем Raspberry Pi платформе и MQTT протокола“, у петак, 27.08.2021. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Андрија Богдановић, број индекса 9635/19, јавно ће бранити дипломски рад под насловом „CAD процена исплативости инвестирања у изградњу соларних фотонапонских система“, у петак, 16.07.2021. године, у 10,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент мастер академских студија Маријa Милошевић, број индекса 1045, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Пројектовање и имплементација система за детекцију напада на рачунарске мреже заснованог на вештачкој интелигенцији “ у четвртак, 15.07.2021. године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 2.
 • Студент мастер академских студија Душан Јовановић, број индекса 1043, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Обрада и анализа великих здравствених података на Big Data системимa “ у петак, 16.07.2021.годинеу 13,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Анђела Павловић, број индекса 1025, јавно ће бранити мастер рад под насловом Примена програмабилног логичког контролера у процесу таласног лемљења  у среду, 14.07.2021.године у 11,00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Мирко Радуловић, број индекса 962/19, јавно ће бранити мастери рад под насловом Пројектовање заштите ветроелектрана од атмосферских пренапона, у петак, 02.07.2021. године, у 14:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Стефан Јанаћковић број индекса 986, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Систем за мерење интензитета електричне струје помоћу микроконтролера и CSA-1V Холовог сензора“, у петак, 18.06.2021. године, у 10:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Даша Манић број индекса 879, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Комбинована архитектура дубоке неуронске мреже за генерисање описа слика“, у четвртак, 17.06.2021. године, у 11:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.
 • Студент мастер академских студија Немања Живковић, број индекса 762, јавно ће бранити мастер рад под насловом „Имплементација веб апликације за трансфер стила коришћењем конволуционих неуронских мрежа“, у четвртак, 10.06.2021. године, у 12:00 сати, на Електронском факултету у Нишу, у сали 1.

Мастер радови

 • Арсенијe Арсенијевић, 793, Компресија података без губитака коришћењем рекурентних неуронских мрежа и енкодера ентропије, проф. др Братислав Предић
 • Милан Грујев, 1137, Имплементација алата за произвољну трансформацију слике, проф. др Александар Милосављевић
 • Лазар Станковић, 662, Аутоматско уклањање замагљења у сликама спољних сцена, проф. др Горан Станчић
 • Алексa Новчић, 971, Бојење црно-белих слика коришћењем ГАН мрежа, проф. др Александар Милосављевић
 • Данилo Страхиновић, 812, Развој апликације за оптимизацију положаја покретних соларних панела, проф. др Весна Пауновић
 • Стефана Зоговић, 1184, Примена RFID технологије, проф. др Данијел Данковић
 • Никола Лукић, 1024, Аналитичке методе за анализу поузданости, проф. др Лидија Коруновић
 • Бобан Костић, 838, Прорачун струје кратког споја у присуству дистрибуиране производње, проф. др Александар Јањић
 • Дамјан Јовић, 616, Естимација стања електроенергетских мрежа, проф. др Драган Тасић
 • Милица Радосављевић, 1016, Одређивање расположивог преносног капацитета, проф. др Александар Јањић.
 • Анђела Јовановић, 1185, Реализација ласерског сигурносног система употребом Arduino Uno развојног окружења, проф. др Весна Пауновић.
 • Никола Миловановић, 1150 „Анализа осетљивости филтара реализованих allpass декомпозицијом“, ментор проф. др Горан Станчић
 • Далибор Алексић, 888, VictoriaMetrics као решење за надгледање IoT система“, ментор доц. др Александар Станимировић
 • Богдана Ћирића 938 „Infrared и Bluetooth даљинско управљање паметним роботом-аутомобилом“, доц. др Јелена Јовановић
 • Данило Вељовић 1120 „Платформа за Интернет ствари базирана на архитектури микросервиса“, доц. др Александар Станимировић
 • Маша Раденковић , 1264, Примена проширене стварности и дубоког учења у области фитнес апликација, проф. др Валентина Нејковић.
 • Нина Димитријевић, 1122, Статистичка анализа пробојног напона гасних одводника произвођача CITELдоц. др Емилија Живановић.
 • Алексa Турудић, 1119, Нови услови за прикључење малих електрана, проф. др Александар Јањић
 • Јованa Михајловић, 1145, Утицај обновљивих извора енергије на дистрибутивну мрежу, проф. др Александар Јањић
 • Тодор Мајсторовић, 1088, Аутоматска сегментација и машинско препознавање скенираних текстуалних докумената, проф. др Владан Вучковић.
 • Петар Николић, 1023, Бесконтактно одлагање радиоактивног и токсичног материјала помоћу SIEMENS SIMATIC S7-1200 PLC контролера, проф. др Саша С. Николић
 • Николa Арсић, 615, Развој PSoC компоненте за I2C комуникацију коришћењем Верилог језика, проф. др Анета Пријић.
 • Милицa Стојановић, 1124, Мерење проводности метала применом вртложних струја, проф. др Драган Живановић
 • Димитријe Јовић, 928, Утицај мера сличности међу ентитетима на квалитет кластеризације, проф. др Сузана Стојковић
 • Наталија Митић, 1046, Припрема докумената у NoSQL базама за пословну интелигенцију, проф. др Леонид Стоименов
 • Никола Видосављевић, 998, Контрола реактивне снаге у дистрибутивној мрежи, проф. др Александар Јањић
 • Анђела Раковић, 834, Анализа отисака малвера у мрежној комуникацији, проф. др Братислава Предића
 • Душан Јовановић, 1043, Обрада и анализа великих здравствених података на Big Data системима, проф. др Драган Стојановић
 • Маркo Облак, 978, Поређење карактеристика програмских језика Јава и Котлин и примена у имплементацији Андроид апликације, проф. др Дејан Ранчић
 • Дејан Синђелић, 873, Пројектовање и имплементација дистрибуираног CMS система за подршку настави са балансирањем оптерећења, проф. др Владимир Ћирић
 • Маријa Милошевић, 1045, Пројектовање и имплементација система за детекцију напада на рачунарске мреже заснован на вештачкој интелигенцији, проф. др Владимир Ћирић
 • Анђелa Павловић, 1025, Примена програмабилног логичког контролера у процесу таласног лемљења, проф. др Саша С. Николић.
 • Даша Манић, 879, Аутоматско генерисање описа слика користећи архитектуре дубоког учења, проф. др Братислав Предић
 • Јован Коцић, 997, Пројектовање кружне patch антене у С опсегу коришћењем WIPL-D окружења и неуронског модела, проф. др Зоран Станковић
 • Димитрије Митић, 822, Реализација апликације за даљинску контролу система за детекцију покрета, проф. др Владан Вучковић
 • Стефан Јанаћковић, 986, Систем за мерење интензитета електричне струје помоћу микроконтролера и CSA-1V Холовог сензора, доц. др Јелена Јовановић
 • Немања Живковић, 762, Имплементација веб апликације за трансфер стила коришћењем конволуционих неуронских мрежа, проф. др Александар Милосављевић

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама