Основне академске студије

Акредитација 2013.

oas.jpg

Студијски програм Електротехника и рачунарство

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПО АКРЕДИТАЦИЈИ ИЗ 2013. ГОДИНЕ

На студијском програму ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО, уз примену високо постављених стандарда квалитета наставе, образују се студенти за професију инжењера електротехнике и рачунарства у складу са потребама привреде, економије и друштва у целини. По завршетку студија добија се звање инжењер електротехнике и рачунарства.
Настава на студијском програму ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО траје 8 семестара (четири школске године). Студије карактерише стицање општих инжењерских знања у оквиру прве године (два семестра) а од трећег семестра студенти могу да бирају уже области у оквиру 6 модула.
0
Укупан број уписаних
0
Укупно дипломирали

УПИС 2018/2019

Сазнај све детаље уписа на Електронски факултет.

Настава

Настава на студијском програму реализује се кроз:

  • обавезне предмете, који обухватају темељна знања која студент мора да савлада (неки од ових предмета су заједнички за поједине модуле),
  • изборне предмете, којима се проширују и профилишу знања студента из сродних области које су од значаја за поједини модул,
  • стручну праксу или тимски пројекат, коју студент реализује у сарадњи са наставником и при томе се упознаје са
  • најновијим стручним и технолошким сазнањима, као и са елементима стручног тимског рада и
  • завршни рад, који студент ради у последњем VIII семестру.

Први семестар

Други семестар

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама