Обавештења

Обавештења за запослене на Електронском факултету

За лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем, именује се Јелена Милошевић, секретар Електронског факултета у Нишу, адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш, контакт телефон:
018/529-102, е-маил jelena.milosevic@elfak.ni.ac.rs 
Одлука

За лице задужено за давање савета и смерница запосленима у вези са спречавањем сукоба интереса, односно за поверљиво саветовање именује се Јелена Милошевић, секретар Електронског факултета у Нишу, контакт телефон: 018/529-102, е-маил jelena.milosevic@elfak.ni.ac.rs 
Одлука

За лице задужено за родну равноправност именује се др Драгана Ранђеловић, дипломирани правник, руководилац правних, кадровских и административних послова Електронског факултета у Нишу,контакт телефон: 018/529-107, dragana.randjelovic@elfak.ni.ac.rs 
Одлука

За лица задужена за контролу забране пушења у простору Електронског факултета у периоду од 7 до 15 часова именују се:
дипл. инж Зоран Ицић, самостални стручно технички сарадник
Предраг Вујовић, радник обезбеђења без оружја/чувар
Јасмина Спасић, портирка, односно лице које је мења на дневној портирници, у времену од 7 до 15 часова.
Од 19 до 7 часова портири: Мирослав Манић, Владимир Марковић, Петар Милић, Владица Здравковић
Одлука

За лице задужено за вођење евиденције поклона које примају запослени на факултету именује се Јадранка Стаменковић, референт за правне, кадровске и административне послове Факултета.
Одлука

За лице за заштиту података о личности одређује се др Драгана Ранђеловић, дипломирани правник, руководилац правних, кадровских и административних послова Електронског факултета у Нишу, контакт телефон: 018/529-107, dragana.randjelovic@elfak.ni.ac.rs
Одлука

За лица задужена за пружање прве помоћи именују се:
1. Предраг Вујовић, радник обезбеђења без оружја,
2. Иван Цветковић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама Факултета,
3. Срђан Стојановић, домар Факултета,
4. Милена Миладиновић, чистачица Факултета,
5. Бојана Прокић, чистачица Факултета и
6. Ивана Павловић, чистачица Факултета.
Одлука

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама