Катедра за електронику

Увод

По оснивању Техничког факултета у Нишу наставу из области електронике изводили су хонорарни наставници, у највећем броју са Електротехничког факултета у Београду. Стварање сопстевних кадрова на Катедри за електронику започето је средином 60-их година прошлог века, када се на Одсеку за електронику Техничког факултета у Нишу радило и на осавремењавању наставних садржаја према тадашњим тенденцијама развоја Електронске индустрије у Нишу. Први стално запошљени на Катедри за електронику били су асистенти изабрани 1966. године из првих генерација дипломираних студената на Одсеку за електронику Техничког факултета у Нишу. Први стално запошљени наставник на Катедри, 1967. године, био је магистар Слободан Лазовић. Од тада се интезивирао научноистраживачки рад стално запошљених на Катедри за електронику, првенствено захваљујући несебичном ангажовању проф. др Бранка Раковића, редовног професора Електротехничког факултета у Београду.

Оснивањем Електронског факултета, место шефа Катедре за електронику од професора Раковића преузео је Слободан Лазовић. Као шеф Катедре пун допринос развоју дао је креирањем кадровске политике стварања сопствених кадрова. Он је као први доктор наука на Катедри био и руководилац првог научноистраживачког пројекта Аутоматизација рада у пројектовању телекомуникационих електричних кола. Реализацијом тог пројекта на Катедри за електронику објављена су 62 научна рада, од којих је велики број био у водећим светским научним часописима. Рад у водећем светском научном часопису био је и услов за одбрану докторске дисертације. Као ментор поставио га је професор Раковић. Високи критеријуми за научноистраживачки рад професора Раковића на Катедри за електронику позитивно су утицали и на развој кадрова на другим катедрама Електронског факултета. То је учинило да се Електронски факултет веома брзо афирмише у светским научноистраживачким круговима. Бројни радови из области пројектовања електричних телекомуникационих филтара учинили су Раковићеву школу пројектовања електричних телекомуникационих филтара препознатљивом и високо цењеном у свету.

Професор Раковић је затим утицао да се на Катедри за електронику ради и у другим областима, као што су импулсна електроника,  линеарна електроника и тако даље. Одбрањеним докторским дисертацијама под његовим менторством, седамдесетих година XX века на Катедри за електронику формиран је сопствени наставнички и научноистраживачки кадар. Тиме је већ у другој половини седамдесетих година започет продор у новим научним областима: дигитална електроника, пројектовање електронских кола, микропроцесорска техника, радиотехника, обрада сигнала. Даљим кадровским јачањем Катедре за електронику од осамдесетих година ради се и у научним областима: пројектовање наменских микрорачунарских система, енергијска електроника, системи за рад у реалном времену, дигитална обрада сигнала, електронске комуникационе мреже, термовизија, RF електроника, пројектовање система на чипу, одрживо пројектовање, обновљиви извори енергије.  

Као што је Електронска индустрија у Нишу допринела стварању Електронског факултета у Нишу, наставници и сарадници Катедре за електронику дали су осамдесетих година велики допринос истраживачко-развојном раду у Електронској индустрији, а посебно у Истраживачко-развојном институту Електронске индустрије у Нишу.

Уз непрестано осавремењавање наставних садржаја према трендовима развоја електронике, велики изазов је унапређивање наставног процеса коришћењем мултимедијалне технологије, која прати захтеве савременог друштва. Катедра се стара да пружи базична знања из електронике свим студентима електротехнике. У оквиру студијског програма Електроника и микропроцесорска техника студентима свих нивоа пружа се могућност усмеравања према знањима која се односе на пројектовање и примену електронских кола, уређаја и система. 
Атрактивне су групе изборних предмета за области: пројектовање интегрисаних кола и система, микропроцесорска техника, пројектовање embedded система, мултимедијалне технологије, енергијскa електроникa, електроникa у медицини, дигиталнa обрадa сигнала.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Eлектронику је одговорна за реализацију наставе на модулу Електроника на Основним академским студијама.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Eлектронику је одговорна за реализацију наставе на студијском програму Eлектроника и микросистеми на Мастер академским студијама.

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Eлектронику је одговорна за реализацију наставе на изборном подручју Eлектроника на Докторским академским студијама.

Додатне информације

Учествовање у реализацији наставе

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Eлектронику је одговорна за реализацију наставе на модулу Електроника


МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Eлектронику је одговорна за реализацију наставе на студијском програму Eлектроника и микросистеми.

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Eлектронику је одговорна за реализацију наставе на изборном подручју Eлектроника.
Image
Image

Лабораторије

Лабораторија за пројектовање електронских кола - ЛЕДА
 • Лабораторија за пројектовање електронских кола - ЛЕДА
  • Назив: Лабораторија за пројектовање електронских кола - ЛЕДА
  • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш, просторије 321 и 322
  • Контакт особа: др Марко Димитријевић, ванредни професор
  • Укупан број запослених и сарадника: 11
  • Телефон: 018 529 321, 018 529 322
  • Вебсајт: leda.elfak.ni.ac.rs
  • и-мејл: marko.dimitrijevic@elfak.ni.ac.rs

Шеф катедре

Шеф катедре за Електронику изабран за период од 02.11.2021. до 01.11.2024. је Проф. др Миона Андрејевић Стошовић.

Наставници и сарадници

Драган Д. Манчић
редовни професор
Др Драган Д. Манчић
Сандра М. Ђошић
ванредни професор
Др Сандра М. Ђошић
Матија Шпелетић
сарадник у настави
дипл. инж. Матија Шпелетић
Саша В. Николић
редовни професор
Др Саша В. Николић
Марко А. Димитријевић
ванредни професор
Др Марко А. Димитријевић
Татјана Р. Николић
редовни професор
Др Татјана Р. Николић
Никола В. Стојановић
асистент са докторатом
Др Никола В. Стојановић

Лаборанти

Бивши чланови катедре

 • Проф. др Бранко Раковић
 • Проф. др Бранислав Настић
 • Мр Лаза Хранисављевић
 • Проф. др Војин Цвекић
 • Проф. др Слободан Лазовић
 • Проф. др Добривоје Јовановић
 • Проф. др Славољуб Марјановић
 • Проф. др Божидар Ђурић
 • Проф. др Драгиша Крстић, Продекан и Декан Електронског факултета
 • Проф. др Бранимир Ђорђевић, Декан Електронског факултета, Проректор и Ректор Универзитета у Нишу
 • Проф. др Ванчо Литовски
 • Проф. др Видосав Стојановић
 • Проф. др Милан Радмановић, Продекан Електронског факултета
 • Проф. др Миле Стојчев
 • Проф. др Милунка Дамњановић
 • Проф. др Милун Јевтић
 • Проф. др Драгиша Миловановић
 • Проф. др Предраг Петковић
 • Проф. др Властимир Павловић
 • Проф. др Горан Јовановић
 • Слободан Костић, лаборант
 • Зоран Петковић, лаборант
 • Проф. др Бранислав Петровић
 • Др Срђан Миленковић, доцент
 • Мр Зоран Раденковић, асистент
 • дипл.инж. Татијана Раденковић, асист. припр.
 • Мр Миомир Станковић, асистент
 • Др Жељко Мрчарица, доцент
 • Мр Дејан Глозић, асистент
 • Мр Зоран Ранђеловић, асистент
 • Др Дејан Максимовић, доцент
 • дипл.инж. Марина Пауновић, асист. припр.
 • дипл.инж. Славица Заркула, истраж. припр.
 • Мр Саша Ристић, асистент
 • Мр Кристијан Зарковић, асистент
 • дипл.инж. Жељко Димић, асист. припр.
 • дипл.инж. Јелена Вучковић, асист. припр.
 • Др Андрија Велимировић, асистент
 • Мр Панић Владан, асист. припр.
 • Мр Владимир Д. Живковић, асистент
 • дипл.инж. Игор Радовановић истраж. припр.
 • дипл.инж. Саша Радовановић истраж. припр.
 • дипл.инж. Бојан Лековић, истраж. припр.
 • дипл.инж. Владимир Рисојевић, асист. припр.
 • дипл.инж. Тихомир Илић, асист. припр.
 • дипл.инж. Владимир А. Живковић, асист. припр.
 • Мр Саша Јанковић, асистент
 • дипл.инж. Марија Благојевић, истраж. припр.
 • дипл.инж. Горан Панић, истраж. припр.
 • дипл.инж. Иван Андрејић, истраж. припр.
 • Мр Милош Крстић, асистент
 • Мр Марко Цветковић, асистент
 • дипл.инж. Александар Тасић, истраж. припр.
 • дипл.инж. Даница Стефановић, асист. припр.
 • Др Милан Савић, асистент
 • Мр Бојан Анђелковић, асистент
 • Мр Миљан Николић, асист. припр.
 • Др Бојан Јовановић, доцент

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама