Вештачка интелигенција и машинско учење

Мастер академске студије

Основни подаци

Мастер академске студије: Електротехника и рачунарство
Студијски програм: Вештачка интелигенција и машинско учење
Трајање: 1 година / 60 ЕСПБ
Број студената: 48
Академски назив: Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Image

Циљеви студијског програма

Усвајање технологија вештачке интелигенције (ВИ) је светски тренд, а увелико се шири и у нашем друштву. Примене ВИ данас су широке и укључују различите технологије – аутомобиле који се сами возе, личне асистенте, системе надзора, роботску производњу, машинско превођење, финансијске услуге, сајбер безбедност, веб претрага, видео игре, анализа кода и производа препоруке. Такве апликације користе технике ВИ за анализу и тумачење информација из широког спектра извора и примењују га за обезбеђивање интелигентног, циљаног понашања. Савремена вештачка интелигенција често укључује системе за самоучење који се обучавају на огромним количинама података и/или интелигентне дистрибуиране агенте који изводе расподељено закључивање и рачунање. ВИ данас је део и других актуелних области – нпр. у области ИоТ повезује сензоре са алгоритама и интерфејсом човек-рачунар и уграђује се у велике мреже паметних уређаја. ВИ је актуелно истраживачко поље које је једна од покретачких снага данашње индустрије и као такво има све већи утицај на друштво, не само економски већ и социјално-политички.

Стратегија паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године је у оквиру трећег циља: „Образовање оријентисано ка иновативности и предузетништву“ препознала важност образовања у области ИКТ и посебно у области Вештачке интелигенције (ВИ). Успостављањем студијског програма мастер академских студија из области вештачке интелигенције на Електронском факултету у Нишу отворила би се могућност школовања кадра компетитивног на националном и глобалном нивоу. Овакав приступ има за циљ да изгради компаративне предности кроз повезивање истраживачких и академских снага из овог региона у складу са потребама привреде.

Студијски програм Вештачка интелигенција и машинско учење

2.1 Услови за упис

Услови за упис дефинисани су Правилником о мастер академским студијама Електронског факултета. Подразумева се да су кандидати за упис завршили основне академске студије електротехнике и рачунарства или сродни факултет, као и да су стекли основно знање из програмирања и математике (вероватноћа и статистика, теорија графова, линеарна алгебра и сл.)

2.2 Структура студијског програма

Предложени студијски програм траје 1 годину, а настава се реализује у 2 семестра са по 30 ЕСПБ. Укупан број ЕСПБ које студент остварује након завршетка студија је 60 ЕСПБ.
Image
 

Структура студијског програма

Статус

ЕСПБ

Фонд часова

I семестар

 

30  ЕСПБ

10+8+4

Машинско учење

Обавезни

6 ЕСПБ

2+2+1

Математички методи за машинско учење

Обавезни

6 ЕСПБ

2+2+0

Прикупљање и предобрада података за машинско учење

Обавезни

6 ЕСПБ

2+2+1

Изборни блок 1 (2 од 4)

 

12 ЕСПБ

 

 

Технике и методе анализе података

Изборни

6

2+1+1

 

Управљање и анализа великих скупова података

Изборни

6

2+1+1

 

Интелигентни системи

Изборни

6

2+1+1

 

Веб мајнинг

Изборни

6

2+1+1

II семестар

 

30 ЕСПБ

6+4+2

Дубоко учење

Обавезни

6 ЕСПБ

2+2+1

Изборни блок 2 (1 од 4)

 

5 ЕСПБ

 

 

Рачунарски вид

Изборни

5

2+1+1

 

Обрада природних језика

Изборни

5

2+1+1

 

Пословна интелигенција

Изборни

5

2+1+1

 

Интернет паметних ствари

Изборни

5

2+1+1

Изборни блок 3 (1 од 5)

 

4 ЕСПБ

 

 

Вештачка интелигенција у медицини

Изборни

4

2+1+0

 

Вештачка интелигенција и машинско учење за комуникационе системе

Изборни

4

2+1+0

 

Вештачке неуронске мреже у инжењерингу електронских система

Изборни

4

2+1+0

 

Примена вештачке интелигенције у системима аутоматског управљања

Изборни

4

2+1+0

 

Вештачка интелигенција у говорним и аудио технологијама

Изборни

4

2+1+0

Стручна пракса

Обавезни

3 ЕСПБ

 

Мастер рад - Студијски истраживачки рад

Обавезни

3 ЕСПБ

 

Мастер рад

Обавезни

9 ЕСПБ

 

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама