Конкурси за избор у звање и заснивање радног односа

Електронски факултет

Конкурси из 2023. године

Конкурси из 2022. године

Конкурси из 2020. године

Конкурси из 2021. године

Конкурси из 2019. године

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама