Конкурси за избор у звање и заснивање радног односа

Електронски факултет

Конкурси из 2024. године

Конкурси из 2023. године

Конкурси из 2022. године

Конкурси из 2020. године

Конкурси из 2021. године

Конкурси из 2019. године

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама