Модул Управљање системима

Основне академске студије - Акредитација 2013

У оквиру модула Управљање системима инжењери се оспособљавају за пројектовање, реализацију и примену система за управљање коришћењем савремених рачунара, микроконтролера и дигиталних процесора сигнала. Током школовања, студенти стичу знања из рачунарске технике и информатике, електронике, система аутоматског управљања, роботике, мерења, енергетике и телекомуникација. Омогућено је практично образовање и усавршавање у областима примене микропроцесора и микроконтролера, програмабилних логичких контролера, робота и манипулатора, система с вештачком интелигенцијом, уређаја за мерење и аквизицију података, специјализованих рачунарских система за уградњу, као и великих рачунарских система у управљању сложеним процесима. Овај модул омогућава дипломираним инжењерима запошљавање у свим гранама индустрије, енергетике, рударства, грађевинарства, као и у комуналној привреди и услужним делатностима.

 
Предност студирања на модулу Управљање системима 

 • Модул је прилагођен светским стандардима студирања у овој области.
 • Студије су компатибилне са студијама на универзитетима у Европској Унији.
 • Постоји могућност обављања стручне праксе и усавршавања у иностранству.
 • Студенти се у потпуности оспособљавају за практичан рад у модерним лабораторијама, које су опремљеним савременим училима и рачунарима.
 • Омогућено је укључивање студената у пројектовање и реализацију практичних управљачких система у оквиру бројних технолошких пројеката.
 • Свим студентима, који заврше овај модул, обезбеђен је наставак студија на мастер студијском програму Управљање системима, који се састоји од два модула: Аутоматско управљање и Рачунарско управљање системима и мерна техника. Након завршетка мастер академских студија, студенти могу да наставе своје даље школовање и усавршавање на докторским студијама Електронског факултета у Нишу из области управљања системима.

Образовни профил

Захваљујући структури модула Управљање системима, студентима је омогућено да, избором одговарајућих предмета, сами креирају свој образовни, односно инжењерски профил. У прва пет семестра студија, студенти слушају базичне предмете из готово свих области електротехнике и рачунарства, да би, од 5. семестра, започели похађање и изборних предмета у складу с личним афинитетима и жељама. У свакој групи изборних предмета постоје курсеви из рачунарства и информатике, енергетике, електронике и телекомуникација, као и курсева из области аутомобилске индустрије и биомедицинског инжењеринга. Доминантним избором предмета из неке од ових области, студенти ближе одређују свој образовни профил и компетенције. Тако, на пример, избором предмета из рачунарства и информатике, дипломирани студенти постају дипломирани инжењери образовног профила аутоматике, рачунарства и информатике, избором предмета из електронике, они постају дипломирани инжењери образовног профила аутоматике и електронике итд. На овај начин, повећава се њихова конкурентност при запошљавају, а проширује се и скуп делатности у којима могу да пронађу запослење.

 
Image
Image
 

Запослење

Након завршетка студија на модулу Управљање системима, дипломирани инжењери оспособљени су за рад на различитим пословима у готово свим секторима привреде, као што су:

 • пројектовање, реализација и имплементација система аутоматског управљања у индустрији, рударству и енергетици: ваљаонице, железаре, термоелектране и хидроелектране, петрохемијска индустрија (рафинерије и нафтоводи), хемијска, фармацеутска, дрвна, гумарска, прехрамбена, дуванска, текстилна индустрија, транспорт материјала, флуида и друго;
 • примена робота и то индустријских робота у металској, текстилној, гумарској и аутомобилској индустрији, као и робота за рад у опасним срединама (нуклеарна постројења, хемијска индустрија, рударство);
 • пројектовање, реализација и имплементација система аутоматског управљања у аутомобилској индустрији;
 • примена управљачких рачунарских система у грађевинарству при аутоматизацији система за напајање електричном енергијом, система водоснабдевања, безбедности и противпожарне заштите, као и при управљању лифтовима, осветљењем, вентилацијом и паркингом;
 • биомедицински инжењеринг;
 • пројектовање, реализација и имплементација управљачких рачунарских система за уградњу у системима за тестирање возила, уређајима у домаћинству, медицинским уређајима, управљачким уређајима у возилима.
 • пројектовање, реализација и имплементација управљачких система у војној индустрији: ракетни системи, радарски системи, системи за обавештавање и навођење, уграђени рачунарски системи у војним оруђима;
 • управљање саобраћајем: аутоматско управљање друмским и железничким саобраћајем (семафори, централизовано управљање саобраћајем у градовима, аутоматизоване железничке станице, безбедносни системи у железничком саобраћају);
 • рачунарско управљање постројењима у удаљеним објектима: системи за водоснабдевање, топлане, системи за пренос електричне енергије и разводна постројења, системи за прикупљање података и обавештавање (противпожарна заштита, противградна заштита, мерење еколошких параметара средине);
 • аутоматизација у пољопривреди (управљање системима за наводњавање, аутоматизација процеса у стакленицима и пластеницима, процеса сушења и складиштења, управљање процесима у сточарској производњи, пројектовање и примена система аутоматског управљања на пољопривредним машинама, препознавање облика – системи машинског вида, примена робота у пољопривреди);
 • аутоматизација у услужним делатностима: градске управе, банке, поште, електронски медији, аеродроми, метрои, трговачки центри.


Потреба за управљањем постоји свуда.

САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ ЈЕ У АУТОМАТИЗАЦИЈИ.

Предмети на модулу Управљање системима

Прва година ОАС на Електронском факултету у Нишу је заједничка за све модуле. Листу свих предмета из прве године по семестрима (први и други семестар) имате на страни о Основним академским студијама.

 Настава по модулима почиње од друге године студија, тј. од трећег семестра.

 
Листу свих предмета на модулу Управљање системима, као и кратак опис сваког од предмета можете наћи у наставку:

2. година

III семестар

IV семестар

Изборни предмети - блок 1 (1)

3. година

V семестар

Изборни предмети - блок 2 (1)
Изборни предмети - блок 3 (1)
Изборни предмети - блок 4 (1)

VI семестар

Изборни предмети - блок 5 (1)
Изборни предмети - блок 6 (1)

4. година

VII семестар

Изборни предмети - блок 7 (1)
Изборни предмети - блок 8 (1)

VIII семестар

Изборни предмети - блок 9 (1)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама