Јавне набавке

Година 2018.

Јавне набавке из 2018. године

План јавних набавки 

Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2018. годину

(објављено на сајту 07.02.2018. у 11:15 ч) 

План јавних набавки за 2018. годину

(објављено на сајту 07.02.2018. у 11:15 ч)

 

001/2018 - Набавка добара - електричне енергије 

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 12.02.2018. у 13:00 ч) 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 11.04.2018. у 08.45 ч) 

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 16.03.2018. у 08.40 ч)

 

002/2018 - Набавка добара - услуге ресторана 

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 19.02.2018. у 12:05 ч)

 

Измена конкурсне документације

(објављено на сајту 12.03.2018. у 08:45 ч) 

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 23.03.2018. у 11.40 ч) 

Обавештење о закљученом уговору, Партија I

Обавештење о закљученом уговору, Партија II

(објављено на сајту 11.04.2018. u 14:05 ч) 

 

003/2018 - Набавка добара - канцеларијски материјал 

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 19.03.2018. у 11:55 ч) 

Одлука о додели уговора за партију 1 - канцеларијски материјал

Одлука о додели уговора за партију 2 - тонери

(објављено на сајту 05.04.2018. у 08.15 ч)

 Обавештење о закљученом уговору, партија 1

Обавештење о закљученом уговору, партија 2

(објављено на сајту 18.04.2018. u 13:05 ч)
 

004/2018 - Набавка добара - материјал за одржавање хигијене

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 12.04.2018. у 12:00 ч) 

Питања и одговори

(објављено на сајту 19.04.2018. у 08.20 ч) 

Питања и одговори

(објављено на сајту 20.04.2018. у 08.40 ч) 

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 24.04.2018. у 12.00 ч) 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 07.05.2018. у 13.00 ч)

 

005/2018 - Намирнице и напици 

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 05.04.2018. у 12:55 ч) 

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 08.05.2018. у 13.05 ч) 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 22.05.2018. у 13.00 ч)

 

006/2018 - Услуге штампања 

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 19.04.2018. у 10:30 ч) 

Одлука о додели уговора, партија 1

Одлука о додели уговора, партија 2

Одлука о додели уговора, партија 3

(објављено на сајту 08.05.2018. у 13.05 ч) 

Обавештење о закљученом уговору, партија 1

Обавештење о закљученом уговору, партија 2

Обавештење о закљученом уговору, партија 3

(објављено на сајту 29.05.2018. u 09:00 ч)

 

007/2018 - Лабораторијска опрема 

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 30.05.2018. у 11:05 ч)

Питања и одговори

(објављено на сајту 1.6.2018. у 11.49 ч)

Питања и одговори 2

(објављено на сајту 4.6.2018. у 10.40 ч) 

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 12.06.2018. у 12.05 ч) 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 21.06.2018. у 11.27 ч)

 

008/2018 - Услуге осигурања студената 

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 30.05.2018. у 13:00 ч) 

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 21.06.2018. у 13.00 ч) 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 05.07.2018. у 11.25 ч) 

 

009/2018 - Административна опрема 

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 06.08.2018. у 11:18 ч) 

Одлука о додели уговора за партију 1

Одлука о додели уговора за партију 2

Одлука о додели уговора за партију 3

Одлука о додели уговора за партију 4

Одлука о додели уговора за партију 5

Одлука о додели уговора за партију 6

(објављено на сајту 18.07.2018. у 11.30 ч) 

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 4

Обавештење о закљученом уговору за партију 5

Обавештење о закљученом уговору за партију 6

(објављено на сајту 09.08.2018. у 12.15 ч)

 

010/2018 - Материјали за текуће поправке и одржавање зграда и објеката за потребе Електронског факултета у Нишу 

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација - измена 

(објављено на сајту  20.06.2018. 13:55 ч) 

Питања и одговори 

(објављено на сајту 11.07.2018. у 11.00 ч) 

Одлука о додели уговора за партију 1

Одлука о додели уговора за партију 2

Одлука о додели уговора за партију 3

Одлука о додели уговора за партију 4

(објављено на сајту 25.07.2018. у 09.00 ч)

 

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 4

(објављено на сајту 10.08.2018. у 12:40 ч)

 

011/2018 - Рекламни материјал  

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту  08.08.2018. 10:45 ч) 

Одлука о додели уговора 

(објављено на сајту 13.09.2018. у 13.20 ч) 

Обавештење о закљученом уговору 

(објављено на сајту  2.10.2018. у 9:30ч) 

 

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама