Модул Електроника

Основне академске студије - Акредитација 2013

Модул Електроника сачињен је на основу дугогодишњег искуства наставника и сарадника на Катедри за електронику и очекиваног економског и друштвеног развоја Србије у наредном периоду. Планови и програми овог модула обезбеђују студентима могућност усвајања знања из различитих области електронике. Велики број изборних предмета омогућава да сваки студент нијансира свој стручни профил према личним потребама и афинитетима. Настава се изводи у девет савремених лабораторија, а методолошки је постављена тако да студенти уче кроз практично решавање постављених задатака. Током студија, код студената се развијају способности за самосталан рад, као и спремност за учешће у различитим тимовима сложенијих мултидисциплинарних пројеката. Студенти овог модула могу наставити образовање на мастер студијама, где ће стећи шира знања из области електронике. Према садржају програма овај модул препознатљив је на многим светским универзитетима, због чега ће студенти који заврше овај модул моћи лако да наставе своје образовање на неком њих. Дипломирани студенти са модула Електроника потребни су свим индустријским гранама и то као водећи инжењери у развоју и производњи уређаја широке потрошње, и као инжењери који се баве одржавањем у свим осталим гранама. Поред тога, њихове услуге неопходне су у видео и ТВ продукцији, здравству, војсци, трговини, научно-истраживачким центрима, и свуда где се производња базира на примени савремених електронских уређаја.

У оквиру модула Електроника од петог семестра постоје три подмодула:

 • Кола и системи (EКС)
 • Ембедед системи (EЕС)
 • Мултимедијалне технологије (EМТ)
 
Image
Image
 

Кола и системи 

Овај подмодул има за циљ да оспособи студенте за развој, пројектовање, моделирање, конструкцију, примену, тестирање и дијагностику електронских кола и система, као и њихову интеграцију у уређаје и сложеније системе. Ови уређаји се примењују у индустрији, медицини, професионалној електроници, транспорту, комуникацијама, енергетској електроници, електроници широке потрошње, војној индустрији итд. Студенти овог подмодула су компетентни да пројектују, производе и одржавају хардвер. Настава на овом подмодулу има за циљ да развије код студената и свест о важности енергетске ефикасности, као и заштите животне средине. Да би успешно решавао проблеме, студент на подмодулу Кола и системи треба да овлада следећим теоријским и практичним знањима:

 • Практична знања из електронике:
  • Примена микроконтролера
  • Развој виртуелних мерних инструмената (Labview)
  • Тестирање, дијагностика и верификација кола и система
  • Електромедицина
  • Аутоелектроника
  • Програмирање индустријских контролера
  • Извори за напајање и обновљиви извори енергије
  • Симулација и оптимизација електронских кола и система
  • Изучавање језика за опис хардвера HDL (VHDL, VHDL-AMS)
  • Рад у Linux оперативном систему
 • Пројектовање аналогних и дигиталних интегрисаних кола (Menthor graphics)
 • Пројектовање штампаних кола (Protel)
 • Развој специфичних електронских уређаја и система:
  • Аудио/видео уређаји
  • Мобилни уређаји
 • Знања из области безбедносних система
 • Пројектовање за животну средину
 • Примена вештачке интелигенције у инжењерству

Планови о великим инвестицијама у овој области науке и технологије, могућност за стручно усавршавање кроз програм мастер студија, као и могућност за посете домаћим и иностраним партнерима ради реализације пројеката и праксе, одлични су разлози за избор овог подмодула.

Ембедед системи

Ембедед систем је рачунарски систем пројектован за специфичну намену и интеракцију са физичким светом, односно било који уређај или систем (изузев рачунара опште намене) који садржи рачунар. На подмодулу Ембедед системи студенти изучавају основне концепте пројектовања ембедед система различитих нивоа сложености кроз практичан приступ, применом рачунарских алата за пројектовање и развојних система. Студенти се баве пројектовањем хардвера и софтвера ембедед система, јер овакви системи захтевају интеграцију електронике, рачунарства и комуникација. Развој ембедед система полази од хардвера који је заснован на микропроцесору и додатним ресурсима (меморија, улазно/излазни интерфејси итд.) до система на чипу. Развој софтвера за такве системе има многе заједничке карактеристике са развојем софтвера за рачунаре опште намене. Студирање на овом подмодулу омогућава студентима да разумеју ембедед системе, да науче како да пројектују одређени ембедед систем и како да развију ефикасан и поуздан софтвер за циљну апликацију.

 Знања које студенти стичу на овом подмодулу односе се на следеће области:

 • Рачунарске/микропроцесорске архитектуре (од микроконтролера до мултипроцесорских система на чипу)
 • Ембедед програмирање (асемблер, C, Java)
 • Пројектовање дигиталног хардвера (VHDL, FPGA)
 • Интерфејсна електроника (сензори/претварачи, A/D и D/A конвертори)
 • Оперативни системи за рад у реалном времену (Linux)
 • Пренос података и умрежавање (од SPI до TCP/IP и бежичних протокола)
 • Методологије пројектовања ембедед система

Области примене ембедед система су:

 • Системи за аквизицију података
 • Дигитална обрада сигнала и мултимедије
 • Комуникациони системи
 • Аутоматско управљање, роботика, електроника у аутомобилу итд.

Мултимедијалне технологије

Студенти на овом подмодулу се оспособљавају за примену софистициране студијске опреме за обраду аудио и видео сигнала, за рад са камером, као и за управљање сценом и пословима у телевизијском и тонском студију. Такође, обучавају се за самосталну израду аудио-визуелних пројеката са специјалним ефектима, креирање компјутерски генерисаних карактера, снимање људских покрета и њихову употребу у играма, дизајн игара, 3Д видео мапирање простора итд. Целокупни програм представља комбинацију инжењерских и уметничких садржаја, што је новина на нашем факултету и универзитетима у Србији. Студенти подмодула Мултимедијалне технологије се обучавају за потребе индустрије филма, телевизије, Интернета, видео игара, итд., пратећи најсавременије трендове у области мултимедијалног стваралаштва. Током студија на овом подмодулу студенти стичу детаљна и суштинска знања и овладавају вештинама из следећих области:

 • Обрада слике: фотографија, графички дизајн, дигитална обрада слике, припрема за штампу
 • Обрада звука: снимање и репродукција звука, дигитална обрада звука и постпродукција
 • Web дизајн: html, css, php, Joomla
 • Видео продукција: снимање камером, монтажа, специјални видео ефекти
 • 3Д моделирање и анимација: израда 3Д модела, текстура, 3Д скенирање, специјални ефекти
 • Дизајн 2Д и 3Д видео игара за различите платформе (Windows, Android, iOS, Xbox, Linux)
 • Телевизија, радио, сателитска телевизија и IPTV
 • Рачунарске мреже

Студенти већ током студија почињу да креирају свој професионални портфолио, који успешно могу да понуде домаћим и страним компанијама.

 

Више информација о модулу Електроника може се наћи на web адреси Катедре за електронику:

elektronika.elfak.ni.ac.rs

Предмети на модулу Електроника

Прва година ОАС на Електронском факултету у Нишу је заједничка за све модуле. Листу свих предмета из прве године по семестрима (први и други семестар) имате на страни о Основним академским студијама.

Настава по модулима почиње од друге године студија, тј. од трећег семестра. 

Листу свих предмета на модулу Електроника, као и кратак опис сваког од предмета можете наћи у наставку:

2. година

III семестар

IV семестар

Изборни предмети - блок 1 (1)

3. година

V семестар

Подмодул: Мултимедијалне технологије (ЕМТ)

Подмодул: Ембедед системи (ЕЕС)

Подмодул: Кола и системи (ЕКС)

Изборни предмети - блок ЕМТ 2 (1)
Изборни предмети - блок ЕЕС 2 (1)
Изборни предмети - блок ЕКС 2 (1)

VI семестар

Подмодул: Мултимедијалне технологије (ЕМТ)

Подмодул: Ембедед системи (ЕЕС)

Подмодул: Кола и системи (ЕКС)

Изборни предмети - блок EMT 3 (1)
Изборни предмети - блок EEС 3 (1)
Изборни предмети - блок EКС 3 (1)

4. година

VII семестар

Подмодул: Мултимедијалне технологије (ЕМТ)

Подмодул: Ембедед системи (ЕЕС)

Подмодул: Кола и системи (ЕКС)

Изборни предмети - блок 4 (1)
Изборни предмети - блок EMT 5 (2)
Изборни предмети - блок EEС 5 (2)
Изборни предмети - блок EКС 5 (1)
Изборни предмети - блок EКС 6 (1)

VIII семестар

Подмодул: Ембедед системи (ЕЕС)

Изборни предмети - блок ЕМТ 7 (2 од 6 ЕСПБ и 2 од 5 ЕСПБ)
Изборни предмети - блок ЕЕС 7 (1 од 6 ЕСПБ и 2 од 5 ЕСПБ)
Изборни предмети - блок ЕКС 7 (1)
Изборни предмети - блок ЕКС 8 (1)
Изборни предмети - блок ЕКС 9 (1)
Изборни предмети - блок ЕКС 10 (1)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама