Модул Рачунарство и информатика

Основне академске студије - Акредитација 2019

Већ више од четрдесет година Електронски факултет образује кадрове из области Рачунарства и информатике. Значајно искуство, добри кадровски потенцијали, одлична опремљеност, као и чињеница да већина успешног информатичког кадра у региону потиче са нашег факултета, указују на то да је модул Рачунарство и информатика, чији је носилац Катедра за рачунарство, прави избор за младе људе жељне знања и добре каријере.

У последњих двадесет година, највеће интересовање студената исказано је управо за област Рачунарство и информатика. Приликом израде наставних планова и програма за овај модул, узели смо у обзир потребе рачунарско-информатичке индустрије у земљи, региону и свету, расположиве кадровске потенцијале на факултету, као и препоруке и искуства колега са светских универзитета.

Настава на овом модулу се изводи кроз предавања, вежбе и лабораторијске вежбе. Предавања су намењена преношењу теоријских основа, док се на вежбама и у лабораторији разрађују примери који илуструју предавану материју. Студенти се током студирања оспособљавају и за самостални и тимски рад кроз домаће задатке, израду семинарских радова, реализацију тимских пројеката. За извођење наставе користе се рачунари и пројектори, а део наставе се изводи и у рачунарским салама. Као подршка настави користи се Moodle платформа преко које су доступни наставни материјали за све предмете, постављају се сва обавештења и обављају неке од активности студената.

Циљ модула Рачунарство и информатика је да студентима обезбеди компетентност за анализу, развој, пројектовање и одржавање сложених рачунарских система као и за учешће у софтверским пројектима.
Image
Image
Модул Рачунарство и информатика садржи предмете који студентима омогућавају стицање општих и специфичних, теоријских и практичних знања из области рачунарства и информатике, програмирања, база података и развоја софтвера (Веб, десктоп и мобилне апликације), рачунарских мрежа и дистрибуираних система, развоја специјализованих информационих система (географских, медицинских, пословних, система е-Управе и других), рачунарског хардвера и архитектура.

Студентима се нуде садржаји који се односе на процесе анализе, развоја, пројектовања, имплементације и одржавања сложених софтверских и хардверских система на различитим софтверским и хардверским платформама. Уз припрему за тимски рад на софтверским производима студенти ће бити спремни да воде пројекте из области софтверског инжењерства.

ЗАПОШЉАВАЊЕ

Студенти који дипломирају на модулу Рачунарство и информатика успешно налазе место у најпознатијим домаћим и светским компанијама, јер се нуди велики број послова који захтевају знања везана за пројектовање софтвера и хардвера рачунарских система, као и за примену информационих технологија.

По завршетку основних академских студија на модулу Рачунарство и информатика дипломирани инжењер је оспособљен за:
  • самостални или тимски рад у предузећима која као примарну делатност имају информационе технологије (ИТ), развој софтвера и/или развој хардвера,
  • рад у предузећима која имају одељења/секторе за ИТ,
  • рад у основним и средњим школама на пословима образовања ученика за предмете који се односе на рачунарство и информатику,
  • рад у органима државне управе и локалне самоуправе, службама и јавним предузећима које се баве применом информационих технологија,
  • самосталне делатности и вођење сопственог бизниса у области ИТ.

Дипломираним студентима Електронски факултет пружа добре могућности за наставак школовања на мастер студијама на Студијском програму Рачунарство и информатика који има четири модула:

Предмети на модулу Рачунарство и информатика

Прва година ОАС на Електронском факултету у Нишу је заједничка за све модуле. Листу свих предмета из прве године по семестрима (први и други семестар) имате на страни о Основним академским студијама.

Настава по модулима почиње од друге године студија, тј. од трећег семестра.


Листу свих предмета на модулу
 Рачунарство и информатика, као и кратак опис сваког од предмета можете наћи у наставку.

2. година

III семестар

Изборни блок са листе РА (бира се најмање 6 ЕСПБ)

IV семестар

Изборни блок са листе МП (бира се најмање 6 ЕСПБ)

3. година

V семестар

Изборни блок са листе РБ (бира се најмање 5 ЕСПБ)

VI семестар

Изборни блок са листе РЦ (бира се најмање 15 ЕСПБ)

4. година

VII семестар

Изборни блок са листе РД (бира се најмање 15 ЕСПБ)

VIII семестар

Изборни блок са листе РЕ (бира се најмање 10 ЕСПБ)
Изборни блок са листе ДП (бира се најмање 3 ЕСПБ)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама