Упис

Упис на Мастер академске студије школске 2019/2020. године

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ

Електронски факултет у Нишу уписује на мастер академске студије (једногодишње студије) школске 2019/2020. године у другом уписном року
208 студената који се финансирају из буџета Републике Србије (према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија у школској 2019/2020. године (“Службени гласник РС”, број 36/19) и 82 самофинансирајућа студента сагласно актима Факултета,

на следећим акредитованим студијским програмима:Студијски програм

број студената из буџета РС

број самофинансирајућих студената

Укупно

Електроенергетика

41

15

56

Електроника и микросистеми

38

16

54

Рачунарство и информатика

51

20

71

Телекомуникације

48

15

63

Управљање системима

30

16

46

УКУПНО

208

82

290На мастер академске студије може се уписати лице које има:
  1. завршене акредитоване студијске програме основних академских студија у земљи и иностранству остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова на Електронском или сродним факултетима који реализују акредитоване студијске програме у области Електротехнике и рачунарства;
  2. завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на Електронском или сродним факултетима који су реализовали наставне програме у области Електротехнике и рачунарства.
Кандидати који су завршили претходне студије које нису у потпуности компатибилне студијском програму мастер академских студија за који конкуришу могу полагати допунске испите чији садржај је утврђен општим актом Факултета, а на основу курикулума студијских програма акредитованих мастер академских студија на Факултету.

Рангирање кандидата којима је одобрен упис се обавља на основу успеха (општа просечна оцена) на основним академским студијама и осталих критеријума утврђених Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу (“Гласник Универзитета у Нишу”, број 1/19) и Правилником о мастер академским студијама Електронског факултета у Нишу.

Пријављивање кандидата је од 14.10. до 17.10.2019. године.

Годишња школарина на свим студијским програмима за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије износи 89.000,00 динара, а за остале студенте стране држављане 2.000 евра.

Преузмите конкурс као пдф документ
Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс
Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс:
  • фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија,
  • фотокопије додатка дипломи или уверење о положеним испитима на претходним нивоима академских студија и
  • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 5.000,00 динара уплаћених на рачун Електронског факултета број: 840-1721666-89

Одлуку о висини накнада за пријаву и упис можете да преузмете овде

Додатне информације

Уколико имате додатна питања, можете нам се обратити путем телефона или и-мејла:

тел: +381 (18) 529-623, +381 (18) 529-615, +381 (18) 588-414

кол центар: 0183404400

и-мејл: upis@elfak.ni.ac.rs

Takoђе, пратите нас и на друштвеним мрежама:

Ранг листе за други уписни рок за школску 2019/20. годину

Важни датуми и сатнице дешавања у другом уписном року за школску 2019/20 годину

од 14. до 17. октобра

Пријава на конкурс се обавља од 10,00 до 14,00 сати на шалтеру Службе за студентска питања Електронског факултета.

18. октобар

Списак пријављених кандидата биће објављен до 12,00 сати.

Примедбе на списак пријављених кандидата се достављају у писаној форми Служби за студентска питања истог дана од 12,00 до 13,00 сати.

Примедбе ће се разматрати у присуству кандидата од 13,00 до 14,00 сати у сали 1.

21. октобар

Прелиминарна ранг листа кандидата који су остварили услов за упис биће објављена до 12,00 сати.

Примедбе на ранг листу кандидата насловљене декану Факултета, достављају се у писаној форми Писарници (канцеларија 11) истог дана до 14,00 сати.

Коначна ранг листа кандидата биће истакнута до 15,00 сати.

22. и 23. октобар

Упис кандидата по коначној ранг листи обављаће се у времену од 09,00 до 14,00 сати на шалтеру Службе за студентска питања.

Напомена: Сва потребна обавештења у вези уписа биће истакнута на огласној табли и на интернет страници факултета најкасније до 21.10.2019. године

Ранг листе за први уписни рок за школску 2019/20. годину

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама

© Електронски факултет у Нишу. Универзитет у Нишу. Сва права задржана.