Упис

Упис на Мастер академске студије школске 2022/2023. године

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ

Електронски факултет у Нишу уписује на мастер академске студије (једногодишње студије) школске 2022/2023. године 270 студената који се финансирају из буџета Републике Србије према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија у школској 2022/2023. године (“Службени гласник РС”, број 66/2022) и 82 самофинансирајућа студента сагласно одлуци Сената Универзитета у Нишу број 8/16-01-001/22-010 од 28.02.2022. године, на следећим акредитованим студијским програмима:

Студијски програм

број студената из буџета РС

број самофинансирајућих студената

Укупно

Електроенергетика

45

19

64

Електроника и микросистеми

45

19

64

Рачунарство и информатика

90

6

96

Комуникације и информационе технологије

30

34

64

Управљање системима

60

4

64

УКУПНО

270

82

352Факултет уписује у оквиру афирмативних мера: 1 студента са инвалидитетом и 1 припадника ромске националности.

На мастер академске студије може се уписати лице које има завршене акредитоване студијске програме основних академских студија у земљи и иностранству остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова.

Кандидати који су завршили основне академске студије Електронског факултета у Нишу на модулу који по исходима образовања није у потпуности одговарајући за наставак студија на мастер академским студијским програмима који се реализују на Електронском факултету у Нишу, као и студенти других факултета подлежу процени усаглашености студијског програма основних студија од стране Комисије за вредновање студијских програма, у складу са Правилником о мастер академским студијама Електронског факултета у Нишу.

Рангирање кандидата којима је одобрен упис се обавља на основу успеха (општа просечна оцена) на основним академским студијама и осталих критеријума утврђених Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу (“Гласник Универзитета у Нишу”, број 1/19) и Правилником о мастер академским студијама Електронског факултета у Нишу.

Пријављивање кандидата је од 03.10. до 21.10.2022. године.

Годишња школарина на свим студијским програмима за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије износи 89.000,00 динара, а за остале студенте стране држављане 2.000 евра.

Преузмите заједнички конкурс Универзитета као пдф документ   

Преузмите конкурс као пдф документ   

За све додатне информације заинтересовани кандидати се могу обратити Служби за студентска питања на телефоне:
+381 (18) 529-615
+381 (18) 529-623
+381 (18) 588-414
или на е-mail: upis@elfak.ni.ac.rs
Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс
Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс:
  • фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија,
  • фотокопије додатка дипломи или уверење о положеним испитима на претходним нивоима академских студија
  • очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте (лична карта без чипа)
  • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 5.000,00 динара уплаћених на рачун Електронског факултета број: 840-1721666-89, модел 97, позив на број 35-8734-2022

Одлука о висини накнада за пријаву и упис

Додатне информације

Уколико имате додатна питања, можете нам се обратити путем телефона или и-мејла:

тел: +381 (18) 529-623, +381 (18) 529-615, +381 (18) 588-414

кол центар: 0183404400

и-мејл: upis@elfak.ni.ac.rs

Takoђе, пратите нас и на друштвеним мрежама:

Важни датуми и сатница дешавања у првом уписном року школске 2022/2023. године

од 03. до 21. октобра

Пријављивање кандидата обавиће се на шалтеру Службе за студентска питања 8:30 до 14:30 часова.

Понедељак, 24. новембар

Јединствена ранг листа кандидата који су остварили услов за упис биће објављена до 12 часова.

Приговори на ранг листу кандидата достављају се у писаној форми на шалтеру Службе за студентска питања или се шаљу мејлом од тренутка објављивања јединствене ранг листе до среде 26.10.2022. године до 9 часова.

Среда, 26. октобар

Коначна ранг листа кандидата биће истакнута до 15 часова.

Од 27. до 29. октобра

Упис кандидата по коначној ранг листи обављаће се у времену од 8:30 до 14:30 часова на шалтеру Службе за студентска питања.

Напомена: Сва потребна обавештења у вези уписа биће истакнута на огласној табли и на интернет страници факултета најкасније до уторка, 25.10.2022. године.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама