Упис

Упис на Мастер академске студије школске 2020/2021. године

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ - ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

Електронски факултет у Нишу уписује на мастер академске студије (једногодишње студије) школске 2020/2021. године 111 студената који се финансирају из буџета Републике Србије (према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија у школској 2020/2021. године (“Службени гласник РС”, број 76/20) и 80 самофинансирајућа студента сагласно одлуци Сената Универзитета  у Нишу број 8/16-01-003/20-052 од 16. марта 2020. године, на следећим акредитованим студијским програмима:

 

Студијски програм

број студената из буџета РС

број самофинансирајућих студената

Укупно

Електроенергетика

26

19

45

Електроника и микросистеми

20

18

38

Рачунарство и информатика

21

6

27

Комуникације и информационе технологије

19

33

52

Управљање системима

25

4

29

УКУПНО

111

80

191

 

            На мастер академске студије може се уписати лице које има завршене акредитоване студијске програме основних академских студија у земљи и иностранству остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова.

            Кандидати који су завршили основне академске студије Електронског факултета у Нишу на модулу који по исходима образовања није у потпуности одговарајући за наставак студија на мастер академским студијским програмима који се реализују на Електронском факултету у Нишу, као и студенти других факултета подлежу процени усаглашености студијског програма основних студија од стране Комисије за вредновање студијских програма, у складу са Правилником о мастер академским студијама Електронског факултета у Нишу.

            Рангирање кандидата којима је одобрен упис се обавља на основу успеха (општа просечна оцена) на основним академским студијама и осталих критеријума утврђених Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу (“Гласник Универзитета у Нишу”, број 1/19) и Правилником о мастер академским студијама Електронског факултета у Нишу.

            Пријављивање кандидата је од 23.11. до 25.11.2020. године.

            Годишња школарина на свим студијским програмима за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије износи 89.000,00 динара, а за остале студенте стране држављане 2.000 евра.

            Све додатне информације заинтересовани кандидати могу наћи на интернет страници https://www.elfak.ni.ac.rs/upis-mas, или се обратити Служби за студентска питања на телефон: +381 (18) 529-615, +381 (18) 529-623, +381 (18) 588-414,  или на е-mail: upis@elfak.ni.ac.rs.

Преузмите конкурс као пдф документ

Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс
Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс:
  • фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија,
  • фотокопије додатка дипломи или уверење о положеним испитима на претходним нивоима академских студија
  • очитана лична карта и
  • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 5.000,00 динара уплаћених на рачун Електронског факултета број: 840-1721666-89, модел 97, позив на број 71-2277-2020

Одлука о висини накнада за пријаву и упис

Додатне информације

Уколико имате додатна питања, можете нам се обратити путем телефона или и-мејла:

тел: +381 (18) 529-623, +381 (18) 529-615, +381 (18) 588-414

кол центар: 0183404400

и-мејл: upis@elfak.ni.ac.rs

Takoђе, пратите нас и на друштвеним мрежама:

Ранг листе за трећи уписни рок

Важни датуми и сатница дешавања у другом уписном року

од 4. до 13. новембра

Пријављивање кандидата обавиће се на шалтеру Службе за студентска питања 8,30 до 14,30 сати

Понедељак, 16. новембар

Списак пријављених кандидата биће објављен до 12,00 сати.

Примедбе на списак пријављених кандидата се достављају у писаној форми Служби за студентска питања од 12,00 до 13,00 сати.

Примедбе ће се разматрати у присуству кандидата од 13,00 до 14,00 сати у сали 1.

Уторак, 17. новембар

Прелиминарна ранг листа кандидата који су остварили услов за упис биће објављена до 12,00 сати.

Примедбе на ранг листу кандидата насловљене декану Факултета, достављају се у писаној форми Писарници (канцеларија 11) до 14,00 сати.

Коначна ранг листа кандидата биће истакнута до 15,00 сати.

Од 18. до 20. новембра

Упис кандидата по коначној ранг листи обављаће се у времену од 8,30 до 14,30 сати на шалтеру Службе за студентска питања.

Напомена: Сва потребна обавештења у вези уписа биће истакнута на огласној табли и на интернет страници факултета најкасније до уторка, 17.11.2020. године.

Важни датуми и сатница дешавања у трећем уписном року

од 23. до 25. новембра

Пријављивање кандидата обавиће се на шалтеру Службе за студентска питања 8,30 до 14,30 сати

Прелиминарна ранг листа кандидата који су остварили услов за упис биће објављена 25.11.2020. до 15,00 сати.

Петак, 27. новембар

Приговор на ранг листу кандидата подноси се Комисији за упис студената на мастер академске студије у писаној форми Писарници (канцеларија 11) до 8,00 сати.

Коначна ранг листа кандидата биће објављена до 15,00 сати.

Од 30. новембра до 01. децембра

Упис кандидата по коначној ранг листи обављаће се у времену од 08,30 до 14,30 сати на шалтеру Службе за студентска питања.

Напомена: Сва потребна обавештења у вези уписа биће истакнута на огласној табли и на интернет страници Факултета најкасније до петка, 27.11.2020. године .

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама