Упис

Упис на Мастер академске студије школске 2019/2020. године

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ У ТРЕЋЕМ УПИСНОМ РОКУ

Електронски факултет у Нишу уписује на мастер академске студије (једногодишње студије) школске 2019/2020. године у другом уписном року
133 студента који се финансирају из буџета Републике Србије (према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија у школској 2019/2020. године (“Службени гласник РС”, број 36/19) и 82 студента који се сами финансирају сагласно актима Факултета,

на следећим акредитованим студијским програмима:Студијски програм

број студената из буџета РС

број самофинансирајућих студената

Укупно

Електроенергетика

27

15

42

Електроника и микросистеми

24

16

40

Рачунарство и информатика

25

20

45

Комуникације и информационе технологије

45

15

60

Управљање системима

12

16

28

УКУПНО

133

82

215На мастер академске студије може се уписати лице које има:
  1. завршене акредитоване студијске програме основних академских студија у земљи и иностранству остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова на Електронском или сродним факултетима који реализују акредитоване студијске програме у области Електротехнике и рачунарства;
  2. завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на Електронском или сродним факултетима који су реализовали наставне програме у области Електротехнике и рачунарства.
Кандидати који су завршили претходне студије које нису у потпуности компатибилне студијском програму мастер академских студија за који конкуришу могу полагати допунске испите чији садржај је утврђен општим актом Факултета, а на основу курикулума студијских програма акредитованих мастер академских студија на Факултету.

Рангирање кандидата којима је одобрен упис се обавља на основу успеха (општа просечна оцена) на основним академским студијама и осталих критеријума утврђених Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу (“Гласник Универзитета у Нишу”, број 1/19) и Правилником о мастер академским студијама Електронског факултета у Нишу.

Пријављивање кандидата је од 28.10. до 08.11.2019. године.

Годишња школарина на свим студијским програмима за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије износи 89.000,00 динара, а за остале студенте стране држављане 2.000 евра.

Преузмите конкурс као пдф документ
Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс
Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс:
  • фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија,
  • фотокопије додатка дипломи или уверење о положеним испитима на претходним нивоима академских студија и
  • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 5.000,00 динара уплаћених на рачун Електронског факултета број: 840-1721666-89

Одлуку о висини накнада за пријаву и упис можете да преузмете овде

Додатне информације

Уколико имате додатна питања, можете нам се обратити путем телефона или и-мејла:

тел: +381 (18) 529-623, +381 (18) 529-615, +381 (18) 588-414

кол центар: 0183404400

и-мејл: upis@elfak.ni.ac.rs

Takoђе, пратите нас и на друштвеним мрежама:

Ранг листе за трећи уписни рок

Важни датуми и сатнице дешавања у трећем уписном року

Од 28. октобра до 8. новембра

Пријављивање кандидата обавиће се на шалтеру Службе за студентска питања од 10,00 до 14,00 сати.

Уторак, 12. новембар

Списак пријављених кандидата биће објављен до 12,00 сати.

Примедбе на списак пријављених кандидата се достављају у писаној форми Служби за студентска питања од 12,00 до 13,00 сати.

Примедбе ће се разматрати у присуству кандидата од 13,00 до 14,00 сати у сали 1.

Среда, 13. новембар

Прелиминарна ранг листа кандидата који су остварили услов за упис биће објављена до 12,00 сати.

Примедбе на ранг листу кандидата насловљене декану Факултета, достављају се у писаној форми Писарници (канцеларија 11) до 14,00 сати.

Коначна ранг листа кандидата биће истакнута до 15,00 сати.

14. и 15. новембар

Упис кандидата по коначној ранг листи обављаће се у времену од 9,00 до 14,00 сати на шалтеру Службе за студентска питања.

Напомена: Сва потребна обавештења у вези уписа биће истакнута на огласној табли и на интернет страници факултета најкасније до уторка, 12.11.2019. године.

Ранг листе за други уписни рок

Ранг листе за први уписни рок

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама