Упис

Упис на Мастер академске студије школске 2021/2022. године

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ У ТРЕЋЕМ УПИСНОМ РОКУ

Електронски факултет у Нишу уписује на мастер академске студије (једногодишње студије) школске 2021/2022. године у трећем уписном року 134 студента који се финансирају из буџета Републике Србије (према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија у школској 2021/2022. године (“Службени гласник РС”, број 53/21) и 75 самофинансирајућих студента сагласно одлуци Сената Универзитета у Нишу број 8/16-01-003/21-034 од 13.04.2021. године, на следећим акредитованим студијским програмима:

 

Студијски програм

број студената из буџета РС

број самофинансирајућих студената

Укупно

Електроенергетика

19

18

37

Електроника и микросистеми

20

18

38

Рачунарство и информатика

37

2

39

Комуникације и информационе технологије

23

34

57

Управљање системима

35

3

38

УКУПНО

134

75

209

 

На мастер академске студије може се уписати лице које има завршене акредитоване студијске програме основних академских студија у земљи и иностранству остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова.

Кандидати који су завршили основне академске студије Електронског факултета у Нишу на модулу који по исходима образовања није у потпуности одговарајући за наставак студија на мастер академским студијским програмима који се реализују на Електронском факултету у Нишу, као и студенти других факултета подлежу процени усаглашености студијског програма основних студија од стране Комисије за вредновање студијских програма, у складу са Правилником о мастер академским студијама Електронског факултета у Нишу.

Рангирање кандидата којима је одобрен упис се обавља на основу успеха (општа просечна оцена) на основним академским студијама и осталих критеријума утврђених Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу (“Гласник Универзитета у Нишу”, број 1/19) и Правилником о мастер академским студијама Електронског факултета у Нишу.

Пријављивање кандидата је од 22. до 25.11.2021. године.

Годишња школарина на свим студијским програмима за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије износи 89.000,00 динара, а за остале студенте стране држављане 2.000 евра.

За све додатне информације заинтересовани кандидати се могу обратити Служби за студентска питања на телефоне:
+381 (18) 529-615
+381 (18) 529-623
+381 (18) 588-414
или на е-mail: upis@elfak.ni.ac.rs


Преузмите конкурс као пдф документ
Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс
Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс:
  • фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија,
  • фотокопије додатка дипломи или уверење о положеним испитима на претходним нивоима академских студија
  • очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте (лична карта без чипа)
  • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 5.000,00 динара уплаћених на рачун Електронског факултета број: 840-1721666-89 позив на број 75-2733-2021

Одлука о висини накнада за пријаву и упис

Додатне информације

Уколико имате додатна питања, можете нам се обратити путем телефона или и-мејла:

тел: +381 (18) 529-623, +381 (18) 529-615, +381 (18) 588-414

кол центар: 0183404400

и-мејл: upis@elfak.ni.ac.rs

Takoђе, пратите нас и на друштвеним мрежама:

Ранг листе за трећи уписни рок

Важни датуми и сатница дешавања у трећем уписном року

од 22. до 25. новембра

Пријављивање кандидата обавиће се на шалтеру Службе за студентска питања 8,30 до 14,30 сати

Петак, 26. новембар

Јединствена ранг листа кандидата који су остварили услов за упис биће објављена до 12,00 сати.

Приговори на ранг листу кандидата достављају се у писаној форми на шалтеру Службе за студентска питања или се шаљу мејлом од тренутка објављивања јединствене ранг листе до понедељка 29.11.2021. године до 12:00 сати.

Понедељак, 29. новембар

Коначна ранг листа кандидата биће истакнута до 15,00 сати.

30. новембар и 01. децембар

Упис кандидата по коначној ранг листи обављаће се у времену од 8,30 до 14,30 сати на шалтеру Службе за студентска питања.

Напомена: Сва потребна обавештења у вези уписа биће истакнута на огласној табли и на интернет страници факултета најкасније до петка, 26.11.2021. године.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама