Упис

Упис на Мастер академске студије школске 2023/2024. године

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ

Електронски факултет у Нишу уписује на мастер академске студије (једногодишње студије) школске 2023/2024. године 270 студената који се финансирају из буџета Републике Србије према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија у школској 2023/2024. године (“Службени гласник РС”, број 50/2023) и 82 самофинансирајућа студента сагласно одлуци Сената Универзитета у Нишу број 8/16-01-003/23-012 од 13.03.2023. године, на следећим акредитованим студијским програмима:

Студијски програм

број студената из буџета РС

број самофинансирајућих студената

Укупно

Електроенергетика

45

19

64

Електроника и микросистеми

45

19

64

Рачунарство и информатика

80

6

86

Комуникације и информационе технологије

20

6

26

Управљање системима

60

4

64

Вештачка интелигенција и машинско учење

20

28

48

УКУПНО

270

82

352Факултет уписује у оквиру афирмативних мера: 1 студента са инвалидитетом и 1 припадника ромске националности.

Преузмите конкурс као пдф документ

Заједнички конкурс Универзитета у Нишу

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

На мастер академске студије може се уписати лице које има завршене акредитоване студијске програме основних академских студија у земљи и иностранству остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова.

Кандидати који су завршили основне академске студије Електронског факултета у Нишу на модулу који по исходима образовања није у потпуности одговарајући за наставак студија на мастер академским студијским програмима који се реализују на Електронском факултету у Нишу, као и студенти других факултета подлежу процени усаглашености студијског програма основних студија од стране Комисије за вредновање студијских програма, у складу са Правилником о мастер академским студијама Електронског факултета у Нишу.

Рангирање кандидата којима је одобрен упис се обавља на основу успеха (општа просечна оцена) на основним академским студијама и осталих критеријума утврђених Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу (“Гласник Универзитета у Нишу”, број 1/19) и Правилником о мастер академским студијама Електронског факултета у Нишу.

Пријављивање кандидата је од 2. до 20. 10.2023. године.

Годишња школарина на свим студијским програмима за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије износи 89.000,00 динара, а за остале студенте стране држављане 2.000 евра.
 
Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс
Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс:
  • фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија или уверења о дипломирању (уколико кандидат не поседује дипломе),
  • фотокопије додатка дипломи или оригинал уверења о положеним испитима на претходним нивоима академских студија,
  • очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте (лична карта без чипа)
  • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 5.000,00 динара уплаћених на рачун Електронског факултета број: 840-1721666-89, модел 97, позив на број 82-2499-2023

Одлука о висини накнада за пријаву и упис

Одлука о висини школарине

Додатне информације

Уколико имате додатна питања, можете нам се обратити путем телефона или и-мејла:

тел: +381 (18) 529-623, +381 (18) 529-615, +381 (18) 588-414

и-мејл: upis@elfak.ni.ac.rs

Takoђе, пратите нас и на друштвеним мрежама:

Важни датуми и сатница дешавања у првом уписном року школске 2023/2024. године

од 2. до 20. октобра

Пријављивање кандидата обавиће се на шалтеру Службе за студентска питања 8:30 до 14:30 часова.

Понедељак, 23. октобар

Јединствена ранг листа кандидата који су остварили услов за упис биће објављена до 12 часова.

Приговори на ранг листу кандидата достављају се у писаној форми на шалтеру Службе за студентска питања или се шаљу мејлом од тренутка објављивања јединствене ранг листе до до среде 25. 10. 2023. године до 9 сати

Среда, 25. октобар

Коначна ранг листа кандидата биће истакнута до 15 часова.

26. и 27. октобра

Упис кандидата по коначној ранг листи обављаће се у времену од 8:30 до 14:30 часова на шалтеру Службе за студентска питања.

Напомена: Сва потребна обавештења у вези уписа биће истакнута на огласној табли и на интернет страници факултета најкасније уторка, 24. 10. 2023. године

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама