Упис

Упис на Мастер академске студије школске 2022/2023. године

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И МАШИНСКО УЧЕЊЕ
ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ – ПРВИ УПИСНИ РОК

Електронски факултет у Нишу на мастер академске студије (једногодишње студије) школске 2022/2023. године у првом уписном року на студијском програму Вештачка интелигенција и машинско учење уписује укупно 48 студената, од којих се 20 финансирају из буџета сагласно одлуци Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, бр. 451-00-01010/2021-06 од 21.06.2021. године и одлуци Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, бр. 451-02-01517/2021-06 од 30.11.2021. године и одлуци Сената Универзитета у Нишу број 8/16-01-009/22-002 од 30.11.2022. године.

Преузмите конкурс као пдф документ   

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ - ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

Електронски факултет у Нишу уписује на мастер академске студије (једногодишње студије) школске 2022/2023. године у другом уписном року 123 студента који се финансирају из буџета Републике Србије према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија у школској 2022/2023. године (“Службени гласник РС”, број 66/2022) и 53 самофинансирајућа студента сагласно одлуци Сената Универзитета у Нишу број 8/16-01-001/22-010 од 28.02.2022. године, на следећим акредитованим студијским програмима:

Студијски програм

број студената из буџета РС

број самофинансирајућих студената

Укупно

Електроенергетика

32

19

51

Електроника и микросистеми

21

19

40

Рачунарство и информатика

24

6

30

Комуникације и информационе технологије

18

6

24

Управљање системима

28

3

31

УКУПНО

123

53

176Факултет уписује у оквиру афирмативних мера: 1 студента са инвалидитетом и 1 припадника ромске националности.

Преузмите конкурс као пдф документ

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

На мастер академске студије може се уписати лице које има завршене акредитоване студијске програме основних академских студија у земљи и иностранству остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова.

Кандидати који су завршили основне академске студије Електронског факултета у Нишу на модулу који по исходима образовања није у потпуности одговарајући за наставак студија на мастер академским студијским програмима који се реализују на Електронском факултету у Нишу, као и студенти других факултета подлежу процени усаглашености студијског програма основних студија од стране Комисије за вредновање студијских програма, у складу са Правилником о мастер академским студијама Електронског факултета у Нишу.

Рангирање кандидата којима је одобрен упис се обавља на основу успеха (општа просечна оцена) на основним академским студијама и осталих критеријума утврђених Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу (“Гласник Универзитета у Нишу”, број 1/19) и Правилником о мастер академским студијама Електронског факултета у Нишу.

Пријављивање кандидата је од 02.12. до 08.12.2022. године.

Годишња школарина на свим студијским програмима за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије износи 89.000,00 динара, а за остале студенте стране држављане 2.000 евра.
 

За све додатне информације заинтересовани кандидати се могу обратити Служби за студентска питања на телефоне:
+381 (18) 529-615
+381 (18) 529-623
+381 (18) 588-414
или на е-mail: upis@elfak.ni.ac.rs
Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс
Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс:
  • фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија,
  • фотокопије додатка дипломи или уверење о положеним испитима на претходним нивоима академских студија
  • очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте (лична карта без чипа)
  • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 5.000,00 динара уплаћених на рачун Електронског факултета број: 840-1721666-89, модел 97, позив на број 35-8734-2022

Одлука о висини накнада за пријаву и упис

Додатне информације

Уколико имате додатна питања, можете нам се обратити путем телефона или и-мејла:

тел: +381 (18) 529-623, +381 (18) 529-615, +381 (18) 588-414

кол центар: 0183404400

и-мејл: upis@elfak.ni.ac.rs

Takoђе, пратите нас и на друштвеним мрежама:

Ранг листе за трећи уписни рок за школску 2022/23. годину

Важни датуми и сатница дешавања

од 02. до 08. децембра

Пријављивање кандидата обавиће се на шалтеру Службе за студентска питања 8:30 до 14:30 часова.

Петак, 09. децембар

Јединствена ранг листа кандидата који су остварили услов за упис биће објављена до 12 часова.

Приговори на ранг листу кандидата достављају се у писаној форми на шалтеру Службе за студентска питања или се шаљу мејлом од тренутка објављивања јединствене ранг листе до понедељка 12.12.2022. године до 9 часова.

Понедељак, 12. децембар

Коначна ранг листа кандидата биће истакнута до 15 часова.

13. и 14. децембар

Упис кандидата по коначној ранг листи обављаће се у времену од 8:30 до 14:30 часова на шалтеру Службе за студентска питања.

Напомена: Сва потребна обавештења у вези уписа биће истакнута на огласној табли и на интернет страници факултета најкасније до петка, 09.12.2022. године.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама