Микроелектроника

Увод

У првим годинама постојања Електронског одсека на Техничком  факултету формиране су Катедра за електронске саставне делове и Катедра за технологију и материјале. Почетком седамдесетих година мења им се назив у Катедра за електронске саставне делове и материјале, затим у Катедра за микроелектронику и електронске компоненте, да би почетком деведесетих година настала Катедра за микроелектронику. Катедра за микроелектронику је прва организовала последипломске студије на Електронском факултету, ангажовањем наставника и научних сарадника са Универзитета у Љубљани, Института Јожеф Штефан и Института Винча. Први магистарски рад на Електронском факултету у Нишу одбрањен је на овој катедри. Од 1984. године Катедра за микроелектронику је носилац Смера за микроелектронику. После најновијих корекција наставног плана и акредитације студијског програма из области електротехнике и рачунарство, смер (модул) мења назив у Електронске компоненте и микросистеми, који је по програмским садржајима у потпуности компатибилан са сличним смеровима на водећим европским универзитетима. Катедра за микроелектронику, као носилац овог модула, располаже изузетним кадром (велики број наставника и сарадника познат је и признат у светским оквирима) и савременом опремом за извођење наставе по европским стандардима. Теоријска и практична знања којима инжењери овог смера овладавају омогућавају им пројектовање и реализацију аналогних и дигиталних електронских система за примену у рачунарству, телекомуникацијама, аутоматици и роботици, индустријској електроници, итд. Велики број студената који су дипломирали на нашем одсеку веома успешно ради на институтима и универзитетима у иностранству и са њима Електронски факултет има одличну сарадњу.
Катедра за микроелектронику наставља са развојем и настоји да у настави и научноистраживачком раду прати актуелна кретања у свету. Наставници и сарадници се посебно ангажују на моделирању профила знања које би студентима омогућило брже запошљавање по завршетку основних студија. У научноистраживачком раду интензивира се сарадња са универзитетима у иностранству, као и са домаћом привредом.

 
 

Учествовање у реализацији наставе

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Микроелектронику је одговорна за реализацију наставе на модулу Електронске компоненете и микросистеми.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Микроелектронику је одговорна за реализацију наставе на студијском програму Електроника и микросистеми.

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Микроелектронику је одговорна за реализацију наставе на изборним  подручјима Нанотехнологије и микросистеми и Примењена физика.

Лабораторије

Лабораторија за моделовање и симулацију микрокомпонената и микросистема - МИЦРОСИМ
  • Назив: Лабораторија за моделовање и симулацију микрокомпонената и микросистема - МИЦРОСИМ
  • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш
  • Контакт особа: проф. др Драган Пантић, редовни професесор
  • Укупан број запослених и сарадника: Лабораторију активно одржавају 2 наставника (са звањем редовни порофесори), а у настави и за истраживање је користи већи број сарадника (са звањем доктора и магистра техничких наука) са катедре за Микроелектронику.
  • Телефон: 018/529-337
  • Вебсајт: http://microsim.elfak.ni.ac.rs/
  • и-мејл: dragan.pantic@elfak.ni.ac.rs

Актуелни наставници и сарадници

Данијел Данковић
ванредни професор
Др Данијел Данковић
Анета Пријић
редовни професор
Др Анета Пријић
Драган Пантић
редовни професор
Др Драган Пантић
Весна Пауновић
ванредни професор
Др Весна Пауновић
Зоран Пријић
редовни професор
Др Зоран Пријић
Милић Пејовић
ванредни професор
Др Милић Пејовић
Снежана Голубовић
редовни професор
Др Снежана Голубовић
Љубомир Врачар
ванредни професор
Др Љубомир Врачар
Ивица Манић
редовни професор
Др Ивица Манић

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама