Микроелектроника

Увод

У првим годинама постојања Електронског одсека на Техничком  факултету формиране су Катедра за електронске саставне делове и Катедра за технологију и материјале. Почетком седамдесетих година мења им се назив у Катедра за електронске саставне делове и материјале, затим у Катедра за микроелектронику и електронске компоненте, да би почетком деведесетих година настала Катедра за микроелектронику. Катедра за микроелектронику је прва организовала последипломске студије на Електронском факултету, ангажовањем наставника и научних сарадника са Универзитета у Љубљани, Института Јожеф Штефан и Института Винча. Први магистарски рад на Електронском факултету у Нишу одбрањен је на овој катедри. Од 1984. године Катедра за микроелектронику је носилац Смера за микроелектронику. После најновијих корекција наставног плана и акредитације студијског програма из области електротехнике и рачунарство, смер (модул) мења назив у Електронске компоненте и микросистеми, који је по програмским садржајима у потпуности компатибилан са сличним смеровима на водећим европским универзитетима. Катедра за микроелектронику, као носилац овог модула, располаже изузетним кадром (велики број наставника и сарадника познат је и признат у светским оквирима) и савременом опремом за извођење наставе по европским стандардима. Теоријска и практична знања којима инжењери овог смера овладавају омогућавају им пројектовање и реализацију аналогних и дигиталних електронских система за примену у рачунарству, телекомуникацијама, аутоматици и роботици, индустријској електроници, итд. Велики број студената који су дипломирали на нашем одсеку веома успешно ради на институтима и универзитетима у иностранству и са њима Електронски факултет има одличну сарадњу.
Катедра за микроелектронику наставља са развојем и настоји да у настави и научноистраживачком раду прати актуелна кретања у свету. Наставници и сарадници се посебно ангажују на моделирању профила знања које би студентима омогућило брже запошљавање по завршетку основних студија. У научноистраживачком раду интензивира се сарадња са универзитетима у иностранству, као и са домаћом привредом.

 
 

Додатне информације

Предмети на струковним студијама

 • Физика
 • Електротехнички материјали и компоненте
 • Физика у медицинској дијагностици

Предмети на основним студијама

 • Физика
 • Лабораторијски практикум - Физика
 • Електронске компоненте
 • Лабораторијски практикум - Електронске компоненте
 • Електротехнички материјали
 • Материјали за електронику
 • Основи оптике
 • Технологије микросистема
 • Полупроводничке компоненте
 • Карактеризација материјала
 • Компоненте за телекомуникације
 • Основи квантне и статистичке физике
 • Аналогна микроелектроника
 • Карактеризација компонената
 • Нови материјали и технологије
 • Дозиметрија и дозиметри
 • Електронска физика чврстог тела
 • Обновљиви извори енергије
 • Дигитална микроелектроника
 • Сензори и претварачи
 • Статистичке методе контроле квалитета
 • Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола
 • Поузданост микроелектронских компонената
 • Пројектовање микросистема
 • Пројектовање штампаних плоча
 • Пројектовање и симулација микроелектронских компонената
 • Анализа поузданости
 • Соларне компоненте и системи
 • Компоненте и кола снаге
 • Оптоелектроника
 • Нанотехнологије
 • Аутономни микросистеми
 • Пројектовање материјала за електронику
 • Протоколи за сензорске мреже
 • Компоненте за телекомуникације

Предмети на мастер студијама

 • Микроелектромеханички системи (МЕМС)
 • Ласерска електроника
 • Материјали за нове и алтернативне изворе енергије
 • Наноелектроника
 • РФ микроелектроника
 • Вакуумске и гасне компоненте
 • Медицинска физика
 • Микросензори и микросистеми
 • Технологија органских полупроводничких материјала и компонената
 • Интегрисани микросистеми
 • Техника и примена ласера
 • Менаџмент квалитета

Предмети на докторским студијама

 • Физичка електроника полупроводника
 • Микроелектроника
 • Нанотехнологије и нанокомпоненте
 • Наука о материјалима
 • Оптоелектроника
 • Полупроводничке компоненте
 • Технике контроле квалитета и поузданост
 • Компоненте и кола снаге
 • Микросензори
 • Поузданост компонената и микросистема
 • Прогноза својстава материјала
 • Савремени електронски керамички материјали и структуре
 • Симулациони методи за пројектовање материјала
 • Софтверски инжењеринг у микроелектроници
 • Соларни системи, технологије и компоненте
 • Технологије, пројектовање и карактеризација микросистема
 • Утицај зрачења на микроелектронске компоненте
 • Физика чврстог стања
 • Физика јонизованих гасова
 • Фотоника
 • Радијациона физика
 • Компоненте вакуумске и гасне електронике
 • Квалитет и поузданост електронских компонената
 • Медицинска физика
 • Полупроводничке компоненте и технологије
 • Сензори и претварачи
 • Технолошки процеси у гасовима и вакууму

Лабораторије

Лабораторија за моделовање и симулацију микрокомпонената и микросистема - МИЦРОСИМ
 • Назив: Лабораторија за моделовање и симулацију микрокомпонената и микросистема - МИЦРОСИМ
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш
 • Контакт особа: проф. др Драган Пантић, редовни професесор
 • Укупан број запослених и сарадника: Лабораторију активно одржавају 2 наставника (са звањем редовни порофесори), а у настави и за истраживање је користи већи број сарадника (са звањем доктора и магистра техничких наука) са катедре за Микроелектронику.
 • Телефон: 018/529-337
 • Вебсајт: http://microsim.elfak.ni.ac.rs/
 • и-мејл: dragan.pantic@elfak.ni.ac.rs

Актуелни наставници и сарадници

Снежана Голубовић
редовни професор
Др Снежана Голубовић
Ивица Манић
редовни професор
Др Ивица Манић
Драган Пантић
редовни професор
Др Драган Пантић
Анета Пријић
ванредни професор
Др Анета Пријић
Зоран Пријић
редовни професор
Др Зоран Пријић
Данијел Данковић
ванредни професор
Др Данијел Данковић
Горан Ристић
редовни професор
Др Горан Ристић
Весна Пауновић
ванредни професор
Др Весна Пауновић

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама

© Електронски факултет у Нишу. Универзитет у Нишу. Сва права задржана.