Катедра за микроелектронику

Увод

У првим годинама постојања Електронског одсека на Техничком  факултету формиране су Катедра за електронске саставне делове и Катедра за технологију и материјале. Почетком седамдесетих година мења им се назив у Катедра за електронске саставне делове и материјале, затим у Катедра за микроелектронику и електронске компоненте, да би почетком деведесетих година настала Катедра за микроелектронику. Катедра за микроелектронику је прва организовала последипломске студије на Електронском факултету, ангажовањем наставника и научних сарадника са Универзитета у Љубљани, Института Јожеф Штефан и Института Винча. Први магистарски рад на Електронском факултету у Нишу одбрањен је на овој катедри. Од 1984. године Катедра за микроелектронику је носилац Смера за микроелектронику. После најновијих корекција наставног плана и акредитације студијског програма из области електротехнике и рачунарство, смер (модул) мења назив у Електронске компоненте и микросистеми, који је по програмским садржајима у потпуности компатибилан са сличним смеровима на водећим европским универзитетима. Катедра за микроелектронику, као носилац овог модула, располаже изузетним кадром (велики број наставника и сарадника познат је и признат у светским оквирима) и савременом опремом за извођење наставе по европским стандардима. Теоријска и практична знања којима инжењери овог смера овладавају омогућавају им пројектовање и реализацију аналогних и дигиталних електронских система за примену у рачунарству, телекомуникацијама, аутоматици и роботици, индустријској електроници, итд. Велики број студената који су дипломирали на нашем одсеку веома успешно ради на институтима и универзитетима у иностранству и са њима Електронски факултет има одличну сарадњу.
Катедра за микроелектронику наставља са развојем и настоји да у настави и научноистраживачком раду прати актуелна кретања у свету. Наставници и сарадници се посебно ангажују на моделирању профила знања које би студентима омогућило брже запошљавање по завршетку основних студија. У научноистраживачком раду интензивира се сарадња са универзитетима у иностранству, као и са домаћом привредом.

 
 

Учествовање у реализацији наставе

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Микроелектронику је одговорна за реализацију наставе на модулу Електронске компоненете и микросистеми.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Микроелектронику је одговорна за реализацију наставе на студијском програму Електроника и микросистеми.

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Микроелектронику је одговорна за реализацију наставе на изборним  подручјима Нанотехнологије и микросистеми и Примењена физика.

Лабораторије

Лабораторија за моделовање и симулацију микрокомпонената и микросистема - МИЦРОСИМ
 • Назив: Лабораторија за моделовање и симулацију микрокомпонената и микросистема - МИЦРОСИМ
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш
 • Контакт особа: Милош Марјановић,асистент
 • Укупан број запослених и сарадника: 
 • Телефон: 018/529-327
 • Вебсајт: http://microsim.elfak.ni.ac.rs/
 • и-мејл: milos.marjanovic@elfak.ni.ac.rs

Шеф катедре

Шеф катедре за Микроелектронику изабран за период 12.06.2023. до 11.06.2026. године је проф. др Данијел Данковић.

Наставници и сарадници

Зоран Пријић
редовни професор
Др Зоран Пријић
Милић Пејовић
ванредни професор
Др Милић Пејовић
Горан Ристић
редовни професор
Др Горан Ристић
Љубомир Врачар
ванредни професор
Др Љубомир Врачар
Анета Пријић
редовни професор
Др Анета Пријић
Сања Алексић
ванредни професор
Др Сања Алексић

Бивши чланови катедре

 • Тихомир Јовановић
 • др Снежана Голубовић
 • др Сава Аћимовић
 • академик Момчило М. Ристић
 • др Милан Јевтић
 • др Шандор Киш
 • др Татјана Тошић
 • др Ђорђе Бошан
 • др Војин Цвекић
 • др Димитрије Тјапкин
 • др Владимир Ајдачић
 • др Момчило Стевановић
 • др Драган Ускоковић
 • др Владимир Петровић
 • др Бранислав Живановић
 • академик Пантелија Николић
 • др Љиљана Живковић
 • др Стојан Стојилковић
 • др Слободан Мијалковић
 • др Сима Димитријев
 • др Зоран Стаменковић
 • мр Виолета Димић
 • мр Татјана Трајковић
 • мр Наташа Тошић
 • мр Јелена Лазовић
 • мр Петар Игић
 • мр Александар Јакшић
 • др Татјана Пешић
 • Драган Петровић
 • Драган Жупац
 • Татјана Јовановић
 • Никола Мировић
 • др Снежана Ђорић-Вељковић
 • др Југослав Карамарковић
 • Александра Цветковић
 • Никола Нешић
 • др Момчило Пејовић
 • др Стојан Ристић
 • др Зоран Николић
 • Зоран Петрушић
 • др Димитрије Стефановић
 • др Нинослав Стојадиновић
 • др Небојша Јанковић
 • др Биљана Пешић
 • Милош Ђорђевић

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама