Акредитација

Акредитација студијских програма из 2022. године

Акредитација високошколске установе из 2019. године

Акредитација студијских програма из 2019. године

Решење о допуни акредитације студијског програма основних академских студија - 2023.
Допуна уверења о акредитацији студијског програма основних академских студија - 2023.

Одлука о акредитацији студијског програма основних академских студија
Уверење о акредитацији студијског програма основних академских студија

Одлука о акредитацији студијског програма мастер академских студија - Електроенергетика
Одлука о акредитацији студијског програма мастер академских студија - Електроника и микросистеми
Одлука о акредитацији студијског програма мастер академских студија - Комуникације и информационе технологије
Одлука о акредитацији студијског програма мастер академских студија - Управљање системима
Одлука о акредитацији студијског програма мастер академских студија Рачунарство и информатика

Уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија - Електроенергетика
Уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија - Електроника и микросистеми
Уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија - Комуникације и информационе технологије
Уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија - Управљање системима
Уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија Рачунарство и информатика

Одлука о акредитацији студијског програма докторских академских студија
Уверење о акредитацији студијског програма докторских академских студија

Архива акредитација

Акредитација факултета као научно-истраживачке организације

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама