Напомена: У току је миграција целокупног садржаја на нови сајт факултета. Уколико нисте у могућности да пронађете неку информацију овде, молимо покушајте на http://old.elfak.ni.ac.rs

Акредитација

АКРЕДИТАЦИЈА

Одлука и Допуна одлуке о акредитацији студијског програма основних академских студија

Уверење и Допуна уверења о акредитацији студијског програма основних академских студија

Одлука и уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија - Електроенергетика

Одлука и уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија - Електроника и микросистеми

Одлука и уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија - Рачунарство и информатика

Одлука и уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија - Телекомуникације

Одлука и уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија - Управљање системима

Одлука и уверење о акредитацији студијског програма докторских академских студија

Одлука и Уверење о акредитацији високошколске установе 2008

Одлука и Уверење о акредитацији високошколске установе 2013

Одлука о акредитацији високошколске установе као научноистраживачке организације 2012

Одлука о акредитацији високошколске установе као научноистраживачке организације 2016

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама

© Електронски факултет у Нишу. Универзитет у Нишу. Сва права задржана.