Јавне набавке

Година 2015.

Јавне набавке из 2015. године.

 

001/2015 - Услуге ресторана

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 30.01.2015. у 12:00 ч)

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

(објављено на сајту 05.01.2015. у 13:00 ч)

 

002/2015 - Набавка добара (клима уређаји, рачунарска опрема, штампачи, мрежна опрема,  електронска опрема и фотографска опрема)

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 26.02.2015. у 09:00 ч)

Конкурсна документација - измена и допуна

(објављено на сајту 02.03.2015. у 11:00 ч)

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о обустави поступка за партију 4

Обавештење о закљученом уговору за партију 5

Обавештење о закљученом уговору за партију 6

(објављено на сајту 02.04.2015. у 14:00 ч)

 

003/2015 - Набавка добара (канцеларијски материјал)

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 26.02.2015. у 10:00 ч)

Конкурсна документација - измена и допуна

(објављено на сајту 02.03.2015. у 14:00 ч)

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 (канцеларијски материјал)

Обавештење о закљученом уговору за партију 2 (тонери)

(објављено на сајту 25.03.2015. у 15.00ч)

 

004/2015 - Набавка добара (намирнице и напици)

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 26.02.2015. у 10:00 ч)

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 09.04.2015. у 13:00 ч)

 

005/2015 - Материјали за текуће поправке и одржавање зграда и објеката

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 06.03.2015. у 12:00 ч)

Питања и одговори

(објављено на сајту 16.03.2015. у 09:00 ч)

Обавештење о обустави поступка за партију 1

Обавештење о обустави поступка за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о обустави поступка за партију 4

(објављено на сајту 21.04.2015. у 10:00 ч)

 

006/2015 - Средства за одржавање хигијене

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 12.03.2015. у 13:00 ч)

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 03.04.2015. у 15.00 ч)

 

007/2015 - Услуге агенције

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 20.04.2015. у 12:30 ч)

Питања и одговори 1

(објављено на сајту 23.04.2015. у 15:00 ч)

Питања и одговори 2 

(објављено на сајту 24.04.2015. у 10:30 ч)

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 19.05.2015. у 11:00 ч)

 

008/2015 - Рекламни материјал

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 20.04.2015. у 14:55 ч)

Питања и одговори 

(објављено на сајту 24.04.2015. у 10:30 ч)

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 19.05.2015. у 11:00 ч)

 

009/2015 - Мрежна опрема

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

(објављено на сајту 21.04.2015. у 13:00 ч)

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 19.05.2015. у 11:00 ч)

 

010/2015 - Материјали за текуће поправке и одржавање зграда и објеката

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

(објављено на сајту 22.04.2015. у 14:00 ч)

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 - столарски радови

Обавештење о закљученом уговору за партију 2 -водовод и канализација

Обавештење о закљученом уговору за партију 3 -централно грејање

(објављено на сајту 19.05.2015. у 11:00 ч)

 

011/2015 - Услуге осигурања студената

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 01.09.2015. у 14:45 ч)

 

012/2015 - Капитално одржавање објекта

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 10.09.2015. у 14:45 ч)

Одлука о избору, партија I

Одлука о избору, партија II

(објављено на сајту 28.09.2015. у 12:45 ч)

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

(објављено на сајту 09.10.2015. у 11:45 ч)

 

013/2015 - Услуге штампања

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 13.11.2015. у 14:05 ч)

Питање

Измене у конкурсној документацији

Измењена верзија конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

(објављено на сајту 18.11.2015. у 13:00 ч)

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

(објављено на сајту 18.12.2015. у 08:30 ч)

 

014/2015 - Услуге мобилне телефоније

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 13.11.2015. у 13:55 ч)

Питања и одговори

Измене у конкурсној документацији

Измењена верзија конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

(објављено на сајту 18.11.2015. у 13:10 ч)

Обавештење о додели уговора

(објављено на сајту 18.12.2015. у 08:40 ч)

 

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама