Нанотехнологије и микросистеми

Докторске академске студије

Докторске академске студије на изборном подручју Нанотехнологије и микросистеми по акредитацији из 2019. године

Настава се изводи у прве две године студија, док је трећа година предвиђена искључиво за израду докторске дисертације.

У првој години студија студент бира три предмета са прве године свог изборног подручја (Нанотехнологије и микросистеми).

У другој години студент бира три предмета из групе свих изборних предмета на другој години докторских академских студија, невезано за то ком изборном подручју предмет припада.

1 година

Блок изборних предмета (избор 3 од 6)
Обавезан предмет

3. година

Обавезни предмети

2. година

Блок изборних предмета (избор 3 од 82)
Предмети са изборног подручја Нанотехнологије и микросистеми
Групе предмета са других изборних подручја
Обавезан предмет

Доктор наука - електротехника и рачунарство

звање које се стиче по завршетку студија
0
ЕСПБ
0
трајање студија (год.)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама

© Електронски факултет у Нишу. Универзитет у Нишу. Сва права задржана.