Докторске и магистарске тезе

Извештаји комисија за оцену и одбрану магистарских и докторских теза

Извештаји комисија из 2020. године

Никола Бошковић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Марија Вељковић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Извештаји комисија из 2019. године

Миодраг Спасић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Душан Татић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Милош Костић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Никола Симић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Саша Арсић, извештај Комисије за оцену и одбрану магистарске тезе

Горан Николић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Милан Танчић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Адела Љајић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Суад Суљовић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Игор Стојановић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Габријела Димић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Данијел Ђошић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Петар Милић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Архива извештаја

Јавне презентације тема за израду докторске дисертације

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата професора физике и општетехничког образовања Драгане Китан Маркушев, под насловом „Утицај фотогенерисаних носилаца наелектрисања на термалне и еластичне особине силицијума n-типа“, одржаће се у петак 3. априла 2020. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл.инж. Милене Станојловић Мирковић, под насловом „Пројектовање библиотеке стандардних криптографских ћелија отпорних на бочне нападе у CMOS технологији NSDDL методом“, одржаће се у уторак 3. матра 2020. године у 13:00 сати у учионици 203, ха другом спрату Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл.инж. Драгана Стевановића, под насловом „Одређивање преосталог животног века и стратегије замене малоуљних прекидача на основу динамичке анализе ризика“, одржаће се у петак 21. фебруара 2020. године у 10:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл.инж. Дејана Јовановића, под насловом „Моделовање и анализа утицаја медицинских имплантата на расподелу електромагнетског поља мобилних телефона“, одржаће се у петак 20. децембра 2019. године у 14:00 сати у Сали 2 Електронског факултета у Нишу.

Докторске дисертације

Докторске дисертације из 2020. године

Никола Бошковић - "СЕРИЈСКИ НАПАЈАНИ ПЛАНАРНИ АНТЕНСКИ НИЗОВИ СА ПОБОЉШАНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА"

Марија Вељковић - "ГЕНЕРИСАЊЕ СУПЕРКОНТИНУУМА И ПРИМЕНА У ОПТИЧКИМ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА"

Докторске дисертације из 2019. године

Миодраг Спасић - "МОДЕЛ ПРЕДИКТИВНО УПРАВЉАЊЕ ЗАСНОВАНО НА КЛИЗНИМ РЕЖИМИМА"

Душан Татић - "ПРИМЕНА ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОШИРЕНЕ СТВАРНОСТИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ РАДА У ИНДУСТРИЈСКИМ ОКРУЖЕЊИМА"

Милош Костић - "РАЗВОЈ НУМЕРИЧКИХ МЕТОДА ЗА ЕФИКАСНУ КАРАКТЕРИЗАЦИЈУ ДИСПЕРЗИВНИХ И ГЕНЕРАЛНИХ АНИЗОТРОПНИХ ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКИХ СТРУКТУРА У МИКРОТАЛАСНОМ ОПСЕГУ ФРЕКВЕНЦИЈА"

Никола Симић - "ПРОЈЕКТОВАЊЕ КВАНТИЗЕРА У АЛГОРИТМИМА ЗА КОМПРЕСИЈУ СИГНАЛА"

Горан Николић - "ВИСОКО-ПОУЗДАН ПРЕНОС ПОДАТАКА КОД БЕЖИЧНИХ СЕНЗОРСКИХ МРЕЖА СА МАЛОМ ПОТРОШЊОМ ЕНЕРГИЈЕ ПРИМЕНОМ 2D-SEC-DED ТЕХНИКЕ КОДИРАЊА"

Данијел Ђошић - "ПЕРФОРМАНСЕ И ИНФОРМАЦИОНИ КАПАЦИТЕТ МОБИЛНИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА СА ТЕХНИКОМ ДИВЕРЗИТА У РАЗЛИЧИТИМ ПРОПАГАЦИОНИМ ОКРУŢЕЊИМА"

Милан Танчић - "KОНСТРУКЦИЈА ЛОГАРИТАМСКИХ КВАНТИЗЕРА ЗА ВИСОКО КВАЛИТЕТНО АДАПТИВНО ТРАНСФОРМАЦИОНО КОДОВАЊЕ ГОВОРНОГ СИГНАЛA"

Адела Љајић - "ОБРАДА НЕГАЦИЈЕ У КРАТКИМ НЕФОРМАЛНИМ ТЕКСТОВИМА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА КЛАСИФИКАЦИЈЕ СЕНТИМЕНТА"

Игор Стојановић - "ПОБОЉШАЊЕ ПЕРФОРМАНСИ МРЕЖА НА ЧИПУ ЗАСНОВАНИХ НА ДЕФЛЕКЦИОНОМ РУТИРАЊУ"

Петар О. Милић - "ЈЕДАН ПРИСТУП МЕЂУСОБНОМ ПОВЕЗИВАЊУ ОТВОРЕНИХ ПОДАТАКА Е-УПРАВЕ"

Габријела П. Димић - "РАЗВОЈ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ОТКРИВАЊЕ ЗНАЊА У MOODLE СИСТЕМУ ЗА УПРАВЉАЊЕ УЧЕЊЕМ"

Суад Н. Суљовић - "АНАЛИЗА ПОБОЉШАЊА ПЕРФОРМАНСИ ПРЕНОСА РЕЛЕЈНИХ СИСТЕМА СА АСПЕКТА ПРИМЕНЕ ДИВЕРЗИТИ ТЕХНИКА КОМБИНОВАЊА"

Докторске дисертације из 2018. године

Мартин Д. Јовановић - "УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА Е-УЧЕЊЕ СЕМАНТИЧКОМ НАДГРАДЊОМ"

Срђан С. Лале - "НОВЕ МЕТОДЕ СТРУЈНОГ УПРАВЉАЊА ПРЕТВАРАЧИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ"

Владица Н. Ђорђевић - "НОВИ ПРИСТУПИ У РАЗВОЈУ ТАЛАСНОГ МОДЕЛА ШУМА МИКРОТАЛАСНИХ ТРАНЗИСТОРА"

Игор Д. Јовановић - "НОВИ КОМПОЗИТНИ УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕТВАРАЧИ ВЕЛИКЕ СНАГЕ"

Иван Б. Крстић - "СИНТЕЗА И РЕАЛИЗАЦИЈА УСКОПОЈАСНИХ РЕКУРЗИВНИХ ДИГИТАЛНИХ ФИЛТАРА НЕПРОПУСНИКА ОПСЕГА"

Стефан С. Томић - "РАЗВОЈ АЛГОРИТАМА ЗА КОДОВАЊЕ ГОВОРНОГ И АУДИО СИГНАЛА"

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама