Докторске и магистарске тезе

Извештаји комисија за оцену и одбрану магистарских и докторских теза из 2023. године

Докторске дисертације тренутно доступне на увид јавности

Напомена: након тридесет дана, дисертације више нису доступне на увид јавности.

Јавне презентације тема за израду докторских дисертација

  • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мр Миодрага Стојановића , под насловом „Утицај цикличног струјног оптерећења електроенергетских каблова са изолацијом од умреженог полиетилена на процес њиховог старења“, одржаће се у уторак 29. августа 2023. године у 13:30 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.
  • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. мат. Душана Симјановића , под насловом „Тензорски рачун у просторима симетричне и несиметричне афине конексије и примене у линеарном програмирању и пројектовању фази регулатора“, одржаће се у петак 25. августа 2023. године у 10:00 сати, у сали 2 Електронског факултета у Нишу.
  • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата маст. инж. Стефана Илића , под насловом „Испитивање карактеристика МОС транзистора са пливајућим гејтом као дозиметра јонизујућег зрачења под различитим условима напрезања“ , одржаће се у четвртак 24. августа 2023. године у 12:00 сати, у сали 2 Електронског факултета у Нишу.
  • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата маст. инж. Николе Вучића , под насловом „Кодери података и параметара неуронских мрежа“ , одржаће се у петак 25. августа 2023. године у 12:00 сати, у сали 165 у Вишенаменској лабораторијској ламели Електронског факултета у Нишу.
  • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата маст. инж. Николе Митровића , под насловом „Моделовање промена напона прага p-каналних VDMOS транзистора снаге изазваних различитим типовима напрезања“ , одржаће се у среду 05. јула 2023. године у 12:00 сати, у сали 2 Електронског факултета у Нишу.
  • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата маст. инж. Уроша Илића , под насловом „Планирање рада виртуелне електране састављене од географски дисперзованих извора електричне енергије“ , одржаће се у среду 21. јуна 2023. године у 12:00 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.
  • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата професора технике и информатике Маје Радовић, под насловом Онтологијама вођено испитивање ученика у е-учењу", одржаће се у уторак 15. новембра 2022. године у 13:00 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.
  • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. инж. Александра Пантића , под насловом "Напредне технике пројектовања и предвиђања карактеристика фотонапонских система"  одржаће се у петак, 07. октобра 2022. године у 11:сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.
  • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мр Милана Радића, под насловом „Паметно управљање енергетском ефикасношћу пумпних станица" одржаће се у понедељак 11. јула 2022.године у 10:00 сати, у сали 2 Електронског факултета у Нишу.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама