Докторске и магистарске тезе

Извештаји комисија за оцену и одбрану магистарских и докторских теза из 2023. године

Докторске дисертације тренутно доступне на увид јавности

Јавне презентације тема за израду докторских дисертација

  • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата професора технике и информатике Маје Радовић, под насловом Онтологијама вођено испитивање ученика у е-учењу", одржаће се у уторак 15. новембра 2022. године у 13:00 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.
  • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. инж. Александра Пантића , под насловом "Напредне технике пројектовања и предвиђања карактеристика фотонапонских система"  одржаће се у петак, 07. октобра 2022. године у 11:сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.
  • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мр Милана Радића, под насловом „Паметно управљање енергетском ефикасношћу пумпних станица" одржаће се у понедељак 11. јула 2022.године у 10:00 сати, у сали 2 Електронског факултета у Нишу.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама