Докторске и магистарске тезе

Извештаји комисија за оцену и одбрану магистарских и докторских теза из 2024. године

Извештаји комисија за оцену и одбрану магистарских и докторских теза из 2023. године

Мастер инж. Милена Фртунић Глигоријевић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације
мр Милан Шешлија, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације
Мастер инж. Данијел Чабаркапа, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације
мр Маја Станковић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације
Мастер инж. Александар Јовановић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације
Емир Угљанин, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације
мр Радомир Продановић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације
Мартин Штуфи, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације
Милош Марјановић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације 
Александра Ђорић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Докторске дисертације тренутно доступне на увид јавностиНапомена: након тридесет дана, дисертације више нису доступне на увид јавности.

Јавне презентације тема за израду докторских дисертација

 • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидаткиње маст. инж. Неде Бранковић под насловом „Фотоакустичка карактеризација термичких и механичких особина МЕМС материјала коришћењем електроакустичких аналогија“ ће се одржати у петак 24. маја 2024. године у 13 часова, у Сали 165, на Електронском факултету у Нишу.
 • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата маст. инж. Милоша Ђорђевића под насловом „Карактеризација и анализа електричних параметара перовскитних материјала на бази BaTiO3 допираних јонима ретких земаља“, ће се одржати у уторак 14. маја 2024. године у 12 часова, у Сали 1, на Електронском факултету у Нишу.
 • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата маст. инж. Марка Миливојчевића под насловом „Класификација мотора аутомобила са унутрашњим сагоревањем према погонском гориву на основу генерисаног звука“, ће се одржати у петак 22. марта 2024. године у 13 часова, у Сали 165, на Електронском факултету у Нишу.
 • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата маст. инж Милана Стојановића, под насловом„Развој и примена аутономних сензора у структурама паметних градова“, ће се одржати у петак 22. децембра 2023. године у 14 часова, у Сали 1, на Електронском факултету у Нишу.
 • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мр Војкана Костића, под насловом "Развој унапређених управљачких система за електромоторне погоне кранова",ће се одржати у четвртак 7. децембра 2023. године у 11.30 часова, у Сали 1, на Електронском факултету у Нишу.
 • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мастер инжењера Ивана Дамњановића, под насловом "„Неки доприноси спектралној теорији графова", одржаће се у понедељак 16. октобра 2023. године у 12 часова, у учионици 332 Електронског факултета у Нишу
 • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мр Миодрага Стојановића , под насловом „Утицај цикличног струјног оптерећења електроенергетских каблова са изолацијом од умреженог полиетилена на процес њиховог старења“, одржаће се у уторак 29. августа 2023. године у 13.30 часова, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.
 • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. мат. Душана Симјановића , под насловом „Тензорски рачун у просторима симетричне и несиметричне афине конексије и примене у линеарном програмирању и пројектовању фази регулатора“, одржаће се у петак 25. августа 2023. године у 10.00 часова, у сали 2 Електронског факултета у Нишу.
 • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата маст. инж. Стефана Илића , под насловом „Испитивање карактеристика МОС транзистора са пливајућим гејтом као дозиметра јонизујућег зрачења под различитим условима напрезања“ , одржаће се у четвртак 24. августа 2023. године у 12.00 часова, у сали 2 Електронског факултета у Нишу.
 • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата маст. инж. Николе Вучића под насловом „Кодери података и параметара неуронских мрежа“ одржаће се у петак 25. августа 2023. године у 12 часова, у сали 165 у Вишенаменској лабораторијској ламели Електронског факултета у Нишу.
 • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата маст. инж. Николе Митровића , под насловом „Моделовање промена напона прага p-каналних VDMOS транзистора снаге изазваних различитим типовима напрезања“ , одржаће се у среду 05. јула 2023. године у 12.00 часова, у сали 2 Електронског факултета у Нишу.
 • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата маст. инж. Уроша Илића , под насловом „Планирање рада виртуелне електране састављене од географски дисперзованих извора електричне енергије“ , одржаће се у среду 21. јуна 2023. године у 12.00 часова, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.
 • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата професора технике и информатике Маје Радовић, под насловом Онтологијама вођено испитивање ученика у е-учењу", одржаће се у уторак 15. новембра 2022. године у 13.00 часова, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.
 • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. инж. Александра Пантића , под насловом "Напредне технике пројектовања и предвиђања карактеристика фотонапонских система" одржаће се у петак, 07. октобра 2022. године у 11.часова, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.
 • Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мр Милана Радића, под насловом „Паметно управљање енергетском ефикасношћу пумпних станица" одржаће се у понедељак 11. јула 2022.године у 10.00 часова, у сали 2 Електронског факултета у Нишу.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама