Докторске и магистарске тезе

Извештаји комисија за оцену и одбрану магистарских и докторских теза

Извештаји комисија из 2020. године

Дејан Николић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Бранко Арсић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Жељко Јовановић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Ђорђе Петровић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Никола Бошковић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Марија Вељковић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Извештаји комисија из 2019. године

Миодраг Спасић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Душан Татић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Милош Костић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Никола Симић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Саша Арсић, извештај Комисије за оцену и одбрану магистарске тезе

Горан Николић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Милан Танчић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Адела Љајић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Суад Суљовић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Игор Стојановић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Габријела Димић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Данијел Ђошић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Петар Милић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Архива извештаја

Докторске дисертације тренутно доступне на увид јавности

Докторска дисертација кандидата мр Дејана Николића под насловом „Надгледање циљева иза линије хоризонта интеграцијом података са ОТН радара и других морнаричких сензора доступнa je на увид јавности у електронској верзији на званичној интернет страници Факултета и у штампаном облику у Библиотеци Електронског факултета у Нишу, до 23.10.2020. године.


Напомена: након тридесет дана, дисертације више нису доступне на увид јавности

Јавне презентације тема за израду докторске дисертације

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. инж. Слободана Влајкова, под насловом „Пројектовање вишенивовских констелација сигнала за комуникационе системе са ограниченом снагом“, одржаће се у четвртак 24. септембра 2020. године у 11:30 сати, у сали 2 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мастер инж. Филипа Филиповића, под насловом „Напредни синхронизациони алгоритми за побољшање рада мрежних инвертора за обновљиве изворе енергије“, одржаће се у петак 10. јула 2020. године у 12:00 сати, у сали “Владимир Јасић” (сала 104. у Деканату) Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата професора физике и општетехничког образовања Драгане Китан Маркушев, под насловом „Утицај фотогенерисаних носилаца наелектрисања на термалне и еластичне особине силицијума n-типа“, одржаће се у уторак, 26. маја 2020. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл.инж. Милене Станојловић Мирковић, под насловом „Пројектовање библиотеке стандардних криптографских ћелија отпорних на бочне нападе у CMOS технологији NSDDL методом“, одржаће се у уторак 3. матра 2020. године у 13:00 сати у учионици 203, ха другом спрату Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл.инж. Драгана Стевановића, под насловом „Одређивање преосталог животног века и стратегије замене малоуљних прекидача на основу динамичке анализе ризика“, одржаће се у петак 21. фебруара 2020. године у 10:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама