Докторске и магистарске тезе

Извештаји комисија за оцену и одбрану магистарских и докторских теза

Извештаји комисија из 2021. године


Марко Смилић извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Драгана Китан Маркушев извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Ивица Марјановић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације


Извештаји комисија из 2020. године


Дејан Николић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Бранко Арсић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Жељко Јовановић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Ђорђе Петровић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Никола Бошковић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Марија Вељковић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Извештаји комисија из 2019. године

Миодраг Спасић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Душан Татић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Милош Костић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Никола Симић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Саша Арсић, извештај Комисије за оцену и одбрану магистарске тезе

Горан Николић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Милан Танчић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Адела Љајић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Суад Суљовић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Игор Стојановић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Габријела Димић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Данијел Ђошић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Петар Милић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Архива извештаја

Докторске дисертације тренутно доступне на увид јавности

Докторска дисертација кандидата мастер инж. Марка Смилића под насловом „Повећање информационог капацитета и поузданости у бежичним оптичким комуникацијама применом алгоритама адаптивног преноса”
Напомена: након тридесет дана, дисертације више нису доступне на увид јавности

Јавне презентације тема за израду докторске дисертације

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. инж. Милоша Марјановића, под насловом „Моделирање ефикасности минијатурних термоелектричних модула“, одржаће се у среду 27. јануара 2021. године у 12 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. инж. Мартина Штуфија, под насловом „Предлог архитектуре система високих перформанси за генералну обраду података на кластерима за податке великог обима“, одржаће се у среду 30. децембра 2020. године у 12 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. инж. Алдине Авдић, под насловом „Реализација сервиса паметног здравства и њихова интеграција у концепт паметних градова“, одржаће се у петак 18. децембра 2020. године у 11 сати, у сали 1 Електронског факултета у
Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. инж. Александра Миленковића, под насловом „Унапређење концепта медицинских информационих система у циљу смањења ефеката и последица епидемија и пандемија“, одржаће се у петак 11. децембра 2020. године у 13 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мастер инж. Ненада Петровића, под насловом „Развој интелигентних система вођен доменским онтологијама“, одржаће се у петак 30. октобра 2020. године у 14 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мр Оливера Војиновића, под насловом „Интегрисани систем за подршку синхроном учењу са ефикасним коришћењем ресурса у рачунарском облаку“, одржаће се у среду 28. октобра 2020. године у 13:15 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. инж. Слободана Влајкова, под насловом „Пројектовање вишенивовских констелација сигнала за комуникационе системе са ограниченом снагом“, одржаће се у четвртак 24. септембра 2020. године у 11:30 сати, у сали 2 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мастер инж. Филипа Филиповића, под насловом „Напредни синхронизациони алгоритми за побољшање рада мрежних инвертора за обновљиве изворе енергије“, одржаће се у петак 10. јула 2020. године у 12:00 сати, у сали “Владимир Јасић” (сала 104. у Деканату) Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата професора физике и општетехничког образовања Драгане Китан Маркушев, под насловом „Утицај фотогенерисаних носилаца наелектрисања на термалне и еластичне особине силицијума n-типа“, одржаће се у уторак, 26. маја 2020. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл.инж. Милене Станојловић Мирковић, под насловом „Пројектовање библиотеке стандардних криптографских ћелија отпорних на бочне нападе у CMOS технологији NSDDL методом“, одржаће се у уторак 3. матра 2020. године у 13:00 сати у учионици 203, ха другом спрату Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл.инж. Драгана Стевановића, под насловом „Одређивање преосталог животног века и стратегије замене малоуљних прекидача на основу динамичке анализе ризика“, одржаће се у петак 21. фебруара 2020. године у 10:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Докторске дисертације

Докторске дисертације из 2020. године


Ђорђе Петровић - "AНАЛИЗА СТРУКТУРЕ КОЛЕКЦИЈЕ ПРАВНИХ ДОКУМЕНАТА НА ОСНОВУ ЊИХОВЕ ПОВЕЗАНОСТИ ПРЕКО ОДРЕЂЕНИХ ЈЕЗИЧКИХ ИЗРАЗА"

Никола Бошковић - "СЕРИЈСКИ НАПАЈАНИ ПЛАНАРНИ АНТЕНСКИ НИЗОВИ СА ПОБОЉШАНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА"

Марија Вељковић - "ГЕНЕРИСАЊЕ СУПЕРКОНТИНУУМА И ПРИМЕНА У ОПТИЧКИМ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА"

Докторске дисертације из 2019. године

Миодраг Спасић - "МОДЕЛ ПРЕДИКТИВНО УПРАВЉАЊЕ ЗАСНОВАНО НА КЛИЗНИМ РЕЖИМИМА"

Душан Татић - "ПРИМЕНА ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОШИРЕНЕ СТВАРНОСТИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ РАДА У ИНДУСТРИЈСКИМ ОКРУЖЕЊИМА"

Милош Костић - "РАЗВОЈ НУМЕРИЧКИХ МЕТОДА ЗА ЕФИКАСНУ КАРАКТЕРИЗАЦИЈУ ДИСПЕРЗИВНИХ И ГЕНЕРАЛНИХ АНИЗОТРОПНИХ ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКИХ СТРУКТУРА У МИКРОТАЛАСНОМ ОПСЕГУ ФРЕКВЕНЦИЈА"

Никола Симић - "ПРОЈЕКТОВАЊЕ КВАНТИЗЕРА У АЛГОРИТМИМА ЗА КОМПРЕСИЈУ СИГНАЛА"

Горан Николић - "ВИСОКО-ПОУЗДАН ПРЕНОС ПОДАТАКА КОД БЕЖИЧНИХ СЕНЗОРСКИХ МРЕЖА СА МАЛОМ ПОТРОШЊОМ ЕНЕРГИЈЕ ПРИМЕНОМ 2D-SEC-DED ТЕХНИКЕ КОДИРАЊА"

Данијел Ђошић - "ПЕРФОРМАНСЕ И ИНФОРМАЦИОНИ КАПАЦИТЕТ МОБИЛНИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА СА ТЕХНИКОМ ДИВЕРЗИТА У РАЗЛИЧИТИМ ПРОПАГАЦИОНИМ ОКРУŢЕЊИМА"

Милан Танчић - "KОНСТРУКЦИЈА ЛОГАРИТАМСКИХ КВАНТИЗЕРА ЗА ВИСОКО КВАЛИТЕТНО АДАПТИВНО ТРАНСФОРМАЦИОНО КОДОВАЊЕ ГОВОРНОГ СИГНАЛA"

Адела Љајић - "ОБРАДА НЕГАЦИЈЕ У КРАТКИМ НЕФОРМАЛНИМ ТЕКСТОВИМА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА КЛАСИФИКАЦИЈЕ СЕНТИМЕНТА"

Игор Стојановић - "ПОБОЉШАЊЕ ПЕРФОРМАНСИ МРЕЖА НА ЧИПУ ЗАСНОВАНИХ НА ДЕФЛЕКЦИОНОМ РУТИРАЊУ"

Петар О. Милић - "ЈЕДАН ПРИСТУП МЕЂУСОБНОМ ПОВЕЗИВАЊУ ОТВОРЕНИХ ПОДАТАКА Е-УПРАВЕ"

Габријела П. Димић - "РАЗВОЈ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ОТКРИВАЊЕ ЗНАЊА У MOODLE СИСТЕМУ ЗА УПРАВЉАЊЕ УЧЕЊЕМ"

Суад Н. Суљовић - "АНАЛИЗА ПОБОЉШАЊА ПЕРФОРМАНСИ ПРЕНОСА РЕЛЕЈНИХ СИСТЕМА СА АСПЕКТА ПРИМЕНЕ ДИВЕРЗИТИ ТЕХНИКА КОМБИНОВАЊА"

Докторске дисертације из 2018. године

Мартин Д. Јовановић - "УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА Е-УЧЕЊЕ СЕМАНТИЧКОМ НАДГРАДЊОМ"

Срђан С. Лале - "НОВЕ МЕТОДЕ СТРУЈНОГ УПРАВЉАЊА ПРЕТВАРАЧИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ"

Владица Н. Ђорђевић - "НОВИ ПРИСТУПИ У РАЗВОЈУ ТАЛАСНОГ МОДЕЛА ШУМА МИКРОТАЛАСНИХ ТРАНЗИСТОРА"

Игор Д. Јовановић - "НОВИ КОМПОЗИТНИ УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕТВАРАЧИ ВЕЛИКЕ СНАГЕ"

Иван Б. Крстић - "СИНТЕЗА И РЕАЛИЗАЦИЈА УСКОПОЈАСНИХ РЕКУРЗИВНИХ ДИГИТАЛНИХ ФИЛТАРА НЕПРОПУСНИКА ОПСЕГА"

Стефан С. Томић - "РАЗВОЈ АЛГОРИТАМА ЗА КОДОВАЊЕ ГОВОРНОГ И АУДИО СИГНАЛА"

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама