Докторске и магистарске тезе

Извештаји комисија за оцену и одбрану магистарских и докторских теза

Извештаји комисија из 2021. године

Срђан Маричић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације
Владан Д. Боровић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације
Ђорђе Дамњановић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Алдина Авдић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Слободан Влајков, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Дејан Јовановић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Томислав Ћирић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Марко Смилић извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Драгана Китан Маркушев извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Ивица Марјановић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације


Извештаји комисија из 2020. године


Дејан Николић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Бранко Арсић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Жељко Јовановић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Ђорђе Петровић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Никола Бошковић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Марија Вељковић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Извештаји комисија из 2019. године

Миодраг Спасић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Душан Татић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Милош Костић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Никола Симић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Саша Арсић, извештај Комисије за оцену и одбрану магистарске тезе

Горан Николић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Милан Танчић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Адела Љајић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Суад Суљовић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Игор Стојановић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Габријела Димић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Данијел Ђошић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Петар Милић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Архива извештаја

Докторске дисертације тренутно доступне на увид јавности

Јавне презентације тема за израду докторске дисертације

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. инж Андрије Петрушића, под насловом Интегрална платформа за управљање енергетским токовима Прозјумера на бази мултикритеријумског оптимизационог модела" одржаће се у петак, 12. новембра 2021. године у 12 сати,  у сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мр Радомира Продановића, под насловом "Унапређење процеса дефинисања захтева за инфраструктуру јавних кључева" одржаће се у петак, 29. октобра 2021. године у 13 сати у сали 1 Електронског факултета у Нишу.
Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мастер инж. Емира Угљанина, под насловом „Платформа за интеракцију са друштвеним мрежама и Интeрнетом ствaри у паметним градовима“, одржаће се у понедељак 11. октобра 2021. године у 13 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мр Горана Миљковића, под насловом „Унапређење поузданости и перформанси псеудослучајних позиционих оптичких енкодера“, одржаће се у петак 17. септембра 2021. године у 12 сати, у сали 2 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мастер инж. Милене Фртунић-Глигоријевић, под насловом „Унапређење доступности отворених података дефинисањем методе категоризације засноване на метаподацима портала отворених података“, одржаће се у четвртак 20. маја 2021. године у 13 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мастер инж. Бојана Денића, под насловом „Пројектовање квантизера за примену у обради сигнала и неуронским мрежама“, одржаће се у среду 21. априла 2021. године у 12 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. инж. Милоша Марјановића, под насловом „Моделирање ефикасности минијатурних термоелектричних модула“, одржаће се у среду 27. јануара 2021. године у 12 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. инж. Мартина Штуфија, под насловом „Предлог архитектуре система високих перформанси за генералну обраду података на кластерима за податке великог обима“, одржаће се у среду 30. децембра 2020. године у 12 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. инж. Алдине Авдић, под насловом „Реализација сервиса паметног здравства и њихова интеграција у концепт паметних градова“, одржаће се у петак 18. децембра 2020. године у 11 сати, у сали 1 Електронског факултета у
Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. инж. Александра Миленковића, под насловом „Унапређење концепта медицинских информационих система у циљу смањења ефеката и последица епидемија и пандемија“, одржаће се у петак 11. децембра 2020. године у 13 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мастер инж. Ненада Петровића, под насловом „Развој интелигентних система вођен доменским онтологијама“, одржаће се у петак 30. октобра 2020. године у 14 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мр Оливера Војиновића, под насловом „Интегрисани систем за подршку синхроном учењу са ефикасним коришћењем ресурса у рачунарском облаку“, одржаће се у среду 28. октобра 2020. године у 13:15 сати, у сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. инж. Слободана Влајкова, под насловом „Пројектовање вишенивовских констелација сигнала за комуникационе системе са ограниченом снагом“, одржаће се у четвртак 24. септембра 2020. године у 11:30 сати, у сали 2 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мастер инж. Филипа Филиповића, под насловом „Напредни синхронизациони алгоритми за побољшање рада мрежних инвертора за обновљиве изворе енергије“, одржаће се у петак 10. јула 2020. године у 12:00 сати, у сали “Владимир Јасић” (сала 104. у Деканату) Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата професора физике и општетехничког образовања Драгане Китан Маркушев, под насловом „Утицај фотогенерисаних носилаца наелектрисања на термалне и еластичне особине силицијума n-типа“, одржаће се у уторак, 26. маја 2020. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл.инж. Милене Станојловић Мирковић, под насловом „Пројектовање библиотеке стандардних криптографских ћелија отпорних на бочне нападе у CMOS технологији NSDDL методом“, одржаће се у уторак 3. матра 2020. године у 13:00 сати у учионици 203, ха другом спрату Електронског факултета у Нишу.

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл.инж. Драгана Стевановића, под насловом „Одређивање преосталог животног века и стратегије замене малоуљних прекидача на основу динамичке анализе ризика“, одржаће се у петак 21. фебруара 2020. године у 10:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама