Модул електроенергетика

Основне академске студије - Акредитација 2013

Електроенергетика је област електротехнике у оквиру које се изучавају производња, пренос, дистрибуција и коришћење електричне енергије. Неопходна знања из области производње, преноса и дистрибуције електричне енергије омогућавају праћење актуелних трендова везаних за оптимално коришћење енергетских ресурса, планирање и експлоатацију мрежа и остројења, развој енергетских “паметних” мрежа, димензионисање опреме, квалитет електричне енергије, дистрибуиране изворе енергије, тржиште електричне енергије, итд.
 
Из области електричних машина изучавају се основни принципи и карактеристике од интереса за конкретне примене у електромоторним погонима, електричним возилима и вучи. Знања из области енергетске електронике омогућавају проширење инжењерских вештина у практичној примени модерних регулисаних погона. Коришћење рачунарских програма у фази пројектовања, али и тестирања погона је један од актуелних светских трендова у електроенергетици.
 Уз одабрана знања из области аутоматике и енергетске електронике будући инжењери биће способни да се укључе у пројектовање, изградњу и одржавање најсавременије индустријске опреме.
 Висок академски ниво знања омогућава наставак образовања кроз мастер и докторске студије на нашем Факултету, али и на иностраним универзитетима, равноправно са студентима било ког факултета у свету.
 
Image
Image
 
СТРУЧНОСТ
Подручје рада за које се оспособљавају студенти на основним академским студијама модула Електроенергетика обухвата:
  • пројектовање, одржавање и испитивање електричних инсталација свих нивоа сложености (инсталације у зградама и индустријским погонима)
  • планирање, пројектовање, реализација и експлоатација преносних и дистрибутивних мрежа, расклопних постројења, градских трансформаторских станица, дистрибутивних надземних и кабловских мрежа, дистрибуираних извора енергије
  • пројектовање електромоторних погона и постројења, аутоматско управљање електромоторних погона, електричних машина, енергетских полупроводничких претварача (исправљачи, фреквенцијски регулатори, чопери)
  • планирање и оптимално коришћење енергетских ресурса, развој енергетски ефикасних решења
Инжењери електроенергетике имају широке могућности избора поља свог рада. Тренд и перспектива развоја ове области у свету и код нас гарантују овим инжењерима запослење, као и избор области рада према склоностима и жељама. Пратећи светске трендове наши инжењери су способни за тимски, али и самостални рад у земљи и иностранству.

Предмети на модулу Електроенергетика.

Прва година ОАС на Електронском факултету у Нишу је заједничка за све модуле. Листу свих предмета из прве године по семестрима (први и други семестар) имате на страни о Основним академским студијама.
 
Настава по модулима почиње од друге године студија, тј. од трећег семестра.
Листу свих предмета на модулу Електроенергетика, као и кратак опис сваког од предмета можете наћи у наставку:

2. година

III семестар

Изборни предмети - блок 1

IV семестар

Изборни предмети - блок 2
Изборни предмети - блок 3

3. година

V семестар

Изборни предмети - блок 4
Изборни предмети - блок 5

VI семестар

Изборни предмети - блок 6

4. година

VII семестар

Изборни предмети - блок 7
Изборни предмети - блок 8
Изборни предмети - блок 9

VIII семестар

Изборни предмети - блок 10
Изборни предмети - блок 11

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама