Модул Електронске компоненте и микросистеми

Основне академске студије - Акредитација 2019

Модул Електронске компоненте и микросистеми (ЕКМ) је прави избор уколико волите реално инжењерство. Програм модула ЕКМ има за циљ да стекнете знање и звање и развијете вештине тако да можете да обављате, самостално или у тиму, сложене задатке који ће бити пред вама. Акценат се ставља на практичну примену знања у области пројектовања и имплементације микроелектронских компонената и микросистема. Стална модернизација лабораторија и континуирано усавршавање наставног кадра Катедре за микроелектронику, која је носилац модула ЕКМ, довела је до формирања модерне школе за инжењере.

Ако су у вашој сфери интересовања аналогна и дигитална микроелектроника, примена полупроводничких компонената, микроконтролери и системи са уграђеним софтвером, сензори, пројектовање штампаних плоча, ово је право место за вас. На часовима предавања научићете теоријске основе из ових области, док ћете на вежбама симулирати и практично реализовати кола и то од једноставних диодних исправљача до сложених уређаја за прикупљање и обраду података.

Такође, можете стећи знања из области моделирања и карактеризације микроелектронских компонената, примењене физике, као и нових материјала и технологија. Пуно пажње поклања се пројектовању система заснованом на обновљивим изворима енергије. Бићете у прилици да се упознате са нанотехнологијама и напредним решењима у области микросистема и програмабилних система на чипу.
Одлични услови за рад у лабораторијама (опрема најновије генерације за извођење наставе по европским стандардима), као и посвећеност наставника и сарадника, учиниће да се на факултету осећате како код куће. У лабораторијама се увек могу наћи групе студената који реализују конкретне задатке.

Имаћете прилике да се укључите у научноистраживачки рад и учествујете у раду конференције студентских пројеката IEEESTEC, сазнате о напредним решењима у области микроелектронике на међународној конференцији MIEL. Постаћете чланови удружења IEEE. У оквиру стручних екскурзија посетићете фабрике штамапних плоча и каблова. По програмским садржајима модул ЕКМ је компатибилан са сличним смеровима на водећим европским универзитетима што омогућава учешће у студентским разменама.

Мултидисциплинарна знања којима инжењери овог модула овладавају омогућавају им пројектовање и реализацију микроелектронских система за примену у свим областима индустрије, што пут до радног места чини лакшим. Посао можете потражити у свакој компанији која се бави пројектовањем, производњом и сервисом микроелектронских уређаја и система. Инжењери који су завршили овај модул сада раде у многим предузећима која се баве пројектовањем и производњом, како у земљи тако и у иностранству.
Image
Image

Предмети на модулу Електронске компоненете и микросистеми.

Прва година ОАС на Електронском факултету у Нишу је заједничка за све модуле. Листу свих предмета из прве године по семестрима (први и други семестар) имате на страни о Основним академским студијама.
 
Настава по модулима почиње од друге године студија, тј. од трећег семестра.

Листу свих предмета на модулу Електронске компоненете и микросистеми
, као и кратак опис сваког од предмета можете наћи у наставку:

2. година

III семестар

IV семестар

Изборни блок ЕКМ1 (бира се најмање 12 ЕСПБ)

3. година

V семестар

Изборни блок ЕКМ2 (бира се најмање 10 ЕСПБ)

VI семестар

Изборни блок ЕКМ3 (бира се најмање 10 ЕСПБ)

4. година

VII семестар

Изборни блок ЕКМ4 (бира се најмање 10 ЕСПБ)
Изборни блок ЕКМ5 (бира се најмање 3 ЕСПБ)

VIII семестар

Изборни блок ЕКМ6 (бира се најмање 10 ЕСПБ)
Изборни блок ЕКМ7 (бира се најмање 4 ЕСПБ)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама