Модул Електронске компоненте и микросистеми

Основне академске студије - Акредитација 2019

Модул Електронске компоненте и микросистеми (ЕКМ) је прави избор уколико волите реално инжењерство. Програм модула ЕКМ има за циљ да стекнете знање и звање и развијете вештине тако да можете да обављате, самостално или у тиму, сложене задатке који ће бити пред вама. Акценат се ставља на практичну примену знања у области пројектовања и имплементације микроелектронских компонената и микросистема. Стална модернизација лабораторија и континуирано усавршавање наставног кадра Катедре за микроелектронику, која је носилац модула ЕКМ, довела је до формирања модерне школе за инжењере.

Ако су у вашој сфери интересовања аналогна и дигитална микроелектроника, примена полупроводничких компонената, микроконтролери и системи са уграђеним софтвером, сензори, пројектовање штампаних плоча, ово је право место за вас. На часовима предавања научићете теоријске основе из ових области, док ћете на вежбама симулирати и практично реализовати кола и то од једноставних диодних исправљача до сложених уређаја за прикупљање и обраду података.

Такође, можете стећи знања из области моделирања и карактеризације микроелектронских компонената, примењене физике, као и нових материјала и технологија. Пуно пажње поклања се пројектовању система заснованом на обновљивим изворима енергије. Бићете у прилици да се упознате са нанотехнологијама и напредним решењима у области микросистема и програмабилних система на чипу.
Одлични услови за рад у лабораторијама (опрема најновије генерације за извођење наставе по европским стандардима), као и посвећеност наставника и сарадника, учиниће да се на факултету осећате како код куће. У лабораторијама се увек могу наћи групе студената који реализују конкретне задатке.

Имаћете прилике да се укључите у научноистраживачки рад и учествујете у раду конференције студентских пројеката IEEESTEC, сазнате о напредним решењима у области микроелектронике на међународној конференцији MIEL. Постаћете чланови удружења IEEE. У оквиру стручних екскурзија посетићете фабрике штамапних плоча и каблова. По програмским садржајима модул ЕКМ је компатибилан са сличним смеровима на водећим европским универзитетима што омогућава учешће у студентским разменама.

Мултидисциплинарна знања којима инжењери овог модула овладавају омогућавају им пројектовање и реализацију микроелектронских система за примену у свим областима индустрије, што пут до радног места чини лакшим. Посао можете потражити у свакој компанији која се бави пројектовањем, производњом и сервисом микроелектронских уређаја и система. Инжењери који су завршили овај модул сада раде у многим предузећима која се баве пројектовањем и производњом, како у земљи тако и у иностранству.
Image
Image

Предмети на модулу Електронске компоненете и микросистеми.

Прва година ОАС на Електронском факултету у Нишу је заједничка за све модуле. Листу свих предмета из прве године по семестрима (први и други семестар) имате на страни о Основним академским студијама.
 
Настава по модулима почиње од друге године студија, тј. од трећег семестра.

Листу свих предмета на модулу Електронске компоненете и микросистеми
, као и кратак опис сваког од предмета можете наћи у наставку:

2. година

III семестар

IV семестар

Изборни блок ЕКМ1 (избор 2 од 6)

3. година

V семестар

Изборни блок ЕКМ2 (избор 2 од 7)

VI семестар

Изборни блок ЕКМ3 (избор 2 од 5)

4. година

VII семестар

Изборни блок ЕКМ4 (избор 2 од 8)
Изборни блок ЕКМ5 (избор 1 од 3)

VIII семестар

Изборни блок ЕКМ6 (избор 2 од 6)
Изборни блок ЕКМ7 (избор 2 од 4)

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама