Рачунарство и информатика

Мастер академске студије

Безбедност рачунарских система

Један од модула на студијском програму мастер академских студија под називом Рачунарство и информатика је Безбедност рачунарских система.

Модул Безбедност рачунарских система
има за циљ да студентима понуди знања која их оспособљавају за администрирање свих врста информационих система и база података, управљање рачунарским ресурсима и сервисима, пројектовање и развој сигурног софтвера, као и да се упознају са различитим техникама пројектовања сигурних система и кроз практичне пројекте стичу почетно искуство неопходно за самостално пројектовање и критички одабир оптималних решења.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама