Рачунарство и информатика

Мастер академске студије

Мастер академске студије по акредитацији из 2013. године

Сврха Студијског програма Рачунарство и информатика мастер академских студија на Електронском факултету у Нишу је образовање студената за стицање академског назива дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства – мастер, који ће у току судија стећи врхунска знања из области рачунарства и информатике.

 

Студијски програм Рачунарство и информатика има 5 модула:

  • Софтверско инжењерство,
  • Рачунарско инжењерство,
  • Информационе технологије,
  • Безбедност рачунарских система, и
  • Информациони системи.

Током студија студент мора да положи седам курсева од којих је 5 у првом семестру и 2 у другом. Студент бира 7 курсева из широког списка изборних предмета од 25 по семестру. Студенти имају обавезу да реализују самостални истраживачки рад у оба семестра, у другом семестру стручну праксу у некој од фирми које у својој делатности имају рачунарство и ИТ, и на крају да ураде мастер рад.

 

На овом студијском програму студентима се нуде предмети који омогућавају стицање знања анализу, развој, пројектовање, безбедност и одржавање сложених рачунарских система, за вођење и учешће у софтверским пројектима, или за бављење научним радом. Тако образовани стручњаци треба да буду способни да се брзо уклопе у тимски рад, као и да имају способности за презентовање својих резултата стручној, научној и широј јавности.

 

Додатни циљ студијског програма је да обезбеди знања која су неопходна за праћење најновијих научних достигнућа и брзог технолошког развоја у областима Рачунарског инжењерства, Информационих технологија, Софтверског инжењерства, Безбедности рачунарских система и Информационих система. Циљ је да студенти добију високе компетенције и академске вештине, као и да стекну спремност да се стално образују и напредују.

 

По завршетку мастер академских студија на студијском програму Рачунарство и информатика дипломирани инжењер - мастер је оспособљен да обавља следеће послове:

  • самостални или тимски рад у рачунарској и софтверској индустрији на развоју и одржавању сложених система и производа;
  • тимски рад на развојним и истраживачким пројектима развојних центара, института и других академских установа у области рачунарства и информатике;
  • рад на адекватним пословима у образовању у области рачунарства и информатике у средњим школама или у високошколским установама (сарадници у настави).

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама