Напомена: У току је миграција целокупног садржаја на нови сајт факултета. Уколико нисте у могућности да пронађете неку информацију овде, молимо покушајте на http://old.elfak.ni.ac.rs

Увод

Наставне активности и курсеви који се изводе на Катедри за мерења Електронског факултета у Нишу пружају теоријска и практична знања неопходна за реализацију, тестирање, практичну примену и одржавање савремене инструментације за мерење електричних и неелектричних величина. Поред тога, квалитетна настава у складу са савременим трендовима развоја науке и технологије, као и практична лабораторијска едукација студената на основним и докторским студијама, пружају и знања из области пројектовања и реализације комплетних мерно-информационих система, базираних на примени брзих рачунара и савремених комуникационих технологија. Као резултат, дипломирани инжењери и доктори наука са одговарајућим образовањем из области мерења имају добре могућности при избору будуће области рада и занимања, као и даљег стручног усавршавања.  
Oд свог оснивања Катедра за мерења се бави научном метрологијом и развојем метода мерења у више области: мерење времена и фреквенције, мерење позиције и угаоне брзине, истраживање у области телеметрије, мерење неелектричних величина, индустријска мерења и системи, област процесирања и преноса мерних сигнала.
Из овог континуираног научног и практичног рада произашли су многи оригинални мерни системи и уређаји, имплементирани у више фабрика у земљи и иностранству.

Додатне информације

Катедра за мерења је у зимском семестру школске 2018/19 реализовала пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у оквиру програма “Развој високог образовања”. Најважнији резултати овог пројекта представљени су овде.

Предмети на основним студијама

 • Метрологија електричних величина
 • Мерења у електроенергетици
 • Електронска мерења
 • Индустријски системи за мерење и контролу
 • Мерења у микроелектроници
 • Електрична и електронска мерења
 • Виртуелни инструменти
 • Мерења у медицини
 • Мерење неелектричних величина
 • Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији
 • Мерења у екологији
 • Електронска мерна инструментација
 • Мерење квалитета електричне енергије

Предмети на мастер студијама

 • Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији
 • Телеметрија
 • Сензори, претварачи и актуатори
 • Рачунарски системи за мерење и контролу
 • Бежични сензори и сензорске мреже
 • Електромедицинска инструментација
 • Сензори и претварачи у возилима
 • Интелигентни мерни системи
 • Виртуелна мерна инструментација

Предмети на докторским студијама

 • Метрологија електричних величина
 • Сензори и мерни претварачи
 • Системи за мерење и контролу
 • Виртуелна инструментација
 • Процесна мерна техника
 • Мерно аквизициони системи
 • Индустријски мерно - информациони системи
 • Мерно-иформационе технологије
 • Медицинска и биоелектронска мерна техника

Лабораторије

Лабораторија за мерне системе
 • Назив: Лабораторија за мерне системе
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш, 64
 • Контакт особа: Др. Драган Раденковић, редовни професор
 • Укупан број запослених и сарадника: 5
 • Телефон: 018/529-604
 • Вебсајт:
 • и-мејл: dragan.radenkovic@elfak.ni.ac.rs

Актуелни наставници и сарадници

Драган Раденковић
редовни професор
Др Драган Раденковић
Ивана Стојковић
асистент
Ивана Стојковић
Ивица Јованчић
Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
дипл. инж. Ивица Јованчић
Драган Денић
редовни професор
Др Драган Денић
Милан Симић
доцент
Др Милан Симић
Драган Живановић
ванредни професор
Др Драган Живановић
Јелена Р. Јовановић
доцент
Др Јелена Р. Јовановић
Мирољуб Пешић
асистент
Мирољуб Пешић
Александар Јоцић
асистент
дипл. инж. Александар Јоцић
Владета Миленковић
асистент
Др Владета Миленковић
Горан Миљковић
асистент
Mp Горан Миљковић
Јелена Ђорђевић Козаров
асистент
Др Јелена Ђорђевић Козаров
Милан Динчић
доцент
Др Милан Динчић

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама

© Електронски факултет у Нишу. Универзитет у Нишу. Сва права задржана.