Јелена Р. Јовановић

Контакт

 • мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • тел 381 (18) 529-201

Академска каријера

 • Изабрана у звање доцент: 2018. године на Електронском факултету у Нишу, област Метрологија и мерна техника
 • Докторирала: 2016. године на Електронском факултету у Нишу, област Метрологија и мерна техника
 • Дипломирала: 2008. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације
Image

Изабране референце

 • Zoran Perić, Jelena Nikolić, Jelena Lukić, Dragan Denić. “Two-stage Quantizer with Huffman Coding Based on G.711 Standard”, Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review), Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o.,Vol 88, No 09a, pp. 300-302, 2012., ISSN 0033-2097, (M23), http://pe.org.pl/articles/2012/9a/65.pdf
 • Zoran Perić, Jelena Lukić, Jelena Nikolić, Dragan Denić. “Design of Nonuniform Dead-zone Quantizer with Low Number of Quantization Levels for the Laplacian Source”, Revue Roumaine des Sciences Techniques. Ser. Electrotechnique et Energetique, Vol 58, No. 1 (2013), pp. 93-100, 2013., ISSN 0035-4066, (M23), http://revue.elth.pub.ro/viewpdf.php?id=384
 • Zoran Perić, Jelena Nikolić, Jelena Lukić, Dragan Denić. “Analysis of Two-stage Quantizer with Embedded G. 711 Quantizer and Segmental Uniform Quantizer”, Electronics and Electrical Engineering, Vol 19, No. 2, pp. 88-91, 2013., Print ISSN 1392-1215, Online ISSN 2029-5731, (M23), http://dx.doi.org/10.5755/j01.eee.19.2.1107 http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/1107/2297
 • Zoran Perić, Jelena Lukić, Jelena Nikolić, Dragan Denić. “Application of Mean-square Approximation for Piecewise Linear Optimal Compander Design for Gaussian Source and Gaussian Mixture Model”, Information Technology And Control, Vol 42, No 3, pp. 277-285, 2013., Print ISSN: 1392-124X, Online ISSN: 2335-884X, (M23), http://dx.doi.org/10.5755/j01.itc.42.3.4349 http://www.itc.ktu.lt/index.php/ITC/article/view/4349/2813
 • Dragan Živanović, Jelena Lukić, Dragan Denić. “A Novel Linearization Method of Sin/Cos Sensor Signals Used for Angular Position Determination”, Journal of Electrical Engineering and Technology, Vol. 9, No. 4, pp. 1437-1445, 2014., Print ISSN 1975-0102, Online ISSN 2093-7423, (M23), http://dx.doi.org/10.5370/JEET.2014.9.4.1437 , http://www.jeet.or.kr/ltkPSWeb/pub/pubfpfile.aspx?ppseq=1016
 • Jelena Lukić, Dragan Denić. “A Novel Design of an NTC Thermistor Linearization Circuit”, Metrology and Measurement Systems, Vol. 22, No. 3, pp. 351–362, 2015., Print ISSN 0860-8229, Online ISSN 2300-1941, (M23), https://doi.org/10.1515/mms-2015-0035 ,
 • http://www.degruyter.com/view/j/mms.2015.22.issue-3/mms-2015-0035/mms-2015-0035.xml
 • Jelena Jovanović, Dragan Denić,”A Cost-effective Method for Resolution Increase of the Two-stage Piecewise Linear ADC Used for Sensor Linearization”, Measurement Science Review, Vol. 16, No. 1, pp. 28-34, 2016, ISSN 1335-8871, (M23), http://dx.doi.org/10.1515/msr-2016-0005 , http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fmsr.2016.16.issue-1$002fmsr-2016-0005$002fmsr-2016-0005.pdf/msr-2016-0005.pdf?format=INT&t:ac=j$002fmsr.2016.16.issue-1$002fmsr-2016-0005$002fmsr-2016-0005.xml
 • Jelena Jovanović, Dragan Denić, Uglješa Jovanović. ”An Improved Linearization Circuit Used for Optical Rotary Encoders”, Measurement Science Review, De Gruyter, Vol. 17, No. 5, pp. 241-249, 2017., ISSN 1335-8871, (M23), http://dx.doi.org/10.1515/msr-2017-0029, http://www.measurement.sk/2017/msr-2017-0029.pdf
 • Dragan Denić, Goran Miljković, Jelena Lukić, Miodrag Arsić. “Pseudorandom Position Encoder with Improved Zero Position Adjustment”, FACTA UNIVERSITATIS Series: Electronics and Energetics, Univerzitet u Nišu, Vol 25, No. 2, pp. 113-120, 2012., Print ISSN 0353-3670, Online ISSN 2217-5997, (M24), http://facta.junis.ni.ac.rs/eae/fu2k122/eae120203.pdf
 • Jelena Lukić, Dragan Živanović, Dragan Denić, “A Compact and Cost-Effective Linearization Circuit Used for Angular Position Sensors”, FACTA UNIVERSITATIS Series: Automatic Control and Robotics, Univerzitet u Nišu, Vol. 14, No. 2, pp. 123-134, 2015, Print ISSN: 1820-6417, Online ISSN: 1820-6425, (M24), http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUAutContRob/article/view/1118/769

Активности

 • Укупан број радова у часописима са IMPACT фактором: 8
 • Тренутно учешће на пројектима: Национални: 1; Интернационални:
 • Остали релевантни подаци: Јануара 2018. године др Јелена Р. Јовановић изабрана је у научно звање научни сарадник.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама