Напомена: У току је миграција целокупног садржаја на нови сајт факултета. Уколико нисте у могућности да пронађете неку информацију овде, молимо покушајте на http://old.elfak.ni.ac.rs

Аутоматика

Увод

Електронски факултет у Нишу, од самог оснивања, у оквиру своје матичне делатности изводи студије из области управљања системима, у почетку кроз усмерење Рачунарство и аутоматика, а потом кроз одсек Аутоматика и енергетика, као одговор потребама индустријских система у окружењу, од којих је најзначајнији Електронска индустрија у Нишу. Статутом из 1985. године основана је самостална Катедра за аутоматику. Развоју Катедре значајно су допринели наставници и сарадници Електронског факултета, али и сарадници са других факултета, првенствено са Електротехничког факултета у Београду: проф. др Мирољуб Димић, проф. др Миодраг Ракић, проф. др Милић Стојић, проф. др Вељко Поткоњак и проф. др Трајко Петровић.

Паралелно са развојем научног потенцијала Катедре за аутоматику, развијале су се и лабораторије неопходне за квалитетан истраживачки рад. Вредна опрема добављена је донацијама кроз TEMPUS и WUS пројекте, као и од Фраунхофер института IPK из Берлина. Посебна пажња посвећена је студентима и њиховој едукацији. Професионалан однос према наставним активностима, актуелне теме, методологија рада и интерактиван рад са студентима, деведесетих година популаризовали су смер Управљање системима.

У контексту актуелног наставног плана Катедра за аутоматику матична је следећим студијским програмима: Управљање системима на мастер академским студијама, модулу Управљање системима на програму Електротехника и рачунарство докторских студија, као и смеру Индустријска аутоматика у оквиру Електротехнике и информационих технологија на основним струковним студијама. На академском студијском програму Управљање системима, настава се изводи кроз два модула: Аутоматско управљање и Рачунарско управљање системима и мерна техника, при чему се студенти оспособљавају за креирање, пројектовање и реализацију савремених система за управљање, као и за примену рачунарске и мерне технике у управљању сложеним технолошким процесима.

Непосредни циљеви Катедре за аутоматику усклађени су са очекиваним развојем привредног окружења и европским интеграционим процесима. Брз технолошки напредак у сродним дисципилинама, пре свега у рачунарству у најширем смислу, захтева актуелизацију наставних програма. Такође, отвара се низ нових области у којима истраживања интердисциплинарног карактера постају неминовност. На основу ова два правца деловања постављени су и општи циљеви: институционално повезивање са сродним факулетима у иностранству у циљу заједничког учествовања на пројектима које финансира ЕУ, континуирано унапређење наставних програма у склопу реформе високог образовања у Србији уз развој сопствених технолошких основа наставног процеса, ангажовање на пројектима Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, формирање нових лабораторија и центара на факултету.
 

Додатне информације

Предмети на основним академским студијама

 • Моделирање и симулација динамичких система
 • Аутоматско управљање
 • Управљање процесима
 • Системи аутоматског управљања
 • Програмабилни логички контролери
 • Мехатроника
 • Увод у роботику
 • Увод у аутоматику
 • Аутоматика
 • Линеарни системи аутоматског управљања
 • Дигитални системи аутоматског управљања
 • Оптимално управљање
 • Савремено управљање индустријским процесима
 • Софтвер за симулацију динамичких система
 • Динамика механизама и машина
 • Пројектовање система аутоматског управљања
 • Нелинеарни системи аутоматског управљања
 • Серво системи Увод у роботику
 • СКАДА системи
 • Управљачки системи у ауто-индустрији

Предмети на мастер академским студијама

 • Интелигентни транспортни системи
 • Рачунарски управљачки системи
 • Методе интелигентног управљања
 • Управљање сложеним системима
 • Предиктивно управљање
 • Флексибилни производни системи
 • Моделирање и симулација у ауто индустрији
 • Интелигентне машине
 • Методе дигиталног управљања и естимације
 • Робустно управљање
 • Хидраулични и пнеуматски системи управљања
 • Методе дигиталног управљања и естимације
 • Системи аутоматског управљања у возилима

Предмети на докторским студијама

 • Теорија система
 • Идентификација система
 • Моделирање динамичких система
 • Рачунарско управљање системима
 • Роботика и аутоматизација
 • Интелигентно управљање
 • Технике дигиталног управљања
 • Оптимално управљање
 • Системи променљиве структуре
 • Дистрибуирано рачунарско управљање
 • Управљање манипулаторима
 • Предиктивно управљање
 • Симулација индустријских система
 • Математички модели у индустрији

Лабораторије

Лабораторија за роботику и аутоматизацију
 • Назив: Лабораторија за роботику и аутоматизацију
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш
 • Контакт особа: Проф. др Горан С. Ђорђевић
 • Укупан број запослених и сарадника: 4 (1 професор и 3 сарадника)
 • Телефон: +381 18 529 613
 • Вебсајт: robot.elfak.ni.ac.rs
 • Емаил: info@robot.elfak.ni.ac.rs

Актуелни наставници и сарадници

Драган Антић
редовни професор
Др Драган Антић
Станиша Перић
доцент
Др Станиша Перић
Владимир Сибиновић
асистент
дипл. инж. Владимир Сибиновић
Зоран Јовановић
редовни професор
Др Зоран Јовановић
 Дарко Тодоровић
асистент
дипл. инж. Дарко Тодоровић
Станко Станков
лаборант
Станко Станков
Дарко Митић
ванредни професор
Др Дарко Митић
Никола Данковић
асистент
Др Никола Данковић
Бобан Веселић
ванредни професор
Др Бобан Веселић
Мирослав Миловановић
асистент
Др Мирослав Миловановић
Марко Милојковић
ванредни професор
Др Марко Милојковић
 Миодраг Спасић
асистент
дипл. инж. Миодраг Спасић
Саша Николић
доцент
Др Саша Николић
Владимир Митић
асистент
мастер инж. Владимир Митић

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама

© Електронски факултет у Нишу. Универзитет у Нишу. Сва права задржана.