Станко Станков

Контакт

 • мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • тел 381 (18) 529-364

Академска каријера

 • Изабран у звање
 • Докторирао
 • Магистрирао 2013. године на Електронском факултету у Нишу, област Аутоматика
 • Дипломирао 1987. године на Електронском факултету у Нишу, област Аутоматика
Image

Изабране референце

 • Stanko Stankov: “Savremen način upravljanja procesom proizvodnje mineralne vune”, časopis “Hemijska industrija”, Vol. 67, broj 2, 2013, (str. 375÷384), DOI: 10.2298/HEMIND120428069S, ISSN 0367–598X (Print), ISSN 2217–7426 (Online), UDK 666.198:65, Izdavač: Institut tehničkih nauka SANU, Beograd. IF 0.562/2013.
 • Stanko Stankov: “Monitoring and control system of cupola furnace at plant for mineral wool production”, UDK: 666.198:669.041(045)=20, (pp. 245÷254), journal “Mining engineering”, No 3, 2012, Publisher: Mining and metallurgy institute Bor, No. 3, 2012.
 • Nikola B. Danković, Darko B. Mitić, Marko T. Milojković, Stanko P. Stankov, Miroslav B. Milovanović: ''Thermodynamic Model of the Protector Cooling System with Applications'', journal “Facta Universitatis. Series: Electronics and Energetics”, vol. 26, no. 1, pp. 53÷60, 2013., Print ISSN: 0353–3670, DOI: 10.2298/FUEE1301053D, Publisher: University of Niš.
 • Stanko Stankov: “Regulacija rada i nadgledanje stanica za katodnu zaštitu”, časopis “Zaštita materijala”, Godina LIII, No. 1 (str. 73÷81), ISSN: 0351–9465, UDC 620.197(06.22) (497.1)=861, Izdavač: Inženjersko društvo za koroziju, Beograd, 2012.
 • Stanko Stankov, Zoran Icić, Zoran Jovanović: “Multiplekseri u PLC i SCADA sistemima”, časopis “Tehnika”, Vol. 58 (2009), No. 6 (str. 7÷12), (ISSN: 0040–2176), UDC 621.38.032:681.527.7.01, Izdavač: Savez inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2009.
 • Stanko Stankov, Dejan Mitić, Zoran Icić: “Supervisory and control of HVAC systems”, journal “FACTA UNIVERSITATIS”, Series: Automatic control and Robotics, Volume 9, No 1 (pp 151÷160), UDC 681.526 004.43 004.6/7, ISSN 1820–6417, Publisher: University of Niš, 2010.
 • Stanko Stankov, Zoran Icić, Dejan Mitić: “Sistem za merenje i akviziciju podataka”, časopis “Tehnika”, Vol. 60 (2011), No. 1 (str. 101÷108), ISSN: 0040–2176, UDC 621.377, Izdavač: Savez inženjera i tehničara Srbije, 2011.
 • Stanko Stankov: “Control of pumping stations in water supplay systems”, UDK: 628+624+626, journal “Water and Sanitary Engineering”, ISSN: 0350–5049, COBISS.SR–ID 4034818, volume XLI, No. 3-4, june–september 2011, (pp. 47÷54), UDK: 628.12/14-519, Publisher: Association for Water Technology and Sanitary Engineering, Belgrade, Serbia, 2011.
 • Stanko Stankov, Miroslav Milovanović, Nikola Danković: “SCADA system of plant for preparation and dosing aluminium sulphate in water system”, journal “Transaction on Electrical and Electronic Circuits and Systems”–TEECS, Vol. 3, No. 2, September, 2013, pp. 73-79, ISSN: 2345-234X.
 • Stanko Stankov: “Mere za povećanje energetske efikasnosti kompresora”, III Međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“, E–zbornik–Knjiga radova, (str. 438÷446), ISBN 978–99955–81–11–4, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 4÷6 mart, 2013., Izdavač: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik.

Активности

 • Укупан број радова у часописима са IMPACT фактором: 1
 • Тренутно учешће на пројектима: Национални: 2; Интернационални:
 • Остали релевантни подаци:Лиценце: оговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона (бр. лиценце 350 9836 04); оговорни пројектант управљања електромоторним погонима – аутоматика, мерења и регулација (бр. лиценце 352 А446 04); оговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона (бр. лиценце 450 7124 04). Одговорни пројектант више од 40 главних пројеката реализованих у привреди и одговорни извођач радова при изградњи преко 20 индустријских објеката. Пројектовање и извођење: Аутоматско управљање сложеним техничко–технолошким системима и постројењима (примена PLC и SCADA система); Електроенергетске инсталације ниског и средњег напона; Соларне електране; Уземљење и громобранска заштита; Осветљење; Противпожарне инсталације; Противпровалне инсталације; Видео надзор, Телефонске и рачунарске инсталације.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама