Јелена Николић

Контакт

 • мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • тел: 381 (18) 529-213

Академска каријера

 • Изабрана у звање ванредни професор 2020. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације;
 • Изабрана у звање доцент 2014. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације
 • Докторирала 2011. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације
 • Магистрирала 2006. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације
 • Дипломирала 2003. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације
Image

Изабране референце

 • Zoran Perić, Marko D. Petković, Jelena Nikolić, Aleksandra Jovanović, "Support Region Estimation of the Product Polar Companded Quantizer for Gaussian Source", Signal Processing, Elsevier, Vol. 143, pp. 140‑145, 2018, ISSN 0165-1684 (M21, IF 4.086). Nagrada Prof. dr Ilija Stojanović za doprinos u oblasti telekomunikacija u kategoriji najboljeg stručnog rada objavljenog u toku protekle dve godine u renomiranim međunarodnim časopisima (dodeljena 2017. godine).
 • Zoran Perić, Nikola Simić, Jelena Nikolić, "Design of Single and Dual-mode Companding Scalar Quantizers Based on Piecewise Linear Approximation of the Gaussian PDF", Journal of the Franklin Institute: Engineering and Applied Mathematics, 357, No. 9, pp. 5663-5679, June 2020, ISSN0016-0032, (M21a, IF 4.504).
 • Zoran Perić, Jelena Nikolić, Dejan Milić, "Variable-length Coding for Performance Improvement of Asymptotically Optimal Unrestricted Polar Quantization of Bivariate Gaussian Source", Information Sciences, Elsevier, Vol. 252, No. 10, pp. 157‑167, 2013, ISSN 0020‑0255 (M21a, IF 3.893).
 • Jelena Nikolić, Zoran Perić, Aleksandra Jovanović, "Two Forward Adaptive Dual-mode Companding Scalar Quantizers for Gaussian Source", Signal Processing, Elsevier, Vol. 120, pp. 129‑140, 2016, ISSN 0165-1684 (M21, IF 3.110).
 • Jelena Nikolić, Zoran Perić, Danijela Aleksić, Stefan Tomić, Aleksandra Jovanović, "Whether the Support Region of Three-Bit Uniform Quantizer Has a Strong Impact on Post-Training Quantization for MNIST Dataset?" Entropy, vol. 23, no. 12, 1699, 2022 (M22 IF 2.7).
 • Jelena Nikolić, Zoran Perić, Aleksandra Jovanović, "Novel Approximations for the Q-function with Application in SQNR Calculation", Digital Signal Processing, Elsevier, Vol. 65, pp. 71‑80, 2017, ISSN 1051‑2004 (M22, IF 2.241).
 • Jelena Nikolić, Danijela Aleksić, Zoran Perić, Milan Dinčić, "Iterative Algorithm for Parameterization of Two-Region Piecewise Uniform Quantizer for the Laplacian Source," Mathematics, vol. 9, no. 23, 3091, 2022 (M21a IF 2.4).
 • Zoran Perić, Jelena Nikolić, "Asymptotic Analysis of Switched Uniform Polar Quantization for Memoryless Gaussian Source," IEEE Signal Processing Letters,20, No. 1, pp. 75-78, 2013, ISSN 1070-9908 (M21, IF 2012 1.674).
 • Zoran Perić, Jelena Nikolić, "Design of Asymptotically Optimal Unrestricted Polar Quantizer for Gaussian Source", IEEE Signal Processing Letters, 20, No. 10, pp. 980-983, 2013, ISSN 1070-9908 (M21, IF 2012 1.674).
 • Jelena Nikolić, Zoran Perić, Aleksandra Jovanović, "Variance Mismatch Analysis of Unrestricted Polar Quantization for Gaussian Source," IEEE Signal Processing Letters, 21, No. 5, pp. 540‑544, 2014, ISSN 1070-9908 (M21, IF 2012 1.674).

Активности

 • Укупан број радова у часописима са IMPACT фактором54
 • Тренутно учешће на пројектима: Национални: 0; Интернационални: 0
 • Остали релевантни подаци:
 • Учествовала је у извођењу рачунских и лабораторијских вежби из следећих предмета: Електроакустика, Акустика и психоакустика, Техничка акустика, Акустика, Комуникациона акустика, Кодовање говорног сигнала, Кодовање и компресија, Кодовање и компресија података, Кодовање, Кодовање и компресија сигнала, Компресија сигнала, Дигиталне телекомуникације, Дигиталне телекомуникације I, Дигиталне технике телекомуникација, Дигитална обрада сигнала и изворно кодовање, Дигитална обрада слике, VоIP, Дигитална обрада информација, Статистичко учење у обради сигнала, Дискретне трансформације и примене и извођењу предавања из следећих предмета: Кодовање и компресија сигнала, Кодовање, Пакетске комуникације, Компресија сигнала, Комуникациона акустика, Дигиталне модулационе технике, Дигитална обрада информација, Статистичко учење у обради сигнала, Дискретне трансформације и примене, Синтеза и препознавање говора, Увод у дигиталне комуникације, Дигиталне комуникације, Напредна обрада сигнала и података, Компресивно одабирање и примене, Машинско учење у комуникацијама, Анализа и компресија података, Говорне комуникације, Дигитална обрада сигнала. На студијском програму Вештачка интелигенција и машинско учење изводила је наставу из предмета Вештачка интелигенција у говорним и аудио технологијама.
 • У оквиру курса из предмета Акустика, узела је учешће у организацији студентске посете: Факултету техничких наука у Новом Саду, Електротехничком факултету у Београду, Факултету драмских уметности у Београду, као и компанијима Алфанум у Новом Саду и Johnson Electric d.o.o. у Нишу.
 • Један је од аутора три помоћна универзитетска уџбеника: Дигиталне телекомуникације I – практикум за лабораторијске вежбе, Збирка задатака из Дигиталних телекомуникација I – одабрана поглавља, Практикум из Дигиталних телекомуникација I са МАТЛАБ примерима и монографије Апроксимације Гаусове Q функције и примене у квантизацији. У оквиру програма Ерасмус+ и Ерасмус Мундус Еуроwеб+, учествовала је у извођењу наставе на енглеском језику из предмета Signal compression, Digital signal processing and source encoding и Acoustics. Узела је и учешће у ЕРАСМУС+ програму мобилности 2018. године у Виго Шпанија. Поред наведеног, узела је учешће у Workshop-у намењеном обуци наставника и реализацији ЕРАСМУС+ пројекта БЕНЕФИТ, који се одржао Бања Луци децембра 2019. године и септембра 2020. године у Нишу. У оквиру пројекта Com-in-AI, који финансира Фонд за науку Републике Србије, учествовала је у организацији тренинг школе под називом Увод у квантизацију неуронских мрежа и примене и радионице под називом Трендови у развоју и применама вештачке интелигенције.
 • Менторисала је израду 2 мастер рада и 2 дипломска рада. Члан је 16 комисија за оцену научне заснованости теме и оцену и одбрану докторских дисертација (7 комисија на Електронском факултету у Нишу и 9 комисија на Факултету техничких наука у Новом Саду - једна одбрана докторске дисертације је спроведена на енглеском језику). Била је члан комисије за оцену и одбрану магистарске тезе на Факултету техничких наука у Новом Саду и већег броја комисија за оцену и одбрану завршних радова, дипломских радова и мастер радова на Електронском факултету у Нишу. Била је и члан комисије за оцену и одбрану завршног рада из педагошко-психолошко-методичких предмета. Била је рецензент два помоћна универзитетска уџбеника (Практикум за рачунарске вежбе из комуникационих система, Практикум из машинског учења) и два универзитетска уџбеника (Дигитална обрада сигнала и Увод у дигиталну обраду биомедицинских сигнала), чији су аутори са Факултета техничких наука у Новом Саду. Била је члан 7 комисија за избор у истраживачко звање (4 комисије на Електронском факултету у Нишу и 3 комисије на Факултету техничких наука у Новом Саду) и члан 6 комисија за избор у звање на Факултету техничких наука у Новом Саду. Била је члан испитне комисије за оцену предмета Стручна пракса од 1. окотобра 2020. године до 30. септембра 2021. године.
 • На научно-истраживачком плану доминантно се бави квантизацијом, компресијом тежина у неуронским мрежама и апроксимацијама Q функције. До сада је публиковала 129 научних радова. 66 научна рада је публиковано у часописима, од чега је 54 рада публиковано у часописима са ИФ. 4 научна рада публиковала је у часописима из М51 категорије, 5 научних радова објавила је у часописима из М52 категорије и 3 рада је објавила у часописима из М24 категорије. 26 научних радова из М33 категорије, 2 рада из М31 категорије и 4 рада из М34 категорије је публиковала у зборницима са међународних научних скупова. 28 научних радова из М63 категорије, 1 рад из М61 категорије и 2 рада из М64 категорије је публиковала у зборницима са националних научних скупова. Допринела је и развоју једног техничког решења које је одобрено од стране Електронског факултета у Нишу.
 • 2017. године је била добитник награде Проф. др Илија Стојановић за допринос у области телекомуникација у категорији најбољег стручног рада објављеног у току протекле две године у реномираним међународним часописима.
 • Др Јелена Николић је била рецезент часописа: IEEE Transactions on Industrial Electronics, IEEE Transactions on Communications, IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing, IEEE Transactions on Signal Processing, IEEE Communications Letters, IEEE Access, IEEE Signal Processing Letters, Journal of the Franklin Institute: Engineering and Applied Mathematics (Elsevier), Digital Signal Processing (Elsevier), ISA Transactions (Elsevier), Intelligent Systems with Applications (Elsevier), Computer Methods and Programs in Biomedicine (Elsevier), Entropy (MDPI), Applied Sciences (MDPI), Future Internet (MDPI), Journal of Clinical Medicine (MDPI), Tomography (MDPI), Electronics (MDPI), Symmetry (MDPI), Mathematics (MDPI), Informatics (MDPI), Chips (MDPI), Sensors (MDPI), Energies (MDPI), Radio Science, Computational Intelligence and Neuroscience, Elektronika ir Elektrotechnika, Revue Roumaine des Sciences Techniques. Ser. Electrotechnique et Energetique, Mathematical Reviews, International Journal of Electrical Engineering and Computing, Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics, Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, Recent Patents on Computer Science, Telfor Journal. Такође, била је рецезент радова за конференције: IcEtran, SAUM, ICEST, INFOTEH, Studentsko takmičenje IEEE Regiona 8, ACIT'2020, TELSIKS.
 • Била је технички асистент часописа Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics. Била је члан програмског одбора конференције The 16th International Conference ELECTRONICS’2012 одржане у Паланга, Литванија и националне конфренције DOGS 2017. Члан је Едиториал Боард-а часописа Journal of Advanced Computer Science & Technology (JACST) од 2013. године и часописа Mathematical Problems in Engineering од 2020. године. 2022. године била је један од едитора специјалног издања Artificial Intelligence and Mathematical Methods у часопису Mathematics. Исте године узела је учешће у организацији манифестације "Ноћ истраживача".
 • Организовала је посету Руске компаније Yandex Електронском факултету. Презентација ове компаније одржана је 01.03.2018. године на Електонском факултету. Дужи низ година учествовала је у презентацији Електонског факултета у средњим школама у Нишу, Прокупљу и Параћину.
 • Узела је учешће у реализацији следећих пројеката:
  1. "Развој вишенаменских кабловских дистрибуционих система" (број 0189), пројекат финансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије у периоду 2003-2004.
  2. "Развој софтверске и хардверске подршке за потребе телекомуникационих приступних мрежа" (број 6123Б), пројекат финансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије у периоду 2005-2007.
  3. "Развој нових модела и микроталасних склопова и уређаја за примену у системима бежичних комуникација" (број ТП-11033), пројекат финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије у периоду 2008-2010.
  4. "Norwegian, Bosnian and Serbian cooperation platform for university and industry in ICT R&D-NORBAS", пројекат финансиран од стране Норвешког Министарства спољњих послова у периоду 2012-2014.
  5. "Иновирање групе предмета из области комуникационо-информационих технологија на Електронском факултету у Нишу", пројекат финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Сектора за развој и високо образовање у периоду 2017-2018.
  6. "Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике" (број ТР 32035), пројекат финансиран од стране Министарства просвете и науке Републике Србије у периоду 2011-2019.
  7. "Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже" (број ТР 32051), пројекат финансиран од стране Министарства просвете и науке Републике Србије у периоду 2011-2019.
  8. "Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs", пројекат финансиран од стране Ерасмус + у периоду 2017-2020.
  9. "Advanced Methods of Quantization, Compression and Learning", пројекат Com-in-AI број 6527104 из области вештачке интелигенције, финансиран од стране Фонда за науку Републике Србије у периоду 2020-2022.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама