Јелена Николић

Контакт

 • мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • тел: 381 (18) 529-213

Академска каријера

 • Изабрана у звање доцент 2014. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације
 • Докторирала 2011. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације
 • Магистрирала 2006. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације
 • Дипломирала 2003. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације
Image

Изабране референце

 • Zoran Perić, Marko D. Petković, Jelena Nikolić, Aleksandra Jovanović, "Support Region Estimation of the Product Polar Companded Quantizer for Gaussian Source", Signal Processing, Elsevier, Vol. 143, pp. 140‑145, 2018, ISSN 0165-1684, M21, (IF 4.086). - Nagrada Prof. dr Ilija Stojanović za doprinos u oblasti telekomunikacija u kategoriji najboljeg stručnog rada objavljenog u toku protekle dve godine u renomiranim međunarodnim časopisima (dodeljena 2017. godine).
 • Zoran Perić, Jelena Nikolić, Dejan Milić, "Variable-length Coding for Performance Improvement of Asymptotically Optimal Unrestricted Polar Quantization of Bivariate Gaussian Source", Information Sciences, Elsevier, Vol. 252, No. 10, pp. 157‑167, 2013, ISSN 0020‑0255, M21a, (IF 3.893) doi:10.1016/j.ins.2013.06.016.
 • Jelena Nikolić, Zoran Perić, Aleksandra Jovanović, "Two Forward Adaptive Dual-mode Companding Scalar Quantizers for Gaussian Source", Signal Processing, Elsevier, Vol. 120, No. 3, pp. 129‑140, 2016, ISSN 0165-1684, M21, (IF 3.110) doi:10.1016/j.sigpro.2015.08.016.
 • Aleksandra Ž. Jovanović, Zoran H. Perić, Jelena R. Nikolić, "An Efficient Iterative Algorithm for Designing an Asymptotically Optimal Modified Unrestricted Uniform Polar Quantization of Bivariate Gaussian Random Variables", Digital Signal Processing, Elsevier, Vol. 88, pp. 197-206, 2019, ISSN 1051-2004, M22, (IF 2018 2.792). https://doi.org/10.1016/j.dsp.2019.02.015
 • Jelena Nikolić, Zoran Perić, Aleksandra Jovanović, "Novel Approximations for the Q-Function with Application in SQNR Calculation", Digital Signal Processing, Elsevier, Vol. 65, pp. 71‑80, 2017, ISSN 1051‑2004, M22, (IF 2.241) http://dx.doi.org/10.1016/j.dsp.2017.03.001 .
 • Zoran Perić, Jelena Nikolić, "An Adaptive Waveform Coding Algorithm and its Application in Speech Coding", Digital Signal Processing, Elsevier, Vol. 22, No. 1, pp. 199‑209, 2012, ISSN 1051‑2004, M21, (IF 1.918) doi:10.1016/j.dsp.2011.09.001.
 • Zoran Perić, Marko Petković, Jelena Nikolić, "Optimization of Multiple Region Quantizer for Laplacian Source", Digital Signal Processing, Elsevier, Vol. 27, pp. 150‑158, 2014, ISSN 1051‑2004, M21, (IF 2012 1.918), doi: 10.1016/j.dsp.2013.12.014.
 • Zoran Perić, Jelena Nikolić, "Asymptotic Analysis of Switched Uniform Polar Quantization for Memoryless Gaussian Source," IEEE Signal Processing Letters, Vol. 20, No. 1, pp. 75-78, 2013, ISSN 1070-9908, M21, (IF 2012 1.674) doi:10.1109/LSP.2012.2227724.
 • Zoran Perić, Jelena Nikolić, "Design of Asymptotically Optimal Unrestricted Polar Quantizer for Gaussian Source", IEEE Signal Processing Letters, Vol. 20, No. 10, pp. 980-983, 2013, ISSN 1070-9908, M21, (IF 2012 1.674) doi:10.1109/LSP.2013.2274759.
 • Jelena Nikolić, Zoran Perić, Aleksandra Jovanović, "Variance Mismatch Analysis of Unrestricted Polar Quantization for Gaussian Source", IEEE Signal Processing Letters, Vol. 21, No. 5, pp. 540-544, 2014, ISSN 1070-9908, M21, (IF 2012 1.674) doi: 10.1109/LSP.2014.2309093.

Активности

 • Укупан број радова у часописима са IMPACT фактором: 44
 • Тренутно учешће на пројектима Национални: 2; Интернационални: 1
 • Остали релевантни подаци: Учествовала је у извођењу рачунских и лабораторијских вежби из следећих предмета: Електроакустика, Акустика и психоакустика, Техничка акустика, Акустика, Комуникациона акустика, Кодовање говорног сигнала, Кодовање и компресија, Кодовање и компресија података, Кодовање, Кодовање и компресија сигнала, Компресија сигнала, Дигиталне телекомуникације, Дигиталне телекомуникације I, Дигиталне технике телекомуникација, Дигитална обрада сигнала и изворно кодовање, Дигитална обрада слике, Дигиталне модулационе технике, VоIP и извођењу наставе из следећих предмета: Кодовање и компресија сигнала, Кодовање, Пакетске комуникације, Компресија сигнала, Комуникациона акустика.
  Један је од аутора три помоћна универзитетска уџбеника: Дигиталне телекомуникације I – практикум за лабораторијске вежбе, Збирка задатака из Дигиталних телекомуникација I – одабрана поглавља, Практикум из Дигиталних телекомуникација I са МАТЛАБ примерима. У оквиру програма Erasmus+ и Erasmus Mundus Euroweb+, учествовала је у извођењу наставе на енглеском језику из 2 предмета Signal compression и Acoustics. Поред наведеног, узела је учешће у ERASMUS+ програму мобилности 2018. године у Виго Шпанија.
  Менторисала је израду 2 мастер рада и 2 дипломска рада (један од ова два рада одбранио је први дипломирани студент у генерацији). Члан је 12 комисија за оцену и одбрану докторских дисертација (6 комисија на Електронском факултету, Универзитета у Нишу и 6 комисија на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду). Била је члан 1 комисије за оцену и одбрану магистарске тезе на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду и већег броја комисија за оцену и одбрану завршних радова, дипломских радова и мастер радова на Електронском факултету, Универзитета у Нишу. Била је рецензент 1 помоћног универзитетског уџбеника (Практикум за рачунарске вежбе из комуникационих система) и 2 унверзитетска уџбеника (Дигитална обрада сигнала и Обрада слике у медицини), чији су аутори са Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду. Била је члан 7 комисија за избор у истраживачко звање (4 комисије на Електронском факултету, Универзитета у Нишу и 3 комисије на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду).
  На научно-истраживачком плану бави се квантизацијом, посебно техникама компресије говорног сигнала. До сада је публиковала 107 научних радова. 55 научних радова је прихваћено за штампу или штампано у часописима, од чега је 44 радова у часописима са СЦИ листе (2 М21а, 9 М21, 16 М22, 17 М23). 3 научна рада публиковала је у часописима из М51 категорије, 5 научних радова објавила је у часописима из М52 категорије и 3 рада је објавила у часописима из М24 категорије. 18 научних радова из М33 категорије, 1 рад из М31 категорије и 2 рада из М34 категорије је реферисала на међународним научним скуповима. 28 научних радова из М63 категорије, 1 рад из М61 категорије и 2 рада из М64 категорије је реферисала на националним научним скуповима. Допринела је и развоју једног техничког решења које је одобрено од стране Електронског факултета у Нишу. Укупан број цитата др Јелене Николић је 407, при чему има h-индекс 11, h10-индекс 13 (извор Google scholar).
  2017. године је била добитник награде Проф. др Илија Стојановић за допринос у области телекомуникација у категорији најбољег стручног рада објављеног у току протекле две године у реномираним међународним часописима.
  Била је рецезент часописа: IEEE Transactions on Industrial Electronics (M21a), IEEE Transactions on Şignal Processing (M21), IEEE Communications Letters (M22), IEEE Access (M22), IEEE Signal Processing Letters (M21), Digital Signal Processing (Elsevier) (M22), ISA Transactions (Elsevier) (M21), Radio Science (M22), Computational Intelligence and Neuroscience (M22), Elektronika ir Elektrotechnika (M23), Revue Roumaine des Sciences Techniques. Ser. Electrotechnique et Energetique (M23), Mathematical Reviews (M24), Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics (M24), Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, Recent Patents on Computer Science. Такође, била је рецезент радова за конференције: IcEtran, SAUM, ICEST, INFOTEH, Studentsko takmičenje IEEE Region 8.
  У периоду 2011-2013. године била је технички асистент часописа Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics. Била је члан програмског одбора конференције The 16th International Conference ELECTRONICS’2012 одржане у Паланга, Литванија и конфренција DOGS 2017 и DOGS 2019. Члан је Editorial Board-a часописа Journal of Advanced Computer Science & Technology (JACST). Члан је IEEE дужи низ година.
  Организовала је посету Руске компаније Yandex Електонском факултету. Презентација ове компаније одржана је 01.03.2018. године на Електонском факултету. Дужи низ година учествовала је у презентацији Електонског факултета у средњим школама у Нишу, Прокупљу и Параћину.

  Узела је учешће у реализацији следећих научно-истраживачких пројеката:
  1. "Развој вишенаменских кабловских дистрибуционих система" (број 0189), пројекат финансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије у периоду 2003-2004.
  2. "Развој софтверске и хардверске подршке за потребе телекомуникационих приступних мрежа" (број 6123Б), пројекат финансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије у периоду 2005-2007.
  3. "Развој нових модела и микроталасних склопова и уређаја за примену у системима бежичних комуникација" (број ТП-11033), пројекат финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије у периоду 2008-2010.
  4. "Norwegian, Bosnian and Serbian cooperation platform for university and industry in ICT R&D-NORBAS", projekat finansiran od strane Norveškog Ministarstva spoljnjih poslova u periodu 2012-2014.
  5. "Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике" (број ТР 32035), пројекат финансиран од стране Министарства просвете и науке Републике Србије – пројекат траје од 2011. године.
  6. "Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже" (број ТР 32051), пројекат финансиран од стране Министарства просвете и науке Републике Србије, – пројекат траје од 2011. године.
  7. "Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs", projekat finansiran od strane Erasmus + – projekat traje od 2018. godine.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама