Издања Електронског факултета

Ефекат напрезања оксида гејта VDMOS транзистора снаге

Image
Аутори: Снежана Голубовић; Снежана Ђорић - Вељковић; Ивица Манић; Војкан Давидовић

Едиција: Монографије

Година издања: 2006.

Област: Микроелектроника

ISBN: 86-85195-16-0

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама