Ванче Бојков

Контакт

 • мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • тел: 381 (18) 529-405

Академска каријера

 • Изабран у звање редовни професор 2021. године на Електронском факултету у Нишу, област Друштвене науке и хуманитаристика
 • Изабран у звање ванредни професор 2016. године на Електронском факултету у Нишу, област Друштвене науке и хуманитаристика
 • Изабран у звање доцент 2011. године на Електронском факултету у Нишу, област Друштвене науке и хуманитаристика
 • Изабрана у звање асистент  2008. године на Филозофском  факултету у Нишу, област Новинарство
 • Докторирао 2008.  године у Софији  пред Високом атестационом комисиојом Владе Бугарске, област Педагогија
 • Магистрирала 2005. године на Економском факултету Универзитета “Св. Ћирило и Методије“ у Великом Трнову, Бугарска,  област Менаџмент медија
Image

Изабране референце

 • Ванче Бојков, Инжењерско образовање, уџбеник, Електронски факултет, Ниш, ISBN 978-86-6125-226-6, 2020.
 • Бојанов, Б., Бојков, В. Успех не долази сам/Успехът не идва сам, монографија Међународна висока пословна школа, Бугарска, ISBN 978-954-9432-94-7, 2020.
 • Радовић, В., Цветановић, И., Бојков, В. Основи методике јавног наступа – Од мисли до поруке – Деонтолошке и стилске одреднице, монографија, Ниш: Талија издаваштво ISBN 978-86-80406-36-7; Београд: Институт за политичке студије ISBN 978-86-7419-298-6; CIP каталогизација у публикацији, Народна библиотека Србије, Београд: 659.3/.4(035) 316.77:81'1(035), 2018.
 • Ванче Бојков, Пословне комуникације,  уџбеник, Електронски факултет, Ниш, ISBN 978-86-6125-155-9, 2016.
 • Бојков, В. Тоцева, Ј. Управљање пословним комуникацијама/ Управление на бизнес комуникацията, уџбеник, Дилок, Бугарска, ISBN 978-954-2902-43-0,
 • Бојков, В. Могуће препреке у комуникацији/ Вероятные барьеры для общения, Коммуникология, Международный научный журнал Москва, DOI 10/21453I2311-3065-2020-8-2, ISSN 2311-3065, 2020.
 • Бојков, В., Гоцева, М. Неформални мрежни ток у пословним комуникацијама/ Неформальный сетевой поток в бизнес-коммуникациях, Электронный научный журнал „Культура слова” № 5(12),   Новосибирск, Русия, УДК 008+7+8,  ББК 71+80/85, К906, DOI:32743/2658-4085.2020.5.12.392 ISSN: 2658-4085, 2020.
 • Bojkov, V., Goceva,  M. Business communications styles, Knowledge International Journal, 38(1), Skopje, Global Impact Factor (2018) 1.822, ISSN 2545-4439, pp. 291 – 301,
 • Бојков, В., Гоцева, М. Зашто животиње са развијеним комуникационим системима не комуницирају као људи/Почему между разработанными системами коммуникации обезьяны не общаются как люди, Материалы I Международной научно-практической конференции „Авиация, промышленость, общество”, Министерство внутрашних справ Украини, Харковських национальних университет внутрашвних справ, Кременчуцьких льтних коледж, Кременчук, Украјина, ISBN 978-966-610-123-8. cтр. 194 – 196, 2020.
 • Radovich, V., Cvetanovich, I., Boykov, V. Education, media and contemporary development - deontological orientation, International Conference: “Education and Cultural Heritage” Brussels, November 4, International Journal of Science & Belgian - Italian Chamber of Commerce, Brussels, Belgium: ICECH Conference Proceeding Book: 9-789928-253019; ISBN 978-9-9282530-1-9, Page: 198-213, 2017.

Активности

 • Укупан број радова у часописима са IMPACT фактором:
 • Тренутно учешће на пројектима Национални: 2; Интернационални: 2
 • Остали релевантни подаци: Аутор и коаутор 20 књига и преко 200 научних публикација објављених у многим европским земљама. Објавио више од 50 000 новинарских чланака у медијима, укључујући вести, извештаје, репортаже  и интервјуе. Уредник научног часописа „Погледи“. Члан Удружења новинара Србије и Удружења научника Бугарске. Бугарска Академија за иновације и развој у високом образовању доделила му је почасну титулу академика.

  Списак публикација: https://npao.ni.ac.rs/elektronski-fakultet/1646-vance-bojkov

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама