Обавештења

Обавештења за запослене на Електронском факултету

ВАЖНО

За Повереника за равноправност именује се Драгана Ранђеловић, руководилац правних, кадровских и административних послова Електронског факултета у Нишу
Контакт: 018/529-107,  dragana.randjelovic@elfak.ni.ac.rs
Одлука


За лица задужена за контролу забране пушења у просторијама факултета именују се: Зоран Ицић, самостални стручно-технички сарадник; Предраг Вујовић, радник обезбеђења; Јасмина Спасић, Мирослав Манић, Владимир Марковић, Петар Милић  и Владица Здравковић, портири.
Одлука


За лице за родну равноправност одређује се Драгана Ранђеловић, руководилац правних, кадровских и административних послова Електронског факултета у Нишу.
Контакт: 018/529-107,  dragana.randjelovic@elfak.ni.ac.rs
Одлука

За лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем именује се Јелена Милошевић, секретар Електронског факултета у Нишу.
Контакт: 018/529-102, jelena.milosevic@elfak.ni.ac.rs  
Одлука

За лице задужено за давање савета и смерница запосленима у вези са спречавањем сукоба интереса, односно за поверљиво саветовање одређује се Јелена Милошевић, секретар Електронског факултета у Нишу.
Контакт: 018/529-102, jelena.milosevic@elfak.ni.ac.rs
Одлука

За лице за заштиту података о личности одређује се Драгана Ранђеловић, руководилац правних, кадровских и административних послова Електронског факултета у Нишу.
Контакт: 018/529-107,  dragana.randjelovic@elfak.ni.ac.rs
Одлука

За лице задужено за вођење евиденције о поклонима које примају запослени на Електронком факултету именује се Јадранка Стаменковић, референт за правне, кадровске и административне послове Факултета.
Контакт: 018/529-611, jadranka.stamenkovic@elfak.ni.ac.rs
Одлука

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама